Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» icon

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
Сторінка2/7
Дата27.05.2013
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

М

  • рівняння прямої; (1.1)

  • багаточлен цілої степені; (1.2)

  • степенева залежність; (1.3)

  • показникова залежність; (1.4)

  • рівняння гіперболи, (1.5)
етодичні вказівки.
Для прогнозування матеріалопотоку (та товарообігу) використовують динамічні ряди. Залежно від вихідних даних як головні рівняння можуть бути використані різного роду криві лінії, які описуються такими функціями:де y – значення попиту (матеріалопотік, товарообіг);

x – значення фактора (проміжок часу);

a, b – коефіцієнти.

За умови наявності лінійної залежності параметри визначають за такими формулами:


(1.6)
Для знаходження параметрів рівняння параболи () використовують таку систему рівнянь:


(1.7)


За умови наявності гіперболічної залежності параметри знаходять за такими формулами:
(1.8)


Приклад 1. Зробіть прогноз товарообігу регіонального складу на 2012– 2013 роки, враховуючи відомий товарообіг даного складу у 2006 – 2011 рр. (табл. 1.2)


Таблиця 1.2 – Товарообіг складу у 2006 – 2011 рр.Рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Товарообіг, тис. грн

245

265

271

286

350

400


Для наших даних будуємо графік зміни товарообігу (рис. 1.1).Рисунок 1.1 – Динаміка зміни товарообігу на регіональному складі


З графіка можна зробити висновок про те, що маємо параболічну залежність, тому для прогнозування товарообігу у 2012 р. будемо використовувати систему рівнянь 1.7.

Отже, для знаходження параметрів побудуємо табл. 1.3.


Таблиця 1.3 – Розрахунок параметрів рівняння


x

y

x2

x3

x4

xy

x2y

1

245

1

1

1

245

245

2

265

4

8

16

530

1060

3

271

9

27

81

813

2439

4

286

16

64

256

1144

4576

5

350

25

125

625

1750

8750

6

400

36

216

1296

2400

14400

21

1817

91

441

2275

6882

31470


Отже, отримаємо:
Розв’язуючи цю систему рівнянь отримаємо:

а = 6,82, b = -17,89, c = 262.

Рівняння параболи для прогнозування товарообігу буде мати такий вигляд:

.

Проведемо теоретичний прогноз за вже відомий період 2006 – 2011 рр.:

∑1816,93
Рисунок 1.2 – Прогноз динаміки зміни товарообігу на регіональному складі


Отже, сумарний фактичний товарообіг (1817) майже не відрізняється від розрахованого теоретичного (1816,93), що свідчить про правильно визначену динаміку зміни товарообігу.

Спрогнозуємо товарообіг на 2012 – 2013 рр.:Отже, у 2012 році очікується збільшення товарообігу до 470,95 тис. грн, а у 2013 році – до 555,36 тис. грн.


Приклад 2. Зробіть прогноз товарообігу регіонального складу на 2012 – 2013 роки, враховуючи відомий товарообіг даного складу у 2006 – 2011 рр. (табл. 1.4).


Таблиця 1.4 – Вихідні дані


Рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Товарообіг,

тис. грн

1036

1480

2072

2664

2960

3552


Розв’язання. Для прогнозування товарообігу використаємо програму Microsoft Excel. Роки 2006 – 2011 будемо брати за періоди від 1 до 6 відповідно, роки 2012 та 2013 – 7 і 8 відповідно. Побудуємо точкову діаграму за вихідними даними і додамо лінію тренду на два періоди вперед, тобто на 2012 та 2013 роки:

Рисунок 1.3 – Прогноз товарообігу на 2012 – 2013 рр.

Отже, головне рівняння має вигляд

.

Підставимо в рівняння замість змінної х номери періодів 7 і 8 відповідно, щоб спрогнозувати товарообіг на 2011 та 2012 роки. Одержимо: у 2012 р. – 6947,69 тис. грн, у 2013 р. – 18633,41 тис. грн. Як бачимо, у 2012 році очікується різке й стрімке зростання товарообігу.

^ 1.3. Класифікація каналів товароруху


Завдання. Охарактеризуйте канали товароруху, які використовує аналізоване вами підприємство, за відомими вам класифікаційними ознаками. Вибір підприємства погодьте із викладачем.

Приклад. Охарактеризувати канали товароруху, які використовує компанія «Danone», за класифікаційними ознаками.

Розв’язання. Groupe Danone — французька компанія, відомий виробник молочних продуктів та інших продуктів харчування. Компанія більше 15 років діє на міжнародному рівні. Її ефективне функціонування багато в чому залежить від системи товароруху, яка враховує цілі компанії та потреби споживачів.

Канали товароруху компанії «Danone»:

1) за кількістю учасників або рівнів (рис.1.4) – непрямий канал:

однорівневий:
дворівневий:
довгий канал товароруху:
або:
Рисунок 1.4 – Схематичне зображення каналів товароруху

2) за напрямком руху товарів – канал прямого зв’язку (продукція надходить від виробника до споживача);

3) за місцем формування – середньострокові зовнішні канали товароруху (формуються за межами підприємства та діють на підставі договорів (до 3 років));

4) за характером взаємозв’язку – компанія використовує ешелоновані канали товароруху (коли товарний і супроводжувальний потоки на шляху від виробника до споживача проходять принаймні через одного посередника);

5) за часом дії компанія «Danone» використовує як постійні, так і періодичні канали (зумовлено специфікою доставок, наприклад до спеціалізованого магазину молочної продукції або до дитячих таборів, що працюють лише влітку);

6) за ринками обслуговування канали компанії діють як на міжнародному (через дилерську мережу), так і на регіональному рівнях (торговельні посередники);

7) за розподілом функціональних обов’язків та повноважень компанія має горизонтальну систему товароруху (було створено спільну компанію «Danone» та «Unimilk» для концентрації зусиль для завоювання лідерських позицій на ринку молочної продукції країн СНД).

Отже, як бачимо із наведених вище даних, система товароруху компанії «Danone» багатогранна та оптимально пристосовується до потреб ринку.


^ 1.4. Визначення потужності матеріального потоку


Завдання. Визначте потужність матеріального потоку за один місяць та його інтенсивність у кожному році. Дані для розрахунку наведені у табл. 1.5. Зробіть відповідні висновки.


Таблиця 1.5 – Вихідні дані для розрахунку

Номер варіанта

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Товарообіг, тис. грн

1

70

100

140

180

200

240

2

23

41

54

34

25

44

3

1235

2345

2465

1234

1546

1524

4

89

84

89

90

95
5
351

265

257

240

236

6

365

545

550

561

570
Продовження табл. 1.5


1

2

3

4

5

6

7

8
7546

548

454

569

8

12

35

154

215

354

600

9

352

365

354

234

231

352

10
110

110

250

250

500

11

2346

3246

3461

2341

3621

3462

12

236

325

256

354

289
133265

2658

5462

2368

14

2136

5458

2136

2431

1546

5264

15

265

895

654

563

256

231

16

698

256

236

257

589
17
5623

2365

4568

5689

6987

18

2165

2654

3564

5623

6541

7523

19369

352

342

280

20

59

89

56

48

56

23

21

236

235

265

265

265

289

22
2365

3564

5622

2236

3687

23236

569

568

574

24
5698

5897

5986

5856

5648

25

6854

9874

9658

9632

9540

9560

26

316

565

125

213

265

652

27

685

623

639

685

236

541

28

596

259

245

563

287

562

29

598

596

256

236

5412

2563

30

256

235

245

263

200

200

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт
Методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетингова політика розподілу” / Укладачі О. А. Біловодська,...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до проведення практичних робіт, виконання контрольних (ргр) та самостійних робіт з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування»
Ргр) та самостійних робіт з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування» (для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія»
Методичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки вказівки до самостійної роботи студентів заочників при вивчені дисципліни «Маркетинг інтерактивного бізнесу»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи