Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів icon

Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
НазваНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
Сторінка1/14
Дата22.02.2014
Розмір2.48 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


А. М. Кривошеєв, П. Є. Трофименко,

А. І. Приходько


ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РАКЕТНИХ ВІЙСЬКАХ

І АРТИЛЕРІЇ


Навчальний посібник


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Суми

Сумський державний університет

2013


УДК 358.1(075.8)

ББК 68.50я73

К 82


Рецензенти:

О. М. Загорка – доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України (м. Київ);

^ В. К. Майборода – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України (м. Київ);

^ В. О. Колесніков – кандидат військових наук, професор, заслужений працівник освіти України, провідний науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України (м. Київ)


^ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для слухачів, курсантів та

студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-9597 від 06.06.2013 р.)
К 82

Кривошеєв А. М.

Застосування геоінформаційних технологій в ракетних військах і артилерії : навч. посіб. / А. М. Кривошеєв, П. Є. Трофименко, А. І. Приходько. – Суми : Сумський державний універ­ситет, 2013. – 287 с.

ISBN 978-966-657-480-3


У посібнику розглянуто загальні відомості про цифрові та електронні топо­графічні карти, географічні інформаційні системи (ГІС), порядок підготовки і створення цифрового класифікатора, а також методику застосування геоінформаційних технологій в інтересах вирішення завдань топогеодезичної підготовки пусків ракет і стрільби артилерії, військової топографії та артилерійської розвідки.

Посібник призначений для підготовки і проведення занять із тактико-спеціа­льних дисциплін. Він може бути корисним як для викладачів і курсантів військових навчальних закладів та студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, так і для командирів ракетних і артилерійських підрозділів.


УДК 358.1(075.8)

ББК 68.50я73

© Кривошеєв А. М., Трофименко П. Є.,

Приходько А. І., 2013

I


SBN 978-966-657-480-3 © Сумський державний університет, 2013


Зміст

С.

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6^ Скорочення, прийняті в тексті посібника . . .

12Розділ 1. Основи застосування геоінформа­ційних технологій у військовій справі . . . . . . .

13

1.1. Загальні відомості про цифрові топогра­фічні та електронні карти і геоінформаційні системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.2. Географічні інформаційні системи війсь­кового призначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

1.3. Система електронних карт . . . . . . . . . . . .

23

1.4. Геометрична сутність картографічного зображення поверхні Землі . . . . . . . . . . . . . . . .

35

1.5. Класифікація проекцій за видами мери­діанів і паралелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

1.6. Системи координат . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

1.7. Порівняння проекцій Гаусса-Крюгера і Меркатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

1.8. Номенклатура топографічних карт . . . . .

56

Навчальний тренінг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61Розділ 2. Класифікатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

2.1. Редактор класифікатора . . . . . . . . . . . . . .

63

2.2. Підготовка і створення цифрового кла­сифікатора та його редагування . . . . . . . . .

63

2.3. Редагування семантики . . . . . . . . . . . . . . .

68

2.4. Редагування об’єктів . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.5. Інструментарій для роботи з об’єктами . .

72

2.6. Редагування лінійних об’єктів . . . . . . . . .

75

2.7. Редагування площинних об’єктів . . . .

77

2.8. Редагування точкових об’єктів і знаків . .

78

2.9. Символи TRUE і TYPE. Редагування шрифту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

2.10. Редагування векторних об’єктів . . . . . . .

82

2.11. Лінійка інструментів для роботи з век­торним знаком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

2.12. Редагування семантики об’єкта . . . . . . .

87

Навчальний тренінг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107Розділ 3. Методика використання геоінфор­маційних технологій у військовій топографії .

109

3.1. Можливості геоінформаційної системи

«Панорама» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

3.2. Визначення координат, висот і взаємної видимості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

3.3. Тривимірне зображення місцевості . . . . .

122

3.4. Визначення довжини і площі об’єкта з урахуванням рельєфу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

3.5. Визначення відстаней . . . . . . . . . . . . . . . .

125

3.6. Підготовка даних на карті для руху за азимутами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

3.7. Орієнтування на місцевості з викорис­танням електронної карти. . . . . . . . . . . . . . . . .

146

Навчальний тренінг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169Розділ 4. Методика використання геоінфор­маційних технологій у топогеодезичній підго­товці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

4.1. Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

4.2. Обчислення теодолітного (бусольного) ходу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


176

4.3. Розв’язання прямої геодезичної задачі . .

184

4.4. Розв’язання оберненої геодезичної задачі

189

4.5. Розв’язання трикутника . . . . . . . . . . . . . . .

191

4.6. Засічки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

4.6.1. Обчислення прямої засічки . . . . . . . . . .

195

4.6.2. Обчислення оберненої засічки . . . . . . .

200

4.7. Перерахунок координат із зони в зону . .

202

4.8. Визначення координат точок у системі

сусідньої зони за допомогою ГІС

«Панорама» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

Навчальний тренінг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213Розділ 5. Методика застосування геоінформа­ційних технологій в артилерійській розвідці .


215

5.1. Збір і обробка розвідувальних відомос­тей. Документи з розвідки . . . . . . . . . . . . . . . .


215

5.2. Застосування ГІС «Панорама» під час збору та обробки розвідувальних даних . . . . .


221

Навчальний тренінг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226^ Список використаної літератури . . . . . . . .

227Предметний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252

Вступ


Одним з основних та постійно діючих факторів обста-новки, який істотно впливає на виконання завдань, що стоять перед ракетними військами та артилерією (РВ і А), є місцевість. Так, наприклад, від місцевості та її характеру залежать ефективність ведення розвідки, прохідність техніки ґрунтовими дорогами та поза ними, терміни проведення топогеодезичних та інженерних робіт, маневреність, прихованість пересування та розташування частин і підрозділів.

В умовах локальних війн та воєнних конфліктів значення місцевості як елемента бойової обстановки зростає, а її вміле використання забезпечує прихованість і раптовість нанесення ударів і ведення вогню по противнику, більш ефективне застосування всіх видів зброї і бойової техніки, надійний захист від звичайних засобів ураження, а також від ядерної і високоточної зброї, сприяє підвищенню маневреності військ.

Звідси бачимо, наскільки важливо для кожного військовослужбовця вміти швидко і правильно вивчати місцевість з метою урахування її особливостей та використання під час виконання бойових завдань.

Розроблення способів вивчення місцевості, орієнтування на ній та виконання польових вимірів під час підготовки і ведення бойових дій є предметом спеціального курсу – військової топографії. Вона як галузь воєнних знань обслуговує воєнне мистецтво (перш за все тактику) і спеціальну підготовку військ.

Ґрунтовні знання способів вивчення місцевості, практичні навички в орієнтуванні й пересуванні підрозділів у складних умовах (обмеження видимості, вночі, взимку, у горах і т. д.) забезпечують правильне використання властивостей місцевості для успішного виконання поставлених завдань. Такі знання допомагають швидко і впевнено орієнтуватися і витримувати заданий напрямок під час пересування й здійснення маневру на полі бою. Вміння користуватися топографічною картою, аерознімком дає можливість командирам ракетних і артилерійських підрозділів приймати рішення, доводити завдання підлеглим, керувати підрозділами в бою.

Для нанесення ударів і ведення вогню ракетними та артилерійськими підрозділами їм необхідні вхідні дані (координати і висоти позиційних районів (вогневих позицій), об’єктів (цілей), дирекційні кути напрямків і т. д.). Організація артилерійської розвідки також неможлива без визначення координат спостережних пунктів (позицій і постів) і орієнтирних напрямків із них.

Для вирішення зазначених завдань у ракетних та артилерійських підрозділах здійснюються заходи з топогеодезичної підготовки.

Топогеодезична підготовка є складовою частиною топогеодезичного забезпечення бойових дій військ, яке здійснюється органами, частинами і підрозділами воєнно-топографічної служби.

Топогеодезичне забезпечення – це комплекс заходів зі створення і доведення до військ топогеодезичних даних, необхідних для вивчення і оцінки характеру і властивостей місцевості під час підготовки і ведення бою (операції), а також для ефективного використання ракетних військ і артилерії під час вирішення бойових завдань. Ці дані доводяться до підрозділів у вигляді топографічних та спеціальних карт різних масштабів, планів міст, вимірювальних фотодокументів і т. ін.

Своєчасне виготовлення і безперебійне доведення до військ топографічних карт є основним завданням топогеодезичного забезпечення.

Виходячи з достатньо великого обсягу завдань, які виконують ракетні та артилерійські підрозділи під час підготовки до бойових дій, геоінформаційні технології на цей час необхідно сприймати і розглядати як безпосередній інструментарій вивчення геопросторових даних.

Як показує досвід, застосування геоінформаційних технологій дозволяє істотно скоротити витрати часу і збільшити обсяг геопросторової інформації, що обробляється для прийняття обґрунтованого рішення на бойове застосування підрозділів.

Ось чому сьогодні дуже необхідно вивчати і застосовувати геоінформаційні технології.

Безперечно, що виконання бойових завдань ракетними та артилерійськими підрозділами в сучасному бою неможливе без знання тактики дій загальновійськових підрозділів своїх військ і противника, своєчасної підготовки установок для пусків ракет і стрільби артилерії, бойової роботи, артилерійської розвідки. Метою написання цього навчального посібника стала необхідність розкриття програмного матеріалу з предметів «Військова топографія», «Тактика», «Топогеодезична підготовка РВ і А», «Артилерійська розвідка», «Стрільба артилерії» і «Бойова робота» стосовно геоінформаційного забезпечення бойових дій ракетних і артилерійських підрозділів.

У результаті вивчення змісту посібника «Застосування геоінформаційних технологій у військовій топографії, топогеодезичній підготовці та артилерійській розвідці» слухачі повинні:

знати:

• зміст і призначення топографічної карти;

• зміст цифрової інформації про місцевість;

• зміст цифрової карти місцевості;

• зміст цифрової топографічної карти;

• зміст електронної карти;

уміти:

• користуватися топографічними картами (аерознім-ками), цифровими картами місцевості та даними дистанційного зондування Землі;

• на основі застосування геоінформаційних технологій швидко вивчати та оцінювати за картою місцевість на великих площах з метою найбільш ефективного застосування зброї та бойової техніки, повного використання захисних властивостей місцевості, урахування умов прохідності і маскування;

• точно визначати за картою і аерознімками координати об’єктів (цілей);

• впевнено орієнтуватися на незнайомій місцевості, особливо вночі, в умовах обмеженої видимості та під час пересування на великі відстані при високих маршових швидкостях;

• своєчасно і повно здійснювати заходи, які забезпечують надійність і правильність орієнтування, цілевказання і керування у ході бою.

Зміст саме цих знань і умінь розкривається у посібнику.

Навчальний посібник складається з п’яти розділів, кожен із яких містить у собі відповідний матеріал, визначений навчальною програмою.

У першому розділі наведено основні положення щодо застосування геоінформаційних технологій у військовій справі.

У другому розділі показано порядок підготовки і створення цифрового класифікатора, редагування його загальних даних.

Третій розділ навчального посібника розглядає порядок застосування геоінформаційних технологій у військовій топографії.

Четвертий розділ розкриває порядок застосування геоінформаційних технологій у топогеодезичній підготовці.

У п’ятому розділі наведено порядок застосування геоінформаційних технологій в артилерійській розвідці.

Особливістю цього навчального посібника є розміщення навчального тренінгу у кінці кожного розлілу. Навчальний тренінг містить у собі основні поняття і терміни, що розкриваються в посібнику, питання для повторення та самоконтролю, завдання для самостійної роботи а також теми, що пропонуються для розроблення рефератів.

Приклади розв’язання задач, матеріал, що наведено у додатках, наочно доповнюють змістовну частину навчального посібника.

Разом із тим у ході написання посібника використовувався матеріал за відповідною тематикою, розроблений у ВВНЗ системи освіти Міністерства оборони України, а саме: Національному університеті оборони України (м. Київ), Військовому інституті ракетних військ і артилерії Сумського державного університету, Академії сухопутних військ (м. Львів), Харківському університеті Повітряних сил і кафедрі військової підготовки Сумського державного університету. Необхідно відмітити, що навчальний посібник із питань застосування геоінформаційних технологій у військовій топографії, топогеодезичній підготовці та артилерійській розвідці для студентської аудиторії, які отримують кваліфікацію офіцерів запасу, створений вперше і може бути у подальшому удосконалений.

Цей посібник призначений для курсантів військових навчальних закладів і студентів ВНЗ, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. Він може бути корисним командирам ракетних і артилерійських підрозділів, а також викладачам під час підготовки до занять.

Автори висловлюють щиру вдячність: заслуженому діячу науки і техніки України, доктору військових наук, професору О. М. Загорку; заслуженому працівнику народної освіти України, доктору педагогічних наук, професору В. К. Майбороді; заслуженому працівнику освіти України, кандидату військових наук, професору

В. О. Колеснікову за критичні зауваження, а також за корисні поради, які вони надали під час підготовки посібника та рецензування рукопису.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
У навчальному посібнику розглянуто будову артилерійських гармат 2С3М, д-30, мт-12 та боєприпасів до них
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
У навчальному посібнику розглянуто будову артилерійських гармат 2С3М, д-30, мт-12 та боєприпасів до них
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconМ. Б. Шелест артилерійське озброєння І боєприпаси
...
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
О. О. Кузнецов доктор технічних наук, професор Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18...
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів iconМ. М. Поколодна, Л. Д. Божко туристське краєзнавство навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи