Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Скачати 449.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Сторінка4/7
Дата25.05.2013
Розмір449.71 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
^

2.4 Завдання 4 "Визначення книжної , ринкової цін простих акцій та дивідендного виходу"


Постановлення завдання

АТ „Прогрес” випускало в обіг лише прості акції. У річному звіті за поточний рік наведені такі дані.

Таблиця 2.4.1 - Вихідні даніпор.

Показник

Значення

1

Чисті активи,тис. грн

18000

2

Кількість акцій, шт

14000

3

Номінальна ціна простої акції, грн

1000

4

Дивіденд на просту акцію, %

20

5

Дохід на одну просту акцію, грн

200

6

Коефіцієнт котирування

1,14


Визначити книжну, ринкову ціни простих акцій та дивідендний вихід.

^ Загальні вказівки

Балансова (книжна, облікова ) ціна акції відбиває частку власного капіталу (чистих активів товариства), яка припадає на одну акцію.

Ринкова ціна акції – це основний показник ліквідності акції, що формується під впливом попиту і пропозиції, що складається на фондовому ринку. Ринкова ціна може дорівнювати номінальній або бути більшою чи меншою за неї.

Коефіцієнт котирування використовується для оцінки якості акцій різноманітних акціонерних товариств. Він розраховується як співвідношення ринкової ціни акції до книжної ціни акції.

Дивідендний вихід розраховується за формулою


Дивідендний вихід= дивіденд на акцію/дохід на акцію (2.4.1.)

Приклад розв'язання

1. Книжна ціна простої акції становитиме:

18000000/14000=1285,71 грн.


2. Ринкова ціна простої акції становитиме:

1285,71*1,14=1465,71 грн.

3. Дивіденд на одну акцію становитиме:

1000*20/100=200 грн.

4.Дивідендний вихід становитиме:

(200/200)*100%=100%.


Висновок: книжна ціна простої акції – 1285,71 грн, ринкова ціна простої акції – 1465,71 грн. дивідендний вихід – 100%.
^

2.5 Завдання "Визначення ймовірності банкрутства компанії за методикою Альтмана"


Постановлення завдання

Розрахувати індекс кредитоспроможності Альтмана та визначити ймовірність банкрутства. Вихідні дані наведено у табл. 2.5.1. Дані за варіантами наведено у додатку Є.


Таблиця 2.5.1 - Вихідні даніпор.

Показник

Значення

1

Необоротні активи, тис. грн

640000

2

Оборотні активи, тис. грн

50000

3

Прибуток до оподаткування, тис. грн

60000

4

Нерозподілений прибуток, тис. грн

30000

5

Кількість акцій у статутному фонді, шт.

3480

6

Ринкова ціна акції, грн

50

7

Виручка від реалізації, тис. грн

250000

8

Боргові забов’язання, тис. грн

63000

^ Загальні вказівки

Коефіцієнт Z (або індекс кредитоспроможності) Альтмана – це функція від кількох показників, що характеризують фінансове становище ВАТ. За даними статистичної вибірки Е. Альтман розрахував критичне значення Z, що дорівнювало 2,675. Якщо для конкретного підприємства індекс Z<2,675, у недалекому майбутньому (за два-три роки) можливе банкрутство, якщо Z>2,675, фінансове становище підприємства досить стійке. Зручність і наочність оцінки за даним показником сприяє поширенню його серед різних користувачів (комерційних банків (для оцінки кредитоспроможності позичальника), потенційних інвесторів (для визначення інвестиційної привабливості підприємства), державних регулюючих органів (Фонд державного майна, ДКЦПФР).

У загальному вигляді індекс Альтмана (Z ) такий:


Z=1,2 Коб +1,4 Кран +3,3 Краб +0,6 Кфсн + Кок , (2.5.1)

де

Коб – частка оборотних активів у активах ВАТ;

Коб = оборотні активи/сума активів компанії;

Кран – коефіцієнт рентабельності активів „нето”, обчислений за нерозподіленим прибутком;

Кран =сума нерозподіленого прибутку (збитку, який беруть з мінусом)/загальна сума активів;

Краб – коефіцієнт рентабельності активів „бруто”;

Краб =прибуток до оподаткування/загальна сума активів;

Кфсн – коефіцієнт фінансової самостійності „нето”;

Кфсн =(ціна продажу однієї акції*кількість акцій у статутному фонді ВАТ)/балансова вартість боргових забов’язань;

Кок – коефіцієнт оборотності активів;

Кок = виручка від реалізації/загальна сума активів.

^ Приклад розрахунку

Коб = 50000/(640000+50000)=0,072;

Кран = 30000/690000=0,043;

Краб = 60000/690000=0,087;

Кфсн = (50*3480)/63000=2,76Кок = 250000/690000=0,362;

Z=1,2*0,072+1,4*0,043 +3,3*0,087+0,6*2,76+0,362=2,45.


Висновок: індекс Z дорівнює 2,45, ймовірність банкрутства є досить високою.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconЗ дисципліни «корпоративне управління»
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Корпоративне управління» / Укладачі: О. М. Соляник. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни «організація, планування І керування виробництвом» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання розрахункової робіти з навчальної дисципліни «Організація, планування І керування виробництвом»...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Управління персоналом”
«Управління персоналом» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності \"Менеджмент організацій\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи