Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Скачати 356.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Сторінка3/4
Дата26.05.2013
Розмір356.37 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
^

Тема 6. Правове регулювання кредитних відносин банків та депозитних (вкладних) операцій

План


1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин.

2 .Іпотечне кредитування в Україні.

3. Кредитування молодіжних житлових програм.

4. Поняття депозитних операцій за законодавством України.

5. Види депозитних операцій. Порядок здійснення банками депозитних операцій. Система гарантування вкладів в Україні.

6. Депозитні операції НБУ з банками.

^

Теми рефератів


 1. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. Теорія, практика, нормативна база.

 2. Правове підґрунтя іпотечного кредитування.^

Методичні рекомендації


Важливе місце у фінансовій системі України займає кредит. Кредит – важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за правильним їх використанням. Загальне визначення поняття кредиту дається в Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997р. та

22

затвердженому Постановою Правління Національного банку України Положенні НБУ “Про кредитування” від 28 вересня 1995р.

Підприємства, організації в процесі господарської діяльності часто відчувають потребу у власних обігових коштах, яка може бути задоволена за допомогою кредиту банку. Банківським кредитом покриваються як тимчасові, так і постійні потреби в додаткових обігових коштах. Відносини, що виникають між банками і клієнтами з метою одержання ними банківського кредиту, регулюються нормами права, і називаються кредитними правовідносинами.

Банки здійснюють кредитування підприємств та організацій на договірних умовах. Надання банківського кредиту оформлюється укладанням кредитного договору.


^

Контрольні запитання


 1. Дайте визначення поняття “кредит”. Розкрийте його суть.

 2. Наведіть класифікацію кредитних операцій.

 3. З чого складається сучасна кредитна система України?

 4. Охарактеризуйте поняття й елементи кредитних правовідносин.

 5. Назвіть принципи банківського кредитування.

 6. Яка правова природа кредитного договору?

 7. Розкрийте зміст кредитного договору.

 8. Яка відповідальність настає за порушення зобов’язань щодо кредитного договору?

 9. Дайте визначення банківського кредиту і назвіть його види.

 10. Як визначити платоспроможність позичальника?


Список рекомендованої літератури

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний Вісник України. — 2003. — №11. — Ст. 462.

23

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 1—2. — Ст. 1.

 2. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних істо­рій» від 23 червня 2005 р. № 2704-ІУ // Офіційний Вісник України. — 2005. — № 29. — Ст. 1690.

 3. Закон України «Про Національний банк України» від 02.07.99 // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 24.

 4. Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р. № 898-І\/ // Офіцій­ний Вісник України. — 2003. — № 28. — Ст. 1362.

 5. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 № 979-І\/ // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 30. — Ст. 1526.

 6. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19 червня 2003 року № 978-ІV // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 30. — Ст. 1525.

 7. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 р. № 1952—IV // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 30. — Ст. 1993.

 8. Блідченко В. Окремі проблеми застосування норм іпотечного законо­давства / В. Блідченко // Вісник Національного банку України. —2005, січень. — С.40—44.

 9. Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотеч­них ринків в Україні / Н. Грищук // Вісник Національного банку України. — 2005, квітень. — С. 15-19.

 10. Ткаченко О. Проблеми розвитку іпотечного кредитуван­ня в Україні / О. Ткаченко, О. Заруцька // Вісник Національного банку України. —2004, листопад. — С. 26—28.24

Тема 7. Правові засади здійснення валютних операцій.


План

1.Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні.

2.Валютні цінності та валютні операції. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні. Ліцензування НБУ учасників валютних відносин.

3. Особливості розрахунків в іноземній валюті.

4. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

^

Тема реферату


 1. Практика застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції.Методичні рекомендації


У фінансовій діяльності незалежної суверенної України важливу роль відіграє валютне законодавство. Валютне законодавство України, як і зовнішня форма правового регулювання валютних відносин, характеризується нормативними актами різної юридичної сили, змісту та форми.

Передусім тут слід назвати закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994р. Важливе місце за обсягом замають Укази Президента України в цій сфері, зокрема: “Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, які незаконно знаходяться за її межами” від 18 червня 1998р., “Про вдосконалення валютного регулювання” від 22 серпня 1994р., “Про заходи щодо забезпечення валютного і експертного контролю” від 07 вересня 1994р. “Про заходи щодо недопущення відпливу з України валютних та інших майнових цінностей” від 27.07.99р.

Значну частину нормативних актів щодо регулювання валютних відносин видано у формі постанов і декретів КМУ.


25

Одним із найважливіших з них є Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.99р.

Висвітлювати зміст другого питання рекомендується з урахуванням положень Декрету КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”. При відповіді слід звернути увагу на функції і компетенцію у сфері валютного регулювання Верховної Ради України, КМУ, НБУ, міністерств і відомств.

Законодавство України не лише визначає сутність валютних операцій та їх види, а й встановлює правовий режим здійснення валютних операцій.

Що стосується змісту третього питання, то за загальним правилом виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізні­ше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі екс­порту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності — з моменту під­писання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, на­дання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Відповідь на четверте питання має висвітлювати мету валютного контролю, органи валютного контролю в Україні, їх компетенцію і повноваження, види юридичної відповідальності службових осіб та громадян, винних у порушенні правил про валютні операції.

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки для проведення ділової гри з дисципліни "Банківське право". Умови отримання інноваційної розробки
Мета розробки. Поглиблене вивчення матеріалу дисципліни “Банківське право”, залучення активних форм навчання, вироблення у студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» / укладач Д. Д. Іваненко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconТ. А. Коляда методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «право»
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Право» (Адміністративне право) ( для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи