Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 icon

Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605
НазваКонспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605
Сторінка1/18
Дата24.05.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Міністерство освіти науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу «Загальна та неорганічна хімія»

для студентів спеціальності 6.091605

«Хімічна технологія високомолекулярних сполук»

денної та заочної форм навчання


Затверджено

на засіданні кафедри ФЗНД

як конспект лекцій з курсу

«Загальна та неорганічна хімія»

Протокол № 3 від 26.10.2006р.Суми

Вид-во СумДУ

2006


Конспект лекцій з курсу „Загальна та неорганічна хімія” для студентів спеціальності 7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» денної та заочної форм навчання /

Укладач О.Ю.Мараховська. – Суми: Вид – во СумДУ, 2006. – 66 с.


Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін


Зміст

с

Вступ 6

Тема. ГІДРОГЕН 7

1 Загальна характеристика та засоби одержання 7

2 Хімічні властивості 7

3 Хімічні сполуки та їх властивості 8

4 Завдання для самостійної роботи 8

5 Узагальнення за темою «Гідроген» 9

Тема. ГАЛОГЕНИ 9

1 Загальна характеристика галогенів 9

2 Фізичні властивості галогенів та їх отримання 9

3 Властивості Флуору та його сполук 10

4 Властивості Хлору та його сполук 11

5 Властивості Брому, Йоду та їх сполук 12

6 Завдання для самостійної роботи та самоконтролю 13

Тема. р – ЕЛЕМЕНТИ VI ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 15

1 Загальна характеристика р-елементів VI групи 16

2 Отримання та властивості оксигену та його сполук 16

3 Властивості Сульфуру, Селену, Телуру, Полонію 17

4 Сполуки р-елементів VI групи, які містять Гідроген, та їх властивості 18

5 Сполуки р-елементів VI групи, які містять Оксиген, та їх властивості 19

6 Завдання до самоконтролю 21

7 Узагальнення за темою «р – елементи VI групи» 21

Тема. р - ЕЛЕМЕНТИ V ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 22

1Загальна характеристика р - елементів V групи 22

2 Властивості, одержання Нітрогену та його сполук 23

3 Властивості, одержання фосфору та його сполук 27

4 Властивості арсену, стибію, вісмуту та їх сполук 29

5 Завдання для самоконтролю 31

6 Узагальнення за темою «р-Елементи V групи» 31

Тема. р-ЕЛЕМЕНТИ IV ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 32

1 Загальна характеристика p - елементів IVгрупи 32

2 Властивості Карбону та сполук 33

3 Властивості Силіцію та його сполук 35

4 Властивості елементів підгрупи Германію 36

5 Завдання для самоконтролю 38

6 Узагальнення за темою «р – Елементи IV групи» 38

Тема. р - ЕЛЕМЕНТИ III - ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 39

1 Загальна характеристика р - елементів III групи 39

2 Властивості Бору та його сполук 39

3Властивості Алюмінію та його сполук 40

4 Властивості елементів підгрупи Галію 42

5Завдання для самоконтролю 43

6 Узагальнення за темою «p – Елементи ІІІ групи» 43

Тема. p-ЕЛЕМЕНТИ VIII ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 44

1 Загальна характеристика 44

2 Отримання та застосування 44

3 Властивості благородних газів 45

4 Питання для самоконтролю 46

5 Узагальнення за темою «p-Елементи VIII групи» 46

Тема. s - ЕЛЕМЕНТИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 46

1Загальна характеристика s - елементів І групи 47

2 Одержання та властивості лужних металів 47

3 Загальна характеристика s - елементів ІІ групи 49

4 Берилій, Магній, їх сполуки, одержання, властивості 49

5 Підгрупа Кальцію. Твердість води і методи її усунення 50

6 Завдання для самоконтролю 51

7 Узагальнення за темою «s - Елементи ІІ групи» 51

Тема. d - та f - ЕЛЕМЕНТИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 52

1 Загальна характеристика d-елементів 52

2 Властивості елементів підгрупи Купруму 53

3 Властивості елементів підгрупи цинку 54

4 Властивості елементів підгрупи Скандію 55

5 Властивості елементів підгрупи Титану 56

5Властивості елементів підгрупи Ванадію 58

7 Властивості елементів підгрупи Хрому 59

8 Властивості елементів підгрупи Мангану 60

9 Властивості елементів підгрупи Феруму 62

10 Властивості елементів підгрупи Платини 64

11 Завдання для самоконтролю 65

12 Узагальнення за темою «d та f – елементи» 66

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 67Вступ


Конспект лекцій«Загальна та неорганічна хімія» супроводжує дисципліну «Загальна та неорганічна хімія».

Опорний конспект містить теоретичний матеріал, який викладений фрагментарно. Увагу надано властивостям елементів та їх сполук. Питання, що стосуються історії відкриття елементів, розгорнутого переліку засобів видобування та застосування, передбачені загалом для самостійного вивчення студентами та не включені до конспекту лекцій. Теоретичний матеріал, який викладений у фрагментарній та тезисній формі, потребує подальшого доопрацювання студентом шляхом залучення до роботи підручників, посібників, монографій, довідкової літератури, яка запропонована для цього наприкінці кожної теми. При доопрацюванні матеріалу слід звертати увагу на пояснення кожного задекларованого явища, проводити аналогії щодо тих чи інших наведених явищ, а також застосовувати для пояснень загальні закони, які вивчені у першій частині курсу.

Структура та зміст конспекту лекцій повністю узгоджені з визначеним в робочій програмі змістом лекційного матеріалу дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» частина ІІ «Неорганічна хімія». Матеріал викладений у послідовності відповідних розділів і тем. Перед початком викладання матеріалу кожної з тем наведений перелік питань, які розглядаються в темі; після завершення теми наведені узагальнення за темою та перелік завдань для самостійного вирішення та опрацювання теоретичного матеріалу.

Студенти, які опанували та доопрацювали лекційний матеріал, виконали відповідні лабораторні роботи, ознайомилися з рекомендованою літературою, можуть розраховувати на високу оцінку з дисципліни.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconКонспект лекцій з дисципліни "загальна та неорганічна хімія"
Конспект лекцій з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму...
Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605
Літературний огляд
Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconХарківська національна академія міського господарства с. В. Волювач Конспект лекцій з курсу
Волювач С. В. Конспект лекцій з курсу "Хімія". Модуль "Загальна хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconКонспект лекцій з курсу " хімія "
П. Конспект лекцій з курсу "Хімія". Модуль "Органічна хімія" (для студентів та 1 – 2 курсів заочної форми навчання напряму підготовки...
Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconКонспект лекцій з курсу " хімія "
Нат Т. П. Конспект лекцій з курсу "Хімія". Модуль "Органічна хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму...
Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconКонспект лекцій з курсу " аналітична хімія"
Нат Т. П. Конспект лекцій з курсу "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060103 – “Гідротехніка...
Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconПаспорт спеціальності 02. 00. 01 неорганічна хімія
Неорганічна хімія це галузь науки про хімічні елементи, їх прості та складні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення...
Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconПаспорт спеціальності 02. 00. 01 неорганічна хімія
Неорганічна хімія це галузь науки про хімічні елементи, їх прості та складні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення...
Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconКонспект лекцій з дисципліни "хімія води"
Конспект лекцій з дисципліни "Хімія води" (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 060103 – “Гідротехніка(водні...
Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605 iconО. О. Мураєва конспект лекцій з курсу "органічна хімія"
Мураєва О. О. Конспект лекцій з курсу "Органічна хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 040106...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи