Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Сторінка2/9
Дата24.05.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9


^ Загальні положення

Метою виконання розрахункової роботи з дисципліни “Контролінг” є закріплення теоретичних та відпрацювання практичних навичок студентів у галузі економічного управління підприємством і використання методів стратегічного й оперативного контролінгу.


Основними завданнями є такі:

 • набуття практичних навичок розрахунку повної собівартості продукції і методів розподілу накладних витрат;

 • формування вмінь щодо розроблення бюджету підприємства;

 • оволодіння навичками використання маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень.

Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2 взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми:

  • Витрати як основний об’єкт контролінгу;

  • Управлінський облік як основа контролінгу;

  • Бюджетування у контролінгу;

  • Відхилення у системі контролінгу.

Для виконання розрахункової роботи студент повинен вибрати варіант завдання (один із 10) згідно з останньою цифрою залікової книжки. Приклад оформлення титульного аркуша наведений в Додатку А.

Виконану розрахункову роботу студент повинен подати викладачу.

У разі наявності зауважень та помилок, та у випадку, якщо робота не відповідає вимогам за змістом або оформленням, вона повертається студенту на доопрацювання або перероблення. Студент повинен уважно ознайомитися із зауваженнями і продумати відповіді на них. Якщо в роботі допущені арифметичні помилки і методичні неточності, потрібно зробити додаткові розрахунки і дати пояснення в кінці роботи.

При поверненні роботи з доопрацювання аркуш із зауваженнями викладача повинен залишатися в доопрацьованій роботі.

Зарахована робота є допуском студента до складання іспиту.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

 1. Менеджмент для магистров: Учебник для вузов / Под ред. А.А. Епифанова, С.Н. Козьменко. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2002. – 600 с.

 2. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 350 с.

 3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л.Г. Мельника. - Суми: ВДТ "Університетська книга". – 2004. – 648 с.

 4. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др. / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279 с.

 5. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг – основа управления бизнесом. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.


Додаткова література

 1. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002 . – 256 с.

 2. Лабзунов Петр. Функции затрат на промышленных предприятиях // Проблемы теории и практики управления. – 2004. - №2. – С. 118-122.

 3. Хазан Михаил. Предприятие как открытая система // Проблемы теории и практики управления. – 2005. - №1. – С. 108-111.

 4. Скляр Е.Н., Звернович И.О., Хрычикова Т.Д. Теоретические основы формирования системы интегрированного контроллинга на промышленном предприятии // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. - №3. – С. 65-70.

 5. Орлов О., Рясних Є., Рудніченко Є. Нетрадиційний метод розподілу накладних витрат // Економіст. – 2005. - №7(225). – С. 69-74.

 6. Морозов Д.М. Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №11(53). – С.136-149.

 7. Дрозд І.К. Удосконалення внутрішнього контролю на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №11(54). – С.83-88.

Завдання 1


Поставлення завдання

Підприємство виготовляє три види продукції: А, Б і В. Вироби проходять обробку у двох цехах – механічному й складальному. Для виробництва продукції використовується три види основних матеріалів - X,Y,Z. Крім змінних витрат, при виробництві цих видів продукції у підприємства плануються загальновиробничі витрати механічного цеху, складального цеху і згальногосподарські витрати підприємства.

Для цілей управління витратами підприємства і управління ним у довгостроковому і поточному періодах необхідно підготувати такі документи:

 1. Бюджет реалізації (програму збуту).

 2. Бюджет виробничої програми (план виробництва).

 3. Бюджет потреби у матеріалах.

3.1 Кошторис використання основних матеріалів.

3.2 Кошторис витрат на придбання матеріалів.

 1. Бюджет прямих витрат на оплату праці (план з праці основних виробничих робітників у розрізі цехів).

 2. Бюджет (кошторис) загальновиробничих витрат цехів.

 3. Бюджет (кошторис) загальногосподарських витрат підприємства.

 4. Калькуляцію повної собівартості виробів А, Б, В.


Методичні вказівки до розв’язання завдання 1


1 Складання бюджету реалізації (програми збуту)

^ Бюджет реалізації – це прогноз майбутніх доходів. Він є основою для всіх інших бюджетів: в остаточному підсумку витрати залежать від обсягу випуску, а обсяг випуску встановлюється на основі обсягу реалізації. У бюджеті реалізації зазначається прогноз збуту з видів продукції в натуральному й вартісному вираженні.

Вихідні дані для складання бюджету реалізації наведені в Додатку Б табл. Б.1. Результати розрахунків заносимо в табл. 1.1


Таблиця 1.1 – Бюджет реалізації (програма збуту)

Виріб


Обсяг продажів

(планований обсяг реалізації), шт.

Ціна реалізації, грн

Сукупний дохід, грн

(гр.2*гр.3)

1

2

3

4

А


Б


В


Разом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconТа проведення практичних занять з дисципліни «контролінг»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг”( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconТ. Г. Молодченко Н. Ю. Мущинська Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Управління проектами” для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Контролінг” (для студентів 4 курсу денної заочної форм навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи