Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту icon

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Сторінка1/10
Дата24.05.2013
Розмір2.67 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання практичних і самостійних робіт


з дисципліни


Маркетинговий менеджмент”

для студентів факультету економіки та менеджменту

спеціальності 8.000013 „Бізнес-адміністрування”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О.А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 124 с.


Кафедра маркетингу

ЗМІСТ

С

Вступ

4

1 Завдання для виконання практичних робіт............................................

6

2 Тести для перевірки знань з курсу «Маркетинговий менеджмент»....

55

3 Схеми, що ілюструють елементи маркетингового менеджменту .......

89

4 Кейси з маркетингового менеджменту...................................................

93

5 Кросворд з курсу «Маркетинговий менеджмент»…………………….

114

6 Питання для самостійного вивчення студентами..............................…

117

7 Питання підсумкового контролю.......................................................….

119

Список літератури…………………………………………………………

122ВСТУПУ сучасних умовах господарювання для підприємств Украї­ни стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом товарів та послуг. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває удосконалення управлін­ня підприємствами на основі використання принципів менедж­менту і маркетингу, забезпечення стратегічного підходу до діяльності підприємств, що здійснюється за допомогою марке­тингового менеджменту. З цих позицій дисципліна „Маркетинговий менеджмент”, метою якої є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності промислового підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку.

Основними завданнями викладання дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту;

 • вивчення системи методів та алгоритмів управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

 • опанування маркетингового планування, організаційної структури маркетингових підрозділів, контролю і аналізу маркетингової діяльності;

 • набуття вмінь творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства;

 • вирішення конкретних маркетингових завдань;

 • виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Предметом дисципліни є: система управлінських відносин в маркетингових підрозділах та їх зв’язки з іншими підрозділами підприємств у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби споживачів цільових ринків.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

- методологічні та теоретико-методичні основи управління маркетинговою діяльністю підприємства;

УМІТИ:

 • визначати оптимальні варіанти управління маркетинговою діяльністю підприємства;

 • вільно володіти методами та інструментарієм управління маркетинговою діяльністю підприємства;

 • формувати цілі, розробляти стратегію і тактику для їх досягнення, забезпечувати і контролювати впровадження розроблених заходів;

 • здійснювати вибір цільового ринку і виконувати його обґрунтування.

Методичною основою вивчення дисципліни „Маркетинговий менеджмент” є сучасні теорії ринкової економіки, праці провідних вчених і фахівців-практиків з маркетингу та менеджменту.

Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» тісно пов’язана з такими дисциплінами як «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг, «Промисловий маркетинг», «Менеджмент» та ін.

^ 1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ


Завдання 1 Виконайте аналіз моделі маркетингового менеджменту для будь-якого підприємства за такими елементами:

 1. дослідження ринку з метою виявлення загроз і можливостей для розвитку підприємства;

 2. діагностика конкурентоспроможності підприємства з метою виявлення позитивних і негативних сторін діяльності підприємства;

 3. встановлення цілей і розробка відповідної стратегії;

 4. розроблення комплексу маркетингу (товарної, цінової, комунікаційної та розподільчої політики);

 5. внутрішньофірмове планування і оперативна діяльність;

 6. організація маркетингу (структури управлінням маркетингом);

 7. мотивація;

 8. облік і контроль маркетингової діяльності..

Підприємство для аналізу виберіть самостійно, вибір погодьте з викладачем.


Завдання 2 Розробіть план впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві. Підприємство виберіть самостійно, вибір погодьте з викладачем.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетингова політика розподілу” / Укладачі О. А. Біловодська,...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Логістика» / укладач : О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія»
Методичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент”
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” (для студентів спеціальності 050 201 „Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Основи менеджменту” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз», «Теорія економічного аналізу» для студентів факультету економіки та менеджменту
Щодо виконання практичних робіт та виконання курсової роботи з дисципліни „Економічний аналіз”, «Теорія економічного аналізу»
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи