Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту icon

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Сторінка2/10
Дата24.05.2013
Розмір2.67 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Завдання 3 Визначте основний напрямок корпоративної філософії підприємства та його основні корпоративні культурні цінності. Розробіть рекомендації щодо удосконалення концептуальної бази підприємства. Підприємство оберіть самостійно, вибір погодьте з викладачем.


Завдання 4 Виконайте аналіз організаційної структури маркетингової діяльності будь-якого підприємства. Підприємство вибрати самостійно, вибір погодити з викладачем.


Приклад Проаналізуйте організаційну структуру маркетингової діяльності підприємства ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе».


Розв’язання Для виконання аналізу визначимо організаційну структуру маркетингової діяльності ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе» (рис. 1.1).

У своїй діяльності Дирекція із зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу керується:

 • законодавством України;

 • Уставом ВАТ;

 • Колективним договором;

 • внутрішніми документами ВАТ;

 • локальними нормативними актами;

 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Основні завдання Дирекції із зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу у галузі маркетингової діяльності наведені в табл. 1.1.

Дирекція із зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу виконує такі функції:

 1. дослідження – дослідження та аналіз економічної, господарської, торгівельної, промислової, споживацької, товарної, збутової та рекламної сфери. Збір та обробка інформації у даних галузях. Дослідження операцій маркетингу. Вивчення діяльності конкурентів;

 2. планування – визначення та розробка асортиментної структури виробництва. Наближення технічних характеристик обладнання, його цін, експлуатаційних якостей та технічного обслуговування до потреб споживачів шляхом удосконалення обладнання та послуг, а також розробки нової продукції;

 3. збуту – збут продукції, вибір каналів товароруху, аналіз збуту та його прогноз. Визначення торгових бюджетів та квот. Планування товарообігу за асортиментними позиціями. Зв’язок зі своїми посередниками;

 4. стимулювання – реклама серед кінцевих споживачів та посередників з використанням засобів масової інформації та ін. джерел. Проведення мотиваційних заходів, спрямованих на кінцевих споживачів та посередників. Розробка проспектів, каталогів, буклетів тощо.

Для аналізу раціональності розподілу функцій і відповідальності між структурними підрозділами застосуємо матричний метод. Для цього побудуємо табл.1.2.

Рисунок 1.1 – Організаційна структура управління маркетингом ВАТ „Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе”

Таблиця 1.1 – Завдання Дирекції із зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу за її структурними підрозділами у галузі маркетингової діяльності


^ Департамент ЗЕД

Виробничо-договірний департамент

Відділ планування

Сектор реалізації енергоносіїв

^ Сектор поліграфічної продукції та сектор реклами

 1. організація збуту продукції, а також зовнішньоекономічних та ін. операцій торгівлі;

 2. розширення номенклатури, підвищення конкурентоспроможності продукції, вивчення і використання кон’юнктури ринку для отримання максимального прибутку;

 3. систематичне вивчення та аналіз досягнень науки та техніки, напрямків науково-технічного прогресу, патентних та ліцензійних матеріалів;

 4. забезпечення надання іноземним суб’єктам господарської діяльності транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, посередницьких, рекламних та ін. послуг;

 5. участь у рекламній діяльності, проведення виставок, аукціонів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів та ін.

 1. реалізація продукції, у т.ч. обладнання, технологічних установок нафтогазового, компресорного, насосного, хімічного, енергетичного машинобудування, АПК;

 2. контроль за виконанням термінів поставки продукції;

 3. формування попиту;

 4. вивчення ринку, у т.ч. аналіз ситуації, місткості, динаміки, структури ринку, вивчення конкурентів, оцінка власних позицій на ринку і т.д.;

 5. участь у розробці стратегії збільшення продажу обладнання та його конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринку;

 6. участь у розробці товарної, науково-технічної, цінової, збутової, рекламної та інших стратегій;

 7. підготовка рекомендацій про перспективи збуту продукції;

 8. участь у демонстраційних показах продукції;

 9. участь у міжнародних та міжгалузевих симпозіумах, семінарах, конференціях та ін.

 1. здійснення своєчасної та якісної розробки та видачі цехам та структурним підрозділам ВАТ перспективних, річних, квартальних і місячних планів реалізації продукції з урахуванням укладених контрактів і замовлень споживачів;

 2. оцінка експортних, науково-технічних, виробничих, збутових, ресурсних та ін. можливостей;

 3. формування найближчих та перспективних планів відвантаження продукції;

 4. підготовка рекомендацій про перспективи збуту та ін.
 1. діяльність з придбання та реалізації енергоносіїв;

 2. систематичне вивчення ринку енергоресурсів, визначення коротко- та довгострокових тенденцій його розвитку, оцінка факторів впливу на нього у перспективі тощо;

 3. аналіз структури та динаміки цін, діяльності оптових постачальників на ринку енергоносіїв України та ін.

 1. розробка та виготовлення рекламних матеріалів про діяльність ВАТ та продукції, що виготовляється;

 2. виготовлення та тиражування рекламних відеоматеріалів про діяльність ВАТ та продукції, що виготовляється;

 3. забезпечення можливості демонстрації відеоматеріалів на заходах, що здійснює ВАТ;

 4. організація фото- та відеозйомки нових виді продукції, готових об’єктів, випробувальних стендів тощо;

 5. розробка та підтримка інформації на Web-сайті ВАТ


Таблиця 1.2 – Матриця аналізу і розподілу функцій за напрямками маркетингової діяльності між підрозділами ВАТ "Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе"


Напрямки маркетингової діяльності

Дирек-тор із ЗЕД та марке-тингу

Заст. дирек-тора із ЗЕД та марке-тингу

Заст. дирек-тора з плану-вання

Департамент ЗЕД

Сектор реалізації енерго-

носіїв

Виробничо-договірний департамент

Сек.-тор

рекла-ми

Сектор полі-графіч-ної про-дукції

Відділ планування

заст. начальника

начальник відділу

сектор експорту-імпорту

сектор інформації

сектор транспортування і страхування

бюро перекладів

протокольне бюро

заст. начальника із серійного обладнання і центробіжних компресорів

заст. начальника з комплексних проектів

заст. начальника з хімічного, нафтового, енергетичного та нестандартного обладнання

сектор договорів

сектор центробіжних компресорів

сектор серійного обладнання

сектор комплексних проектів

сектор установки комплексної підготовки газу та установки переробки газу

сектор хімічного та нафтового обладнання

сектор енергетичного обладнання

сектор нестандартного обладнання

сектор поточного планування

сектор перспективного планування

Зовнішнє середовище

Р

Уч

Уз

Уч

П

В

В


Уч

П

П

П
В

В

В

В

В

В

ВП,В

П,В

Ринкові дослідження

Уз

Р

Уз

Уч

П
Уч

П

П

П
В

В

В

В

В

В

ВУч

Уч

Товарна політика

Р

Уч

Уч

П

П

В

В

В

В

В

Уч

П

П

П

В

В

В

В

В

В

В

ВУч

Уч

Збутова політика

Р

Уч

Уч

П

П

В

В

В

В

В

Уч

П

П

П

В

В

В

В

В

В

В

ВУч

Уч

Цінова політика

Уз

Уч

Уч

П

П

В

В

В

В

В

Уч

П

П

П

В

В

В

В

В

В

В

ВУч

Уч

Комунікацій-на політика

Р

Уз

Уч


Уч


П, В

П,ВУправління маркетингом

Р

Уч

Уч

П

П
Уч

Уч

Уч

УчУч

Уч

Р – ухвалення рішення;

П – підготовка рішення;

Уч – участь у підготовці рішення;

Уз – обов’язкове узгодження на стадії підготовки чи ухвалення рішення;

В – виконання рішення.


Визначені в табл. 1.2 напрямки маркетингової діяльності деталізуємо [18].

 1. ^ Зовнішнє середовище передбачає виявлення та аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства (внутрішнього середовища) в існуючих умовах, а також визначення ринкових можливостей розвитку підприємства на цій основі.

 2. ^ Ринкові дослідження виконуються за напрямками: аналіз споживачів і мотивів їх поведінки, товарів (у т.ч. ємності ринку і тенденцій змін його обсягів), конкурентів, постачальників, посередників, методів збуту і стимулювання збуту, рівня і динаміки цін тощо.

 3. ^ Товарна політика передбачає розробку ідей товарів (найбільш загальних уявлень про товари з точки зору можливої їх корисності для споживачів і виробників) і товарів (які товари, з якими характеристиками, у якій кількості і коли слід виводити на ринок, модифікувати чи знімати з виробництва).

 4. ^ Збутова політика - формування системи товароруху, що передбачає вибір методів і каналів товароруху, за допомогою яких продукцію можна довести до споживача найбільш ефективним способом.

 5. ^ Комунікаційна політика - формування системи просування продукції на ринку, стимулювання попиту на товар та інтенсифікація його збуту за допомогою реклами, пропаганди та паблік рилейшнз, стимулювання збуту, прямого маркетингу.

 6. ^ Цінова політика – вибір підходів до ціноутворення на нові товари і ті, що вже знаходяться на ринку.

 7. Управління маркетингом полягає в управлінні комплексами заходів спрямованих на встановлення і розвиток взаємовигідних відносин із споживачами (пошук (формування) цільових ринків для реалізації ринкових можливостей, розробка маркетингових програм і планів, контроль за їх реалізацією), тобто аналіз, планування, організація і контроль маркетингової діяльності.

Таким чином, як видно з табл. 1.2, побудова маркетингової структури на підприємстві є достатньо складною з достатньо великою кількістю ланок маркетингової структури, що обумовлюється специфікою роботи даного підприємства. Адже ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе» є великим промисловим підприємством з виробництва обладнання для машинобудівної, нафтово-переробної промисловості. Така організація маркетингової діяльності є недостатньо гнучкою, але ефективна система зв’язків між функціональними підрозділами підвищує сприйнятливість до змін маркетингового середовища даного підприємства.

Структура служби маркетингу на даному підприємстві характеризується ознаками функціонально-товарної організації. Для такої форми організаційної структури управління маркетингом характерні такі риси:

 • функціональні маркетингові служби підприємства здійснюють і координують реалізацію єдиних цілей і задач маркетингу;

 • відповідальність за розроблення та реалізацію стратегій і планів маркетингу для груп продуктів покладено на окремих керівників;

 • формулювання завдань і контроль за їх виконанням здійснюються керівниками функціональних підрозділів.

Виконаний аналіз організаційної структури маркетингової діяльності ВАТ „Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе” дозволяє використовувати даний підхід для інших підприємств.


Завдання 5 Виконайте аналіз місії відомої компанії. Підприємство для аналізу виберіть самостійно, вибір погодьте з викладачем.

Яке значення має використовувана місія в діяльності компанії, які додаткові можливості забезпечує? В чому її переваги чи недоліки? Визначте, чи потребує певних змін визначення місії і на основі цього зміна стратегій розвитку? Дайте пояснення стратегічним перевагам компанії перед конкурентами.


Завдання 6 Запропонуйте місію (призначення) та сформулюйте цілі діяльності підприємства. Підприємство виберіть самостійно, вибір погодьте з викладачем.

Приклад Запропонуйте місію (призначення) та сформулюйте цілі діяльності ВАТ „Сумський завод „Насосенергомаш".

Розв’язання Місією діяльності підприємства є задоволення потреб різних галузей промисловості України в науково-технічній і промисловій продукції, а також поступова модернізація існуючої власної технічної бази й реконструкція старих промислово-виробничих ліній.

^ Предметом діяльності є створення нових, модернізація й ремонт діючих насосних машин, станцій й установок на їхній базі, а також обслуговування насосної техніки й т.д.

Для ефективного функціонування на зовнішньому й внутрішньому ринках, для зміцнення своїх позицій у ринковому просторі й поліпшення загальної економічної ситуації, підприємство ставить перед собою такі стратегічні цілі:

 1. розширення номенклатури продукції;

 2. завоювання нових ринків збуту в країнах СНД;

 3. формування дилерських і сервісних представництв ВАТ „Сумський завод „Насосенергомаш" у країнах СНД і далекого зарубіжжя;

 4. участь у загальних проектах з іншими підприємствами, у яких продукція ВАТ „Сумський завод „Насосенергомаш” є одним зі складових частин цілого комплексу устаткування.

^ Тактичні й оперативні цілі:

 1. виробництво встаткування із продуктивністю аналогічної продуктивності устаткування підприємств конкурентів, що забезпечить легку заміну їхнього устаткування на устаткування ВАТ „Сумський завод „Насосенергомаш" тому що це устаткування має більше високі техніко-економічні показники;

 2. проведення широкої рекламної кампанії в спеціальній літературі, ЗМІ, а також у вигляді адресного розсилання;

 3. участь у міжнародних та національних тематичних виставках;

 4. проведення показових випробувань устаткування для основних споживачів компресорного встаткування.

Завдання:

 1. формування молодого колективу робітників і інженерно-технічного персоналу;

 2. перепідготовка кадрів;

 3. формування додаткових сервісних пілотних груп.

 4. формування пакета замовлень на наступний рік.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетингова політика розподілу” / Укладачі О. А. Біловодська,...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Логістика» / укладач : О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія»
Методичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент”
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” (для студентів спеціальності 050 201 „Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для практичних занять
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Основи менеджменту” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз», «Теорія економічного аналізу» для студентів факультету економіки та менеджменту
Щодо виконання практичних робіт та виконання курсової роботи з дисципліни „Економічний аналіз”, «Теорія економічного аналізу»
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи