Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" icon

Методичні вказівки до практичного заняття на тему " Підсумковий модульний контроль " з дисципліни " Офтальмологія "
НазваМетодичні вказівки до практичного заняття на тему " Підсумковий модульний контроль " з дисципліни " Офтальмологія "
Сторінка1/8
Дата26.05.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В. Б. Юскаєв


3212 Методичні вказівки

до практичного заняття

на тему “ Підсумковий модульний контроль ”

з дисципліни “ Офтальмологія ”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів спеціальності 7.110101

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні

дані перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач С. Є. Лекішвілі


Відповідальний за випуск В. Д. Шищук


Директор Медичного інституту

СумДУ В. Е. Маркевич


Суми

Сумський державний університет

2011


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

М^ ЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


3212 Методичні вказівки

до практичного заняття


на тему “ Підсумковий модульний контроль ”

з дисципліни “ Офтальмологія ”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів спеціальності 7.110101

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

2011


Методичні вказівки до практичного заняття на тему “ Підсумковий модульний контроль ” з дисципліни “Офтальмологія ” (згідно з умовами Болонського процесу) / укладач С. Є. Лекішвілі. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 87 с.


Кафедра ортопедії та травматології

1. Актуальність теми


Підсумкове заняття показує рівень засвоєння знань студентами за поданими темами, їх клінічне мислення та набуття ними практичних навичок та вмінь.

Інтеграція одержаних знань, умінь з кожної окремої теми, які лежать в основі професійної діяльності лікаря.


^ 2. Конкретні цілі дисципліни:

 1. уміти використовувати етико-деонтологічні принципи охорони зору людей різного віку та статі, аналізувати особливості органа зору, інтерпретувати механізми розвитку патологічних процесів органа зору;

 2. уміти визначати етіологічні і патогенетичні фактори розвитку основних захворювань органа зору;

 3. складати план профілактичних заходів окремих захворювань і ушкоджень органа зору;

 4. аналізувати дані офтальмологічних обстежень, інтерпретувати дані клініко-лабораторних і додаткових обстежень офтальмологічних пацієнтів;

 5. ставити попередній діагноз найбільш поширених очних захворювань і ушкоджень, складати план діагностичних обстежень, проводити диференціальну діагностику;

 6. визначати тактику ведення хворих на основні очного захворювання;

 7. діагностувати невідкладні стани в офтальмології і надавати невідкладну медичну допомогу;

 8. планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникненню епідемічних спалахів очних хзахворювань, ушкоджень органа зору, розвитку сліпоти.На підсумковому занятті студент повинен уміти:

 1. Продемонструвати вміння та навички.

 2. Вирішити ситуаційну задачу (поставити діагноз, призначити лікування, надати невідкладну допомогу).


Для формування вмінь, які демонструють під час підсумкового заняття, студент повинен знати:

 1. Методи та етапи обстеження ока та хворого.

 2. Клінічну картину, диференціальну діагностику та лікування захворювань ока.
 1. Перелік тестових питань для внутрішньо- кафедрального контролю для студентів


1. Окуліста викликали на консультацію у неврологічне відділення до лежачого хворого з метою проведення периметрії. За допомогою якого приладу можна провести дослідження?

A. Ручного периметра Ферстера.

B. Сітки Амслера.

C. Периметра ПНР-1.

D. Проекційного периметра ПРП-60.

E. Контрольного метода Дондерса.


^ 2. Часто при поверхневих ушкодженнях при захворюваннях рогової оболонки страждає епітелій. Яку функцію виконує епітелій рогової оболонки?

A. Осмотичну.

B. Дихальну.

C. Оптичну.

D. Тектонічну.

E. Осмотичну, дихальну, оптичну, тектонічну.


3. Дуже часто інфекція з оточуючих орбіту тканин потрапляє в очну ямку, а потім у пещеристу пазуху на підставі мозку. Яка особливість вен орбіти обумовлює поширення інфекції?

A. Течія крові у різних напрямках.

B. Відсутність клапанів у венах орбіти.

C. Анастомози з венами лиця.

D. Анастомози з венами слизової носа.

E. Відсутність клапанів, наявність анастомозів.


^ 4. Хворий був побитий по обличчю невідомим. Яка стінка орбіти може постраждати насамперед?

A. Нижня.

B. Верхня.

C. Зовнішня.

D. Внутрішня.

E. Можливі варіанти.


^ 5. У дитини 3 років уроджена катаракта. Для розрахунку штучного кришталика визначили довжину ока. Яка в нормі повинна бути довжина очного яблука?

A. 19-20 мм.

B. 21-22 мм.

C. 17-18 мм.

D. 22-23 мм.

E. 23-24 мм.


6. Хворий після перенесеного грипу звернувся до окуліста зі скаргами на різкі болі в правому оці, почервоніння ока. Лікар поставив діагноз - іридоцикліт. Чим забезпечується іннервація циліарного тіла?

A. Довгими циліарними нервами.

B. Короткими циліарними нервами.

C. Короткими і довгими циліарними нервами.

D. Гілочками симпатичного шийного вузла.

E. Гілочками симпатичного шийного вузла, короткими та довгими циліарними нервами.


^ 7. У хворого лікар знайшов зміщення уперед одного з очей. Яка величина асиметрії зміщення уперед допустима у нормі?

A. На 1 мм.

B. На 2 мм.

C. На 3 мм.

D. На 4 мм.

E. На 7 мм.


^ 8. У хворого в нейрохірургічному відділенні встановлена поразка ядра Перля. Які зміни в клініці може знайти офтальмолог?

A. Мідріаз.

B. Порушення акомодації.

C. Відсутність реакції зіниці на світло.

D. Відсутність реакції зіниці на конвергенцію.

E. -


^ 9. На консультацію від невропатолога звернувся хворий з метою визначення стану поля зору. За допомогою якого пристрою необхідно виконати дослідження?

A. Периметра.

B. Сітки Амслера.

C. Екзофтальмометра.

D. Кампіметра.

E. Таблиці Головіна-Сівцева.


10. Здатність розпізнавати кольори обумовлена наявністю трьох пігментних колбочок, розміщених у сітківці, але утримуючих різний опсин. Що містять колбочки, захоплюючі зелений колір?

A. Еритролейб.

B. Ціанолейб.

C. Хлоролейб.

D. Еритролейб та хлоролейб.

E. Хлоролейб та ціанолейб.


^ 11. Відомо, що основна функція кон`юнктиви – зволожуюча. Якими структурами ця функція забезпечується?

A. Продукцією сльозової залози.

B. Сльозовими залозами Вольфринга.

C. Залозами Краузе.

D. Секретом келихоподібних клітин, залоз Краузе, Вольфринга.


^ 12. Однією з функцій склери є захисна. У якій ділянці очного яблука товщина склери найбільш уразлива?

А. У межі лімба.

B. У місті виходу зорового нерва.

C. У межі екватора очного яблука.

D. Навколо зорового нерва та у лімбі.

E. 9 мм від лімба.


13. У хворого з великою короткозорістю після підняття ваги з'явилася "завіса" перед лівим оком. Окуліст поставив діагноз "відшарування сітчастої оболонки". Де в оці здійснюється більш міцна фіксація сітчастої оболонки?

A. В ділянці зубчастої лінії.

B. Навколо диска зорового нерва.

C. По краю жовтої плями, зубцюватої лінії, зорового нерва.

D. По всій поверхні прилежащей до судинної оболонки.

E. По краю диска зорового нерва та жовтої плями.


14. У хворого після хірургічного втручання на серці відзначене порушення симпатичної іннервації ока – синдром Горнера. Що клінічно буде спостерігатися у хворого з боку ока?

A. Екзофтальм.

B. Енофтальм.

C. Птоз, мідріаз.

D. Мідріаз, екзофтальм.

E. Міоз, енофтальм, птоз.


^ 15. До якого кольору найбільш чутлива центральна ямка сітківки?

A. Червоно-зеленого.

B. Жовто-зеленого.

C. Синьо-фіолетового.

D. Фіолетово-червоного.

E. Зелено-синього.


16. Часто спостерігається раптова втрата зору, обумовлена порушенням кровообігу в центральному відрізку зорового нерва. Які особливості кровопостачання інтракраніального відрізка зорового нерва?

A. Кровопостачання від галузей передньої мозкової артерії.

B. Внутрішньої сонної артерії.

C. Очноямкової артерії.

D. Від передньої сполучної артерії головного мозку.

E. Кровопостачання від галузей передньої мозкової артерії, внутрішньої сонної, очної, передньої з’єднувальної артерії головного мозку.


17. У хворого офтальмологом визначені зіниці різних розмірів – анізокорія. Під час обстеження анізокорія більше виявлена на яскраве світло. Порушенням якої іннервації обумовлена анізокорія?

A. Парасимпатичної.

B. Симпатичної.

C. Парасимпатичної і симпатичної.

D. Можливі різні варіанти.


^ 18. У хворого на правому оці атрофія зорового нерва, гострота зору = 0, амавротична нерухомість зіниці. Що буде на правому оці з зіницею?

A. Мідріаз.

B. Міоз.

C. Збереження прямої реакції на світло.

D. Відсутність прямої реакції на світло.

Е. Збережена співдружня реакція на світло, відсутність прямої реакції на світло.


^ 19. При рентгенографії сльозового міхура необхідне для його заповнення кількість контрастної маси звичайно становить в см куб.:

A. 0,3 - 0,4.

B. 0,5 - 0,8.

C. 1,0 куб.

D. 1,5 куб.

E. 2,0 куб.


20. Хворий звернувся до офтальмолога зі скаргами на різь, почервоніння очного яблука, сльозотечу. Виявлено стороннє тіло на кон`юнктиві верхньої повіки. Які нерви забезпечують чуттєву іннервацію кон`юнктиви?

A. N.lacrіmalіs.

B. N.ophthalmіcus.

C. N.іntratrochlearіs.

D. N.oculomotorіus.

E. N.lacrіmalіs, N.ophthalmіcus, N.іntrathrochlearіs.


21. На профілактичному огляді під час дослідження поля зору офтальмолог визначив у центральних відділах абсолютну скотому. Лікар визнає, що це фізіологічна скотома, обумовлена виходом зорового нерва. Де від центра (в градусах) від точки фіксації знаходиться фізіологічна скотома?

A. 35º.

B. 15º.

C. 13º-18º.

D. 20º-22º.

E. 5º-7º.


22. Хворий звернувся до офтальмолога на черговий огляд із приводу підвищеного внутрішньоочного тиску і дослідження зорових функцій. Яким найбільш точним методом лікареві треба було б досліджувати поле зору?

A. Квантитативною периметрією.

B. Кінетичною периметрією.

C. Статичною периметрією.

D. Статичною периметрією, повне граничне тестування.

E. Кампіметрією.


23. До окуліста звернулася мати з чотирирічною дитиною для перевірки гостроти зору. Була визначена гострота зору 0,5 і пояснена окулістом як вікова норма. До якого віку стає гострота зору нормальною (1,0)?

A. До 1 року.

B. До 3 років.

C. До 5 років.

D. До 4 років.

E. До 5-15 років.


^ 24. Призивник – дихромат не сприймає зелений колір. Як називається цей варіант дихромазії?

A. Протанопія.

B. Дейтеранопія.

C. Тританопія.

D. Ахромазія.


^ 25. При яких захворюваннях очей зустрічаються набуті розлади кольоросприйняття?

A. При захворюваннях зорового нерва.

B. При захворюваннях сітківки.

C. Ураження головного мозку.

D. Ураження сітківки, зорового нерва та головного мозку.


^ 26. Хлоропсія – це бачення навколишніх предметів:

A. У синьому кольорі.

B. У зеленому кольорі.

C. У блакитному кольорі.

D. У синьому і зеленому кольорах.

E. У блакитному і зеленому кольорах.


^ 27. У досліджуваного при перевірці визначений монокулярний характер зору. Монокулярний зір не дозволяє мати уявлення про:

A. Висоту предмета.

B. Ширину предмета.

C. Форму предмета.

D. Взаємоположення предметів у просторі, форму та висоту.

E. Висоту, ширину, форму.


^ 28. В обстежуваного водія транспорту зір кожного ока = 0,7, але бінокулярний зір відсутній. Які умови необхідні для бінокулярного зору?

A. Парацентральне положення зорової осі при погляді в далину.

B. Нормальна конвергенція при погляді поблизу.

C. Правильна робота всіх м'язів, гострота зору не нижче 0,2.

D. Гострота зору не нижче 0,3, нормальна конвергенція.

E. Правильна робота усіх м’язів, нормальна конвергенція при погляді поблизу, гострота зору не нижче 0,3.


^ 29. Під час дослідження очного дна дзеркальним офтальмоскопом парапапілярно праворуч вище диска знайдено вогнище. Де це вогнище розміщено у дійсності?

A. Праворуч вище диска зорового нерва.

B. Над диском.

C. Нижче диска.

D. Парамакулярно.

E. Ліворуч нижче диска.


30. Теслі під час обробки рами в око потрапило стороннє тіло. Око подразнене, сльозотеча, світлобоязнь, на рогівці – ерозія. Під час перевірки гостроти зору розрізняє букви другого ряду таблиці Головіна-Сівцева з 2 метрів. Яка буде гострота зору?

A. 0,06.

B. 0,1

C. 0,08.

D. 0,04.

E. 0,07.


^ 31. При офтальмоскопії окуліст запідозрив атрофію зорових нервів. Які зміни в полі зору потрібно очікувати у хворого?

A. Концентричне звуження полів зору.

B. Гетеронімну геміанопсію.

C. Центральні скотоми.

D. Периферичні скотоми.

E. Розширення сліпої плями.


^ 32. Хворий спрямований до окуліста з діагнозом: атрофія зорових нервів.

Під час огляду зір = 1,0. Очне дно в нормі. Яким способом доцільно досліджувати поле зору, щоб одержати більш інформативні дані?

A. Кампіметричним.

B. Периметричним на білий колір.

C. Кольоровою периметрією.

D. Квантитативною периметрією.


^ 33. Хворий лікується в окуліста з приводу пігментної дистрофії сітківок обох очей. Які поля зору характерні для цього захворювання?

A. Трубкові поля зору.

B. Звуження полів зору на червоний колір.

C. Гомонімна геміанопсія.

D. Гетеронімна геміанопсія.

E. Центральні скотоми.


^ 34. В обстежуваного на аномалоскопі визначена одна з аномальних трихромазій – дейтераномалія. При підрахунку рівняння Релея якого кольору більше додав обстежуваний?

A. Червоного.

B. Синього.

C. Жовтого.

D. Зеленого.

E. Блакитного.


^ 35. Призовникові показали поліхроматичні таблиці Рабкіна. З'ясувалося, що в призовника порушене сприйняття одного тону. Як називається цей дефект кольоросприйняття?

A. Трихромазія.

B. Анормальна трихромазія.

C. Дихромазія.

D. Монохромазія.

E. Ахромазія.


36. Офтальмолог консультував нейрохірургічного хворого. Під час дослідження поля зору отримана гомонімна геміанопсія з центральною скотомою. Ураження якого відділу зорового аналізатора можна припустити?

A. Зоровий нерв.

B. Хіазму.

C. Зоровий тракт.

D. Потиличну частку.

E. Зорову променистість.


^ 37. У хворого, направленого невропатологом, окуліст діагностував біназальні геміанопсії. На підставі яких змін у полі зору це можливо?

A. Випадання скроневих половин поля зору

B. Випадання носових половин поля зору

C. Випадання носової половини в полі зору одного ока та скроневої – у другому

D. Випадання верхніх половин поля зору


38. Хворий, перебуваючи на експертній комісії з приводу групи інвалідності, називав букви першого ряду з 4 метрів. Оскільки в лікаря не було впевненості в такій гостроті зору необхідно уточнити показання. На яку відстань наблизити хворого до таблиці і який ряд у таблиці він повинний прочитати, щоб підтвердити показуваний зір?

A. 3 метри – 1-й ряд.

B. 2 метри – 1-й ряд.

C. 1 метр – 1-й ряд.

D. 0,5 метра – 2 -й ряд.

E. 2 метри – 2-ряд.


^ 39. Під час дослідження очного дна електричним офтальмоскопом парапапілярно праворуч вище диска знайдено вогнище. Де це вогнище розміщено у дійсності?

A. Праворуч вище диска зорового нерва.

B. Над диском.

C. Нижче диска.

D. Ліворуч нижче диска.

E. Парамакулярно.


^ 40. Під час профогляду в школі окуліст визначив, що школяр безпомилково читає 8-й ряд таблиці Головіна - Сівцева з 4 метрів. Яка гострота зору?

A. 0,45.

B. 0,5.

C. 0,64.

D. 0,8.


^ 41. Під час дослідження пацієнта виявлено, що при скіаскопії пласким дзеркалом із відстані 2 метрів рух тіні зник, з лінзою -2,5 Д. Яка рефракція в досліджуваного?

A. Міопія 2,0 Д.

B. Міопія 2,5 Д.

C. Міопія 3,0 Д.

D. Міопія 3,5 Д.

E. Міопія 4,0 Д.


42. У пацієнта гострота зору становить 0,5. З лінзою +1,0Д гострота зору підвищилася до 1,0. З лінзами +1,5Д; +2,0Д; +2,5Д и +3,0Д гострота зору залишається рівною 1,0. Яка рефракція в обстежуваного?

A. Гіперметропія 3,0 Д.

B. Гіперметропія 1,5 Д.

C. Гіперметропія 2,0 Д.

D. Гіперметропія 2,5 Д.

E. Гіперметропія 1,0 Д.


^ 43. Під час дослідження призовника виявлено, що при скіаскопії з 1м зник рух тіні з лінзою -1,5 Д. Яка рефракція в досліджуваного?

A. Міопія 2,5 Д.

B. Еметропія.

C. Міопія 1,5 Д.

D. Міопія 2,0 Д.

E. Міопія 0,5 Д.


^ 44. У спокої акомодації погляд еметропа спрямований на точку, що знаходиться перед очима на відстані:

A. 30-50 см.

B. 5 м.

C. 4 м.

D. Можливі різні варіанти.


^ 45. У хворого зі спазмом акомодації найближча точка ясного зору до ока:

A. Наближається.

B. Віддаляється.

C. Не змінює свого положення.

D. Можливі різні варіанти.

E. -


46. У дитини шкільного віку прогресуюча короткозорість слабкого ступеня обох очей. Окуліст до плану лікування включив вправи з розвитку резерву акомодації з мінусовими лінзами. Приставляння до ока пацієнта розсіювальної лінзи викликає:

A. Розслаблення акомодації.

B. Напруження акомодації.

C. Максимальне напруження акомодації.

D. Спочатку напруження, потім розслаблення.

E. Індивідуально залежно від рефракції.


^ 47. Пацієнт 60 років скаржиться на утруднення при читанні. Вдалину Vis ОU= =1,0. Ці пресбіопічні скарги обумовлені віковими порушеннями:

A. Скорочувальної здатності циліарного м'яза.

B. Еластичності кришталика.

C. Передачі нервового імпульсу по симпатичному волокну.

D. Передачі нервового імпульсу по парасимпатичному волокну.

E. Передачі нервового імпульсу в синапсах.


48. Водій 24 років відзначає загальне нездужання, неможливість читати при тому, що гострота зору обох очей дорівнює 1,0. Захворювання пов'язує з вживанням у їжу рибних консервів напередодні. Який діагноз можна припустити?

A. Параліч акомодації.

B. Спазм акомодації.

C. Пресбіопія.

D. Міопія.

E. Гіперметропія.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconМетодичні вказівки до практичного заняття на тему "Функції органа зору" з дисципліни " Офтальмологія "
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “Функції органа зору” з дисципліни “Офтальмологія” (згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconМетодичні вказівки до практичного заняття на тему " Захворювання кришталика "
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “Захворювання кришталика ” з дисципліни “Офтальмологія ” (згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconМетодичні вказівки до практичного заняття за модулем І на тему
Методичні вказівки до практичного заняття за модулем І на тему «Аномалії положення плода»/Укладач С. А. Сміян – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Оцінка функціональної...
Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Оцінка функціональної...
Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" на тему "
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Розроблення алгоритму...
Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень"
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Формування вхідного...
Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Методичні вказівки до практичного заняття на тему \" Підсумковий модульний контроль \" з дисципліни \" Офтальмологія \" iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи