Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» icon

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
Сторінка1/7
Дата27.05.2013
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет
3320 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт

з дисципліни «Логістика»

для студентів напряму 6.030507 «Маркетинг»

заочної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Логістика» / укладач : О. А. Біловодська. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 70 с.


Кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

ЗМІСТ

С.

Вступ……………………………………………………………………….

4

1. Завдання для виконання практичних робіт……………………….......

5

1.1. Аналіз логістичної діяльності підприємства…………………......

5

1.2. Прогнозування матеріалопотоку і товарообігу………………......

7

1.3. Класифікація каналів товароруху…………………………………

13

1.4. Визначення потужності матеріального потоку…………………..

14

1.5. Визначення оптимальної кількості товару, що замовляється…...

17

1.6. Розрахунок необхідної кількості автомобілів для перевезення вантажу…………………………………………………………………..


20

1.7. Розрахунок показників транспортної логістики………………….

23

1.8. Аналіз постачальників підприємства за допомогою АВС- та XYZ-аналізу…………………………………………………………......


26

2. Тести для перевірки знань з дисципліни……………………………...

32

3. Схеми, що ілюструють елементи логістики…………………………..

52

4. Кросворд із дисципліни «Логістика»………………………………….

56

5. Завдання до контрольної роботи………………………………………

59

Список літератури ..……………………………………………………….

67

ВСТУП


Метою викладання дисципліни "Логістика" є формування знань про головні завдання, напрямки та функції логістики в ринкових умовах.

Основним завданням дисципліни "Логістика" є вивчення форм логістичних утворень, методів управління матеріальними потоками.

       У результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • теоретико-методичні основи управління матеріальними потоками;

 • структуру, мету та завдання логістичних систем;

 • види логістичних операцій;

 • поняття і функції закупівельної, складської, внутрішньовиробничої, розподільчої логістики;

 • види та функції складування;

 • поняття та види матеріальних запасів;

 • сутність та завдання транспортно-експедиційних послуг;

 • сутність глобалізації процесів логістики;

 • форми логістичних утворень в Україні та за кордоном;

 • принципи взаємодії та інтеграції логістики та маркетингу;

 • основні методи вирішення наукових та практичних завдань у сфері логістики.

УМІТИ:

 • самостійно складати схему руху матеріального потоку;

 • аналізувати організаційні структури підприємства та відділи управління логістичними процесами;

 • розробляти стратегії у сфері логістики;

 • прогнозувати матеріальний потік та визначати основні показники функціональних сфер логістичної системи;

 • визначати ефективність використання ресурсів на підприємстві за допомогою нормативного методу;

 • виконувати прогнозні розрахунки потреби підприємства в основних видах ресурсів методом екстраполяції;

 • визначати кількість обладнання для зберігання сировини та матеріалів;

 • проводити розрахунки основних показників складу;

 • розробляти маршрути руху транспортних засобів;

 • грамотно і послідовно виявляти проблему, ставити завдання, виділяти суттєві недоліки управління логістичними процесами на підприємстві, опрацьовувати основні пропозиції щодо поліпшення цієї діяльності;

 • вивчати та використовувати сучасні методи аналітичної та проектної роботи у сфері логістичних систем.

^ 1. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ


1.1. Аналіз логістичної діяльності підприємства


Завдання. Визначте основні завдання логістичної діяльності підприємства; сформулюйте основну мету логістичної діяльності; охарактеризуйте логістичну стратегію, яку використовує аналізоване підприємство. Вибір підприємства погодьте із викладачем.

Приклад. Це завдання будемо виконувати на прикладі ВАТ «Тульчинський м’ясокомбінат». ВАТ «Тульчинський м’ясокомбінат» розташований у місті Тульчин Вінницької області.

ВАТ «Тульчинський м’ясокомбінат» спеціалізується на переробці ВРХ та свиней. Максимально можлива потужність переробки м’яса становить 22 т, ковбасних виробів – 3 т на день. Фактично виробляється 10 т м’яса та 0,8 т ковбасних виробів на день при однозмінній робочій зміні.

Підприємство розміщене на території 5,1 га. М’ясокомбінат має в своєму складі базу перед забійного утримання худоби, цех первинної обробки сировини, ковбасний цех, холодильник, компресорну та трансформаторну дільницю, котельню, ремонтно-механічні приміщення, їдальню, виробничу лабораторію та дві фірмові крамниці.

Випуском товарної продукції на підприємстві займаються ковбасний та м’ясожировий цехи, а також цех із виготовлення м’ясокісткового борошна. Вони обладнані технологічними лініями з виробництва 35 видів ковбасних виробів, харчових та технічних жирів, охолодженої яловичини та свинини, субпродуктів І та ІІ категорій, напівфабрикатів, м’ясокісткового борошна, господарського мила, шкірсировини.

Логістичною діяльністю на підприємстві займається відділ постачання та збуту, планово-економічний відділ та відділ маркетингу. Перед ними стоять завдання з планування виробничої програми; координації діяльності виробничих, постачальницьких та збутових підрозділів; управління запасами; переробки вантажів; зберігання; вантажно-розвантажуваних операцій; комплектації партії замовлення; контролю за якістю продукції; проектування замовлень та формування графіку постачань.

Метою логістичної діяльності підприємства є розширення сфери діяльності з виробництва продукції, товарів та отримання прибутку.

Предметом діяльності підприємства є:

 • виробництво ковбасних виробів, м’яса, субпродуктів, м’ясних напівфабрикатів;

 • виробництво супутньої продукції для використання в різних галузях промисловості;

 • закупівля худоби для власного виробництва від сільськогосподарських підприємств та приватних осіб;

 • роздрібна торгівля продукцією власного виробництва через стаціонарні та виїзні пункти реалізації;

 • реалізація власної продукції через оптову торговельну мережу, підприємства харчування, дитячі, шкільні установи тощо;

 • здійснення інших видів господарської діяльності, які відповідають статутним цілям товариства та не заборонені законодавством.

Основними складськими площами на підприємстві є площа холодильника та склади загальновиробничого призначення. Холодильник має потужність з охолодження 50 т м’яса за добу. Він складається з камер охолодження, заморожування та зберігання. Субпродукція та продукція, що потребує ізоляції, розміщується в спеціальних камерах на стелажах, туші тварин зберігаються на підвісних дугах. У кожній з камер ведеться температурний журнал та контролюється температура в присутності ветпрацівника підприємства в товщі м’яса.

Холодильник працює на двох і чотирьох станційних компресорах аміатичноготипу. Потужність компресора при температурі випарювання 15 °С становить 550 тисяч стандартних Ккал. Забезпеченян холодом основного виробництва відповідає паспортному режиму.

Спеції, харчові добавки, допоміжні матеріали, деякі види сировини, запасні частини, інвентар складують на загальновиробничих складах безпосередньо біля виробничих цехів.

Під час оброблення вантажів використовується сучасна система навантажувально-розвантажувальних пристроїв, автоматизована система планування та формування партії замовлення, комп’ютеризована система аналізу рівня запасів, вибуття та надходження на склад продукції.

Транспортний парк підприємства налічує 17 одиниць автомобільної техніки. Серед них 6 рефрижераторів на базі автомобілів МАЗ та КАМАЗ загальною місткістю 15 тонн для перевезення оптових партій на великі відстані, 7 автомобілів вантажопідйомністю 3–5 т для обслуговування місцевої збутової мережі. Інші автомобілі використовуються в загальногосподарських цілях, для обслуговування структурних підрозділід та виробництва. Для складських робі, робіт із навантаження та розвантаження використовують електрокари, кранбалки, тельфери та іншу допоміжну техніку.

Оскільки головна частина м’яса глибокого замороження реалізується через ДП «Тульчинм’ясо», основну проблему у транспортуванні відповідних обсягів продукції дочірнє підприємство бере на себе.

ВАТ «Тульчинський м’ясокомбінат» використовує динамічну стратегію, метою якої є забезпечення високої якості обслуговування споживачів та оперативне реагування на появу нових чи зміну існуючих умов. Аналізоване підприємство сфокусоване на споживачах, тобто прямує досягти повного задоволення запитів споживачів, створює легкий доступ споживачів до продукції та інформації про ВАТ «Тульчинський м’ясокомбінат», про склад виробів, їх виробництво; швидко реагує на зміну смакових запитів, постійно вдосконалює своє продукцію; планує систему логістики таким чином, щоб вона цілком задовольняла потреби і запити споживачів; здійснює промоакції для дегустації нових і вже існуючих виробів.

Також стратегія даного підприємства тісно переплітається зі стратегією диференціації, де підприємство не лише виконує зазначені функції, а й прямує до унікальності деяких своїх виробів в їх смакових та якісних характеристиках.


^ 1.2. Прогнозування матеріалопотоку і товарообігу


Завдання. Зробіть прогноз матеріалопотоку чи товарообігу на 2012 – 2013 роки. Дані для розрахунку наведені у табл. 1.1.


Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку


Номер варіанта

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Товарообіг, тис. грн

Товарообіг, тис.грн

1

120,00

100,00

89,00

90,00

98,00

115,00

2

780,00

840,00

896,00

924,00

980,00

1008,00

3

172,00

208,00

240,00

248,00

221,00

181,00

4

504,00

490,00

477,00

448,00

415,00

390,00

5

140,00

200,00

280,00

360,00

400,00

480,00

6

465,00

430,00

413,00

400,00

395,00

389,00

7

276,00

230,00

204,00

207,00

225,00

264,00

8

561,60

604,80

645,12

665,28

705,60

725,76

9

567,60

686,40

792,00

818,40

729,30

597,30

10

210,00

204,17

198,75

186,67

172,92

162,50

11

1036,00

1480,00

2072,00

2664,00

2960,00

3552,00

12

511,50

473,00

454,30

440,00

434,50

427,90

13

298,08

414,00

367,20

372,60

405,00

475,20

14

56,16

60,48

64,51

66,53

70,56

72,58

Продовження табл. 1.1


1

2

3

4

5

6

7

8
15

170,28

205,92

237,60

245,52

218,79

179,19

16

525,00

510,42

496,88

466,67

432,29

406,25

17

414,40

592,00

828,80

1065,60

1184,00

1420,80

18

521,73

482,46

463,39

448,80

443,19

436,46

19

652,00

630,00

620,00

600,00

540,00

500,00

20

870,00

840,00

850,00

875,00

920,00
21

741,00

720,00

702,00

680,00

653,00
22762,00

526,00

436,00

356,00

23

390,00

330,00

340,00

372,00

400,00

600,00

24

3616,00

5000,00

6016,00

6912,0025

701,00

634,00

627,00

656,00

715,00

831,00

26

346,00

246,00

234,00

310,00

380,00

462,00

27

4324,00

4899,00

6279,00

8659,00

12029,00
28

30,75

58,75

88,50

114,00

140,00
29

422,00

245,00

198,00

264,00

456,00

637,00

30

1439,00

1671,00

1684,00

1617,00

1201,00
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт
Методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетингова політика розподілу” / Укладачі О. А. Біловодська,...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до проведення практичних робіт, виконання контрольних (ргр) та самостійних робіт з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування»
Ргр) та самостійних робіт з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування» (для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія»
Методичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки вказівки до самостійної роботи студентів заочників при вивчені дисципліни «Маркетинг інтерактивного бізнесу»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи