С. 3 1 Загальні вказівки 4 icon

С. 3 1 Загальні вказівки 4
НазваС. 3 1 Загальні вказівки 4
Сторінка1/3
Дата24.05.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3

ЗМІСТ

С.


С. 3

1 Загальні вказівки 4

1.1 Формування знань та вмінь 4

вибору i розроблення математичного апарату розв\'язання задач; 4

1.2 Вимоги до оформлення контрольної роботи 5

2 Порядок виконання роботи 5

3 Варіанти завдань 6

4Приклади розв’язування задач 22

Список літератури 48

1 Загальні вказівкиКонтрольна робота виконується за варіантом, наданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці контрольної роботи.
^

1.1 Формування знань та вмінь


У результаті виконання курсової роботи студенти повинні отримати:

з н а н н я :

 • чисельних методів розв’язування математичних задач;

 • сучасного програмного забезпечення ПЕОМ;

 • мов програмування високого рівня;

в м і н н я:
 • ^

  вибору i розроблення математичного апарату розв'язання задач;


 • розробляти алгоритми розв’язання задач на ПЕОМ за математичним описом;

 • визначення необхідної комп'ютерної техніки та програмних засобів для розв'язання проблеми;

 • реалізувати чисельні методи на сучасній обчислювальній техніці.^

1.2 Вимоги до оформлення контрольної роботи


Звіт повинен містити такі розділи:

 • завдання, видане викладачем;

 • перевірка умов збіжності ітераційних процесів (за необхідності);

 • формули, за якими проводяться обчислення;

 • текст програми або таблиці Excel з формулами;

 • результати розрахунків;

 • висновки;

 • список літератури.^

2 Порядок виконання роботи


Записати номер варіанта, умову задачі, що була видана викладачем.

Необхідно навести формули, за якими здійснюються розрахунки, коротко описати математичні основи методів, які використовуються для розв’язання задачі. Записати послідовність дій, де обов’язково навести результати роботи на кожному кроці.

Після розв’язання кожної задачі необхідно записати відповідь, тобто які результати були отримані в процесі розв’язування, за необхідності провести аналіз отриманих даних.

Необхідно навести список літератури, яку студент використовував під час виконання контрольної роботи.

Наприклад:

 1. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. - М.: Наука, 1977.

Задачі розв’язувати за допомогою табличного процесора Еxcel або засобами програмування.

^

3 Варіанти завдань


Завдання 1 Розв’язати нелінійне рівняння f(x)=0 з точністю до 0,0001.

 1. Побудувати графік функції у= f(x) та наближено визначити інтервали локалізації коренів.

 2. Звузити інтервал до 0,25 методом половинного поділу.

 3. Розв’язати рівняння за допомогою методу простої ітерації або методу Ньютона.

Таблиця 3.1

Номер варіанта

Рівняння

Номер варіанта

Рівняння

1

3x +2x-4=0

2

x2cos2x=-1

3

arctgx-1/(3x3)=0

4

x lg(x+1)=1

5

sin(x+-0,5x=0

6

cos(x+0,5)=x3

7

3x-1-2-x=0

8

tg3x=x+1

9

2ex=5x+2

10

0,5x-3=-(x+1)2Продовження таблиці 3.1

11

e-2x-2x+1=0

21

2lgx-x/2+1=0

12

5x-6x-3=0

22

5sinx=x-0,5

13

arctg(x-1)+2x=0

23

x2-2+0,5x=0

14

(x-3)2log0,5(x-2)=-1

24

e-2x-2x+1=0

15

2arcctgx-x+3=0

25

x2-20sin(x+2)+1=0

16

ex+x+1=0

26

ctg1,05x-x2-1=0

17

2x-lgx-7=0

27

2sin(x-0,6)=1,5-x

18

x+lg(1+x)=1,5

28

3x+cosx+1=0

19

2-x=lnx

29

2,2x-2x=0

20

4+х=ln(x+1)

30
Завдання 2 Методом Зейделя розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь виду АХ=В з точністю до 0,0001.

Таблиця 3.2

Номер варіанта

Матриця системи А

Стовпчик В

1
23-0,77

-0,44

0,21

-0,18

-1,24

1

0,45

1,23

0,06

0,00

0,88
0,26

0,34

-1,11

,00

-0,62
0,05

-0,26

0,34

-1,12

1,17


Продовження таблиці 3.2

1
23-0,79

0,12

-0,34

-0,16

0,64

2

0,34

-1,08

0,17

-0,18

-1,42
0,16

0,34

-1,15

-0,31

0,42
0,12

-0,26

-0,08

-0,75

-0,83-0,68

-0,18

0,02

0,21

-1,83

3

0,16

-0,88

-0,14

0,27

0,65
0,37

0,27

-1,02

-0,24

-2,23
0,12

0,21

-0,18

-0,75

1,13-0,58

-0,52

0,03

0,00

-0,44

4

0,31

-1,26

-0,36

0,00

-1,42
0,12

0,08

-1,14

-0,24

0,83
0,15

-0,35

-0,18

-1,00

1,42-0,82

-0,34

-0,12

0,15

1,33

5

0,11

-0,77

-0,45

0,32

-0,84
0,05

-0,12

-0,86

-0,18

1,16
0,12

0,08

0,06

-1,00

-0,57-0,87

0,23

-0,44

-0,05

-2,13

6

0,24

-1,00

-0,31

0,15

0,18
0,06

0,15

-1,00

-0,23

-1,44
0,72

-0,08

-0,05

-1,00

-2,42-0,83

0,31

-0,18

0,22

1,71

7

-0,21

-1,00

0,33

0,22

-0,62
0,32

-0,18

-0,95

-0,19

0,89
0,12

0,28

-0,14

-1,00

-0,94


Продовження таблиці 3.2

1
23-0,87

0,27

-0,22

-0,18

-1,21

8

-0,21

-1,00

-0,45

0,18

0,33
0,12

0,13

-1,33

0,18

0,48
0,33

-0,05

0,06

-1,28

0,17-0,81

-0,07

0,38

-0,21

0,81

9

-0,22

-0,92

0,11

0,33

0,64
0,51

-0,07

-0,91

-0,11

-1,71
0,33

-0,41

0,00

-1,00

1,21-1,00

0,22

-0,11

0,34

-2,7

10

0,38

-1,00

-0,12

0,22

1,5
0,11

0,23

-1,00

0,51

-1,2
0,17

-0,21

0,31

-1,00

0,17-0,93

-0,08

0,11

-0,18

0,51

11

0,18

-0,48

0,00

0,21

-1,17
0,13

0,31

-1,00

-0,21

1,02
0,08

0,00

-0,33

-0,72

0,28-0,95

-0,06

-0,12

0,14

2,17

12

0,04

-1,12

0,68

0,11

-1,40
0,34

0,08

-1,06

0,44

2,10
0,11

0,12

0,00

-1,03

0,80-0,92

-0,03

0,00

-0,04

1,20

13

0,51

-1,00

0,27

-0,08

-0,81
0,33

0,00

-1,37

0,21

0,92
0,11

0,00

0,03

-0,42

-0,17


Продовження таблиці 3.2

1
23-0,88

-0,23

0,25

-0,16

-1,24

14

0,14

-0,66

-0,18

0,24

0,89
0,33

0,03

-0,54

-0,32

-1,15
0,12

-0,05

0,00

-0,85

0,57-0,77

-0,14

0,06

-0,12

-1,21

15

0,12

-1,00

0,32

-0,18

0,72
0,08

-0,12

-0,77

0,32

0,58
0,25

0,22

0,14

-1,00

-1,56-0,86

0,23

0,18

0,17

1,42

16

0,12

-1,14

0,08

0,09

0,83
0,16

0,24

-1,00

-0,35

-1,21
0,23

-0,08

0,55

-0,75

-0,65-0,76

0,21

0,06

-0,34

-1,42

17

0,05

-1,00

0,32

0,12

0,57
0,35

-0,27

-1,00

-0,05

-0,68
0,12

-0,43

0,34

-1,21

2,140,83

0,27

-0,13

-0,11

1,42

18

0,13

-1,12

0,09

-0,06

-0,48
0,11

0,05

-1,02

0,12

2,34
0,13

0,18

0,24

-0,57

-0,720,93

0,17

-0,23

-0,14

2,12

19

0,14

1,10

0,08

0,16

0,43
0,21

0,03

-1,00

0,32

5,31
0,33

-0,18

-0,14

0,88

4,75
  1   2   3

Схожі:

С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconМіністерство освіті І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма загальні методичні вказівки та індивідуальні завдання
Робоча програма, загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів заочної форми навчання...
С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconМетодичні рекомендації
Загальні вказівки
С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconМетодичні вказівки до їх виконання загальні положення та вимоги

С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconМетодичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання
Загальні положення
С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconЗагальні методичні вказівки
З цією метою до кожної теми будуть додаватися посилання на сайти та сторінки Інтернету, на яких студенти можуть знайти необхідну...
С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconМетодичнІ вказівки
Ветеринарні лікарські форми. Дозування. Загальні правила виготовлення, зберігання та відпуск.”
С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconМетодичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики спеціаліста з економіки підприємства для студентів
Загальні вказівки
С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconЗагальні методичні вказівки
Тема 2 Структурно-функціональна організація людини з точки зору її взаємодії з навколишнім середовищем та технікою
С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи: "Побудова характеристик надійності виробів ат параметричним методом" загальні методичні вказівки
Найважливішою характеристикою якості виробів авіаційної техніки (АТ) є їх надійність, оскільки досягнення високих показників надійності...
С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconЗміст вступ загальні методичні вказівки
Дисципліна “Металургія сталі” є нормативною І входить до циклу дисциплін професійно- практичної підготовки
С. 3 1 Загальні вказівки 4 iconМетодичні вказівки до виконання розділів домашньої контрольної роботи 7 1 Загальні положення 7
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи за темою «Використання ос windows та прикладних програм ms office» з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи