Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» icon

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
Сторінка4/7
Дата27.05.2013
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Методичні вказівки (при використанні маятникової форми перевезень). Кількість вантажу, яку можна було б перевезти, визначають за формулою

, (1.12)

де кількість вантажу, яку необхідно перевезти, т;

– статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності.

Коефіцієнт використання пробігу можна визначити за формулою:

, (1.13)

де вантажний пробіг, км;

– загальний пробіг, км.

Кількість автомобілів для перевезення вантажу розраховують за формулою

, (1.14)

де загальна кількість вантажу, що підлягає перевезенню, т;

Qадобова продуктивність автомобіля, що розрахову­ється за формулою (1.15) у разі перевезень за маятниковими (лінійними) маршрутами і за форму­лою (1.16) – за кільцевими маршрутами:


(1.15)


(1.16)

де L – відстань від вантажовідправника до вантажоодержувача, км;

S – загальна довжина одного маршруту (відстань перевезення), км;

V середня швид­кість руху автомобіля на маршруті, км/год;

T3 – час на заїзд у проміжні пункти, хв;

K3 – загальна кількість заїздів автомобіля за один рейс;

Тн.р час простою автомобіля під навантаженням і розвантажуванням, хв;

Трм – плановий час роботи автомобіля («перебування в наряді»), год;

Tp3різниця між часом робо­ти вантажоодержувачів і часом, упродовж якого завозяться товари, год;

Вн нормативна вантажопідйомність автомобіля, тонн;

Кв.н.в – коефіцієнт статичного використання номінальної вантажопідйомності автомобіля, од.


Приклад. Визначити коефіцієнт пробігу та необхідну кількість автомобілів для перевезення вантажу, що здійснюється за маятниковою формою. Дані для розрахунку наведені у табл.1.9.


Таблиця 1.9 – Вихідні дані

Кількість вантажу, яку необхідно перевезти, т

Вантажопідйом-ність автомобіля, кг

Відстань поїздки з вантажем, км

Відстань поїздки без вантажу, км

Статичний кое-фіцієнт викорис-тання вантажо-підйомності

Час простою під завантаження / розвантаження, год

Технічна швидкість автомобіля, км/год

Час роботи автомобіля на маршруті, год

Кількість вантажу, яку можна було б перевезти, т

498

4601

16

21

0,75

0,5

62

11,5

-

Розв’язання. Розрахуємо кількість вантажу, яку можна було б перевезти, за формулою (1.12):

(т).

Розрахуємо коефіцієнт використання пробігу за формулою (1.13):

.

Для визначення кількості автомобілів для перевезення вантажу спочатку розрахуємо добову продуктивність автомобіля за формулою (1.15):

(т).

Тепер можна розрахувати кількість автомобілів для перевезення вантажу:

(автомобіля).

Таким чином, для перевезення 498 т вантажу підприємству необхідно 22 автомобіля, а коефіцієнт пробігу становить 0,432.


1.7. Розрахунок показників транспортної логістики

Завдання. Необхідно розрахувати технічний та вантажний коефіцієнт тари вагона, коефіцієнт використання вантажопідйомності вагона; коефіцієнт місткості вагона, коефіцієнт питомого об’єму вагона та коефіцієнт питомої вантажопідйомності вагона. Дані для розрахунку наведені в табл. 1.10. Зробити відповідні висновки.


Таблиця 1.10 – Вихідні дані для розрахунку


Номер варіанта

Маса тари вагона, т

Вантажопідйом-ність вагона, т

Місткість вагона, м3

Об’єм вантажу у вагоні, м3

Маса вантажу, т

1

2

3

4

5

6

1

100

400

50

38

240

2

60

380

45

40

98

3

25

420

36

40

63

Продовження табл. 1.8


1

2

3

4

5

6

4

63

390

52

36

203

5

54

260

65

60

301

6

56

590

50

25

352

7

98

360

65

26

215

8

53

600

45

40

134

9

20

400

50

48

165

10

36

380

55

32

50

11

42

420

65

34

350

12

103

390

45

40

230

13

26

260

40

25

102

14

158

590

35

15

264

15

210

360

50

45

36

16

360

600

65

26

230

17

236

400

50

49

69

18

214

380

55

50

36

19

20

420

45

20

23

20

23

390

60

25

231

21

56

260

65

50

198

22

26

590

55

45

415

23

35

360

40

35

196

24

49

600

35

15

432

25

6

400

65

20

164

26

65

380

45

30

320

27

96

420

60

55

201

28

23

390

50

20

320

29

61

260

40

15

102

30

230

590

35

25

200


^ Методичні вказівки. Технічний коефіцієнт тари вагона Кт є співвідношенням тари вагона Gт (т) до вантажопідйомності вагона q (т):


. (1.17)

Вантажний коефіцієнт тари вагона Ктв визначається відношенням маси тари вагона Gт (т) до маси вантажу Gв (т) у ньому:


. (1.18)

Коефіцієнт використання вантажопідйомності Кв визначається відношенням маси вантажу у вагоні Gв (т) до його вантажопідйомності q(т):


. (1.19)

Коефіцієнт місткості вагона Км розраховують відношенням об’єму вантажу у вагоні Vв 3) до місткості (об'єму) вагона V 3):


. (1.20)

Коефіцієнт питомого об’єму вагона Кпит3/т) є відношенням об’єму вагона V 3) до його вантажопідйомності q (т):


. (1.21)

Коефіцієнт питомої вантажопідйомності вагона Кпит.в визначається відношенням вантажопідйомності вагона q (т) до його об'єму V3):

. (1.22)


Приклад. Необхідно розрахувати технічний та вантажний коефіцієнт тари вагона, а також коефіцієнт використання вантажопідйомності; якщо: маса тари вагона становить 10 т., вантажопідйомність вагона становить 40 т., маса вантажу – 20 т. Необхідно розрахувати коефіцієнт місткості вагона, коефіцієнт питомого об’єму вагона та коефіцієнт питомої вантажопідйомності вагона за умови, що об’єм вантажу у вагоні становить 25 м3, місткість вагона становить 35 м3. Зробити відповідні висновки.

Розрахуємо технічний коефіцієнт тари вагона за формулою 1.17 :


.

Отже, можна стверджувати про недосить ефективне використання потужності локомотива, а також провізної та пропускної спроможності залізничних доріг.

Розрахуємо вантажний коефіцієнт тари вагона (формула 1.18):


.

Отже, вантажопідйомність вагона використовується досить вдало.

Розрахуємо коефіцієнт використання вантажопідйомності за формулою 1.19:


.

Підбиваючи підсумки, можна стверджувати про половинне використання вантажопідйомності вагона.

Розрахуємо коефіцієнт місткості вагона за формулою 1.20:


.

Можна стверджувати, що майже повністю використовується місткість вагона.

Розрахуємо коефіцієнт питомого об’єму вагона (формула 1.21):


.

Розрахуємо коефіцієнт питомої вантажопідйомності вагона за формулою 1.22:

.

Отже, існує більш широка номенклатура вантажів, що можуть перевозитися при повному або близькому до повного використанні вантажопідйомності вагона такого типу.


^ 1.8. Аналіз постачальників підприємства за допомогою АВС-

та XYZ-аналізу


Завдання. Проведіть аналіз постачальників обраного підприємства шляхом зіставлення результатів АВС- та XYZ-аналізу. Вибір підприємства погодьте із викладачем.

^ Методичні вказівки. АВС-аналіз використовують для групування об’єктів за ступенем впливу на загальний результат. У логістиці методом АВС-аналізу найчастіше визначають ступінь впливу постачальників на діяльність конкретного підприємства. Методика АВС-аналізу передбачає:

 1. Побудову постачальників за зменшенням річного обсягу поставок.

 2. Визначення загального річного обсягу поставок кожним з постачальників.

 3. Визначення частки кожного постачальника в загальному обсязі поставок.

 4. Розрахунок частки кожного постачальника в загальному обсязі поставок із накопичувальним підсумком.

 5. Присвоєння значення груп кожному постачальнику.

Група А містить постачальників, сукупний обсяг постачань яких становить 80% та що здійснюють максимальний вплив на підприємство, група С – постачальники, сукупний обсяг поставок яких дорівнює 5%, усі інші постачальники належать до групи В.

Використання XYZ-аналізу дозволяє встановити наскільки стабільними є обсяги поставок кожного з постачальників. Методика XYZ-аналізу передбачає:

 1. Визначення загального річного обсягу поставок кожним з постачальників.

 2. Знаходження середнього обсягу поставок для кожного постачальника за аналізований період.

 3. Розрахунок коефіцієнта варіації для кожного постачальника за формулою

, (1.23)

де, хі – обсяг поставок даного постачальника в і-му періоді, тис. грн;

середній обсяг поставок за аналізований період, тис. грн;

n – кількість періодів.

 1. Присвоєння значення груп кожному постачальнику.

Група Х містить стабільних постачальників, коефіцієнт варіації яких не перевищує 10%, група Z характеризує нестабільних постачальників, коефіцієнт варіації яких становить більше 25%, усі інші постачальники належать до групи Y.

Приклад. «МакДональдз Юкрейн Лтд.» працює з понад 60 українськимих постачальниками. Стратегічна мета компанії полягає в тому, щоб постійно збільшувати частку продукції українського виробництва, що пропонується споживачам. Одним із пріоритетних напрямків діяльності «МакДональдз Юкрейн Лтд.» є розвиток культури виробництва в Україні, зокрема на підприємствах, із якими співпрацює компанія. Більшість продуктів, що використовує «МакДональдз Юкрейн Лтд.», виробляють в Україні.

Перелічимо основних постачальників компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд.».

 1. «Кока-Кола Беверіджис Україна Лтд.», місто Бровари на Київщині (обсяг постачань у 2009 р. – 28 215 тис. грн).

 2. Компанія «Іст Болт Україна» – офіційний постачальник хлібобулочних виробів для «МакДональдз Юкрейн Лтд.». Компанію зареєстровано в березні 2000 р. у м. Дніпропетровську (обсяг постачань у 2009 р. – 33 870 тис. грн).

 3. Компанія «Еска Фуд Солюшнс», дочірнє підприємство всесвітнього партнера МакДональдз німецького холдингу «OSI International Foods GmbH» – виробництво яловичих напівфабрикатів для сандвічів. «Еска Фуд Солюшнс» здійснило реконструкцію цеху для власного виробництва м’ясопродуктів на Козятинському птахокомбінаті (м. Козятин, Вінницька обл.) (обсяг постачань у 2009 р. – 35 463 тис. грн).

 4. Компанія «Чумак» співпрацює з «МакДональдз Юкрейн Лтд.» з 1997 р. і є виробником-постачальником маринованих огірків для мережі закладів МакДональдз. Компанію було засновано як спільне українсько-шведське підприємство в 1996 р. у м. ці

 5. Білоцерківський молочний комбінат (БМК) постачає до закладів МакДональдз молочні суміші для морозива та молочних коктейлів (обсяг постачань у 2009 р. – 23 127 тис. грн).

 6. Підприємство «Еверест М.С.» спеціалізується на виробництві вафельної продукції, а з 1998 р. є постачальником для компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд.» двох видів вафельних стаканчиків для морозива. Виробничі посужності «Еверест М.С.» розташовані в п’ятнадцятикілометровій приміській зоні Києва (обсяг постачань у 2009 р. – 16 227 тис. грн).

 7. ТОВ «Славянский Дом» є постачальником овочів та овочевих напівфабрикатів для МакДональдз від початку роботи закладів компанії в Україні (обсяг постачань у 2009 р. – 7 972 тис. грн).

 8. Компанія «Хайнц-Петросоюз» є основним постачальником соусів та кетчупів для закладів МакДональдз (обсяг постачань у 2009 р. – 5 533 тис. грн).

 9. Компанія «Діфлон» є постачальником посуду одноразового використання та виробів з пластмаси (обсяг постачань у 2009 р. – 3 391 тис. грн).

 10. «Бліз-Пак» – постачальник картонних упаковок (обсяг постачань у 2009 р. – 2 634 тис. грн).

Представимо дані в табл. 1.11.


Таблиця 1.11 – Аналіз постачальників «МакДональдз Юкрейн Лтд.» за методом АВС-аналізу
Назва постачальника

Обсяг постачань, тис. грн

Сума за рік, тис.грн

Частка в обігу, %

Комулятивний оборот, %

Група

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

«Еска Фуд Солюшнс»

8974

8566

8820

9103

35463

21,5

21,5

А

2

«Іст Болт Україна»

8563

8181

8432

8694

33870

20,53

42,03

А

3

«Кока-Кола Беверіджис Україна Лтд.»

7125

6818

7027

7245

28215

17,11

59,14

А

4

БМК

5862

5588

5798

5879

23127

14,02

73,16

A

5

«Еверест М.С.»

4331

3991

4143

3762

16227

9,84

83,00

A

6

«Чумак»

2235

2100

2180

1995

8510

5,16

88,16

В

7

«Славянський Дом»

2122

1989

1996

1865

7972

4,83

92,99

В

8

«Хайнц-Петросоюз»

1356

1336

1428

1413

5533

3,36

96,35

В

9

«Діфлон»

856

848

795

892

3391

2,05

98,40

С

10

«Бліз-Пак»

652

661

624

697

2634

1,6

100

С
Сума

164942

100%
Результати АВС-аналізу неведено в табл. 1.12.


Таблиця 1.12 – Результати АВС-аналізу

Група

Обсяг постачань, тис. грн

Частка в обсязі постачань, %

Кількість постачальників

Частка в кількості постачальників, %

А

136902

83

5

50%

В

22015

13,35

3

30%

С

6025

3,65

2

20%


Отже, 50% постачальників «МакДональдз Юкрейн Лтд.» забезпечують 83% постачань в обсязі 136902 тис. грн. на рік та здійснюють максимальний вплив на діяльність аналізованого підприємства. До них належать: «Еска Фуд Солюшнс», «Іст Болт Україна», «Кока-Кола Беверіджис Україна Лтд.», БМК та «Еверест М.С.».

Підприємства «Діфлон» та «Бліз-Пак» майже не впливають на діяльність «МакДональдз Юкрейн Лтд.», оскільки забезпечують лише 3,65% постачань за рік.

Інші 30% постачальників забезпечують 13,35% постачань на рік в обсязі 22015 тис. грн.

Проведемо XYZ-аналіз (табл. 1.13).


Таблиця 1.13 – Аналіз постачальників «МакДональдз Юкрейн Лтд.» за методом XYZ-аналізу


Порядковий номер

Назва постачальника

Обсяг постачань, тис. грн

Сума за рік, тис. грн

Середній обсяг постачань, тис. грн

Коефіцієнт варіації, %

Група

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

IV кв.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

1

«Еска Фуд Солюшнс»

8974

8566

8820

9103

35463

8865,75

2,26

Х

2

«Іст Болт Україна»

8563

8181

8432

8694

33870

8467,5

2,24

Х

3

«Кока-Кола Беверіджис Україна Лтд.»

7125

6818

7027

7245

28215

7053,75

2,22

Х

4

БМК

5862

5588

5798

5879

23127

5781,75

2,0

Х

5

«Еверест М.С.»

4331

3991

4143

3762

16227

4056,75

5,14

Х

6

«Чумак»

2235

2100

2180

1995

8510

2127,5

4,24

Х

7

«Славянский Дом»

2122

1989

1996

1865

7972

1993

4,56

Х

8

«Хайнц-Петросоюз»

1356

1336

1428

1413

5533

1383,25

2,77

Х

9

«Діфлон»

856

848

795

892

3391

847,75

4,09

Х

10

«Бліз-Пак»

652

661

624

697

2634

658,5

3,96

Х
Сума

42076

40078

41243

41545

164942Розрахуємо коефіцієнт варіації для «Еска Фуд Солюшнс»:Аналогічним чином розраховуємо коефіцієнт варіації для інших постачальників. Отже, проведені розрахунки дають можливість стверджувати про стабільність поставок кожного з аналізованих постачальників «МакДональдз Юкрейн Лтд.».

Подамо зведену таблицю за двома видами аналізу (табл.1.14)


Таблиця 1.14 – Результати аналізу постачальників «МакДональдз Юкрейн Лтд.»


Порядковий номер

Назва постачальника

Група

1

«Еска Фуд Солюшнс»

АХ

2

«Іст Болт Україна»

АХ

3

«Кока-Кола Беверіджис Україна Лтд.»

АХ

4

БМК

АХ

5

«Еверест М.С.»6

«Чумак»

ВХ

7

«Славянский Дом»

ВХ

8

«Хайнц-Петросоюз»

ВХ

9

«Діфлон»

СХ

10

«Бліз-Пак»

СХ


Поєднання АВС- та XYZ-аналізу дають певні результати для отримання сумарного висновку. Отже, такі постачальники, як «Еска Фуд Солюшнс», «Іст Болт Україна», «Кока-Кола Беверіджис Україна Лтд.», БМК та «Еверест М.С.», здійснюють найбільші обсяги поставок на аналізоване підприємство та характеризуються постійністю цих поставок.

Підприємства «Діфлон» та «Бліз-Пак» забезпечують лише близько 4% постачань, але мають відмінну тенденцію в постійності цих постачань.

Підприємства «Чумак», «Славянский Дом» та «Хайнц-Петросоюз» здійснюють незначний вплив на діяльність «МакДональдз Юкрейн Лтд.», але забезпечують постійні обсяги постачань упродовж тривалого періоду часу. 1. ^ ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
 1. Логістика – це:

а) процес руху сукупності потоків ресурсів, що являє собою взаємообумовлений рух та трансформацію матеріальних і нематеріальних ресурсів у процесі задоволення платоспроможного попиту на готову продукцію;

б) процес планування, реалізації та контролю за ефективним, економним переміщенням і складуванням сировини, напівфабрикатів і готових виробів та пов’язаної з цим інформації з пункту надходження до пункту споживання відповідно до вимог клієнта;

в) сукупність нематеріальних операцій, що забезпечують максимальне задоволення попиту споживачів у процесі управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками найбільш оптимальним з точки зору витрат способом;

г) це комплекс організаційно-економічних заходів, які забезпечують надання послуг.

2. Переміщення або дії, завдяки яким відбувається планування, управління, реалізація та контроль просторово-часової трансформації товарів і пов’язані з цим кількісно-асортиментно-якісні зміни, маніпуляційні зміни та зміни в логістичному сервісі це – ____________________________________________

3. Зміна організаційних структур управління з локалізацією суб’єктів логістичного управління характеризує:

а) функціональні принципи;

б) інструментальні принципи;

в) інституціональні принципи.

4. Концепція логістики передбачає такі напрями:

а) оперативне регулювання поставок та перевезень;

б) оптимізацію матеріального потоку;

в) розвиток складського господарства;

г) формування господарських зв’язків;

д) досягнення максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової ситуації;

е) правильними є відповіді а) і в);

ж) правильними є відповіді а), б) в) і г);

з) правильними є відповіді а), в) і г).

5. Ритмічність і безперервність в організації логістичних процесів, як одне з положень логістики означає:

а) гармонізацію всіх логістичних процесів та ефективне використання матеріальних ресурсів;

б) оптимізацію матеріального потоку, що може здійснюватися як у межах усього під­приємства, так і його окремих підрозділів;

в) підрахунок логістичних витрат упродовж усього логістичного ланцюга;

г) комплексність у досягненні поставлених цілей.

6. Загальним завданням логістики є:

а) оптимізація вироб­ничих запасів та максимальне скорочення часу на зберігання та транспортування вантажів;

б) досягнення з найменшими ви­тратами максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової ситуації, підвищення на ринку власної частки та одержання переваг перед конкурентами;

в) своєчасне забезпечення підприємства сировиною, енергоносіями, допоміжними матеріалами;

г) забезпечення цілеспрямованого та своєчасного просування товарів усередині та за межами підприємства з оптимальними витратами;

д) своєчасне постачання відповідної кількості, якості та асорти­менту всіх матеріалів до місця їх споживання.

7. Цілями сучасної логістики є:

а) оптимізація вироб­ничих запасів та максимальне скорочення часу на зберігання та транспортування вантажів;

б) створення інтегрованої ефективної системи регулювання й контролю за матеріальними та інформаційними потоками;

в) узгодження політики продажу товарів із політикою їх виробни­цтва;

г) виконання всіх замовлень з найвищою якістю та в стислі тер­міни;

д) правильними є відповіді в) і г).

8. Доповність "Шість правил логістики":

а) товар – __________________________________________________;

а) _____________________ – висока;

в) кількість – _______________________________________________;

г) _____________________ – найзручніший;

д) місце доставки – __________________________________________;

е) _____________________ – мінімальні.

9. Визначення номенклатури послуг, їх обсягів, оцінку якості наданих послуг передбачає:

а) обслуговувальна функція;

б) планувальна функція;

в) регулювальна функція;

г) інтеграційна функція;

д) контролююча функція;

е) координаційна функція.

10. Потік – це:

 1. кількість матеріальних цінностей, необхідна для забезпечення безперервності процесу виконання певних господарських операцій;

 2. це сукупність об'єктів, що існує як процес на деякому тимчасовому інтервалі і вимірюваний в абсолютних одиницях за певний період часу;

 3. це послідовна зміна станів економічного потокового процесу в межах однієї форми потоку чи при переході з однієї форми потоку в іншу;

 4. показник, що характеризує процес зміни запасу.

11. До основних параметрів потоку належать:

 1. швидкість руху;

 2. сукупність логістичних витрат;

 3. геометрія шляху;

 4. витрати на здійснення логістичного сервісу;

д) правильними є відповіді а) та в);

ж) правильними є відповіді а), в) та г).

12. Логістична операція – це ______________________________________

­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________

13. Доповніть класифікацію логістичих операцій:


Ознака класифікації

Вид логістичної операції
Односторонні, двосторонні

Природа потокуЗовнішні, внутрішні

Вид логістичних функцій, що реалізуютьсяЗ доданою вартість, без доданої вартості


14. Логістичний ланцюг – це:

 1. сукупність елементів логістики, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою і створюють певну цілісність, призначену для управління матеріальними і нематеріальними потоками;

 2. упорядкована та взаємодійна множина фізичних і юридичних осіб, що здійснюють логістичні операції, спрямовані на доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої;

 3. сукупність логістичних операцій, спрямованих на досягнення цілей, поставлених перед логістичною системою.

15. Ланка логістичної системи – це ___________________________________

__________________________________________________________________

16. За логістичними функціями виділяють такі логістичні витрати:

 1. витрати у виробництві;

 2. витрати логістичного аутсорсингу;

 3. витрати обслуговування замовлення;

 4. витрати управління запасами;

 5. витрати управління.

17. Прямі та непрямі логістичні витрати – це класифікація витрат:

 1. за зв'язком із обсягом виробництва;

 2. за ступенем створення доданої вартості;

 3. за механізмом віднесення на носій.

18. Метод АВС дозволяє:

  1. виявити фактори, що є драйверами витрат, і те, яким чином розподіляються витрати в логістичному процесі;

  2. розподілити логістичні витрати за продуктами більш детально, враховуючи, яким чином ці продукти використовують основні засоби.

19. Логістичний сервіс – це _______________________________________

________________________________________________________________

20. Приведіть у відповідність класифікацію логістичних послуг:


а) за етапом обслуговування

1) фінансово-кредитний, сервіс споживацького попиту, виробничий сервіс, сервіс інформаційного обслуговування

б) за функціональними ознаками

2) передпродажні, логістичні послуги під час продажу товарів, післяпродажні

в) за сферою використання

3) транспортні, експедиційні, пакувальні


21. З огляду на задоволення споживацького попиту можна виділити такі показники, що характеризують систему логістичного обслуговування:

 1. кількість послуг та можливі обсяги їх забезпечення порівняно з аналогічними показниками конкурентів;

 2. рівень надійності поставок, що визначається як частка своєчасно поставлених партій товарів;

 3. імовірність безвідмовного виконання прийнятого замовлення за критерієм часу та якості;

 4. якість логістичних послуг порівняно із середньоринковим рівнем якості;

д) кількість відмовлень з боку споживачів через відхилення цін від середньо ринкових;

е) усі відповіді є правильними;

ж) правильними є відповіді б) і в);

з) немає правильної відповіді.

22. Складна система, що формується впорядкованою і взаємодіючою сукупністю фізичних чи юридичних осіб на ринку виробництва і постачання матеріальних ресурсів, які виконують логістичні операції, спрямовані на доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої та до кінцевого споживача – це ____________________________________________

23. Основними характеристиками логістичного ланцюга є:

 1. логістичний канал;

 2. логістичний цикл;

 3. дистрибуційний канал;

 4. логістичний центр;

 5. канал товароруху;

е) усі відповіді є правильними;

ж) правильними є відповіді а) і б);
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт
Методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетингова політика розподілу для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетингова політика розподілу” / Укладачі О. А. Біловодська,...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до проведення практичних робіт, виконання контрольних (ргр) та самостійних робіт з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування»
Ргр) та самостійних робіт з дисципліни «Проблеми сучасного містобудування» (для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія»
Методичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки вказівки до самостійної роботи студентів заочників при вивчені дисципліни «Маркетинг інтерактивного бізнесу»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи