Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» icon

Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи»
Скачати 436.16 Kb.
НазваМетодичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи»
Сторінка1/2
Дата25.05.2013
Розмір436.16 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2530 Методичні вказівки

до індивідуальної роботи

«Визначення і обґрунтування енергоощадних

рішень при проектуванні освітлювальної системи»

з курсу «Енергозбереження в технологічних процесах

і установках» для студентів спеціальності

7.000008 «Енергетичний менеджмент»

усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» з курсу «Енергозбереження в технологічних процесах і установках» /Укладачі: А.С.Мандрика, М.І.Сотник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 35 с.


Кафедра «Прикладна гідроаеромеханіка»

ЗМІСТ

С.

1 Загальні вказівки .....................................................................

5

2 Зміст та послідовність виконання індивідуального

завдання .................................................................................


5

2.1 Нормовані показники освітленості...............................

5

2.2 Фактори, які впливають на енергоощадність

освітлювальної системи (установки) ...........................


7

2.3 Вибір ефективних джерел світла ..................................

8

2.4 Використання ефективних освітлювальних

пристроїв (світильників) ................................................


9

2.5 Використання високоефективної пуско-

регулюючої апаратури ...................................................


11

2.6 Раціональне розміщення світильників .....................

11

2.7 Вибір раціональної схеми приєднання

світильників до джерела живлення ..............................


12

2.8 Використання ефективних засобів керування,

регулювання освітлення ................................................


13

2.8.1 Ручне керування освітленням ..............................

14

2.8.2 Автоматичне керування освітленням ..................

15

2.8.3 Регулювання світильників ....................................

16

2.8.4 Економія електроенергії за рахунок

зниження напруги .................................................


17

2.9 Врахування умов експлуатації освітлювальної

системи ............................................................................


17

2.9.1 Зміна характеристик ламп внаслідок

старіння. Планова заміна ламп ............................


18

2.9.2 Технічне обслуговування світильників,

освітлювальних поверхонь ...................................


19

2.9.3 Ефективність використання

освітлювальної установки ....................................


20

2.9.4 Контроль справності освітлювальної

апаратури ...............................................................


22

2.10 Порівняння варіантів освітлювальної системи .........

22

3 Обсяг і оформлення індивідуального завдання ...................

26

Додаток А Варіанти індивідуального завдання ......................

27

Додаток Б Значення коефіцієнтів пульсації світлового

потоку .....................................................................


29

Додаток В Нормовані в Україні рівні освітленості та

вимоги до якості освітлення ...................................


29

Додаток Г Рекомендовані рівні освітленості та

показники якості освітлення країн ЕС ...................


30

Додаток Д Основні характеристики поширених типів

ламп та рекомендовані сфери їх застосування ......


31

Додаток Е Потенціал економії електроенергії за рахунок

зниження напруги ....................................................


32

Додаток Ж Очікувана економія електроенергії від

заміни джерел світла ................................................


32

Додаток И Зразок титульного аркуша індивідуального

завдання…………………………………………….


33

Список літератури……………………………………………...

34


^ 1 Загальні вказівки


Методичні вказівки розроблені для надання допомоги студентам у частині послідовного і якісного виконання завдання із забезпечення енергоощадності системи освітлення на стадії проектування.

Кожному студенту видається індивідуальне завдання (додаток А), яке стосується системи освітлення окремого об’єкта. Студенту пропонується визначити і обґрунтувати відповідними техніко-економічними розрахунками енергоощадні рішення, які будучи закладеними в проект освітлювальної системи (установки), забезпечать її високу енергетичну ефективність у період експлуатації.


^ 2 Зміст та послідовність виконання

індивідуального завдання


Правильно спроектована освітлювальна система повинна:

1) забезпечити нормовані показники освітленості на об’єкті і

2)мати високий рівень енергоефективності (енергоощадності) 1, 2.


^ 2.1 Нормовані показники освітленості


Норми промислового освітлення базуються на класифікації робіт, основною ознакою яких є найменший розмір розрізнюваних деталей.

Роботи відносяться до -го розряду, якщо розмір деталей менший 0,15 мм (відстань до ока 0,5 м). У випадку більших розмірів – відповідно розряди  - V. Для останнього розмір розрізнюваних деталей перевищує 5мм. До V розряду відносять роботи, де освітленість потрібна для зменшення контрасту між деталями та фоном. Розряд V стосується робіт, де необхідно лише загальне спостереження за виробничним процесом.

До показників якості освітлення, які враховуються під час проектування, відносяться показник засліплюваності (характеризує рівень погіршення бачення у випадку появи в полі зору різко контрастної яскравості) – для виробничних приміщень і відкритих майданчиків та показник дискомфорту (характеризує неприємні відчуття при нерівномірному розподілу яскравості в полі зору) – для громадсько-адміністративних будівель.

Показник засліпюваності не повинен перевищувати 20 одиниць для  і  розрядів робіт у випадку постійного перебування людей у приміщенні; 40 одиниць – для робіт , V, V розрядів за умови постійного перебування людей та 60 одиниць за умови періодичного перебування людей; 60 одиниць – для V, V, V розрядів робіт за умови постійного перебування людей і 80 одиниць за умови періодичного перебування людей.

Що стосується показника дискомфорту, то для більшості приміщень громадських будівель він не повинен перевищувати 40-60 одиниць.

Наступним показником який враховується при проектуванні освітлювальної системи (установки), є коефіцієнт пульсації освітлення


,


де , , - відповідно максимальне, мінімальне і середнє значення освітленості за період її коливання.

Величина характеризує відносну величину коливань освітленості в результаті зміни світлового потоку газорозрядних ламп при їх живленні змінним струмом.

Коефіцієнт пульсації для освітлення приміщень газорозрядними лампами, що живляться змінними струмом з частотою

50 Гц, не повинен перевищувати 10 % для робіт  і  розрядів, 15 % - для робіт  розряду, 20 % - для робіт V-V розрядів. Допускається підвищення коефіцієнта пульсації до 30 % у приміщенні з V і V розрядами робіт за відсутності в них умов виникнення стробоскопічного ефекту.

У додатку Б наведені значення коефіцієнтів пульсації деяких типів ламп залежно від способу їх увімкнення.

Нормовані показники освітленості наводяться для робочої поверхні (горизонтальної, вертикальної чи похилої площини) освітлюваного об’єкта. При відсутності конкретної інформації за робочу поверхню можна брати горизонтальну площину, розміщену на рівні 0,8 м від підлоги (умовна робоча поверхня).

Як правило, норми освітленості фіксують найменшу освітленість. Протягом всього терміну експлуатації освітлюваної установки в точках робочої поверхні освітленість не повинна бути меншою нормованих значень. При цьому вимоги рівномірності освітлення регламентуються граничним співвідношенням максимальної освітленості до її середнього значення. Нормовані рівні освітленості в Україні та вимоги до якості освітлення наведені в додатку В. Для інформації в додатку Г наведені рекомендовані рівні освітленості та показники якості освітлення країн Європейської спільноти (ЕС).


^ 2.2 Фактори, які впливають на енергоощадність освітлювальної системи (установки)


Серед багатьох факторів, що впливають на енергоощадність освітлювальної системи (установки) можна виділити такі:

 схема освітлення (спільне використання природного і штучного освітлення);

 вибір ефективних джерел світла;

 використання ефективних освітлювальних пристроїв (світильників);

 раціональне розміщення світильників;

 вибір схеми приєднання світильників до джерела живлення;

 використання високоефективної пускорегулюючої апаратури (ПРА);

 регулювання, керування освітленням;

 зовнішній вигляд та облицювання поверхонь приміщення (збільшення коефіцієнтів відбиття поверхонь);

 використання високоефективних відбивачів світла;

 умови експлуатації освітлювальної установки (чистка вікон, запиленість повітря приміщень тощо) та інші фактори.

Врахування наведених вище факторів на стадії проектування освітлюваної установки дозволить забезпечити її високу енергоефективність у період експлуатації і реально скоротити видатки на освітлення.

^ 2.3 Вибір ефективних джерел світла


В енергоощадних освітлювальних системах використовують джерела світла (лампи), які забезпечують максимальну світловіддачу


,


де - світловий потік лампи;

- потужність лампи.

Світлова віддача для кожного типу лампи може бути визначена на основі доступних даних про лампу та схему її увімкнення. При цьому необхідно враховувати, що для розрядних ламп, де мають місце втрати енергії в пускорегулюючій апаратурі, більш об’єктивним показником є світловіддача схеми


,


де - втрати електроенергії в пускорегулюючій апаратурі.

При проектуванні освітлювальної установки порівнюють світловіддачі кількох придатних ламп і закладають у проект ті лампи, які мають найбільшу світловіддачу.

Вибрані для використання в освітлювальних системах джерела світла повинні відповідати наступним критеріям.

^ Передача кольорів. Відчуття відповідності кольорів поверхонь у разі освітлення їх заданим джерелом світла формується у людини порівнянням зі сприйняттям кольорів у разі освітлення еталонним джерелом. Під "доброю подачею кольорів" розуміють близьке до сприйняття, яке має місце у випадку стандартного джерела світла, наприклад, денного світла.

^ Температура кольору. Температура кольору - це температура абсолютно чорного тіла (повного випромінювача), яке дає випромінювання того ж спектрального складу, що й заданий конкретний випромінювач.

^ Наявні номінали потужностей. Деякі типи ламп, наприклад, металогалоїдні та натрієві високого тиску, мають дуже високе значення світлового потоку. Це дозволяє використати меншу кількість ламп (і освітлювальної арматури) для досягнення заданого рівня освітленості і, відповідно, дозволяє зменшити видатки на створення освітлювальної установки. Однак лампи з великим світловим потоком, як правило, вимагають установки їх на значній висоті, щоб обмежити засліплювальність і забезпечити рівномірність освітлення.

^ Фізичні розміри і конфігурація. В окремих випадках необхідно використовувати малогабаритні лампи, наприклад, для підсвітки дисплею, чи лампи особливої конфігурації з певною конструкцією цоколя.

^ Робочі характеристики. Деякі характеристики, які потрібно враховувати під час вибору джерел світла, наведені нижче:

  • час розгорання та інтервал часу до повторного увімкнення;

  • миготіння в процесі запалювання;

  • пульсації світлового потоку під час нормальної роботи;

  • зменшення світлового потоку та зміна інших характеристик з часом експлуатації;

  • температура колби лампи і температура довкілля в конкретних умовах експлуатації;

  • сумісність з наявними патронами.

У додатку Д наведені основні характеристики поширених типів ламп та рекомендації щодо їх застосування. Поруч з типом ламп латинським шрифтом наведені їх позначення, прийняті в країнах ЄС.


^ 2.4 Використання ефективних освітлювальних пристроїв (світильників)


Основною функцією освітлювальних пристроїв є перерозподіл світлового потоку джерела світла у потрібних напрямках оточуючого простору. Разом з тим, не менш важливим являється ефективність освітлювального пристрою, яка оцінюється коефіцієнтом корисної дії (ККД)


,


де - світловий потік, що виходить з освітлювального пристрою;

- світловий потік лампи (джерела світла).

Світловий ККД більшості вітчизняних освітлювальних пристроїв знаходиться в межах 60-75%.

У країнах ЄС, а також в Україні використовують ще поняття ККД світильника


,


де , - відповідно світлопередача пристою і лампи як джерела світла.

В енергоощадних системах освітлення повинні використовуватися найефективніші освітлювальні пристрої (світильники), тобто з найбільшими коефіцієнтами , .

В окремих випадках виникають специфічні питання, пов’язані з використанням особливих видів освітлювальних пристроїв, зокрема світильників відбитого або переважно відбитого світла. Такі світильники характеризуються тим, що направляють більшу частину світлового потоку на стелю, і верхні частини бокових стін для освітлення робочої поверхні відбитим світлом. Ефективність їх значно менша порівняно з традиційними світильниками, які направляють своє світло вниз, і ступінь цього зменшення залежить від коефіцієнта відбиття


, %,


де , - відбитий і падаючий на освітлювальну поверхню світові потоки (поверхонь стелі, стін).

Разом з тим, світильники відбитого світла можуть забезпечити високу гнучкість освітлювальної системи і створити здоровий комфорт.

Особливої уваги потребують освітлювальні поверхні (щоб уникнути появи полисків і неприємних відбиттів), на яких встановлені дисплеї. У таких випадках застосовують спеціальні рефлекторні системи для верхнього люмінесцентного освітлення. Можуть виявитися ефективними також світильники відбитого і переважно відбитого світла.


^ 2.5 Використання високоефективної

пускорегулюючої апаратури


На сьогодні однією з таких є електронна пускорегулююча апаратура (ПРА), яка забезпечує:

 миттєве (без миготіння і шуму) запалювання ламп;

 стабільність освітлення незалежно від коливань напруги;

 високу якість споживаної електроенергії – близький до одиниці коефіцієнт потужності завдяки споживанню синусоїдального струму з нульовим фазовим зсувом.

За рахунок високої економічності електронної ПРА досягається економія електроенергії в розмірі 20-25 % при збільшенні освітленості на 10-12 %. Зменшуються витрати на обслуговування світильників порівняно з традиційними електромагнітними баластами (через відсутність у їх складі стартерів, конденсаторів), підвищується на рівні 50 % термін служби ламп, завдяки ощадному режиму роботи.

Використання електронної ПРА дає змогу суттєво покращити техніко-економічні показники світильників з люмінесцентними лампами. Напівпровідникові імпульсні схеми, які являються основою електронних ПРА (електронних баластів) дозволяють забезпечити живлення люмінесцентних ламп напругою підвищеної частоти струму (до 30 кГц), за рахунок чого підвищується якість освітлення при оптимальному споживанні електроенергії.


^ 2.6 Раціональне розміщеня світильників


Енергоощадні освітлювальні системи повинні використовувати, як правило, найефективніші світильники з раціональним їх розміщенням.

Існують два способи розміщення світильників загального освітлення: рівномірне і нерівномірне. У локалізованій системі загального освітлення вибір місця розміщення світильників вирішується в кожному конкретному випадку індивідуально.

Рівномірне розміщення світильників необхідне для створення рівномірно розподіленої освітленості на всій площі освітлювального приміщення. Це забезпечується вибором відстані між світильниками залежно під форми кривої сили світла світильника.

Люмінесцентні світильники, як правило, розміщують рядами паралельно до стін з вікнами, а в проймах виробничих приміщень - паралельно до повздовжньої осі приміщення. Залежно від необхідного рівня освітленості лампи можуть утворювати неперервні ряди чи ряди з розривом.

У разі використання світильників відбитого світла потрібно дотримуватися певних відстаней від світильника до стелі, що забезпечує рівномірність розподілу яскравості на стелі.

Необхідно також регламентувати відстань від крайнього ряду світильників до стін, яка залежить від наявності робочих поверхонь біля стін приміщення.

Під час розміщення світильників загального освітлення враховують також зручність їх монтажу і обслуговування.

  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconЗ курсу «Обґрунтування господарських рішень І оцінювання ризиків»
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “ Обґрунтування господарських рішень...
Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальної розрахункової роботи «Визначення товщини ізоляції І теплоприпливів через огорожу» для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахункової роботи «Визначення товщини ізоляції і теплоприпливів через огорожу»/...
Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальної роботи на тему Розрахунок ротаційного пластинчастого
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи на тему “Розрахунок ротаційного пластинчатого однокамерного холодильного компресора...
Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconПрограма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг
Шляхи науково-технічного прогресу при розвідуванні та проектуванні автомобільних доріг І техніко-економічного обґрунтування проектних...
Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень"
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Формування вхідного...
Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Оцінка функціональної...
Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Оцінка функціональної...
Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconМетодичні вказівки до індивідуальної роботи Розрахунок циклів повітряних
Методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної...
Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Розроблення алгоритму...
Методичні вказівки до індивідуальної роботи «Визначення і обґрунтування енергоощадних рішень при проектуванні освітлювальної системи» iconМетодичні вказівки до виконаня та оформлення курсової роботи 3 дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" для студентів заочної та дистанційної форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи