Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Скачати 449.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Сторінка2/7
Дата25.05.2013
Розмір449.71 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
^

1.4 Порядок перевірки та захисту розрахункової роботи


Перевірка роботи здійснюється викладачем, який проводить практичні заняття. Під час рецензування визначаються відповідність структури та змісту розрахункової роботи завданню, правильність складання графіків та виконання розрахунків. Особлива увага під час рецензування приділяється наявності висновків щодо отриманих результатів.

Розрахункова робота повертається студенту на доопрацювання у таких випадках:

  • відсутності завдання, передбаченого структурою розрахункової роботи;

  • невідповідності варіанта завдання;

  • відсутності висновків;

  • наявності помилок при побудові графіків та виконанні розрахунків;

  • невідповідності оформлення роботи вимогам цих методичних вказівок.

Після доопрацювання розрахункова робота повертається викладачу. Результати перевірки "зараховано", "не зараховано", а також недоліки і переваги розрахункової роботи зазначаються викладачем. Студент повинен ознайомитися з результатами перевірки.

Захист розрахункової роботи проводиться в усній формі. Під час захисту роботи студент повинен вільно орієнтуватися у матеріалі розрахункової роботи, давати чіткі відповіді про порядок та особливості виконання того чи іншого завдання, обґрунтовувати отримані результати, вміти передбачити кінцевий результат за умови зміни одного чи кількох вхідних параметрів.
^

2 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ"

2.1 Завдання 1 "Визначення норми цінних паперів"


Постановлення завдання

Визначити норми цінних паперів на прикладі акціонерного товариства „Техноград”, із баланса якого відома така інформація.

Вихідні дані наведено у таблиці 2.1.1

Дані за варіантами наведені у додатку Б.


Таблиця 2.1.1 – Джерела формування капіталу акціонерного товаристваПоказник

Значення, тис. грн

1

Прості акції

14500

2

Привілейовані акції

2000

3

Облігації

5500

4

Емісійний прибуток

1500

5

Резервний капітал

0

6

Нематеріальні активи

300

7

Викуплені акції

400

8

Загальний капітал (рядок 1 +рядок2+ +рядок 3 +рядок 4 +рядок 5 + рядок 6 – рядок 7)

23400

^ Загальні вказівки

Норма цінних паперів – це частка окремого виду цінних паперів у обсязі загального капіталу.

Показник норми цінних паперів розраховується для визначення прибутковості акціонерного капіталу. Він дуже важливий як для самого акціонерного товариства, так і для потенційних інвесторів. У більшості випадків акціонерні товариства зацікавлені у збільшенні випуску простих акцій, дивіденди за якими виплачуються в останню чергу. Що стосується інвесторів, то при великій кількості облігацій та привілейованих акцій привабливість простих акцій значно знижується. Це пов’язано з тим, що після сплати відсотків за облігаціями та привілейованими акціями розмір дивіденда на просту акцію може виявитися значно меншим, ніж очікувалось, і не справдити сподівань власників капіталу.

Емісійний прибуток – прибуток, що отримано від продажу акцій за ціною більшою за номінальну.

^ Приклад розв'язання

Норма простих акцій становитиме

14500/23400*100%=62%.

Норма привілейованих акцій становитиме

2000/23400*100%=9%.

Норма облігації становитиме

5500/23400*100%=24%.

Висновок: норма простих акцій -62%, норма привілейованих акцій -9%, норма облігації -24%.
^

2.2 Завдання 2 "Визначення чистих активів, що забезпечують різні цінні папери”


Постановлення завдання

Визначити чисті активи, що забезпечують облігації, привілейовані акції та прості акції акціонерного товариства. Вихідні дані наведено у таблиці 2.2.1.

Дані за варіантами наведені у додатку В.

Таблиця 2.2.1 – Джерела формування капіталу акціонерного товаристваПоказник

Значення, тис. грн

1

Підсумок балансу (загальні активи)

16440

2

Нематеріальні активи

1000

3

Короткострокові забов’язання

700

4

Облігації

1300

5

Привілейовані акції

1100


^ Загальні вказівки

Нематеріальні активи не мають під собою вартості на погашення цінних паперів, тому вони віднімаються від загальної суми активів підприємства.

У разі ліквідації акціонерного товариства майнові інтереси власників цінних паперів будуть задовольнятися у такому порядку:

1) короткострокові забов’язання;

2) облігації;

3) податкові забов’язання;

4) привілейовані акції;

5) прості акції.

^ Приклад розв'язання

Таблиця 2.2.2 – Розрахункова таблицяПоказник

Значення, тис. грн

1

Підсумок балансу (загальні активи)

16440

2

Нематеріальні активи

1000

3

Загальні матеріальні активи

(рядок 1 – рядок 2)

15440

4

Короткострокові забов’язання

700

5

Облігації

1300

6

Привілейовані акції

1100

7

Чисті матеріальні активи, що забезпечують облігації

(рядок 3 – рядок 4)

15440-700=14740

8

Чисті матеріальні активи, що забезпечують привілейовані акції

(рядок 3 – рядок 4-рядок 5)

15440-700-1300=13440

9

Чисті матеріальні активи, що забезпечують прості акції

(рядок 3 – рядок 4-рядок 5- рядок 6)

=15440-700-1300-

-1100=12340


Висновок: чисті матеріальні активи, що забезпечують облігації, - 14740, чисті матеріальні активи, що забезпечують привілейовані акції, – 13440, чисті матеріальні активи, що забезпечують прості акції, – 12340.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconЗ дисципліни «корпоративне управління»
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Корпоративне управління» / Укладачі: О. М. Соляник. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової робіти з навчальної дисципліни «Організація, планування І керування виробництвом»...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Управління персоналом”
«Управління персоналом» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи