Переднє слово icon

Переднє слово
Скачати 477.72 Kb.
НазваПереднє слово
Сторінка1/2
Дата27.05.2013
Розмір477.72 Kb.
ТипДокументи
  1   2
1. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_1.doc
2. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_10.doc
3. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_11.doc
4. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_12.doc
5. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_13.doc
6. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_14.doc
7. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_15.doc
8. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_16.doc
9. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_17.doc
10. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_18.doc
11. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_19.doc
12. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_2.doc
13. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_20.doc
14. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_3.doc
15. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_4.doc
16. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_5.doc
17. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_6.doc
18. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_7.doc
19. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_8.doc
20. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/Rozd_9.doc
21. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/ZMIST.doc
22. /Економ_ка п_дприємства (п_дручник)/titul.doc
Ключові терміни і поняття: інфраструктура підприємства
Розділ 11. Організація виробництва ключові терміни І поняття
Розділ 10. Техніко-технологічна база виробництва ключові поняття І терміни
Переднє слово
Економіка підприємства
Технічна база, організація І планування виробництва
Зміст переднє слово 3 Вступ до економіки підприємства 5 Частина І. Підприємство у сучасній системі господарювання
Інвестиційні ресурси ключові поняття І терміни
Розділ оборотні кошти підприємства (організації) Ключові поняття І терміни
Виробничі фонди ключові поняття І терміни
Частина нематеріальні ресурси та активи ключові поняття І терміни
Ресурсне забезпечення діяльності підприємств
Розділ управління підприємствами ключові поняття І терміни
Розділ 20. Банкрутство й ліквідація підприємств (організацій) Ключові терміни І поняття
Основи підприємницької діяльності ключові поняття І терміни
Антикризова система господарювання
Розділ 19. Реструктуризація І санація (фінансове оздоровлення) підприємств та організацій ключові терміни І поняття
Розділ 17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності
Розділ 16. Витрати й ціни на продукцію
Розділ 13. Регулювання, прогнозування І планування діяльності
Результати та ефективність виробництва
Розділ 15. Продуктивність, мотивація та оплата праці ключові терміни І поняттяПЕРЕДНЄ СЛОВОПрактика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання.

У вищих навчальних закладах України все ширше здійснюється багаторівнева підготовка економістів для різних ланок господарювання — бакалаврів з економіки та менеджменту, спеціалістів, магістрів ділової адміністрації. Навчальними планами таких закладів передбачене вивчення курсу «Економіка підприємства», що є базовою загальноекономічною дисципліною для майбутніх фахівців-еконо­містів, оскільки охоплює всі ключові розділи прикладної економіки, організації та забезпечення ефективного господарювання на рівні основної структурної ланки суспільного виробництва, дає необхідну сукупність теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку в Україні. Економіка підприємства спирається не тільки на власні логіку і зміст, а й на вихідні методологічні положення суміжних економічних дисциплін, зокрема економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки, маркетингу, менеджменту, фінансів, статистики та обліку.

Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання, активніше здійснювалися економічні реформи, виявлялися нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. Саме цим пояснюється потреба у другому виданні підручника «Економіка підприємства», що в ньому грунтовно перероблено та доповнено майже всі його розділи, здійснено нову структуризацію підручника. Крім того, до нього включено кілька нових розділів: 1) основи підприємницької діяльності; 2) техніко-технологічна база виробництва; 3) економічна безпека підприємства (організації); 4) реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення) підприємств та організацій; 5) банкрутство і ліквідація підприємств (організацій).

Друге видання підручника відповідає вдосконаленій типовій програмі дисципліни «Економіка підприємства» і розраховане насамперед на студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів з економіки та менеджменту і спеціалістів. Автори намагалися якомога ліпше поєднати принципи достатньо високого науко­вого рівня і доступності для розуміння студентами. Особливістю підручника можна вважати широке використання ілюстративного матеріалу (рисунків і таблиць), який допомагатиме студентам ліпше сприймати та засвоювати теоретичні й методичні положення, характер практики господарювання. Водночас для забезпечення більшої стабільності підручника автори свідомо уникали залучення конкретної статистичної інформації, що швидко застаріває і з кожним наступним роком все більше перестає об’єктивно відображувати реалії виробничо-господарської та комерційної діяльності. Цифрова інформація використовувалася тільки для ілюстрації сучасних тенденцій у перебігу процесів господарювання.

На початку кожної глави наводиться перелік ключових термінів і понять, грунтовне засвоєння яких є обов’язковою вимогою до студентів, що вивчають дисципліну «Економіка підприємства». Додані до кожного розділу питання для самостійного поглибленого вивчення варто використовувати не тільки за прямим призначенням: вони можуть бути використані для організації дискусій з теоретичних і методичних питань, проведення студентами наукових досліджень відповідного рівня, визначення тематики та виконання курсових і дипломних (випускних) робіт. У підручнику вміщено також предметний покажчик.

Друге видання підручника «Економіка підприємства» підготовлено науковцями й викладачами факультету економіки та управління Київського національного економічного університету. Керівник авторського колективу і відповідальний науковий редактор — доктор економічних наук, професор-консультант кафедри економіки підприємств, заслужений працівник народної освіти України С. Ф. Покропивний. Він є також автором «Вступу до економіки підприємств», розділів 1 (§§ 1.1—1.4), 2 (§ 2.3), 5, 7, 8, (§§ 8.1—8.3, 8.5—8.6), 9, 10 (§ 10.3), 11 (§ 11.4), 14 (§§ 14.1—14.3), 17 (§ 17.5), 18. Співавторами підручника є: проф. М. Г. Грещак — розділи 11
(§§ 11.1—11.3), 16 (§§ 16.1—16.4), 17 (§§ 17.1—17.3); доц. В. М. Колот — розділи 2 (§§ 2.1—2.2), 4 (§§ 4.3—4.4), 15 (§§ 15.3—15.4); доц. А. П. Наливайко — розділ 13; доц. В. М. Сай — розділи 4 (§§ 4.1—4.2), 15 (§§ 15.1—15.2, 15.5); доц. С. М. Соболь — розділи 1 (§ 1.3), 6, 12; проф. О. С. Федонін — розділи 1 (§ 1.5), 10 (§§ 10.1—10.2, 10.4), 16 (§ 16.5), 17 (§ 17.4), 18; проф. Г. О.  Швиданенко — розділи 8 (§§ 8.4, 8.7), 14 (§§ 14.4—14.6), 19, 20.

ВСТУП ДО ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) органічно взаємозв’язаної економічної системи.

Саме тому економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення. Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи вииокремлюють економіку народного господарства країни (макроекономіку), економіку тих чи тих його (її) галузей і територіальних одиниць (регіонів), економіку первинних суб’єктів господарювання (мікроекономіку). Основною ланкою економічної системи країни, де безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населенню та суспільству в цілому, є економіка фірми (підприємства, організації).

Водночас терміном «економіка» широко користуються на позначення сукупності окремих економічних наук, що охоплює: економічну теорію (політичну економію); історико-економічні науки (історію економічної думки, історію народного господарства); функціональні науки (розміщення продуктивних сил, макроекономіку, мікроекономіку, маркетинг, менеджмент, економіку праці, статистику, фінанси, облік, аудит тощо); економіку різних галузей народного господарства (промисловості, агропромислового комплексу, будів­ництва, транспорту, торгівлі тощо); економіку конкретних підприємств та організацію виробництва.

Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва. Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у господарській діяльності підприємства правомірно вважається загальним предметом згаданої дисципліни. Отже, предмет «економіка підприємства» включає вивчення: теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів господарювання, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комер­ційної діяльності підприємства.

Істотно важливою є методологія вивчення курсу, яка має відповідати процесу пізнання істини: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Ось чому в ній необхідно виокремлювати емпіричну, теоретичну та прикладну (ужиткову) сторони. Емпірична сторона пізнання означає здійснення збиральної й описової функцій (встановлення, реєстрація, викладання й первинна систематизація фактів). Теоретичний зріз процесу пізнання реалізує функцію пояснення нових понять і термінів, створення нових та уточнення (доповнення) існуючих теорій, прогнозування розвитку процесів і явищ. Прикладний (ужитковий) бік цієї справи характеризується опрацюванням практичних рекомендацій для забезпечення найефективніших форм господарювання.

Основою методології має бути єдність емпіричної та теоретичної сторін пізнання (брак такої єдності призводить до того, що теорія може стати безпредметною, а виробничо-господарська діяльність підприємства здійснюватися горезвісним «методом спроб і помилок», а також матеріалістична діалектика (будь-яке явище, що вивчається, необхідно розглядати в часі та просторі, у динаміці з урахуванням усіх чинників, що впливають на нього). З огляду на це методологія вивчення курсу має включати певну сукупність конкретних методів, а саме: історичного та макроекономічного в їхньому застосуванні до оцінки процесів (явищ); інваріантність (альтернативність) розв’язання тих чи тих господарських завдань; використання сучасного наукового інструментарію пізнання та прийняття управлінських рішень; аналіз, узагальнення й визначення можливих (доцільних) сфер застосування ефективного вітчизняного й зарубіжного досвіду господарювання.

Дисципліна «Економіка підприємства» має визначену логіку побудови і цілком конкретний зміст. За ринкових умов господарювання (на сучасному етапі їхнього створення в Україні) вона, на думку авторів, мусить включати такі розділи: першийпідприємство в сучасній системі господарювання (підприємство як суб’єкт господарювання; основи підприємницької діяльності; управління підприєм­ствами); другийресурсне забезпечення діяльності підприємств (персонал; виробничі фонди; нематеріальні ресурси та активи; оборотні кошти підприємства; інвестиційні ресурси); третійтехнічна база, організація і планування виробництва (інноваційні процеси; техніко-технологічна база виробництва; організація виробництва; виробнича й соціальна інфраструктури; регулювання, прогнозування і планування діяльності); четвертийрезультати та ефективність виробництва (виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції; продуктивність, мотивація та оплата праці; витрати й ціни на продукцію; фінансово-економічні результати та ефективність діяльності); п’ятийантикризова система господарювання (економічна безпека підприємства; реструктуризація і санація підприємств та організацій; банкрутство та ліквідація підприємств).


ЧАСТИНА ПЕРША

ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
 Розділ 1
Підприємство як суб’єкт господарювання Розділ 2
  1   2

Схожі:

Переднє слово iconПереднє слово 4 Поняття Особливої частини кримінального права України 7
Кримінально-правова охорона власності в Україні поняття та розміри звернення чужого майна на свою користь 19
Переднє слово iconВолодимир євтух про національну ідею, етнічні меншини, міграції київ — 2000 Переднє слово
Української держави, комплекс етнонаціональних чинників у розбудові громадянського суспільства в Україні. Безумовно, національна...
Переднє слово iconЗаняття n 42. "Мікроскопічна будова спинного мозку"
Переднє І заднє медіальні ядра, переднє І заднє латеральні ядра та центральне ядро розташовані
Переднє слово iconСвязь слов в словосочетании г лавное слово Зависимое слово

Переднє слово iconЛогічні задачі
Слово "логіка" походить від грецького слова "логос" і в перекладі означає: слово, поняття, ідеї, розум
Переднє слово iconЧернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка
Слово «Біблія» обіймає поняття взятих разом Старого та Нового Заповітів. Це слово грецьке й означає «книги»
Переднє слово iconРозвиток образного мовлення як проблема дошкільної лінгводидактики орищенко Алла магістр педагогічної освіти
До восьми-десяти місяців слово залишається лише звуковим сигналом.[8] М. М. Кольцова дослідила, що у кінці першого року життя слово...
Переднє слово iconВинниченко володимир «слово за тобою, сталіне!»
Вона має й свій пароль. «А він такий: треба сказати два рази «ніч». Коли скажеш це слово солдатові народної армії, він повинен два...
Переднє слово iconРішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти» (Херсон, 01-02 березня 2012 року)
Згідно з планом роботи кафедри мовознавства 01-02 березня 2012 року на факультеті філології та журналістики Херсонського державного...
Переднє слово iconРішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти» (Херсон, 01-02 березня 2012 року)
Згідно з планом роботи кафедри мовознавства 01-02 березня 2012 року на факультеті філології та журналістики Херсонського державного...
Переднє слово iconАнглійське слово

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи