Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів
Скачати 141.48 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів
Дата24.05.2013
Розмір141.48 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт з дисципліни

«Судове діловодство» для студентів

спеціальності 5.060101 “Правознавство”

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Судове діловодство” / Укладач В.В.Трошечко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 16 с.


Кафедра права
3

Вступ

Мета і завдання викладання дисципліни «Судове діловодство» – це оволодіння основними теоретичними положеннями ведення судового діловодства в місцевих загальних судах, що поширюються на всю службову діяльність і є обов’язковими для всіх працівників апарату суду, а також всебічно сприяти оволодінню базовими теоретичними знаннями та навичками практичної поведінки в правовому середовищі.

Програма дисципліни «Судове діловодство» складена на основі Конституції України, законів, Інструкції та інших нормативно-правових актів України, що висвітлюють загальні правила ведення судового діловодства.

В основі вивчення навчальної дисципліни є “Тимчасова інструкція з діловодства в місцевому загальному суді” від 17.02.2005 року, що регламентує порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень.

Значна увага приділяється вивченню організації роботи з документами, що створюються і опрацьовуються засобами обчислювальної, комп’ютерної та електронної техніки.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати :


1 – Порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передавання в архів.

2 – Методику складання Номенклатури справ.

3 – Методику розробки посадових інструкції на працівників суду.

4 – Формування судових справ.

5 – Звернення до виконання вироків, рішень , ухвал, постанов.

6 – Приймання, облік і зберігання речових доказів.

7 – Організація архіву тощо.


Навчальним планом передбачається виконання контрольної роботи, яка виконується з метою закріплення і

4

поглиблення знань у веденні судового діловодства в місцевих загальних судах.

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної і практичної.

Варіанти контрольних завдань наводяться нижче. Студентам після обрання теми контрольної роботи слід дотримуватися змісту, зазначеному в тому чи іншому варіантах.

Варіанти контрольної роботи студенти обирають за останнім номером залікової книжки.

У контрольній роботі повинні бути розкриті суть і зміст того чи іншого теоретичного питання. Практичне завдання повинно бути виконано з використанням необхідних нормативно – правових актів.


Структура контрольної роботи повинна бути такою :


Тема роботи.

а) зміст роботи зі вступом і висновками, списком літератури;

б) розкриття кожного питання теми контрольної роботи з нумерацією і виділенням по змісту роботи( жирним шрифтом чи підкресленням);

в) практична частина (переписування умов завдання і виконання кожного завдання після умови).

Обсяг контрольної роботи залежить від змісту обраної теми і повинен становити 18 – 20 аркушів рукописного матеріалу в учнівському зошиті або 10 – 12 аркушів А – 4 в друкованому варіанті з дотриманням вимог до друкування курсових науково – дослідницьких робіт.

У разі необхідності ознайомитись з вимогами до виконання курсових, науково – дослідницьких робіт слід звернутись у методичний кабінет кафедри права за адресою: м.Суми, вул. Р.Корсакова , 2, ЕТ 210.


5

Це стосується і оформлення списку використаних джерел (Закони, Укази, Постанови, рішення, інструкції, прізвища, ініціали авторів статей, підручників, посібників алфавітного порядку).


Титульний аркуш оформляється за таким зразком:


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра права


Контрольна робота з дисципліни « Судове діловодство» студента групи _________ інституту заочної, дистанційної, вечірньої форм навчання _____________________________________________________

П.І.П/б

Спеціальність « Правознавство»


Суми - 2007


6

Теми контрольних робіт


Варіант 1

1 Реєстрація і облік справ та матеріалів, що надійшли до суду. Форми та види обліку. Реєстраційні індекси першої інстанції.

2 Функціональні обов’язки працівників апарату суду: поняття, вимоги Державної уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації до оформлення документів. Основні розділи.

3 ^ Практичне завдання:

Розробити Номенклатуру справ місцевого суду на 2007рік.


Варіант 2

1 Поняття речових доказів. Джерела доказів. Приймання, облік і зберігання речових доказів та особистих документів у судових справах. Строки зберігання речових доказів. Вирішення питання про речові докази при постановленні судового рішення.

2 Номенклатура справ: загальні вимоги щодо її формування.

^ 3 Практичне завдання:

До Ковпаківського районного суду м. Сум з Сумської прокуратури надійшла кримінальна справа № 111111546 відносно Ткаченка Сергія Павловича, 08.09.1960 року народження, уродженця м. Суми, Сумської області, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, працюючого охоронцем на Сумському заводі «Електропанель», що проживає за адресою: Сумська область, вулиця Радянська, 1/1, раніше не судимого. Ткаченко звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України, а саме: 05 серпня 2006 року о 16 год. 00 хв. Ткаченко, перебуваючи в стадії алкогольного сп’яніння, незаконно заволодів автомобілем ЗІЛ – 130, реєстраційний номер 30513 СА, вартістю 9392 грн, який знаходився біля будинку № 30 по вулиці Вознесенській м. Суми та належав Пехову В.В.


7

Вироком Ковпаківського районного суду м. Сум від 23 жовтня 2006 року, головуючий по справі суддя Ситник М.М., кримінальна справа № 1 – 105/2006, суд визнав Ткаченка Сергія Павловича винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 289 ч.3 КК України і призначив його покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 2 років виправних робіт з відрахуванням 20% із його заробітку в дохід держави без конфіскації майна.

Заповнити статистичну картку на особу, щодо якої розглянуто кримінальну справу.


Варіант 3

1 Строки та порядок підготовки справ до розгляду. Виклик громадян до суду. Судова повістка. Оформлення справ після постановлення судового рішення.

2 Розробити і оформити функціональні обов’язки помічника судді місцевого суду з урахуванням вимог Державної уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації.

^ 3 Практичне завдання:

У провадження Кролевецького районного суду 02.07.2006 року з прокуратури Глухівського району надійшла кримінальна справа № 2233545 по звинуваченню Дрозда Анатолія Анатолійовича за ч. 1 ст. 119 та ч. 1 ст. 129 КК України (необережне вбивство сина і погроза вбивством дружини). Дана справа прийнята до впровадження судді Токаря В.В. 16 липня 2006 року судом постановлено судове рішення у вигляді постанови про направлення кримінальної справи щодо Дрозда А.А. на додаткове розслідування з мотивів неправильності досудового слідства. Одночасно було винесено окрему постанову на адресу прокурора Глухівського району про вжиття заходів дисциплінарного впливу на слідчого прокуратури Ожог Т.Б. за грубе порушення закону. На дану постанову обвинуваченим та його адвокатом були надані апеляції про скасування суду, але ухвалою апеляційного суду


8

Сумської області відхилені, а постанова Кролевецького районного суду залишена в силі.

Який порядок реєстрації даної кримінальної справи? Заповнити обліково–статистичну картку форми №3 за необхідності відсутню інформацію доповнити самостійно.


Варіант 4

1 Загальні правила щодо звернення до виконання судових рішень. Листування. Нагляд за законністю виконання вироків та інших судових рішень. Порядок видачі судових справ та документів.

2 Розробити і оформити функціональні обов’язки консультанта місцевого суду з урахуванням вимог Державної уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

^ 3 Практичне завдання:

До Печерського райсуду м. Черкас надійшла цивільна справа № 2 – 520/2006 про обмеження проведення мітингу від виконавчого комітету Черкаської міської ради. Позов пред’явлено до Черкаської обласної організації спілки Української молоді. Справа надійшла і розглянута 20.01.2007 року, позов задоволено, суддя Таковий О.А.

Який порядок реєстрації даної цивільної справи? Заповнити обліково–статистичну картку форми №5 при необхідності відсутню інформацію доповнити самостійно.


Варіант 5

1 Порядок та строки звернення вироків, постанов, ухвал з кримінальних справ. Порядок та строки звернення до виконання рішень, ухвал з цивільних справ. Порядок та строки звернення до виконання постанов з адміністративних справ.

2 Розробити і оформити функціональні обов’язки секретаря місцевого суду з урахуванням вимог Державної уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації.


9

^ 3 Практичне завдання:

До Липоводолинського районного суду від прокуратури Недригайлівського району надійшла адміністративна справа № 161 2006 року відносно Тимченко Ніни Миколаївни за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 1 ч.2 п «а», ст. 5 п. «Г» Закону України «Про боротьбу з корупцією». Тимченко Ніна Миколаївна, працюючи секретарем виконкому Липоводолинської сільської ради, без відповідного дозволу, без відповідного документального оформлення, безоплатно провела роботи з розбору старого приміщення сільського клубу. Липоводолинський районний суд постановив судове рішення у вигляді постанови від 11.02.2006 року про закриття провадження у справі, а матеріали направити прокурору для вирішення питання про притягнення Тимченко Н.М. до кримінальної відповідальності.

Який порядок реєстрації даної адміністративної справи? Заповнити обліково–статистичну картку форми №7 за необхідності відсутню інформацію доповнити самостійно.


Варіант 6

1 Порядок і строки апеляційного оскарження. Повідомлення про апеляцію. Порядок і строки касаційного оскарження і внесення касаційного подання. Підстави для перегляду судових рішень у порядку виключного впровадження.

2 Розробити і оформити функціональні обов’язки секретаря судового засідання місцевого суду з урахуванням вимог Державної уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

^ 3 Практичне завдання:

Зінченко Тетяна Василівна, що мешкає за адресою м.Суми, вул.Київська, буд.25, кв.10, звернулась до начальника територіального управління державної судової адміністрації в Сумській області Петренко П.П. зі скаргою з приводу неправомірних дій з боку судді Буринського районного суду


10

Сидорова А.А. при розгляді кримінальної справи № 1 – 1001 2006 по обвинуваченню Зінченка В.І.

“В провадження Буринського районного суду 03.07.2006 року з прокуратури Буринського району надійшла кримінальна справа по звинуваченню Зінченка В.І. за ч.1 ст.115 КК України та ч. 1 ст.129 КК України (умисне вбивство та погроза вбивством). Дана справа знаходиться в провадженні судді Сидорова А.А. В результаті судового розгляду даної справи постановою суду від 30.07.2006 року вона була повернута на додаткове розслідування, оскільки судом в діях Зінченка В.І. вбачається інший, більш тяжкий склад злочину. На дану постанову обвинуваченим та його адвокатом були надані апеляції щодо скасування постанови суду, але ухвалою апеляційного суду Сумської області постанова Буринського районного суду була залишена в силі. Прошу Вашого втручання в розгляд даної справи, скасувати судове рішення апеляційного суду та розглянути справу Буринським районним судом, посилаючись на показання свідків, а не на висновок судово-медичної експертизи.

Зінченко Т.В. ( підпис)”

Чи підлягає скарга розгляду в даному органі? Заповнити реєстраційно–контрольну картку щодо пропозицій, заяв, скарг за необхідності відсутню інформацію доповнити самостійно.


Варіант 7

1 Загальна характеристика Інструкції щодо заповнення статистичної картки на особу, щодо якої судом розглянуто кримінальну справу. Статистична картка на особу, щодо якої судом розглянуто кримінальну справу: структура, загальні положення її заповнення.

2 Розробити і оформити функціональні обов’язки судового розпорядника місцевого суду урахуванням вимог Державної уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації.


11

^ 3 Практичне завдання:

Іванов Іван Іванович, що мешкає за адресою м. Ромни, вул.Київська, буд.2, кв.1, звернувся до начальника територіального управління державної судової адміністрації в Сумській області Петренко П.П. зі скаргою з приводу порушення законодавства працівниками міськрайонного суду. «… Даним судом 21.09.2006 року була розглянута цивільна справа № 2 – 1000 / 2006 щодо розірвання шлюбу та стягнення аліментних платежів, у якій я був позивачем. Після проголошення рішення суду я звернувся в канцелярію суду з проханням видати мені копію рішення, на що працівники канцелярії мені відповіли, що рішення ще не виготовлене, і взагалі буде видане тільки після набрання чинності. Я не згоден з судовим рішенням, хочу його оскаржити, строк витікає, і мені необхідно мати копію та ознайомитися з матеріалами справи. Прошу розібратися у даному питанні, оскільки вважаю, що діями працівників Роменського міськрайонного суду порушуються мої конституційні права. Іванов І.І. ( підпис) 24.09.2006 року».

Чи підлягає дана скарга розгляду в даному органі? Заповнити реєстраційно–контрольну картку щодо пропозицій, заяв, скарг за необхідності відсутню інформацію доповнити самостійно.


Варіант 8


1 Експертиза цінності судових справ та документів суду. Підготовка та оформлення судових справ та документів суду для подальшого зберігання в архіві суду. Порядок визначення строків зберігання. Строки та порядок передання справ на зберігання до державного архіву.

2 Розробити і оформити функціональні обов’язки керівника апарату місцевого суду з урахуванням вимог Державної уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.


12

^ 3 Практичне завдання:

До місцевого суду надійшли такі матеріали:

- кримінальні справи, надіслані до суду в порядку ст. 232 КПК України ;

- скарги потерпілих, подані до суду в порядку ст. 27 КПК України;

- кримінальні справи, надіслані в порядку ст. 418 КПК України, для

вирішення питання про застосування примусових заходів медичного

характеру до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння у стані

неосудності або обмеженої осудності;

- кримінальні справи з постановами прокурорів, слідчих за згодою

прокурорів, надіслані до суду для вирішення питання про звільнення

особи від кримінальної відповідальності в порядку ст. 9 КПК (у зв’язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру).

- позовні заяви в порядку цивільного судочинства про відшкодування

шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури чи суду;

- заяви в порядку цивільного судочинства про встановлення юридичних фактів;

- матеріали про вчинення адміністративних правопорушень.

Визначте форми реєстрації, реєстраційні індекси по кожному матеріалу.


Варіант 9

1 Обладнання архіву суду та режим його роботи. Складання описів судових справ, справ постійного зберігання, справ, які знаходяться у загальному діловодстві, та справ з особового складу працівників суду. Передання справ та документів до

13

архіву суду та порядок їх зберігання. Вилучення документів та їх оформлення для знищення.

2 Розробити і оформити план роботи місцевого суду на 1 півріччя 2007 року з урахуванням вимог Державної уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації.

^ 3 Практичне завдання:

До Лебединського районного суду з прокуратури Лебединського району надійшла кримінальна справа № 222252 відносно Комар Михайла Григоровича ( та інших), 19 березня 1962 року народження, народився в с. Шпотівка Сумського району, Сумської області, громадянина України, українця, освіта середня, одруженого, не працював, раніше судимого Конотопським міським судом 07.08.2002 за ч. 2 ст. 309 КК України до 2 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки на підставі ст.75 КК України, покарання не відбув, судимість не погашена. Комар Михайло Григорович обвинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.3 ст.309, ч.2 ст.317, ч.3 ст.311 КК України, а саме: за період з 01.10.2003 року по 31 січня 2004 року члени організованої групи підсудні Комар М.Г., Б., Л., Є. незаконно придбали, зберігали, перевозили 18 кг макової соломи і 662 гр. ангідриду оцтової кислоти та виготовили 332 гр. опію ацетильованого, з яких Комар , Б., Є. 132 гр .вжили самі шляхом ін’єкції, а 199 гр. збули наркозалежним особам, збутом займались Б.та Є.

Організували та утримували місця для незаконного вживання та виготовлення наркотичних засобів і надавали приміщення з цією метою, вчинене повторно, з корисливих мотивів, групою осіб.

Вироком суду від 21.05.2004, головуючий суддя Майстренко В.В., кримінальна справа № 1 – 200/2004 року суд визнав Комарова Михайла Григоровича винним за ст..ст. 307 ч.3, 309 ч.3, 311 ч.3. 306 ч. 2, 317 ч.2 КК України і призначив покарання на підставі ст.. 70 України, ст.. 69 КК України, ст. 71 КК України, шляхом часткового приєднання шість місяців

14

позбавлення волі за вироком Контопського міського суду від 07.08.2002 року покарання, призначеного за даним вироком остаточно шість років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла.

Заповнити статистичну картку на особу, щодо якої розглянуто кримінальну справу.


Варіант 10

1 Прийом громадян. Реєстрація і облік звернень громадян на роботу суду. Повторне звернення. Строки розгляду звернень громадян.

2Розробити і оформити функціональні обов’язки архіваріуса місцевого суду з урахуванням вимог Державної уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

^ 3 Практичне завдання:

У Ковпаківському районному суді м. Сум станом на 01.01.2007р. є у наявності вакантна посада помічника судді. Який порядок прийняття на державну службу? Підготуйте текст оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади, інші документи роботи конкурсної комісії.


^ Список літератури


1. Інструкція про порядок передавання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду.

2. Інструкція щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу.

3. Інструкція щодо заповнення форм статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських судів).

4. Інструкція щодо заповнення картки обліку сум шкоди, завданої злочином.

5. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органи державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях

15

громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації.

6. Конституція України від 28.06.1996.

7. ЗУ „Про судоустрій України” від 07.02.2002.

8. ЗУ „Про статус суддів” від 15.12.1992.

9. ЗУ „Про державну службу” від 16.12.1993.

10. ЗУ „Про виконавче провадження” від 21.04.1999.

11. ЗУ „Про звернення громадян” від 02.10.1996.

12. ЗУ ”Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001.

13. Кримінально-процесуальний кодекс Української РСР від 28.12.1960.

14. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004р.

15. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984.

16. Тимчасове положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності від 21.04.2004р.

17. Уніфікована система організаційно-розпорядчої докумен-тації. – Київ: Держспоживстандарт України., 2003.

18. Паламар Л.Ю., Кацавець Г.М.Мова ділових паперів: Практичний посібник.-Київ: Либідь, 1994. – 150 с.

19. Типова посадова інструкція консультанта з кадрової роботи місцевого суду


Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт з дисципліни

«Судове діловодство» для студентів

спеціальності 5.060101 “Правознавство”

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск А.М. Куліш


Редактор Н.О. Кравченко


Комп’ютерне верстання АВ. Солонар


Підп. до друку поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт з дисципліни

«Судове діловодство» для студентів

спеціальності 5.060101 “Правознавство”

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач В.В. Трошечко


Відповідальний за випуск А.М.Куліш


Декан факультету Л.П.Валенкевич


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «діловодство» для студентів заочного факультету економічних спеціальностей
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з діловодства І підготовці до підсумкового...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика” /Укладачі: Л. Д. Назаренко, З.І. Маслова. –...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Управління персоналом”....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Операційний менеджмент”....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconН. В. Острянська методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Судове діловодство» для студентів iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Логістика» / укладач : О. А. Біловодська....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи