Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Сторінка1/9
Дата15.09.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2663 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи та

обов'язкового домашнього завдання (ОДЗ)

з дисципліни

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ”

напряму підготовки 0501 зі спеціальності

7.050104 «ФІНАНСИ»

для студентів усіх форм навчання і слухачів ФПФ


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (ОДЗ) з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання і слухачів ФПФ / Укладачі: В.Г. Боронос, Е.Г. Козін, К.В. Савченко.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 27 с.


Кафедра фінансів

Зміст^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ОДЗ 3

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ОДЗ 4

3 ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ 4

^ 4 УМОВИ ЗАДАЧ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 6

Тема 1 Соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 6

Тема 2 Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 10

Тема 3 Соціальне страхування на випадок безробіття 12

Тема 4 Пенсійне страхування 13

^ 5 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ПОЯСНЕННЯ ДО РОЗВ\'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 15

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

Додаток А 22

(довідковий) 22

Форма титульної сторінки контрольної роботи 22

Додаток Б 23

(довідковий) 23

Розміри страхових тарифів зі страхування від нещасного випадку 23

Додаток В 24

(довідковий) 24

Розрахунок суми страхових внесків у соціальні фонди 24

Додаток Г 25

(довідковий) 25

Довідка про заробітну плату застрахованої особи для розрахунку пенсії, грн 25

Додаток Д 27

(довідковий) 27

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в економіці України в цілому за 1992-2005 роки 27^

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ОДЗМетою підготовки до контрольної роботи і ОДЗ є:

- вивчення студентами загальних принципів і методів проведення соціального страхування;

- знайомство з умовами і видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до обраної теми контрольної роботи.

^ Завданнями підготовки контрольної роботи й ОДЗ є:

- вивчення сутності і принципів організації проведення загальнообов'язкових державних видів соціального страхування;

- вивчення умов соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття;

- вивчення умов пенсійного страхування і соціального страхування від нещасного випадку на виробництві;

- розв'язання практичних задач з виплат страхових компенсацій і розрахунків страхових платежів.

^

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І ОДЗКонтрольна робота й ОДЗ складається з двох частин – теоретичної і практичної.

Теоретична частина передбачає змістовну відповідь на поставлене теоретичне питання.

Питання теоретичної частини вибирається студентом у запропонованому списку відповідно до варіанта, зумовленого порядковим номером студента в журналі обліку відвідуваності.

Відповідь на теоретичне питання повинна бути лаконічною і цілком розкривати його суть. Повне розкриття питання повинне супроводжуватися посиланнями на літературні джерела, цифрові та розрахункові матеріали.

Практична частина передбачає розв`язання задач з досліджуваних тем.

Вихідні дані для розв`язання задач студент вибирає також відповідно до свого варіанта.

Наприкінці роботи студент приводить перелік використаних літературних джерел і нормативних актів України.

Контрольна робота повинна бути виконана на стандартних аркушах або машинописно, або рукописно розбірливим почерком.

Обсяг контрольної роботи повинний бути достатнім для повного розкриття змісту і суті поставлених питань і кількістю аркушів не обмежується.

Титульний аркуш контрольної роботи повинний бути відповідно оформлений (див. Додаток А).

^

3 ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ


 1. Система загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні.

 2. Види матеріального забезпечення і соціальних послуг у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування України.

 3. Керування загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

 4. Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

 5. Проблеми становлення медичного страхування в Україні.

 6. Правові основи проведення загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 7. Необхідність і суть проведення загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням.

 8. Діюча нормативна база і види матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами обумовленими народженням і похованням.

 9. Особливості та порядок надання допомоги з тимчасової непрацездатності.

 10. Розміри допомоги тимчасової непрацездатності.

 11. Організація і порядок надання матеріального забезпечення і соціальних послуг при загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням.

 12. Платники страхових внесків і порядок сплати страхових внесків при загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами обумовленими народженням і похованням.

 13. Права, обов'язки і відповідальність суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням.

 14. Керування загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням.

 15. Порядок розрахунку середньої заробітної плати при розрахунках виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

 16. Необхідність, мети і задачі проведення загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві і професійному захворюванні, спричинивших втрату працездатності.

 17. Діюча нормативна база, види і розміри страхових виплат і соціальних послуг при проведенні загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійному захворюванні, спричинивших втрату працездатності.

 18. Платники страхових внесків, страхові тарифи при проведенні загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійному захворюванні, спричинивших втрату працездатності.

 19. Керування загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійному захворюванні, спричинивших втрату працездатності.

 20. Необхідність, мета, задачі та принципи проведення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 21. Суб'єкти проведення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 22. Діюча нормативна база і види матеріального забезпечення та соціальних послуг наданих при загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття.

 23. Порядок надання і розміри матеріального забезпечення при загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття.

 24. Платники страхових внесків, розмір і порядок сплати страхових внесків при загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття.

 25. Керування загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

 26. Необхідність, мета, задачі та принципи проведення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

 27. Керування загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

 28. Діюча нормативна база проведення загальнообов'язкового пенсійного страхування і забезпечення.

 29. Структура системи пенсійного забезпечення і суб'єкти страхових відносин.

 30. Види пенсійних виплат і порядок їхнього проведення в солідарній системі пенсійного страхування.

 31. Види пенсійних виплат і порядок їхнього проведення в накопичувальній системі пенсійного страхування.

 32. Страхувальники і платники страхових внесків у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з )
Общие положения по выполнению контрольной работы и обязательного домашнего задания (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з )

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов\Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи