Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання icon

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Скачати 256.02 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Дата26.05.2013
Розмір256.02 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і наукиб МОЛОДІ І СПОРТУ України

Сумський державний університет


2978 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання обов’язкового домашнього завдання

з дисципліни

«Основи програмування та алгоритмічні мови»

для студентів спеціальності
6.050101 «Інформаційні технології проектування»

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2011


Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі: С.М. Ващенко, А.В. Смірнов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – 34 с.


Кафедра комп’ютерних наук

Секція інформаційних технологій проектуванняЗМІСТ


Варіанти завдань 4

Структура звіту про виконане завдання 24

Вимоги до оформлення 26

список Використаної та рекомендованої літератури 27

Додаток А 28

(обов’язковий) 28

Додаток Б 29

(обов’язковий) 29

Додаток В 33

(обов’язковий) 33

ПОЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СИМВОЛІВ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ СКЛАДАННІ БЛОК-СХЕМ 33^

Варіанти завданьОбов'язкове домашнє завдання складається з п'яти завдань. Номер варіанта видається студентові викладачем на останньому аудиторному занятті першого модульного циклу. Студент здає готову роботу викладачеві не пізніше четвертого навчального тижня третього модульного циклу. За невиконану або нездану вчасно роботу студентові нараховуються штрафні бали.


Завдання 1

Варіанти 1-6


Скласти програму обчислення F(x) у вигляді нескінченного ряду з точністю 10-9. У програмі організувати введення x із клавіатури і перевірку результатів шляхом порівняння із системною функцією F(x). Роздрукувати таблицю значень функції для x, що змінюється в діапазоні 0A із кроком 0,25.
F(x)

Розкладання в ряд

A

1

3

2

4

3

5

4

3

5

5

6

3

Варіанти 7-14


У наведених задачах необхідно скласти програму розрахунку кінцевої суми й порівняння отриманого результату з контрольним значенням. Число членів суми вводиться із клавіатури із захистом від можливого неправильного введення даних.
^ Вигляд суми

Контрольне
значення


7

8

9

10

11

12

13

14


Варіанти 15-22


У наведених задачах, необхідно скласти програму розрахунку нескінченної суми зворотних ступенів числового ряду. Сумування проводити, поки черговий член ряду по модулю не стане менше заданої точності . Результат зрівняти з точним значенням ST, а погрішність зіставити з величиною .


^ Вигляд суми

N

Вид ряду

ST152

10-4

16

4

10-6

172

10-5

18

4

10-7

192

10-4

20

4

10-5

212

10-4

22

4

10-5


Варіанти 23-26


Скласти програму, що містить функцію обчислення F(x) у вигляді розкладання як нескінченного добутку з точністю 10-4.
F(x)

Розкладання

x1

x2

23

0.05

10

24

0.1

20

25

0.2

30

26

sin(x)0.3

15Варіанти 27-30


Скласти програму з розрахунком функції F(x) у вигляді її розкладання в ряд Фур'є з точністю 10–4. Визначити, які кількості членів ряду Фур'є достатньо просумувати для досягнення зазначеної точності для значень аргументу X1=0,05; X2=0,5; X3=3.
F(x)

Розкладання в ряд Фур'є

Діапазон
аргументу


27282930

Завдання 2


1

Визначити функцію й скласти її таблицю в діапазоні x= -5–10 із кроком 0,3. Результат вивести у вигляді таблиці, що складається не більше ніж з 10 рядків.2

Визначити функцію й скласти її таблицю в діапазоні x= -10–10 із кроком 0,2. Результат вивести у вигляді таблиці, що складається не більше ніж з 25 рядків.3

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–12 з кроком dx=0,5 з виведенням результату у вигляді таблиці.4

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–5 з кроком dx=0,3 з виведенням результату у вигляді таблиці.5

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–1 з кроком dx=0,05 із виведенням результату у вигляді таблиці.6

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–6 з кроком dx=0,3 з виведенням результату у вигляді таблиці.7

Скласти таблицю функцію y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–7 з кроком dx=0,3 з виведенням результату у вигляді таблиці.8

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–10 з кроком dx=0,5 з виведенням результату у вигляді таблиці.9

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–5 з кроком dx=0,3 з виведенням результату у вигляді таблиці.10

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–1 з кроком dx=0,05 з виведенням результату у вигляді таблиці.11

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–6 з кроком dx=0,3 з виведенням результату у вигляді таблиці.12

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–7 з кроком dx=0,3 з виведенням результату у вигляді таблиці.13

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–10 з кроком dx=0,5 з виведенням результату у вигляді таблиці.14

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–5 з кроком dx=0,3 з виведенням результату у вигляді таблиці.15

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–1 з кроком dx=0,05 з виведенням результату у вигляді таблиці.16

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–6 з кроком dx=0,3 з виведенням результату у вигляді таблиці.17

Скласти таблицю функції y=f(x) у діапазоні аргументу x=0–7 з кроком dx=0,3 з виведенням результату у вигляді таблиці.18

Надрукувати таблицю переведення температури із градусів за шкалою Цельсія (С) у градуси шкали Фаренгейта (F) для значень від 15 до 30°С с кроком 1°С. (Переведення здійснюється за формулою F = 1,8*С+32).

19

Надрукувати таблицю відповідності між вагою у фунтах і вагою в кілограмах для значень від 1 до 15 фунтів із кроком 1 фунт (1 фунт = 400 г).

20

Надрукувати таблицю переведення відстаней в дюймах у сантиметри для значень від 1 до 12 дюймів із кроком 0,5.

21

Щільність повітря спадає з висотою за законом =0е-hz. Вважаючи, що 0 = 1,29 кг/м3 , z=1,25 10-∙4 1/м, надрукувати таблицю залежності щільності від висоти для значень від 0 до 1000 м із кроком 100 м.

22

Функція Бесселя першого роду порядку N має вигляд

Скласти таблицю функції Бесселя 5-го порядку при
x = 3.3, 3.6, 3.9, ...,6 з точністю 8 знаків після десяткової крапки.

23

Визначити функцію й скласти її таблицю в діапазоні x= -4–6 із кро-ком 0,5. Результат вивести у вигляді таблиці, що складається з 20 рядків.24

Визначити функцію й скласти її таблицю в діапазоні x= -2–6 із кроком 0.25. Результат вивести у вигляді таблиці, що складається не більш ніж з 8 рядків.25

Визначити функцію й скласти її таблицю в діапазоні x= -1–4 із кроком 0,25. Результат вивести у вигляді таблиці, що складається з 10 рядків.26

Визначити функцію й скласти її таблицю в діапазоні x= -2–4 із кроком 0.05. Результат вивести у вигляді таблиці, що складається не більш ніж з 24 рядків.
27


Скласти програму, що виводить таблицю функції

Аргумент x змінюється в діапазоні 0.1,..., 2 із кроком 0.1 , параметр A приймає значення 0, 1, 2, 3.

Таблиця повинна мати заголовки стовпчиків, виведені значення - з точністю 3 знаки після десяткової крапки.

28

Обчислити значення функції y = xa/a3 при зміні аргументу "x" у діапазоні від 1 до 10 із кроком 0,5 і при зміні параметра "A" у діапазоні від 1 до 3 із кроком 1.

29

Функція Бесселя першого порядку N має вигляд

Скласти таблицю функції Бесселя 4-го порядку при x=0.1, 0.2, 0.3,...,2 з точністю 9 знаків після десяткової крапки.

30

Функція Бесселя першого порядку N має вигляд

Скласти таблицю функції Бесселя 3-го порядку при x=1, 2, 3,...,25 з точністю 7 знаків після десяткової крапки.


Завдання 3


1. Зашифрувати введений із клавіатури рядок заміною вихідних символів на символи з кодом, більшим на три одиниці. Провести дешифрування.

2. Зашифрувати введений із клавіатури рядок зсувом коду, що залежить від номера символу в рядку. Для коротких рядків можна використовувати лінійну залежність.

3. Знайти й замінити певний символ у рядку, введеному із клавіатури. Програма повинна запитувати замінний і символи, що заміняє, а також підтвердження кожної заміни символу з повідомленням про номер його позиції в рядку.

4. Визначити й вивести на екран номери позицій і кількість повторень запитуваного символу в рядку, введеному із клавіатури.

5. Визначити кількість слів у рядку, введеному із клавіатури (за слова брати частини рядка, що відділяються один від одного одним або декількома пробілами).

6. Знайти суму цифр, що знаходяться у введеному користувачем рядку.

7. Користувачеві, зареєстрованому на FTP-сервері, для одержання доступу до файлів на ньому потрібно набрати в FTP-Браузері команду вигляду: ftp://логин:пароль@адреса_сервера. Написати програму, що із введеного рядка виділяє логін, пароль і адресу FTP-сервера й друкує цю інформацію.

8. Уводиться рядок символів. Потрібно вивести на екран послідовність із ASCII-кодів її символів у десятковій системі числення.

9. Уводиться рядок символів. Перетворіть його в такий спосіб: кожний пробіл замініть символом з ASCII-кодом 249, а наприкінці рядка поставте символ із ASCII-кодом 254.

10. Якась поштова програма при створенні листа використовує таку технологію. Вона бере ім'я одержувача й розміщує його після вітання. Потім йде місце для тексту повідомлення, після нього - підпис відправника. Імена одержувача й відправника програма бере з їхніх електронних адрес. Напишіть програму, що реалізує дана дія.

11. Є деяка найпростіша багатокористувальницька операційна система й список зареєстрованих у ній користувачів. При вході у користувача запитується його ім'я. Якщо цього імені немає в списку, то доступ до системи забороняється й виводиться відповідне повідомлення, інакше - запрошення до роботи. Напишіть програму, що моделює роботу такої системи.

12. Відповідно до стандарту ANSI С при заданні шляху до файла в програмі мовою С каталоги розділяються символом "/", а у стандарті фірми Borland для поділу каталогів використовується послідовність символів "\\". Написати програму, що переводить рядок, який містить шлях до файла у стандарті ANSI С, у рядок, який містить шлях до файла у стандарті фірми Borland.

13. Символ — у HTML-документі являє собою довге тире, що при перегляді сторінки має привабливіший, ніж звичайний, вигляд "-". Тому у Web-дизайні використовують саме його. Дано рядок, у якому містяться послідовності символів "-". Замінити їх на послідовність символів "—".

14. Дано рядок, що містить шлях до файла або каталогу, записаний за правилами, прийнятими в Windows. Перетворити даний рядок таким чином, щоб він містив шлях у форматі Unix, тобто замінити кожний символ "\" на символ "/".

15. Дано текст, у якому зустрічаються структури "" і "". Замінити кожне входження "" на "<курсив>", а кожне входження "" на "<кінець курсив>". У програмі варто врахувати, що буква "i" може бути як маленькою, так і великою.

16. Один із методів шифрування називається накладенням гами: береться деяке випадкове число (гама) в діапазоні від 127 до 255, і код кожного символу рядка заміняється кодом, що виходить у результаті операції: новий код=старий код - гама. Написати програму, що реалізує:

а) даний метод шифрування;

б) дешифрування рядка при заданій гамі.

17. Дано текст, що складається із двох речень, розділених крапками. Напишіть програму, що здійснює таке форматування: після крапки повинен стояти хоча б один пробіл; перше слово в реченні повинно починатися із великої букви.

18. Дано текст. Напишіть програму, що визначає відсоткове відношення рядкових і прописних букв до загальної кількості символів у ньому.

19. Дано текст, що містять слова на латиниці, розділені пробілами. Визначити, які букви у словах збігаються частіше: перші, останні або середні.

20. Дано рядок, що складається зі слів, розділених пробілами. Напишіть програму, що видаляє зайві пробіли. Пробіл уважається зайвим, якщо він стоїть на початку рядка; стоїть наприкінці рядка перед крапкою; одразу за пробілом.

21. Уводиться рядок символів. Якщо це є зображенням цілого числа у двійковій системі числення, то перевести його в ціле число в десятковій системі числення, інакше видати повідомлення про некоректне введення.

22. З клавіатури вводиться ціле число в десятковій системі числення. Написати програму, що реалізує виведення його подання з поділом на тріади цифр.

23. Арифметичний вираз вводиться у рядок вигляду A op B, де А і В — цілі числа, а op — знак арифметичної операції: +, -, *, /. Написати програму, що зчитує цей рядок і обчислює значення виразу. Забезпечити перевірку коректності введення виразу.

24. Уводиться рядок символів, що являє собою прізвище українською мовою. Написати програму, що відмінює це прізвище за відмінками.

25. Дано рядок. Знайти й вивести на екран усі пари розміщених поряд однакових символів.

26. З рядка одержати й роздрукувати його частину до першої двокрапки включно.

27. Зашифрувати введений із клавіатури рядок заміною вхідних символів на символи з кодом, меншим на дві одиниці. Провести дешифрування.

28. Зашифрувати введений із клавіатури рядок зсувом коду, що залежить від номера символу в рядку. Розробити код, використовуючи комбінації функцій MOD і DIV. Провести дешифрування.

29. У рядку записано повні прізвище, ім'я та по батькові, розділені пробілом. Надрукувати на екрані прізвище й ініціали.

30. Визначити номера позицій і кількість повторень заданого символу (або його коду) у рядку, введеному із клавіатури.


завдання 4


 1. Знайти суму елементів одновимірного масиву розміром 7. Розділити кожний елемент вихідного масиву на отримане значення. Результат одержати в тому самому масиві. Масив надрукувати в одному рядку.

 2. Обчислити суму й різницю двох заданих одновимірних масивів розміром 5. Результат надрукувати у вигляді двох паралельних стовпців.

 3. У масиві з 10 чисел знайти найбільший елемент і поміняти його місцями з першим елементом.

 4. Задано масив X розміром 5. Обчислити значення функції
  y=-0,5ln(x) при значеннях аргументу, заданих у масиві X, і помістити їх у масив У. Надрукувати результат у вигляді двох стовпців.

 5. Розв’язати рівняння a*x=b для п'яти пар значень a і b, заданих у вигляді двох масивів. Результат помістити в масив X.

 6. Знайти середнє значення елементів заданого масиву розміром 6. Перетворити вихідний масив, віднімаючи з кожного елемента середнє значення.

 7. Знайти кількість однакових елементів масиву A.

 8. Обчислити скалярний добуток двох векторів (X, В) розміром 6.

 9. Обчислити довжину вектора X розміром 7.

 10. У масиві з 10 чисел знайти найменший елемент і поміняти його місцями з останнім елементом.

 11. Дано масив, що містить 15 цілих чисел. Записати в новий масив спочатку всі від’ємні числа й нулі вихідного масиву, потім усі додатні, зберігаючи порядок їх проходження.

 12. Дано масив цілих чисел, що містить 10 елементів. Записати в новий масив спочатку всі додатні числа вихідного масиву, потім усі від’ємні й нулі, зберігаючи порядок їх проходження.

 13. Визначити середнє значення елементів масиву. Знайти далі індекс елемента масиву, найбільш близького до середнього значення.

 14. Задано масив розміром 10. Сформувати два масиви розміром 5, включаючи в перший елемент вихідного масиву з парними індексами, а в другий - з непарними.

 15. Дано масив дійсних чисел, що містить 15 елементів. Записати в новий масив спочатку всі додатні числа, потім усі нулі вихідного масиву, а потім усі від’ємні, зберігаючи порядок їхнього проходження.

 16. Знайти, скільки додатних, від’ємних і нульових елементів у масиві A.

 17. Дано масив дійсних чисел, що містить 12 елементів. Записати в новий масив спочатку всі від’ємні числа вихідного масиву, потім додатні, а потім нулі, зберігаючи порядок їх проходження.

 18. Визначити масив перших 196 натуральних непарних чисел, не кратних трьом, і роздрукувати його у вигляді матриці 14х14.

 19. Визначити й вивести масиви чисел X і Y, де X=0, 0.2, 0.4, ...,8,
  Y =X2 – 20*cosХ. Результат вивести в 10 колонок із заголовками. Після таблиці вивести значення Y_min і Y_max.

 20. Дано одновимірний масив дійсних чисел, що складається з 10 елементів. Визначити середнє арифметичне від’ємних елементів масиву.

 21. Дано одновимірний масив дійсних чисел, що складається з 6 елементів. Визначити суму відмінних від нуля елементів із парними номерами.

 22. Дано одновимірні масиви А і В дійсних чисел, що складається з 20 елементів. Визначити добуток (a1+b1) (a2+b2) … (a20+b20).

 23. Дано одновимірний масив дійсних чисел, що складається з 18 елементів. Визначити 1. Дано масив, що складається з 10 дійсних чисел. Визначити натуральний логарифм максимального додатного елемента масиву.

 2. Дано одновимірний масив дійсних чисел, що складається з 10 елементів. Визначити натуральний логарифм номера мінімального елемента масиву.

 3. Дано одновимірний масив дійсних чисел, що складається з 10 елементів. Визначити середнє арифметичне додатних елементів масиву.

 4. Дано одновимірний масив цілих чисел, що складається з 7 елементів. Визначити суму квадратів елементів, кратних 5.

 5. Дано масив, що складається з 10 дійсних чисел. Визначити добуток суми додатних на суму від’ємних елементів масиву.

 6. Дано масив, що складається з 10 дійсних чисел. Визначити суму елементів масиву, розділену на величину максимального елемента масиву.

 7. Дано одновимірний масив дійсних чисел, що складається з 10 елементів. Визначити добуток елементів, для яких (x[i]-5)>3.завдання 5


 1. Читаючи матрицю A(MxN) по стовпцях, побудувати вектор B із від’ємних елементів і підрахувати їх кількість.

 2. Знайти суму елементів, що перевищують за модулем одиницю в кожному парному стовпці матриці A(MxN) і сформувати вектор B із цих елементів.

 3. Сформувати масив B, кожний елемент якого дорівнює сумі елементів стовпців матриці A(MxN).

 4. Сформувати масив B із максимальних за значенням елементів кожного рядка вхідної матриці A(MxN).

 5. Визначити мінімальні елементи в кожному стовпці заданої матриці A(MxN) і сформувати з них масив B.

 6. Знайти кількість додатних елементів у матриці A(MxN) і сформувати вектор B із від’ємних елементів.

 7. Визначити кількість від’ємних елементів, що лежать вище головної діагоналі матриці A(MxN).

 8. Сформувати масив С, кожний елемент якого є добутком елементів відповідного стовпця матриці A(MxN).

 9. Для кожного рядка матриці A(MxN) знайти максимальний елемент і сформувати масив з їх номерів.

 10. Визначити добуток елементів матриці A(MxN), що лежать на головній діагоналі, й сформувати з них вектор С.

 11. Сформувати матрицю A(MxN), кожний із елементів якої являє собою добуток відповідного елемента матриці В(MxN) і максимального елемента рядка.

 12. Сформувати масив В, кожний елемент якого дорівнює добутку максимального елемента рядка на мінімальний елемент цього рядка матриці A(MxN).

 13. Знайти максимальні елементи кожного стовпця матриці A(MxN) і сформувати масив У з елементів, що являють собою добуток номера стовпця на номер рядка максимальних елементів.

 14. Сформувати масив B, кожний елемент якого дорівнює добутку елементів стовпців матриці A(MxN).

 15. Для заданої квадратної матриці сформувати одновимірний масив з її діагональних елементів. Знайти слід матриці, підсумовуючи елементи одновимірного масиву. Перетворити вихідну матрицю за правилом: парні рядки розділити на отримане значення, непарні залишити без змін. Перетворену матрицю надрукувати рядками.

 16. Задано матрицю й вектор. Одержати їх добуток. Надрукувати в рядок.

 17. Задано дві матриці А і В розміром N * N . Сформувати з них прямокутну матрицю X розміром N * 2 N , включаючи в перші N стовпців матрицю А, у наступні - матрицю В.

 18. Знайти максимальний за модулем елемент матриці. Рядок, що містить цей елемент, переслати у вектор і надрукувати.

 19. У заданій матриці переставити місцями стовпець із заданим номером і останній.

 20. У заданій матриці замінити К-й рядок і L -й стовпець нулями, крім елемента, розміщеного на їх перетині.

 21. Задано квадратну матрицю. Переставити рядок, про максимальний елемент на головній діагоналі з рядком із заданим номером.

 22. Задано матрицю розміром N * N і число К (1

 23. Задано матрицю розміром N *N і число К (1<К

 24. Задано матрицю розміром N * N. Знайти максимальний за модулем елемент матриці. Переставити рядки й стовпці матриці таким чином, щоб максимальний за модулем елемент був розміщений на перетині К-го рядка й К-го стовпця.

 25. Знайти добуток двох заданих матриць.

 26. У заданій матриці знайти середнє арифметичне максимального й мінімального значень модулів її елементів.

 27. У заданій матриці знайти суму максимальних значень елементів її рядків.

 28. У заданій матриці рядок, що містить максимальний елемент матриці, поміняти місцями з рядком, що містить мінімальний елемент.

 29. У заданій матриці знайти мінімальний елемент і записати нулі в той рядок і стовпець, де він знаходиться, крім наймінімальнішого елемента.

 30. Знайти суму елементів рядка, у якій розміщений найменший елемент.^

Структура звіту про виконане завданняУ пояснювальному документі оформляється звіт за кожним завданням обов'язкового домашнього завдання. Кожен звіт повинен містити такі пункти.


1. Постановка завдання

У даному пункті студент повністю наводить текст поставленого завдання, включаючи схеми й графіки.


2. Математична модель

При виконанні даного пункту студент розробляє математичну модель розв'язуваного завдання. Необхідно зазначити математичні формули для розрахунку; записати область допустимих значень; навести алгоритм розв’язання завдання.


3. Таблиця символьних імен

У даному пункті студент складає таблицю, у якій перераховує всі ідентифікатори програми (змінні, константи, підпрограми користувача) і пояснює їх. Таблиця повинна бути такої структури:


Позначення в програмі

Пояснення

Записати ім'я константи

Вказати, що позначає константа

Записати ім'я змінної

Вказати, що позначає змінна4. Блок-схема

У цьому пункті студент наводить блок-схему програми, суворо дотримуючись основних вимог щодо оформлення. У додатку В наведений перелік блоків, з яких складається блок-схема програми. Кожен із блоків повинен бути пронумерований. Якщо в програмі передбачені процедури або функції, їх блок-схеми наводяться окремо від блок-схеми програми. Вимоги до оформлення ті самі.


5. Текст програми

Навести лістинг програми (модуля). У заголовку програми як коментар зазначити ім'я файла, що містить текст даної програми (модуля).


6. Контрольний приклад

Навести копію екрана програми, що працює з різними вхідними даними. Продемонструвати роботу програми у виняткових ситуаціях.


Зразок оформлення звіту про виконане завдання наведено у додатку Б.

^

Вимоги до оформленняПояснювальна записка оформляється на стандартних аркушах із використанням текстового редактора Microsoft Word. Назва файла - прізвище студента, записане російськими буквами. Параметри документа:

 • поля:

  • ліве - 3 см;

  • верхнє, нижнє, праве - 1,5 см;

 • нумерація сторінок: угорі сторінки, праворуч;

 • оформлення заголовків: Times new Roman, 16 пт, напівжирний, курсив; вирівнювання абзацу – по центру, перший рядок – ні, міжрядковий інтервал полуторний; інтервал після абзацу 6 пт;

 • оформлення основного тексту: Times new Roman, 14 пт, звичайний; вирівнювання абзацу – по ширині, перший рядок – відступ 1,25 см, міжрядковий інтервал полуторний; інтервал після абзацу 0 пт.


Пояснювальна записка повинна містити в собі такі розділи:

 • титульний аркуш із зазначенням виконаного варіанта;

 • завдання 1;

 • завдання 2;

 • ……......

 • завдання k.


Пояснювальна записка повинна бути зшита. До неї обов'язково додається підписаний носій (прізвище й ініціали студента, група, варіант), що повинен містити електронний варіант пояснювальної записки й файли текстів програми й необхідних для їх роботи файлів.

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатку А.
^

список Використаної та рекомендованої літератури

 1. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.: Видавнича група BHV, 2005.

 2. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. - СПб.: Питер, 2001.

 3. Боровик В.А. Программирование: учебное пособие / В.А. Боровик, Н.В Тыркусова. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2004. - Ч.1.

 4. Боровик В.А. Программирование: учебное пособие / В.А. Боровик, Н.В Тыркусова. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2004. - Ч.2.

 5. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. / А.И. Марченко, Л.А. Марченко; под ред. В.П. Тарасенко. - 6-е изд.- К.: ВЕК+, 2000.

 6. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы.- М.: Мир, 1985.

 7. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

 8. Задания для практических и лабораторных работ по курсу "Программирование и основы алгоритмизации" / сост. О.В. Трушин. - Уфа, 1998. – 24 с.

 9. Практикум по программированию на алгоритмических языках по дисциплине «Программирование и применение ЭВМ» / сост. Г.Б. Билык, В.Г. Бойко. - Краматорск: КИИ, 1992. - Ч.1.

 10. Практикум по программированию на алгоритмических языках по дисциплине «Программирование и применение ЭВМ» / сост. Г.Б. Билык, В.И. Кравченко. - Краматорск: КИИ, 1992 - Ч.2.

 11. Основы программирования и алгоритмические языки: методические рекомендации по выполнению контрольных и лабораторных работ / Н.Г. Голубь, Е.Г. Кириленко. – Харьков: ХАИ, 1997. - Ч. 1.
^

Додаток А

(обов’язковий)


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИДодаток Б

(обов’язковий)


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАНЕ ЗАВДАННЯПродовження додатка Б
Продовження додатка Б
Продовження додатка Б


^

Додаток В

(обов’язковий)

ПОЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СИМВОЛІВ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ СКЛАДАННІ БЛОК-СХЕМ


Таблиця В.1 – Основні позначення в блок-схемах

Позначення

Пояснення
Блок обчислень
Логічний блок (перевірка умови)
Циклічний блок
Обчислення за підпрограмою
Введення даних
Виведення даних
Початок, кінець, вхід у підпрограму, повернення з підпрограмиПродовження таблиці В.1

Позначення

Пояснення
Позначення зв’язку між розірваними частинами блок-схеми; вузол
Посилання на наступну сторінку блок-схеми / перехід із попередньої сторінкиТекст

Коментарів


Пояснення, коментарі


Навчальне видання
^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання обов’язкового домашнього завдання

з дисципліни

«Основи програмування та алгоритмічні мови»

для студентів спеціальності
6.050101 «Інформаційні технології проектування»

денної форми навчання


Відповідальний за випуск І.В. Баранова

Редактор Т.Г. Чернишова

Комп’ютерне верстання С.М. Ващенко


Підп. до друку 16.11.2010 , поз.

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 2,09 .Обл.-вид. арк. 0,96 . Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість вид. грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Р.-Корсакова,2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи