Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Сторінка8/9
Дата24.05.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Таблиця 1.5.2 – Бюджет прямих витрат на оплату праці складального цеху

Виріб


Обсяг вироб-ництва, шт

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції,

нормо-год

Трудомісткість річної виробничої програми, год.

(гр.2 * гр.3 )

Годинна тарифна ставка,

грн /годину

Разом основна заробітна плата виробничих робітників

(гр. 4 * гр. 5 )

1

2

3

4

5

6

А

560

0,42

235,20

6,20

1458,24

Б

1200

0,95

1140,00

4,00

4560,00

В

2500

0,30

750,00

5,00

3750,00

Усього

9768,24


^ 5 Складаємо бюджет (кошторис) загальновиробничих витрат цехів

5.1 Знаходимо суму загальновиробничих витрат механічного цеху. Для цього сумуємо загальновиробничі витрати механічного цеху з табл. Б.4 вихідних даних:


ЗВВмех = 7897+2538+2961+917+1898+7051+4371+6870+5954+2779+

+1389+794=45419 грн.


5.2 Знаходимо суму загальновиробничих витрат складального цеху. Для цього сумуємо загальновиробничі витрати складального цеху із табл. Б.5 вихідних даних:


ЗВВсклад = 4439+1598+1865+577+1490+4439+2117+4532+3510+

+1755+877+501=27700 грн.


^ 6 Складаємо бюджет (кошторис) загальногосподарських витрат підприємства

Знаходимо суму загальногосподарських витрат усього підприємства. Для цього сумуємо загальногосподарські витрати з табл. Б.6 вихідних даних


ЗГВ=14701+3917+2350+392+783+914+261=20968грн.


Розраховуємо ставку розподілу загальновиробничих витрат (Сзвв). Ставка розподілу загальновиробничих витрат механічного цеху (СЗВВмех) дорівнює


45419

СЗВВмех= –––––––––– =5,02грн.

9046


Кошторисна ставка розподілу ЗВВ показує, що на 1грн основної заробітної плати виробничих робітників механічного цеху припадає 5.02 грн загальновиробничих витрат механічного цеху.


Ставка розподілу загальновиробничих витрат складального цеху (СЗВВскл) дорівнює


27700

СЗВВскл= ––––––––––– =2,84грн.

9768,24


Кошторисна ставка розподілу ЗВВ показує, що на 1грн основної заробітної плати виробничих робітників складального цеху припадає 2,84 грн загальновиробничих витрат складального цеху.


Розраховуємо ставку розподілу загальновиробничих витрат (Сзгв)


20968

Сзгв = ––––––––––––– = 1,11грн.

9046+9768,24


Кошторисна ставка розподілу ЗГВ показує, що на 1грн основної заробітної плати виробничих робітників припадає 2,84 грн загальновиробничих витрат підприємства.


^ 7 Визначаємо повну собівартості виробів А, Б, В.

Таблиця 1.6 – Собівартість виробів А, Б, В
^

Стаття калькуляції


Величина, грн

А

Б

В

1 Основні матеріали, напівфабрикати

44,13

36,55

33,75

2 Заробітна плата основних виробничих робітників

5,95

5,53

3,54

3 Відрахування на соціальне страхування

2,20

2,05

1,30

4 Загальновиробничі витрати, у т.ч.

  • по механічному цеху

  • по складальному цеху

24,20

16,82

7,38

19,44

8,66

10,78

14,50

10,24

4,25

5 Загальногосподарські витрати

6.63

6.16

3,94

6 Разом виробнича собівартість

83,15

69,75

57,07

7 Комерційні витрати

2,08

1,74

1,43

8 Повна собівартість

85,23

71,50

58,49


Знаходимо витрати на основні матеріали на одиницю продукції і записуємо у рядок 1 таблиці:

А: 0,15*160+0,8*21+0,35*9,5=44,13 грн.

Б: 0,08*160+2,5*9,5=36,55 грн.

В:1,2*121+0.9*9,5=33,75 грн.


Знаходимо витрати на заробітну плату на одиницю продукції і записуємо у рядок .2 таблиці:

А: 0.67*5+0.42*6.2=5,95 грн.

Б: 0,23*7,5+0,95*4=5,53 грн.

В: 0,51*4+ 0,30*5=3,54 грн.


Знаходимо витрати на соціальне страхування на одиницю продукції і записуємо у рядок 3 таблиці:

А: 5,95*0,37=2,20 грн.

Б: 5.53*0,37=2,05 грн.

В: 3,54*0,37=1,33 грн.


Знаходимо загальновиробничі витрати, використовуючи ставку розподілу загальновиробничих витрат і записуємо у рядок 4 таблиці:

Для механічного цеху:

А: 0.67*5*5,02=16,82 грн.

Б: 0,23*7,5*5,02=8,66 грн.

В: 0,51*4*5,02=10,24 грн.

Для складального цеху:

А: 0,42*6,2*2,84=7,38 грн.

Б: 0,95*4*2,84=10,78 грн.

В:0,30*5*2,84=4,25 грн.


Знаходимо загальногосподарські витрати для виробів і записуємо у рядок 5 таблиці:

А: (0,67*5+0,42*6,2)*1,11=3,73+2,90=6,63 грн.

Б: (0,23*7,5+0,95*4)*1,11=1,92+4,24=6,16 грн.

В: (0,51*4+0,30*5)*1,11=2,27+1,67=3,94 грн.


Знаходимо виробничу собівартість виробів і записуємо у рядок 6 таблиці:

А: 44,13+5,95+2,20+24.20+6,63=83,15 грн.

Б: 36.55+5.53+2,08+19,44+6,16=69,75 грн.

В: 33,75+3,54+1,33+14,50+3,95=57,07 грн.


Знаходимо комерційні витрати і записуємо у рядок 7 таблиці:

А: 83,15*0,025= 2,08 грн.

Б: 69,75*0,025= 1,74 грн.

В: 57,07*0,025= 1,43 грн.


Знаходимо повну собівартість продукції і записуємо у рядок 8 таблиці:

А: 83,15+ 2,08=85,23 грн.

Б: 69,75+1,74= 71,50 грн.

В: 57,07+1,43=58,49 грн.


Завдання 2


Поставлення завдання

Підприємство виготовляє три види продукції: А, Б і В. При цьому існує ліміт на час роботи обладнання (виробнича потужність), на якому обробляється продукція А, Б та В (табл. Б.8 вихідних даних) і тому попит на продукцію не може бути задоволений у повному обсязі.

Визначте черговість внесення виробів А, Б та В у виробничу програму і розрахуйте прибуток для скоригованої виробничої програми з урахуванням ліміту роботи обладнання.


Методичні вказівки до завдання 2


2.1 Аналіз техніко-економічних показників виробництва продукції

Для проведення цього аналізу необхідно знайти питомий маржинальний дохід на 1 маш-год. роботи обладнання при виробництві певного виду продукції.

^ Маржинальний дохід (сума покриття) – це різниця між доходом від реалізації продукції (виторгом) та змінними витратами. Він покриває загальні постійні витрати і відображає внесок сегменту (продукту, підрозділу) у покриття постійних витрат та формування прибутку підприємства.
^ Питомий маржинальний дохід – це маржинальний дохід на одиницю продукції.
Вихідні дані для проведення аналізу техніко-економічних показників виробництва продукції наведені в табл. Б.1, Б.7 Додатка Б та табл. 1.6 розв’язання завдання 1.

Звертаємо увагу на те, що комерційні витрати в даному завданні належать до умовно-змінних, оскільки розраховуються у відсотках від виробничої собівартості продукції. Результати розрахунків заносимо в табл. 2.1


Таблиця 2.1 – Техніко-економічні показники виробництва продукції

Пор. номер

Показник

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Ціна одного виробу

(табл. Б.1)


2

Змінні витрати на 1 виріб

(р.1+р.2+р.3+р.7) (табл.1.6, розв’язання завдання 1)


3

Питомий маржинальний дохід

(р.1-р.2 цієї таблиці)


4

Кількість виробів, які виробляються за 1маш-год., шт.(табл. Б.7)


5

Очікуваний попит на вироби (обсяг реалізації), (табл. Б.1)^ 2.2 Визначення черговості внесення виробів у виробничу програму

Для прийняття рішення щодо черговості внесення виробів А, Б, В у виробничу програму, необхідно знайти питомий маржинальний дохід на 1маш-год.

Вихідні дані для визначення черговості наведені в табл. 2.1 розв’язання завдання 2. Результати розрахунків заносимо в табл. 2.2


Таблиця 2.2 – Черговість внесення виробу у виробничу програму

Пор. номер

Показник

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Питомий маржинальний дохід, грн

(р. 3, табл. 2.1 розв’язання завдання 2)


2

Кількість маш-год., які необхідні для виробництва 1 виробу


3

Питомий маржинальний дохід на 1 маш-год, грн (рядок1 / рядок2 цієї таблиці)


4

Черговість внесення виробу у виробничу програму


Черговість внесення виробу у виробничу програму визначається величиною питомого маржинального доходу на 1маш-год. роботи обладнання: чим він більший – тим краще.


^ 2.3 Визначення реального обсягу виробництва продукції з урахуванням наявних виробничих потужностей

Для розрахунку реального обсягу виробництва продукції з урахуванням наявних виробничих потужностей, необхідно:

1) знайти різницю між часом роботи обладнання при виробництві запланованого обсягу виробництва продукції А, Б та В і лімітованим часом роботи обладнання


Р = ∑Мплан – Мліміт,


де ∑Мплан – час роботи обладнання за планом (для виробництва усіх виробів), маш-год.

Мліміт - лімітований час роботи обладнання, маш-год. (табл. Б.8)

Час роботи обладнання за планом Мплан заходиться як множення обсягу реалізації продукції (табл. Б.1) на кількість маш-год., які необхідні для виробництва 1 виробу (р.2 табл. 2.2 розв’язання завдання 2) з кожного виробу.

2) знайти величину незадоволеного попиту як відношення знайденої різниці до кількості виробів цього виду, які виробляються за 1маш-год.
3) знайти фактичний обсяг виробництва продукції, враховуючи нові виробничі потужності
4) розрахувати фінансовий результат для скоригованої виробничої програми. Вихідні дані для визначення фінансового результату наведені в табл. Б.1, та табл. 2.1 розв’язання завдання 2. Результати розрахунків заносимо в табл. 2.3

Таблиця 2.3 – Фінансовий результат для скоригованої виробничої програми

Пор.

номер

Показник

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Фактичний (скоригований) обсяг виробництва (обсяг реалізації), шт.

(табл. Б.1 з урахуванням незадоволеного попиту)


2

Питомий маржинальний дохід, грн

(р. 3 табл. 2.1 розв’язання завдання 2)


3

Маржинальний дохід від виробництва окремих виробів

(р.1 * р.2 цієї таблиці)


4

Сукупний маржинальний дохід від продаж усіх виробів
Сума

5

Постійні витрати
6

Прибуток від продажів, грн.

(р.4-р.5 цієї таблиці)
^ 2.4 Зробити висновок щодо отриманих результатів

Приклад розв’язання завдання 2


Ліміт на роботу обладнання становить 2500маш-год.


2.1 Проведемо аналіз техніко-економічних показників виробництва продукції


Таблиця 2.1 – Техніко-економічні показники виробництва продукції

Пор. номер

Показник

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Ціна одного виробу

(табл. Б.1)

105

80

64

2

Змінні витрати на 1 виріб

(р.1+р.2+р.3+р.7) (табл.1.6 розв’язання завдання 1)

54,36

45,87

40,02

3

Питомий маржинальний дохід

(р.1-р.2 цієї таблиці)

50,64

34,13

23,98

4

Кількість виробів, які виробляються за 1маш-год., шт.(табл. Б.7)

0,5

4

2

5

Очікуваний попит на вироби (обсяг реалізації), (табл. Б.1)

600

1400

2800


^ 2.2 Визначення черговості внесення виробів у виробничу програму

Для прийняття рішення щодо черговості внесення виробів А, Б, В у виробничу програму, необхідно знайти питомий маржинальний дохід на 1маш-год. Для цього необхідно заповнити таблицю, подану нижче


Таблиця 2.2 – Черговість внесення виробу у виробничу програму

Пор. номер

Показник

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Питомий маржинальний дохід, грн

(р. 3 табл. 2.1 розв’язання завдання 2)

50,64

34,13

23,98

2

Кількість маш-год., які необхідні для виробництва 1 виробу

2

0,25

0,5

3

Питомий маржинальний дохід на 1 маш.-год, грн. (рядок1 / рядок2 цієї таблиці)

25,32

136,52

47,96

4

Черговість внесення виробу у виробничу програму

3

1

2


Знаходимо кількість маш-год., які потрібні для виробництва 1 виробу:

Для виробу А: 1 / 0,5 = 2 маш-год.

Для виробу Б: 1 / 0,25=2 маш-год.

Для виробу В: 1 / 2 = 0,5 маш-год.

Розрахунки свідчать про те, що найбільший маржинальний дохід на 1маш-год. припадає на виріб Б і його потрібно внести у виробничу програму в першу чергу, а потім - виріб В і виріб А.


^ 2.3 Визначення реального обсягу виробництва продукції з урахуванням наявних виробничих потужностей

1) Знаходимо час роботи обладнання за планом (для виробництва усіх виробів), маш-год:

- на виробництво Б: 1400шт.*0,25маш-год. = 350 маш-год.

- на виробництво В: 2800шт.*0,5маш-год. = 1400 маш-год.

- на виробництво А: 600шт*2 маш-год = 1200маш-год.

Таки чином для забезпечення очікуваного попиту необхідно витратити усього маш-год


∑Мплан = 350 + 1400 + 1200 = 2950 маш-год.


Оскільки існує ліміт виробничих потужностей Мліміт = 2500 маш-год, то необхідно розрахувати кількість продукції, яку можна фактично виробити, враховуючи цей фактор. При цьому виробнича програма набуває змін.


Р = 2950 – 2500 = 450 маш-год.


Маємо нестачу потужностей у розмірі 450 маш-год.


2) Оскільки виріб А має найменший маржинальний дохід, то величину незадоволеного попиту (тобто зменшення виробництва) розраховуємо саме за цим виробом
3) Знаходимо фактичний обсяг виробництва продукції А, з урахуванням виробничих потужностей

4) Розрахуємо фінансовий результат для скоригованої виробничої програми.


Таблиця 2.3 – Фінансовий результат для скоригованої виробничої програми

Пор. номер

Показник

Виріб А

Виріб Б

Виріб В

1

Фактичний (скоригований) обсяг виробництва (обсяг реалізації), шт.

(табл. Б.1 з урахуванням незадоволеного попиту)

375

1400

2800

2

Питомий маржинальний дохід, грн.

(р. 3 табл. 2.1 розв’язання завдання 2)

50,64

34,13

23,98

3

Маржинальний дохід від виробництва окремих виробів

(р.1 * р.2 цієї таблиці)

18990,0

47782,0

67144,0

4

Сукупний маржинальний дохід від продаж усіх виробів
133916,0

5

Постійні витрати

94087,0

6

Прибуток від продажів, грн

(р.4-р.5 цієї таблиці)

39829,0


Постійні витрати = 45419,0+27700,0+20968 = 94087,0 грн.


Висновок:

Виробництво продукції А необхідно зменшити на 375 шт., оскільки існує ліміт виробничих потужностей. Таким чином, загальний прибуток від продажу становитиме 39829,0 грн.

^ ДОТАТОК А

(обов’язковий)

Зразок титульного аркуша розрахункової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Інститут заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

Кафедра управління

НКП м._________________


^ РОЗРАХУНКОВА РОБОТА


з дисципліни "Контролінг"


Студента групи__________

(номер групи)

________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Викладач________________

(науковий ступінь, вчене звання)

________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


СумДУ 200__

^ ДОДАТОК Б

(довідковий)

Вихідні дані для розв’язання задач

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconТа проведення практичних занять з дисципліни «контролінг»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг”( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconТ. Г. Молодченко Н. Ю. Мущинська Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Управління проектами” для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Контролінг” (для студентів 4 курсу денної заочної форм навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг\" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент\" iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи