Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" icon

Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні" для студентів спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів"
НазваРозрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні" для студентів спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів"
Сторінка2/6
Дата26.05.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6

3 Приклади розрахунків вузлів з`єднань


^ 3.1 З`єднання циліндричної оболонки та еліптичного днища

Визначити напруження, що виникають у місці з`єднання циліндричної оболонки й еліптичного днища (варіант 4.8).

2800

1,2

3500

180

Проникність матеріалу 0,1

Термін служби 15

Коефіцієнт міцності звареного шва 0,9

Матеріал стінки ВТ1-0
Розв`язання

3.1.1 Допустимі напруження, МПа

- у робочому стані

,

де - поправковий коефіцієнт, що враховує вид заготовки,

[1, с. 10];

- нормативні допустимі напруження, МПа, що при розрахунковій температурі за табл. 1.6 [1, с. 13] для ВТ1-0 при температурі .
- на краю з`єднаних елементів

- при гідравлічних випробуванняхде- мінімальне значення границі текучості при температурі +20ºC, за табл. VI [1, с. 284].3.1.2 Пробний тиск при гідравлічному випробуванні

при за табл. 1.1 [1, с.9]:де - допустимі напруження, МПа, що для ВТ1-0 при темпера-турі (η=1).

за табл. 1.6 [1, с. 13].3.1.3 Додаток до розрахункових товщин стінок, мм,

,

де с – додаток до розрахункової товщини, мм;

c1 - додаток для компенсації корозії та ерозії, мм;

с2 - додаток для компенсації мінусового допуску, с2 = 0;

с3 – технологічний додаток, с3 = 0.

,

де - проникність матеріалу, мм/рік;

- термін служби апарата, років;

- збільшення для компенсації ерозії, се = 0.

.

3.1.4 Розрахункова товщина стінки

- циліндричної оболонкиде - розрахункова товщина, мм,- еліптичної оболонки:

3.1.5 Виконавча товщина стінки, мм

- циліндричної оболонки:

Округляємо до більшого стандартного значення й одержуємо .

- еліптичної оболонки:

Округляємо до більшого стандартного значення й одержуємо .

Перевіряємо умову застосовності формул:


0,0066 < 0,1 - умову застосовності формул виконано.


3.1.6 Система рівнянь сумісності деформацій з урахуванням правила знаків

,

де - відповідно радіальні й кутові деформації краю циліндричної обичайки під дією навантажень; Qo; Мo;

- відповідно радіальні й кутові деформації краю конічного днища під дією навантажень; Q0; М0.

За табл. 1.26 [1, с. 58-63] у систему рівнянь сумісності деформацій підставляємо значення радіальних і кутових деформацій:

Підставляючи відповідні значення деформацій, одержуємо:Коефіцієнт загасання,

- для циліндричної оболонки:де ;

- коефіцієнт Пуассона, [2, с. 158].- для еліптичної оболонки:де ;

Е = 1,03·105 МПа за табл. Х [1, с. 286] — модуль поздовжньої пружності для ВТ1-0 при температурі t = 180 ºC.


Підставляємо відомі величини в рівняння й одержуємо:Результати розрахунку: Q0 = 0,0755 МН/м; М0 = 0.

3.1.7 Сумарні напруження, МПа, на краю циліндричної оболонки

- меридіональні напруженняде - відповідно меридіональні напруження на краю циліндричної оболонки від внутрішнього тиску, крайових сил і моментів за табл. 1.26 [1, с. 58]:

- кільцеві напруженняде - відповідно кільцеві напруження від внутрішнього тиску, крайових сил і моментів за табл. 1.26 [1,с.58]:


3.1.8 Сумарні напруження, МПа, на краю еліптичної оболонки

- меридіональні напруженняде - відповідно меридіональні напруження на краю еліптичної оболонки від внутрішнього тиску, крайових сил і моментів за табл. 1.26 [1, с. 62]:

- кільцеві напруженняде - відповідно кільцеві напруження на краю еліптичної оболонки від внутрішнього тиску, крайових сил і моментів за табл. 1.26 [1, с. 62]:
3.1.9 Максимальні напруження, МПа

- циліндричної обичайки- еліптичного днища


3.1.10 Умова міцності в місці з`єднання оболонок

Умова міцності в місці з`єднання елементів виконується.


^ 3.2 З`єднання циліндричної оболонки та конічного днища

Визначити напруження, що виникають у місці з`єднання циліндричної оболонки й конічного днища (варіант 1.11).

1000

2,0

2100

100

Проникність матеріалу 0,1

Термін служби 12

Кут розкриття конуса, 60

Коефіцієнт міцності звареного шва 0,9

Матеріал стінки ЛО62-1

Приклад - рисунок 7

Розв`язання

3.2.1 Допустимі напруження, МПа

- у робочому станіде - поправковий коефіцієнт, що враховує вид заготовки,

[1, с. 10];

- нормативні допустимі напруження, що при розрахунковій температурі за табл. 1.6 [1, с. 13] для ЛО62-1при температурі .- на краю з`єднаних елементів

- при гідравлічних випробуванняхде- мінімальне значення границі текучості при температурі +20ºC, за табл. VI [1, с. 284].3.2.2 Пробний тиск при гідравлічному випробуванні

при за табл. 1.1 [1, с.9]:де - допустимі напруження, що для ЛО62-1 при темпера-турі (η=1).

за табл. 1.6 [1, с. 13].3.2.3 Додаток до розрахункових товщин стінок, ммде - проникність матеріалу, мм/рік;

- термін служби апарата, років;
3.2.4 Розрахункова товщина стінки, мм

- циліндричної оболонки

- конічної оболонки

3.2.5 Виконавча товщина стінки, мм

- циліндричної оболонки

Округляємо до більшого стандартного значення й одержуємо .


- конічної оболонки

Округляємо до більшого стандартного значення й одержуємо .


3.2.6 Система рівнянь сумісності деформацій з урахуванням правила знаків

,

де - відповідно радіальні й кутові деформації краю циліндричної обичайки під дією навантажень; Qo; Мo;

- відповідно радіальні й кутові деформації краю конічного днища під дією навантажень; Q0; М0.

За табл. 1.26 [1, с. 58-63] у систему рівнянь сумісності деформацій підставляємо значення радіальних і кутових деформацій:

Підставляючи відповідні значення деформацій, одержуємо:Коефіцієнт загасання, 1/м

- для циліндричної оболонки

,

де

- коефіцієнт Пуассона, [2, с. 158].- для конічної оболонки


Підставляємо відомі величини у рівняння й одержуємо:

У результаті розрахунку: Q0=0,1341 МН/м; М0=МН/м


3.2.7 Сумарні напруження, МПа, на краю циліндричної оболонки

- меридіональні напруженняде - відповідно меридіональні напруження на краю циліндричної оболонки від внутрішнього тиску, крайових сил і моментів за табл. 1.26 [1, с. 58]:
- кільцеві напруженняде - відповідно кільцеві напруження від внутрішнього тиску, крайових сил і моментів за табл. 1.26 [1,с.58]:

3.2.8 Сумарні напруження, МПа, на краю еліптичної оболонки

- меридіональні напруженняде - відповідно меридіональні напруження на краю конічної оболонки від внутрішнього тиску, крайових сил і моментів за табл. 1.26 [1, с. 62]:- кільцеві напруженняде - відповідно кільцеві напруження на краю конічної оболонки від внутрішнього тиску, крайових сил і момен-тів за табл. 1.26 [1, с. 62]:3.2.9 Максимальні напруження

- циліндричної обичайки- конічного днища3.2.10 Умова міцності в місці з`єднання оболонок

Умова міцності в місці з`єднання елементів виконується.


4 Завдання для самостійного розв`язання

Розрахункові схеми
Схема 4


Додаток А

(обов`язковий)

Таблиця А.1 - Варіанти завдань і вихідні дані до завдання з ІРС

Схема 1 / циліндр - конус /

Варіант

,мм

,


L,

ммГрад

,

Проникність матеріалу, П мм/рік

Матеріал стінки корпуса

^ Термін служби апарата, τ років

Коефіцієнт φ
1

2000

1,0

2500

120

50

0,1

16ГС

10

0,9

2

2100

3,0

3000

90

80

0,14

ВСт3сп

12

0,9

3

300

0,2

2800

60

100

0,12

сталь 20К

15

1,0

4

2600

0,8

4100

100

180

0,2

15Х5М

10

0,95

5

1200

0,5

3500

140

120

0,18

12ХМ

13

1,0

6

2400

0,8

4200

90

140

0,2

09М2С

14

0,9

7

1400

0,4

2800

120

150

0,13

сталь 20

10

0,95

8

1800

1,0

3000

60

170

0,15

08Х18Н10Т

12

1,0

9

2800

1,2

4200

120

200

0,14

0Т4-0

15

0,9

10

1600

1,4

3000

80

100

0,08

АТЗ

10

0,8

11

1200

2,0

2100

60

100

0,1

Л062-1

12

0,9

12

3200

0,6

4500

90

300

0,12

10Х17Н13М2Т

13

1,0

13

400

6,4

600

60

160

0,12

Ст17ГС

15

0,8

14

500

10,0

440

90

280

0,13

12ХМ

8

1,0

15

600

6,4

275

60

355

0,14

15ХМ

10

0,9

16

700

4,0

385

90

255

0,12

15Х5М

12

0,95

17

800

3,2

590

60

405

0,1

15Х5М-У

13

0,8

18

900

3,0

625

90

310

0,14

03Х21Н21М4ГБ

14

0,65

19

1000

2,5

525

60

422

0,12

03Х18Н11

15

0,8

20

1200

1,6

420

90

434

0,18

03Х17Н14М3

17

0,85

21

1400

1,4

620

60

447

0,1

08Х18Н10Т

7

0,95

22

1600

1,2

1375

90

380

0,13

08Х17Н12М2Т

10

0,9

23

1800

1,0

1605

60

281

0,12

12Х18Н10Т

12

1,0

24

2000

0,8

2435

90

215

0,08

10Х17Н13М2Т

13

0,9

25

2200

1,0

1580

60

264

0,09

08Х18Г8Н2Т

14

0,8
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування хімічних підприємств та основи сапр» для студентів спеціальностей 090220, 090220 Обладнання хімічних виробництв
«Проектування хімічних підприємств та основи сапр» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І...
Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Обладнання нафтопереробних виробництв"
Обладнання нафтогазопереробних виробництв" зі спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"...
Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconМетодичні вказівки І контрольні завдання
Монтаж, діагностика та ремонт обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" за спеціальністю 090220 "Обладнання хімічних виробництв...
Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconМетодичні вказівки до практичних занять та виконання контрольних робіт, одз з теми «Пилогазоочищення»
«Обладнання установок регенерації і утилізації відходів хімічних виробництв» для студентів спеціальності 090220 «Обладнання хімічних...
Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування апаратів киплячого шару» для студентів спеціальностей 090220, 090220 Обладнання
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування апаратів киплячого шару» для студентів...
Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Основи проектування хімічних машин І апаратів за спеціальністю 090220
Основи проектування хімічних машин і апаратів" за спеціальністю 090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних...
Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Екологія та охорона навколишнього середовища” та 090220 „Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів”
Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування конвективних сушарок» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів"
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування конвективних сушарок» /укладач...
Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconМетодичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни „Технологічні основи хімічних виробництв
Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" за спеціальністю 090220 "Обладнання...
Розрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні\" для студентів спеціальності 090220 \"Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів\" iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "технологічні лінії та комплекси нафто- І газопереробних виробництв"
Технологічні лінії та комплекси нафто- і газопереробних виробництв" зі спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи