Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Сторінка1/4
Дата26.05.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3201 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи та

обов'язкового домашнього завдання (ОДЗ )

з дисципліни “Управління проектами”

для студентів спеціальності «Економіка підприємства»

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2011


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( ОДЗ ) з дисципліни “Управління проектами” / укладачі: О. І. Карпіщенко, Ю. В. Чорток, О. В. Кубатко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 56 с.


Кафедра економіки та бізнес-адміністрування


ЗМІСТ

С.


Вступ………………………………………………………………………

4

Загальні положення з виконання контрольної роботи і

обов'язкового домашнього завдання ……………………………………


5

Теоретичні питання для підготовки контрольної роботи і обов'язкового домашнього завдання ……………………………………


7

Практична частина для підготовки контрольної роботи ……………...

9

Практична частина для підготовки обов'язкового домашнього завдання …………………………………………………………………..


24

Мережне планування і управління………………………………………

46

Список рекомендованої літератури……………………………………..

53

Додаток А Приклад оформлення титульного аркуша………………….

55


ВСТУП


Метою викладання дисципліни “Управління проектами” є отримання студентами основних теоретичних знань, вмінь та практичних навичок з підготовки та реалізації проектів, формування стратегічного управлінського мислення, вміння використовувати спеціальні та довідкові літературні джерела, а також нормативно-правову базу України у практичної діяльності.

Основними завданнями викладання дисципліни є навчання студентів теоретичних основ та практичних методів управління проектами, крім того, вміння визначати цілі проекту, формувати його обґрунтування, структурувати проект (виокремлювати підцілі, підпроекти, черги, етапи тощо), визначати фінансові потреби і джерела його фінансування, відбирати постачальників, підрядників та інших виконавців, готувати і укладати контракти, розраховувати кошторис і бюджет проекту, визначати терміни виконання проекту та розробляти графіки реалізації, контролювати процес виконання проекту і коригувати план його реалізації, управляти роботами з проекту, якістю, ресурсами, командою проекту, ризиками проектної діяльності.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ОБОВ'ЯЗКОВОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (ОДЗ)


Метою виконання контрольної роботи й ОДЗ є надання допомоги студентам у засвоєнні всіх розділів досліджуваної дисципліни, перевірка навичок практичних розрахунків у страхуванні та самостійній роботі над навчальною літературою і матеріалами періодики.

Контрольна робота й ОДЗ являють собою теоретико-практичне (методологічне) дослідження. Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

У теоретичній частині контрольної роботи або ОДЗ проводяться висновки за результатами вивчення теоретичного питання. Обов’язковими є постановлення проблеми, актуальність, основні теоретично-методичні підходи питання, що вивчається студентом.

Варіант теоретичного питання та практичного завдання вибирається студентом за номером списку у групі. Зміна варіанта узгоджується з викладачем.


Обов’язковими елементами роботи повинні бути:

Титульний аркуш (приклад наведено у додатку А)

Наступний аркуш – зміст контрольної роботи чи ОДЗ, де обов’язковими елементами повинні бути:

Вступ

1 Теоретична частина

1.1 Теоретичне питання 1

1.2 Теоретичне питання 2

2 Практична частина

2.1 Задача 1

2.2 Задача 2

2.3 Задача 3

Висновки

Список використаної літератури

У вступі необхідно відзначити актуальність питань, що досліджуються; його мету та завдання; предмет, об’єкт дослідження; методи дослідження та аналізу. Відповіді на теоретичні питання повинні бути лаконічними і цілком розкривати суть поставленого питання. Повне розкриття питання повинне супроводжуватися посиланнями на літературні джерела, цифрові та розрахункові матеріали.

Практична частина передбачає розв’язання задач.

Обсяг контрольної роботи чи ОДЗ не повинен перевищувати 40 аркушів друкованого тексту зі списком літератури і додатками (за необхідності).

У висновках формулюють основні результати дослідження. Обсяг висновків – до 10 відсотків від загального обсягу роботи.

Після висновків наводиться список використаної літератури.

Контрольна робота й ОДЗ повинні бути виконані на стандартних аркушах або машинописно, або рукописно розбірливим почерком.

^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ОДЗ 1. Проект і специфіка проектної діяльності.

 2. Історія й сутність управління проектами.

 3. Класифікація типів проектів.

 4. Фази життєвого циклу проекту.

 5. Структура й оточення проекту.

 6. Передінвестиційні дослідження.

 7. Взаємодія учасників проекту.

 8. Розроблення концепції проекту.

 9. Сутність проектного аналізу.

 10. Мета, призначення й види планів реалізації проектів.

 11. Розроблення проектно-кошторисної документації.

 12. Основні етапи матеріально-технічної підготовки проекту.

 13. Засоби й джерела фінансування проекту.

 14. Проблеми формування бюджету проекту.

 15. Організація бюджетного контролю проекту.

 16. Контроль проекту.

 17. Управління змінами.

 18. Принципи управління вартістю проекту.

 19. Методи контролю вартості проекту.

 20. Моніторинг робіт із проекту.

 21. Маркетинг проекту.

 22. Перехід до проектного управління.

 23. Типові ризики проекту.

 24. Методи управління проектними ризиками.

 25. Основні напрямки теорії управління ризиками проекту й методи їхнього аналізу.

 26. Методи й інструменти управління проектними ризиками.

 27. Проблеми управління ризиками інвесторів.

 28. Види страхування.

 29. Проектні контракти й розподіл ризиків.

 30. Форми фінансово-майнових гарантій.

 31. Проблеми захисту інтересів виконавця.

 32. Форми управління проектами.

 33. Види й методи контролю за проектною діяльністю.

 34. Етап завершення проекту.

 35. Управління якістю проекту.

 36. Управління проектною командою.

 37. Створення проектної команди.

 38. Управління проектними ризиками в контрактах.

 39. Матеріально-технічна підготовка проекту.

^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант практичного завдання вибирається студентом згідно з номером у списку групи.


Варіант 1

1 Рівні планування та види планів.

2 Логістика проектів.

Задача 1

Кредит у розмірі 20 000 у.о. видається на 3,5 року. Ставка відсотків за перший рік - 90%, а за кожне наступне півріччя вона зменшується на 10%. Визначити множник нарощення і нарощену суму.

Задача 2

Якщо 100 $ приносять 8% на рік, то яку суму буде мати інвестор до кінця 10-го року. Чому дорівнює поточна вартість 100 $, одержуваних через 10 років при вартості грошей 2% на рік.

Задача 3

Машинобудівний завод для будівництва нового складального цеху хоче взяти 100 000 $ в кредит у Промінвестбанку і розплатитися за нього трьома щорічними платежами, причому перший платіж відбудеться через 1 рік.

Якщо банк стягує 8% річних, якими будуть щорічні платежі?


Варіант 2

1 Класифікація джерел фінансування інвестиційних проектів.

2 Управління якістю проекту.

Задача 1

У яку суму обернеться борг, що дорівнює 1 000 $, через п'ять років при зростанні за складною ставкою відсотків 5,5% річних?

Задача 2

Є два проекти. Інвестиції розподіляються таким чином:


Проект

1-й рік

2-й рік

3-й рік

А

35

20

5

Б

5

25

40


Якому проекту слід віддати перевагу при r = 0,2?


Задача 3

Банк приймає рішення про створення фонду підтримки національного виробництва. З цією метою протягом шести років у кінці кожного року в банк вноситься 30 000 гривень під 10% річних із подальшою їх капіталізацією (додатком суми до суми вкладів). Визначити накопичену суму.


Варіант 3

1 Особливості формування та оцінки портфеля реальних інвестиційних проектів.

2 Підрядні торги, договори.

Задача 1

Якщо 100 $ приносять 8% на рік, то яку суму буде мати інвестор до кінця 10-го року. Чому дорівнює поточна вартість 100 $, одержуваних через 10 років, при вартості грошей 2% на рік?

Задача 2

Визначити період нарахування, за який початковий капітал у розмірі 125 000 у.о. зросте до 270 000 у.о., якщо використовується проста ставка відсотків 80% річних.

Задача 3

Оцінити сьогоднішню вартість грошового потоку в 3 000 гривень через 1 рік, 2 000 гривень через два роки, 4 000 гривень за три роки. Ставка 20% річних.


Варіант 4

1 Залучені кошти суб'єктів господарювання при фінансуванні інвестиційних проектів.

2 Матеріально-технічне забезпечення проектів.

Задача 1

Банк приймає рішення про створення фонду підтримки національного виробництва. З цією метою протягом шести років у кінці кожного року в банк вноситься 30 000 гривень, по 10% річних з подальшою їх капіталізацією (додатком суми до суми вкладів). Визначити накопичену суму.

Задача 2

Якщо 700 $ приносить 8% на рік, яку суму буде мати інвестор до кінця 10-го року? Чому дорівнює поточна вартість 100 $, отриманих через 10 років при вартості грошей 8%?


Задача 3

Фірма вклала у виробництво у 1-й рік 1 000 $, в 2-й - 3 200 $. Яка буде справжня вартість інвестицій фірми, якщо ставка - 30% річних?


Варіант 5

1 Форми фінансування проектів (акціонерне, державне, кредитування, міжнародне).

2 Контроль і регулювання проекту.

Задача 1

Є можливість вкласти в проект 500 000 грн. Рентабельність проекту 10%. Ті самі гроші можна покласти в банк під 45%. Що вибрати, якщо прогнозований рівень інфляції 35%?

Задача 2

Фірма «Альфа» вклала 90 000 гривень на купівлю акцій АТ «Південмаш». Через два роки ринкова вартість пакета акцій збільшилася в 3,25 раза. Виявилося, що вкладення грошей в акції вигідніше, ніж у банк, якщо ставка банківського відсотка на момент вкладення фірмою грошей в акції дорівнювала 70% річних при щомісячному нарахуванні відсотків, і якщо так, то наскільки?

Задача 3

Вкладені гроші в банк: 3,5 млн грн на два роки з піврічним нарахуванням відсотків під 70% річних. Визначити суму, яку отримає вкладник у кінці періоду, на який вкладені гроші.


Варіант 6

1 Організаційні рівні планування та управління проектами.

2 Метод внутрішньої норми прибутку і рентабельності інвестицій при оцінці інвестиційних проектів.

Задача 1

Оцінити сьогоднішню вартість грошового потоку в 3 000 гривень через один рік, 2 000 гривень - через два роки, 4 000 гривень - через три роки? Ставка 20% річних.

Задача 2

Розрахувати сумарну величину грошового потоку (ставка 40%):

1-й рік - 2 000, 2-й рік - 1 000, 3-й рік - 7 000 грн за: а) складним відсотком, б) простим відсотком.


Задача 3

Є можливість вкласти в проект 500 000 грн. Рентабельність проекту 10%. Ті самі гроші можна покласти в банк під 45%. Що вибрати, якщо прогнозований рівень інфляції 35%?

Варіант 7

1 Завдання матеріально-технічної підготовки проекту.

2 Календарне планування за методом критичного шляху.

Задача 1

У фірми є два варіанти вкладення капіталу в сумі 10 000 грн:

1) вкласти зараз гроші в банк під 40% річних на п'ять років з піврічним нарахуванням відсотків;

2) зробити інвестицію на три роки під 70% річних.

Який варіант вибрати?

Задача 2

Вкладник хоче вкласти 3 000 гривень у банк на три роки. У нього є два варіанти:

а) 70% річних з піврічним нарахування відсотків;

б) 50% з щомісячним нарахуванням відсотків.

Який варіант вигідніший вкладнику (відсотки складні)?

Задача 3

Перед фірмою стоїть вибір: вкласти 10 000 $ у банк на п'ять років під прості відсотки, r = 50%. Або інший варіант: ту ж суму вкласти в будівельний проект на п'ять років під складні відсотки, r = =30%. Якому варіанту слід віддати перевагу?


Варіант 8

1 Рівні планування та види планів.

2 Управління проектом за допомогою мережевих моделей.

Задача 1

Ставка складних відсотків протягом терміну позики перші півроку 8%. Потім збільшується кожні півроку на 0,5%. Визначити множник нарощення і величину погашення позики, якщо позика в розмірі 10 000 $ була видана на 2,5 року?

Задача 2

Мале підприємство «Тренд» на розширення своїх виробничих можливостей взяло в кредит у банку позику 100 000 грн на два роки з піврічним нарахуванням відсотків по 10% річних. Визначити нарощену суму.

Задача 3

Банк видав позику фірмі у сумі 10 000 у.о. на 5 років на умовах: перші 2 роки нараховуються складні відсотки - 30% річних, наступні 3 роки нарахування відсотків відбувається двічі на рік. Яку суму фірма поверне через 5 років? Під який відсоток фірмі варто робити інвестицію, щоб отримати дохід?


Варіант 9

1 Завдання матеріально-технічної підготовки проекту.

2 Процедура побудови календарного плану.

Задача 1

У фірми є два варіанти вкладення капіталу в сумі 12 500 грн:

а) вкласти зараз гроші в банк під 12% річних на п'ять років з піврічним нарахуванням відсотків;

б) зробити інвестицію на три роки під 7% річних.

Який варіант вибрати?

Задача 2

Вкладник хоче вкласти 30 000 гривень у банк на три роки. У нього є два варіанти:

а) 70% річних з піврічним нарахування відсотків;

б) 50% з щомісячним нарахуванням відсотків.

Який варіант вигідніший вкладнику (відсотки складні)?

Задача 3

Перед фірмою стоїть вибір - вкласти 10 000 $ у банк на п'ять років під прості відсотки, r = 50%. Або інший варіант: ту ж суму вкласти в будівельний проект на п'ять років під складні відсотки,

r = 30%. Якому варіанту слід віддати перевагу?


Варіант 10

1 Учасники здійснення проектів та їх функції.

2 Управління проектом за допомогою мережевих моделей.

Задача 1

Ставка складних відсотків протягом терміну позики перші півроку 8%. Потім збільшується кожні півроку на 0,5%. Визначити множник нарощення і величину погашення позики, якщо позика в розмірі 10 000 $ була видана на 2,5 року?

Задача 2

Мале підприємство «Тренд» на розширення своїх виробничих можливостей взяло в кредит у банку позику 100 000 грн на два роки з піврічним нарахуванням відсотків по 10% річних. Визначити нарощену суму.

Задача 3

Банк видав позику фірмі у сумі 10 000 у.о. на 5 років на умовах: перші 2 роки нараховуються складні відсотки - 30% річних, наступні 3 роки нарахування відсотків відбувається двічі на рік. Яку суму фірма поверне через 5 років? Під який відсоток фірмі варто робити інвестицію, щоб отримати дохід?


Варіант 11

1 Рівні планування та види планів.

2 Ризики інвестиційних проектів та управління ними.

Задача 1

Фірма взяла кредит у розмірі 10 000 грн на 5 років під 20% річних. Цю суму фірма вклала у виробництво і отримала такі грошові потоки: 1-й рік - 2 000 грн, 2-й рік - 5 000 грн, 3-й рік - 4 000 грн, 4-й рік - 4 000 грн, 5-й рік - 3 000 грн. Яка величина сумарного грошового потоку залишиться фірмі після погашення кредиту?

Задача 2

Видана позика в розмірі 50 000 на 3,5 року. Ставка складних відсотків 8% річних. При відомому індексі інфляції визначити:

а) величину погашення позики;

б) ставку відсотка з урахуванням інфляції (індекс інфляції = = 1,5).

Задача 3

Через 250 днів з моменту підписання контракту повинна бути повернена позика в розмірі 20 000 грн. Відсоткова ставка проста, що дорівнює 5% річних, тимчасова база дорівнює 365 днів (К = 365 днів). Визначити суму, одержувану позичальником, і суму відсоткових грошей.


Варіант 12

1 Завдання управління інвестиційним проектом.

2 Способи і джерела фінансування інвестицій.

Задача 1

У фірми є 3 варіанти вкладення капіталу в сумі 10 000 гривень:

а) вкласти зараз гроші в банк під 20% річних на 5 років із піврічним нарахуванням відсотків;

б) зробити інвестицію на чотири роки під 30% річних;

в) видати позику на 3,5 року під 27,5% річних із щомісячним нарахуванням відсотків.

Який варіант вибрати фірмі?

Задача 2

На депозиті 1 млн грн під 10% річних на два роки з піврічним нарахуванням відсотків. Визначити вартість грошей через два роки. Як зміниться вартість грошей, якщо нарахування відсотків буде проводитися щомісяця, щодня?

Задача 3

Позика у розмірі 60 млн грн видана на півроку за простою ставкою відсотків 80% річних. Визначити нарощену суму.


Варіант 13

1 Завдання розроблення бюджету реалізації інвестиційних проектів.

2 Організаційні структури управління проектами.

Задача 1

На депозиті 1 млн грн під 10% річних на два роки з піврічним нарахуванням відсотків. Визначити вартість грошей через два роки. Як зміниться нарощена сума грошей, якщо нарахування буде перевірятися щодня?


Задача 2

Позика у розмірі 60 млн грн видана на півроку за простою ставкою відсотків 80% річних. Визначити нарощену суму. Чи буде вигідніше вкласти гроші під складні відсотки 70% річних з щомісячним нарахуванням?

Задача 3

Позика в розмірі 20 000 грн видана з 12 березня по 25 грудня. Ставка відсотків дорівнює 7%. Визначити майбутню вартість при точному і наближеному значенні тимчасової бази.


Варіант 14

1 Охарактеризуйте можливих учасників інвестиційних проектів.

2 Мережеві методи планування та управління проектами.

Задача 1

На депозиті 4 млн грн під 14% річних на два роки з піврічним нарахуванням відсотків за простою ставкою. Визначити вартість грошей через два роки. Як зміниться нарощена сума, якщо нарахування буде проводитися за складною ставкою щомісяця?

Задача 2

Позика у розмірі 90 млн грн видана на півроку за простою ставкою відсотків 4,6% річних. Визначити нарощену суму. Оцінити майбутню вартість грошей при нарахуванні складних відсотків за той самий період: а) щомісячно; б) щодня.


Задача 3

Позика у розмірі 2 500 грн видана з 14 травня по 17 жовтня. Ставка відсотків дорівнює 15%. Визначити майбутню вартість при точному і наближеному значеннях тимчасової бази.


Варіант 15

1 Методи управління проектами.

2 Принципи розроблення календарного плану реалізації інвестиційного проекту.

Задача 1

Отримано кредит у розмірі 40 000 грн строком на 3 роки (n = 3) під 8% річних. Визначити суму, що підлягає поверненню у випадках, якщо нараховуються складні відсотки і якщо складні відсотки нараховуються щоденно.

Задача 2

Фірма в результаті інвестиційного рішення в кінці другого року отримає 2 000 $, річна відсоткова ставка - 10%, нарахування відсотків поквартальне (m = 4 - кількість періодів нарахування на 1 рік). Визначити поточну вартість 2 000 $.

Задача 3

Якщо 100 $ приносять 8% на рік, яку суму буде мати інвестор до кінця 10-го року? Чому дорівнює поточна вартість 100 $, отримана через 10 років при вартості грошей 2% на рік?


Варіант 16

1 Логістика проектів.

2 Життєвий цикл проекту.

Задача 1

Фірма «Альфа» вклала 90 000 грн у покупку акцій. Через два роки ринкова вартість пакета акцій збільшилася в 1,25 раза. Виявилося, що вкладення грошей в акції вигідніше, ніж у банк, якщо ставка банківського відсотка на момент вкладення фірмою грошей в акції дорівнювала 20% річних при щомісячному нарахуванні відсотків, і якщо так, то наскільки?

Задача 2

Для розширення автомобільного парку автопідприємство АТ «Агроавтопром» хоче взяти позику в банку «Аваль» у розмірі 20 000 $ і розплатитися за неї трьома щорічними платежами. Перший із платежів здійснюється через рік. Визначити розмір щорічних платежів, якщо банківський відсоток дорівнює 12% річних.


Задача 3

Фірма взяла позику в сумі 4 000 грн під 14% річних на умовах простого відсотка на 4 роки. Через 1 рік взята ще одна позика в розмірі 5 000 грн на умовах складного відсотка під 13,5% річних на три роки. Яку суму вона повинна буде погасити в кінці терміну?


Варіант 17

1 Оцінка грошових потоків інвестиційних проектів.

2 Класифікація типів проектів.

Задача 1

Проект вартістю 54 000 грн передбачається інвестувати. Рентабельність даного проекту 10% річних. Є можливість вкласти цю суму в банк під 12% річних. Рівень інфляції дорівнює 15% на рік. Чи має сенс інвестувати проект?

Задача 2

Через 250 днів із моменту підписання контракту повинна бути повернена позика в розмірі 20 000 грн. Позика за відсотковою ставкою 5% річних, тимчасова база (К) = 365 днів. Визначити суму, одержувану позичальником, і суму відсоткових грошей.

Задача 3

Існує можливість вкласти 10 млн грн в проект, причому в перший рік потрібно вкласти 7 млн грн, у другій - 3 млн грн. Рентабельність проекту 40% річних. Дохід нараховується з 1-го року. Ті самі гроші можна вкласти в банк під 37% річних. Що вигідніше вибрати?

Варіант 18

1 Мета та стратегія проекту.

2 Задачі моніторингу реалізації інвестиційного проекту.

Задача 1

Фірма взяла кредит у розмірі 10 000 грн на 5 років під 20% річних. Цю суму фірма вклала у виробництво і отримала такі грошові потоки: 1-й рік - 2 000 грн, 2-й рік - 5 000 грн, 3-й рік - 4 000 грн, 4-й рік - 4 000 грн, 5-й рік - 3 000 грн (ставка 30%). Яка величина сумарного грошового потоку залишиться фірмі після погашення кредиту?

Задача 2

Банк видав позику фірмі у сумі 10 000 у.о. на 5 років на умовах: перші 2 роки нараховуються складні відсотки 12% річних. Наступні 3 роки нарахування відсотків відбувається двічі на рік. Яку суму фірма поверне через 5 років?


Задача 3

Мале підприємство «Тренд» на розширення своїх виробничих можливостей взяло в банку позику в розмірі 100 000 грн на два роки з піврічним нарахуванням відсотків по 10% річних. Визначити нарощену суму. Як зміниться нарощена сума, якщо нарахування буде проводитися щомісяця?


Варіант 19

1 Оточення проектів.

2 Учасники здійснення проектів, їх функції.

Задача 1

Борг до кінця року дорівнює 721,7 $, борг до кінця 4-го року дорівнює 1 143,7 $, річна ставка дорівнює 10%. Як зміниться поточна вартість боргу з 1-го по 4-й рік?

Задача 2

Машинобудівний завод для будівництва нового складального цеху хоче взяти 100 000 $ в кредит у Промінвестбанку і розплатитися трьома щорічними платежами, причому перший платіж відбудеться через 1 рік. Якщо банк стягує 8% річних за простою ставкою, які будуть щорічні платежі? А якщо за складною ставкою?

Задача 3

Отримано кредит 25 000 $ під 10% на 5 років. Нарахування відсотків відбувається: а) за півріччями, б) щомісячно. Визначити суму повернення.


Варіант 20

1 Мета і стратегія проекту.

2 Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів.

Задача 1

Спочатку вкладена сума становить 1 000 грн. Визначити нарощену суму через 5 років при використанні простої і складної ставок відсотків у розмірі 13% річних. Розв’язати задачу для випадку, якщо відсотки нараховуються за півріччями; щоквартально.

Задача 2

Кредит у розмірі 3 000 грн виданий 5 січня по 12 грудня під 14% річних. Даний рік є високосним. Визначити розмір нарощеної суми для різних варіантів: звичайного та точного нарахування відсотків.

Задача 3

Робиться внесок у банк у розмірі 7 000 $ на умовах 8% річних, відсотки нараховуються кожні півроку. Яка сума буде на рахунку через 5 років? Як зміниться сума, якщо відсотки нараховуватимуться 1 раз на рік?


Варіант 21

1 Керовані параметри проекту.

2 Процедура побудови календарних планів інвестиційних проектів.

Задача 1

Кредит у розмірі 10 000 грн виданий на 2,5 року, реальна прибутковість повинна становить 10% річних за складною ставкою відсотків. Визначте ставку відсотків з урахуванням інфляції, якщо інфляція становить 5% на рік, а також нарощену суму.

Задача 2

Початкова сума боргу дорівнює 70 000 грн. Визначити нарощену суму через 3,5 року, використовуючи два способи нарахування складних відсотків за ставкою 16% річних. Визначте нарощену суму з урахуванням інфляції (індекс інфляції І = 1,3).

Задача 3

Отримано кредит у розмірі 100 000 грн строком на 2 роки під 15% річних. Визначити суму, яка підлягає поверненню, якщо відсотки нараховуються за складною ставкою: а) щоквартально, б) щомісячно; в) щодня.


Варіант 22

1 Функції і підсистеми управління проектами.

2 Дисконтування, його призначення і використання.

Задача 1

Банк надає позику в розмірі 10 млн грн на 30 місяців під 13% річних на умовах щорічного нарахування відсотків. Розрахуйте повернення суми при різних схемах нарахування відсотків: а) проста; б) складна з щорічним нарахуванням; в) складна з щомісячним нарахуванням.

Задача 2

Позика у розмірі 2 000 грн взята 2 лютого під 12% річних по 31 грудня. Визначте термін позички і розмір нарощеної суми при точному і наближеному варіанті нарахування відсотків.

Задача 3

Видана позика в розмірі 50 000 грн на 2,5 року, ставка відсотків у перший рік - 10%, а за кожне наступне півріччя вона збільшується на 1%. Визначити множник нарощення і суму погашеної позики.


Варіант 23

1 Організаційні структури управління проектами.

2 Життєвий цикл інвестиційного проекту.

Задача 1

Машинобудівний завод для будівництва нового складального цеху хоче взяти 152 000 $ у кредит у Промінвестбанку і розплатитися трьома щорічними платежами, причому перший платіж відбудеться через 1 рік. Якщо банк стягує 12,5% річних, якими будуть щорічні платежі при простій і складній формах нарахування відсотків?

Задача 2

Отримано кредит 15 000 $ при ставці 15% річних на два роки: а) з щоквартальним нарахуванням відсотків; б) нарахування відсотків відбувається за півріччями. Визначити майбутню вартість отриманого кредиту.

Задача 3

Через 3 роки в результаті інвестиційного рішення підприємство буде мати 12 000 грн. Вартість грошей 10% річних. Визначити, яку суму грошей при цьому потрібно вкласти, якщо нарахування відсотків: а) щомісяця за простою ставкою; б) щоквартально за складною ставкою.


Варіант 24

1 Капітальний та поточний бюджет інвестиційного проекту.

2 Контроль і регулювання проекту.

Задача 1

Кредит у розмірі 250 000 у.о. виданий на три роки під 7,5% річних. Визначити суму, що підлягає поверненню в кінці періоду кредиту, якщо відсотки нараховуються: один раз на рік; щоденно; безперервно.

Задача 2

Визначити нарощену суму, якщо отримано кредит в 15 000 грн на рік за простою ставкою відсотків 60% річних.

Задача 3

Є два проекти. Інвестиції розподіляються таким чином:


Проект

1-й рік

2-й рік

3-й рік

А

45

30

15

Б

15

12

46


Якому проекту слід віддати перевагу при r = 0,2?


Варіант 25

1 Рівні планування та види планів.

2 Мета і стратегія проекту.

Задача 1

Кредит у розмірі 32 000 у.о. видається на 3 роки. Ставка відсотків за перший рік - 9%, а за кожне наступне півріччя вона зменшується на 1,0%. Визначити множник нарощення і нарощену суму.

Задача 2

Визначити період нарахування, за який початковий капітал у розмірі 25 000 у.о. зросте до 27 000 у.о., якщо використовується проста ставка відсотків 8% річних.

Задача 3

Компанія розглядає інвестиційну можливість, що вимагає негайного вкладення 1 000 $, які протягом наступних двох років будуть приносити до 460 $ у кінці року. Чи має сенс вкладати гроші? Ставка відсотка 10% річних.


Варіант 26

1 Інвестиційний проект та його оточення.

2 Планування інвестиційного проекту.

Задача 1

У яку суму обернеться борг, що дорівнює 21 000 $, через п'ять років при зростанні за складною ставкою відсотків 5,5% річних із нарахуванням відсотків 1 раз на рік; щомісяця; щоквартально?

Задача 2

Якщо 2 100 $ приносять 8% на рік, то яку суму буде мати інвестор до кінця 10-го року? Чому дорівнює поточна вартість 2 100 $, одержуваних через 10 років при вартості грошей 2% на рік?

Задача 3

Оцінити сьогоднішню вартість грошового потоку в 13 000 гривень через 1 рік, 12 000 гривень через два роки, 14000 гривень через три роки. Ставка 20% річних з нарахуванням простих та складних відсотків один раз на рік.


Варіант 27

1 Функції і підсистеми управління проектами.

2 Управління змінами при підготовці і реалізації проекту.

Задача1

Є два проекти. Інвестиції розподіляються таким чином:

Проект 1-й рік 2-й рік 3-й рік

Проект

1-й рік

2-й рік

3-й рік

А

30

25

15

Б

30

10

20


Якому проекту слід віддати перевагу при r = 0,25?

Задача 2

Якщо 300 $ приносять 6,8% на рік, яку суму буде мати інвестор до кінця 5-го року? Чому дорівнює поточна вартість 300 $, отриманих через 5 років, при вартості грошей 6,8% на рік при нарахуванні простих і складних відсотків?

Задача 3

Машинобудівний завод для будівництва нового складального цеху хоче взяти 210 000 $ у кредит у банку і розплатитися за нього трьома щорічними платежами, причому перший платіж відбудеться через 1 рік.

Якщо банк стягує 8% річних, які будуть щорічні платежі за простою і складною ставками при щомісячному нарахуванні відсотків?


Варіант 28

1 Матеріально-технічне забезпечення проектів.

2 Організація управління проектом.

Задача 1

Позика в розмірі 20 000 у.о. видається на 1,5 року. Складна ставка відсотків 18% річних. Визначити величину погашення позики наближеним і точним (змішаним) методами.

Задача 2

Позика в розмірі 30 000 грн видана на три роки. Складна ставка відсотка - 5,5%. Очікуване значення індексу інфляції за термін позики становитиме 1,5. Нарахування відсотків щоквартально.

Визначити множник нарощення, нарощену суму, що погашається з урахуванням індексу інфляції.

Задача 3

Банк приймає рішення про створення фонду підтримки національного виробництва. З цією метою протягом шести років у кінці кожного року в банк вноситься 20 000 грн під 10% річних із подальшою їх капіталізацією (додаванням суми до суми вкладів). Визначити накопичену суму.


Варіант 29

1 Мережеві методи планування та управління проектами.

2 Організаційні аспекти проектного аналізу.

Задача 1

Є можливість вкласти в проект 350 000 грн. Рентабельність проекту 9%. Ті самі гроші можна покласти в банк під 7,5%. Що вибрати, якщо прогнозований рівень інфляції 12%? Нарахування відсотків за півріччями.

Задача 2

Якщо 1 700 $ приносять 8% на рік, яку суму буде мати інвестор до кінця 10-го року? Чому дорівнює поточна вартість 1700 $, отриманих через 10 років при вартості грошей 8%?

Задача3

Фірма вклала у виробництво у перший рік 11 000 $, у другій – 32 000 $. Яка буде дійсна вартість інвестицій фірми, якщо ставка - 15% річних?

^ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОДЗ

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з )
Общие положения по выполнению контрольной работы и обязательного домашнего задания (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з )

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи