Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) icon

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з )
НазваМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з )
Сторінка1/6
Дата15.09.2012
Розмір1.01 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання контрольної роботи та

обов’язкового домашнього завдання ( ОД З )


з дисципліни


СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ”


для напряму підготовки 0501 зі спеціальності

7.0501.04 « ФІНАНСИ ».


для студентів денної і заочної форми навчання та слухачів ФПФ


ЗАТВЕРДЖЕНО

редакційно-видавничою

радою університету.

Протокол № від . . 2006р.^ Укладачі: Боронос Вікторія Георгійовна, к.е.н., доцент

Козін Едуард Геннадійович, к.е.н., доцент

Мельник Ольга Іванівна, к.е.н., доцент

Кобушко Ігор Миколайович, асистент


Кафедра фінансів


Суми Вид-во СумДУ 2006


ЗМІСТ


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ ( О Д З ).

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ( О Д З ).

^ 3. ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ( О Д З ).

4. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (найменування тим правил страхування).

5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ( умови завдань).

Завдання № 1 Страхування дітей від нещасного випадку.

Розрахунок страхових премій і страхових відшкодувань.

^ Завдання № 2 Страхування до одруження.

Розрахунок страхових виплат і викупної суми.

Завдання № 3 Змішане страхування життя.

Розрахунок вартості страхової послуги.

^ Завдання № 4 Майнове страхування.

Розрахунок вартості страхової послуги й розміру страхового

відшкодування.

Завдання № 5 Обов'язкове страхування від нещасного випадку на

транспорті.

Розрахунок страхових виплат.

Завдання № 6 Страхування врожаю сільськогосподарських культур.

Розрахунок вартості страхової послуги й розміру страхового

відшкодування.

Завдання № 7 Страхування транспортних засобів.

Розрахунок страхових платежів і страхових відшкодувань.

Завдання № 8 Змішане страхування життя

^ Розрахунок викупної суми при розірванні договору.

Завдання № 9 Групове страхування від нещасного випадку на виробництві.

Розрахунок страхової премії й страхового відшкодування

Завдання № 10 Страхування спортсменів.

^ Розрахунок страхових премій, страхових відшкодувань і

поворотних платежів.

Завдання № 11 Страхування відповідальності позичальника кредиту.

^ Розрахунок вартості страхової послуги.

Завдання № 13 Пенсійне страхування.

Розрахунок страхових відшкодувань.

Завдання № 14 Змішане страхування дітей.

^ Розрахунок страхових відшкодувань і викупних сум.

Завдання № 15 Страхування риби в ставках від віднесення в період паводка.

Розрахунок страхових платежів і страхових відшкодувань.

Завдання № 16 Страхування транспортних засобів.

^ Розрахунок страхових платежів і страхових відшкодувань.

Завдання № 17 Страхування свійських тварин.


Розрахунок вартості страхової послуги й страхового

відшкодування.

Завдання № 18 Страхування сільськогосподарських тварин.

Розрахунок вартості страхової послуги й страхового

відшкодування.

Завдання № 19 Страхування професійної відповідальності.

Розрахунок вартості страхової послуги й страхового

відшкодування.

Завдання № 20 Обов'язкове страхування громадянської відповідальності

власника транспортного засобу.

Розрахунок вартості страхової послуги й страхового

відшкодування.

Завдання № 21 Обов'язкове страхування громадянської відповідальності

громадян України, власників зброї.

Розрахунок вартості страхової послуги й страхового

відшкодування.

Завдання № 22 Обов'язкове страхування громадянської відповідальності

громадян, власників собак.

Розрахунок вартості страхової послуги й страхового

відшкодування.


^ 6. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.

7. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ Й ЗДАЧІ ЗАЛІКУ ( ІСПИТУ ).

8. ДОДАТКА


Додаток 1 ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ВИПЛАТ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ У ВІДСОТКАХ

^ ВІД СТРАХОВОЇ СУМИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВАГИ ОТРИМАНОЇ

ТРАВМИ


Додаток 2 ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ВИДІВ СПОРТУ ПО ГРУПАХ РИЗИКУ


Додаток 3 ТАБЛИЦЯ РІЧНИХ ТАРИФНИХ НЕТТО-СТАВОК ПРИ СТРАХУВАННІ

^ СПОРТСМЕНІВ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ


Додаток 4 БАЗОВІ НЕТТО - СТАВКИ ПРИ СТРАХУВАННІ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

ПО КЛАСАХ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ


Додаток 5 ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТАРИФНОЇ СТАВКИ ПРИ ІНДИВІДУАЛЬНОМУ

^ СТРАХУВАННІ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ


Додаток 6 ТАРИФНІ НЕТТО-СТАВКИ ПРИ СТРАХУВАННІ ТВАРИН.


Додаток 7 ТАРИФНІ НЕТТО-СТАВКИ ПРИ СТРАХУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


Додаток 8 СТРАХОВІ СУМИ Й РОЗМІРИ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ ПРИ

^ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ СТРАХУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ВЛАСНИКІВ ЗБРОЇ Й ВЛАСНИКІВ СОБАК.


Додаток 9 ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ


Додаток 10 ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ ( О Д З ).

Контрольна робота (Обов'язкове Домашнє Завдання) - є самостійною творчою роботою студента.

^ Метою виконання контрольної роботи й ОДЗ є надання допомоги студентам у засвоєнні всіх розділів досліджуваної дисципліни, знайомство з діяльністю страхової організації й технологією проведення страхування відповідно до обраної теми, перевірка навичок практичних розрахунків у страхуванні й самостійній роботі над навчальною літературою й матеріалами періодики.

Завданнями підготовки контрольної роботи (ОДЗ) є;

- одержання практичних знань про роботу страхової організації;

- вивчення нормативно-методичної бази організації й проведення

страхування по конкретному виді;

- розробка повного комплекту методичних документів - Правил страхування;

- вивчення й узагальнення досвіду роботи й методів організації страхової справи

і надання страхових послуг.


^ 2.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ОДЗ).


Контрольна робота (ОДЗ) складається із двох частин:

основна частина - розробка Правил страхування на задану тему,

практична частина - рішення завдань по різних видах страхових послуг.

Тема основної частини контрольної роботи (ОДЗ) вибирається студентом із запропонованого переліку тим відповідно до порядкового номера студента в журналі обліку відвідуваності.

Студент може відповідно до специфіки організації, з якої він має

трудові відносини, вибрати й іншу тему контрольної роботи (ОДЗ) за узгодженням з викладачем.

^ Особлива увага при розробці Правил страхування варто приділити

обґрунтуванню тарифів.

Практична частина припускає рішення будь-яких 10 завдань на вибір студента із запропонованого переліку. Вихідні дані для рішення завдань вибираються відповідно до порядкового номера студента в журналі обліку відвідуваності.

Контрольна робота повинна бути виконана на стандартних аркушах або на комп'ютері, або рукописно розбірливим почерком.

^ Обсяг контрольної роботи (ОДЗ) повинен бути достатнім для повного розкриття змісту й суті поставленого питання.

Титульний аркуш контрольної роботи (ОДЗ) повинен бути оформлений відповідно до зразка.

^ 3. ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ОДЗ).

Робота повинна містити: титульний аркуш, зміст, основну частину

( Правила страхування ), практичну частину( рішення 10 завдань ).

Основна частина (Правила страхування) містить розділи, регламентовані ст. 17 Закону України «Про страхування», що відповідають конкретному змісту індивідуального завдання.

Обов'язкові розділи Правил страхування:

1. Перелік об'єктів страхування.

2. Порядок визначення страхових сум.

3. Порядок визначення страхових відшкодувань.

4. Страхові ризики.

5. Виключення зі страхових випадків і обмеження страхування.

6. Строк і місце дія договору страхування.

7. Порядок укладання договору страхування.

8. Права та обов'язки сторін.

9. Дії страхувальника при настанні страхового випадку.

10. Перелік документів, які підтверджують настання страхового випадку й

розміру збитків.

11. Порядок і умови проведення страхових виплат.

12. Строк ухвалення рішення про проведення або відмову в проведенні страхових виплат.

13. Причини відмови в страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування.

14. Умови припинення договору страхування.

15. Порядок дозволу споровши.

16. Страхові тарифи по договорах страхування відмінними від страхування життя

(страхові тарифи й методика їхнього розрахунку по договорах страхування життя).

17. Особливі умови.

18. Додатка


Примітка: Зміст окремих розділів Правил страхування описане в

ст.4,8,9,10,16,18,20, 21,22,23,24,25,26,28,29,45 Закони України

«Про страхування»


^ 4. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

(найменування тим правил страхування)


1. Правила змішаного страхування життя дітей.

2. Правила страхування дітей від нещасного випадку.

3. Правила весільного страхування.

4. Правила пенсійного страхування.

5. Правила індивідуального страхування від нещасних випадків.

6. Правила змішаного страхування життя.

7. Правила страхування від нещасного випадку на виробництві.

8. Правила страхування спортсменів.

9. Правила страхування туристів.

10. Правила обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті.

11. Правила обов'язкового страхування громадянської відповідальності власників

транспортних засобів.

12.Правила страхування майна громадян.

13.Правила страхування майна юридичних осіб.

14.Правила страхування сільськогосподарських тварин.

15.Правила страхування врожаю сільськогосподарських культур.

16.Правила страхування свійських тварин

17.Правила страхування транспортних засобів.

18.Правила страхування вантажів.

19.Правила страхування кредитів.

20. Правила обов'язкового страхування відповідальності власників собак.

21. Правила обов'язкового страхування відповідальності громадян, що мають

зброя.

22. Правила страхування на дожиття.

23. Правила страхування на випадок смерті.

24. Правила ритуального страхування

25. Правила страхування машин від поломок.

26. Правила обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і

багаторічних насаджень.

27. Правила обов'язкового страхування сільськогосподарських тварин.

28. Правила обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

29. Правила страхування домашнього майна громадян.

30. Правила страхування садових будиночків і садово-городнього інвентарю


Примітка: При розробці правил обов'язкового страхування із запропонованого

переліку тим необхідно знайти відповідну Постанову Кабінету

Міністрів України по проведенню даного виду обов'язкового

страхування й привести його текстову частину у відповідність із

розділами, описаними в ст. 17 Закону України «Про страхування»


^ 5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

(умови завдань)


Завдання № 1

Тема: Страхування дітей від нещасного випадку.

Розрахунок страхових премій і страхових відшкодувань.

Розрахувати страхову премію , що зобов'язаний внести страхувальник при страхуванні своєї дитини від нещасного випадку при страховій сумі S- тис. грн. , а також страхову виплату у випадку одержання травми, якщо застрахований перебував на лікуванні t-днів.

Страхова відповідальність страхової компанії по страхуванню дітей від нещасного випадку за тарифний період відповідно становила - тис. грн.

Фактичні страхові виплати по нещасних випадках у ці ж роки становили - тис. грн. Питома вага навантаження в структурі брутто-ставки – f. Тарифний період – Т - 5 років (1999-2003р.)

У завданні дати пояснення:

1. Ціль страхування дітей від нещасного випадку ?

^ Таблиця вихідних даних для рішення завдання.Показник

Номер варіанта

1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30

S, тис. грн.

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

t, дні.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50тис.

грн.

1999

2000

2001

2002

2003

310

330

360

340

380

420

400

480

440

500

620

580

640

600

680

700

720

780

760

780

800

880

780

740

700

900

980

940

900

860

500

540

590

580

490

800

700

750

840

900

480

400

490

410

380

280

210

300

290

200тис.

грн.

1999

2000

2001

2002

2003

12

45

36

50

23

45

39

35

56

48

87

56

43

39

76

98

82

34

27

56

99

54

72

23

29

125

65

78

34

85

75

23

18

54

32

54

50

23

99

80

12

56

18

25

79

12

36

19

54

12

f, %

10

11

12

13

14

15

16

12

10

15


Завдання № 2

Тема: Страхування до одруження.

^ Розрахунок страхових виплат і викупної суми.

Розрахувати:

1) страхове відшкодування, що одержить вигодоотримувач у результаті

нещасного випадку із застрахованим,

2) викупну суму у випадку розірвання договору страхування з ініціативи

страхувальника через Т- місяців.

У результаті нещасного випадку застрахований одержав різні травми

/номера травм представлені в таблиці / і перебував на лікуванні t-днів.

Договір укладений зі страхувальником віку Х1-літ. Вік дитини на момент укладання договору Х2-літ. Страхова сума по дожиттю встановлена в розмірі S1-тис.грн., на випадок смерті - S2-тис.грн., на нещасний випадок – S3-тис.грн., на випадок смерті страхувальника – S4-тис.грн. Прогнозована норма інвестиційної прибутковості від розміщення тимчасово вільних коштів страхових резервів i-% у рік. Навантаження в структурі брутто-ставки зложилися на рівні f-%

Показник збитковості страхової суми по нещасному випадку за тарифний

період відповідно становив - 2,0%, 1,5%, 3,0%, 1,8%, 2,1%

Платежі вносилися страхувальником щорічно.

У завданні дати пояснення:

1. Ціль, призначення й істотні умови даного виду страхування.

^ Таблиця вихідних даних для рішення завдання.Показник

Номер варіанта

1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30

^ N, травми

1, 4

2, 6

3, 17

6, 5

3, 5

1, 4

2, 4

14, 5

5, 22

3, 27

t, дні.

15

10

15

20

20

30

35

30

45

50

Т, міс.

18

26

22

40

50

80

27

32

20

26

Х , років

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Х , років

1

4

5

8

9

11

12

13

14

15

S , тис. грн.

10

10

10

5

5

5

5

5

3

3

S , тис. грн.

5

5

5

5

5

5

3

3

2

2

S , тис. грн.

10

10

10

10

5

5

5

3

3

3

S , тис. грн.

10

10

10

8

8

5

5

3

3

3

I, %

12

12

15

15

20

20

17

17

12

12

f,%

10

11

12

13

14

15

16

12

10

15


Завдання № 3

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з )
Общие положения по выполнению контрольной работы и обязательного домашнего задания (одз)
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( од з )
Задача 1 Розрахунок інвестиційного прибутку від розміщення тимчасово вільних засобів страховий
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з ) iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи