Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності
Сторінка3/4
Дата15.09.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Практичне заняття 5


^ Розрахунок річного економічного ефекту від нових технологічних процесів, від техніки, що використовується в декількох сферах споживання


Мета заняття – засвоєння принципу розрахунку річного економічного ефекту від нових технологічних процесів, нових способів організації виробництва та праці, що забезпечують економію виробничих ресурсів при виконанні роботи того самого типу чи при випуску однакової продукції; виробництва та використання нової техніки, що застосовується в декількох сферах споживання, з більш високою ціною тощо.


5.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент повинен ознайомитися з конспектом лекцій, пригадати сутність технологічного процесу, способу організації виробництва та праці, знати, з яких складових формуються ціни.

Для практичного заняття особливо необхідний калькулятор.


5.2 Порядок проведення заняття


Протягом першої частини заняття студенти вирішують задачі з вищенаведеної тематики.

Приклад

Задача (розрахунок річного економічного ефекту від застосування нового технологічного процесу – модернізації однієї зі складових технологічного процесу).

Визначити річний економічний ефект підвищення надійності приладу, який в 4 рази скорочує час на пошук та усунення „відказів”, зменшуючи потребу в електроенергії в технологічному процесі (Ен = 0,1).

Показник

Базовий прилад

Прилад, що проектується

Ціна приладу, тис. грн./од.

3000

3090

Експлуатаційні витрати (тис. грн/од.) на:

ремонт;

електроенергію;

амортизацію


71,5

0,46

390


17,9

0,2

401,7

Рішення


У даному випадку необхідно знайти річний економічний ефект від застосування нового технологічного процесу, в результаті впровадження якого забезпечується економія виробничих ресурсів.

Річний економічний ефект від застосування нового технологічного процесу знаходиться за формулою

РЕЕ = (З1 – З2) × А2 ,

де З1, З2 – приведені витрати одиниці продукції чи виду роботи, яка виробляється за допомогою відповідно базової та нової техніки;

А2 – річний обсяг продукції, виробленої за допомогою нової техніки в розрахунковому році.

Приведені витрати можна розрахувати за формулою

З = С + Ен × К ,

де С – собівартість одиниці продукції, грн/од.; К – питомі капітальні вкладення в виробництво продукції, грн/од.; Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень.

З умови задачі можна зробити висновок про те, що 1 прилад застосовується до всього технологічного процесу, а отже, наведені показники відносяться до всього обсягу випуску продукції. Нам невідомі деякі інші складові собівартості кінцевої продукції та капіталовкладень на її створення, але з умови задачі можна зробити висновки, що змінювалась лише певна частина цих показників, яка наведена в таблиці. Різниця між приведеними витратами буде дорівнювати різниці тих складових приведених витрат, що змінилися. Тобто:

РЕЕ = (З1 – З2) × А2 = Ен × (К1/ – К2/) + С1/С2/ ,

де К1/, К2/, С1/, С2/ – відповідні значення тих складових собівартості та капітальних вкладень за варіантами, що змінилися в процесі застосування нового технологічного процесу. Капітальні вкладення в створення технологічного процесу пошуку та усунення „відказів” – це витрати на придбання відповідних приладів, а отже, дорівнюють ціні цих приладів. Тоді:

РЕЕ = 0,1×(3000–3090)+(71,5+0,46+390)–(17,9+0,2+401,7)=33,16 тис. грн.


5.3 Завдання для самостійного виконання


5.3.1 Визначити річний економічний ефект, отримуваний в результаті змін в конструкції кранового електродвигуна, в якій внутрішня чавунна кришка підшипника та спеціальна втулка замінені на дві сталеві штамповані кришки. Витрати на матеріали при такій заміні в розрахунку на річну програму випуску зменшуються з 2873 до 720 грн, на заробітну плату (з нарахуваннями) з 3920 до 84 грн. Інші статті собівартості не змінюються. Капітальні вкладення до впровадження заходу становили
1990 грн, після – 3860 грн (Тн = 10 років).


5.3.2 Визначити річний економічний ефект від впровадження синтетичних алмазів на операції хонінгування блоків циліндрів двигуна. При впровадженні алмазного хонінгування витрати на брак знижуються з 33600 до 16800 грн на річну програму в 186000 одиниць блоків двигуна. Одночасно скорочуються видатки на заробітну плату (з нарахуваннями) з 5862 до 5143 грн. Вартість оснащення до здійснення заходу становила 260 грн, після здійснення заходу – 2080 грн, термін служби оснащення підвищився з 3 до 5 років (Ен = 0,2).


5.3.3 Визначити річний економічний ефект від використання у виробництві певного „ноу-хау”. Річний обсяг випуску виробів становить 270 тис. од., додаткові капітальні вкладення – 26000 грн. Прибуток в розрахунку на одиницю продукції зріс з 2,1 до 2,7 грн/од. (Ен = 0,3).


5.3.4 Визначити річний економічний ефект від впровадження термообробки зварних вузлів з нержавіючої сталі за допомогою аргону. Капітальні вкладення становлять 16000 грн. Собівартість термічної обробки річної програми – 2288 грн. У результаті впровадження заходу з технологічного процесу виключається операція травлення. Залишкова вартість обладнання, що вивільнюється, – 6000 грн, річні експлуатаційні витрати при травленні: заробітна плата з нарахуваннями – 8533 грн, амортизація обладнання – 1368 грн, витрати на хімічні реактиви – 2146 грн, ремонт травильного обладнання, підготовка електролітів, відшкодування зносу інструментів – 6270 грн (Тн = 5 років).


5.3.5 Визначити річний економічний ефект від розробки та використання приладів для контролю заготовок свердел. Впровадження приладів знижує витрати при проведенні контролю на кожні 1000 свердел з 5,43 до 1,56 грн. Вартість приладів у розрахунку на річну програму в 5900000 свердел становить 4200 грн. Під контроль припадає 10 % обсягу річного випуску продукції (Ен = 0,12).


У другій частині заняття проводиться ІІ модульний контроль, на якому перевіряються знання студентами формул та принципів розрахунку річного економічного ефекту від різних видів нової техніки. Типові задачі для модульного контролю наведені у відповідних завданнях для самостійного виконання до практичних занять 3,4,5.


Практичне заняття 6


Теорія попарного порівняння. Вибір найкращого варіанта
здійснення капітальних вкладень за допомогою розрахунку
коефіцієнта ефективності додаткових капітальних вкладень та
терміну окупності додаткових капітальних вкладень^ Мета заняття – засвоєння студентами основ теорії попарного порівняння, розрахунку коефіцієнта порівняльної ефективності, строку окупності додаткових капітальних вкладень, закріплення навичок вибору найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень за допомогою співставлення розрахункових коефіцієнтів порівняльної ефективності та терміну окупності додаткових капітальних вкладень з їх нормативними значеннями.


6.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент повинен ознайомитися з конспектом лекцій, пригадати сутність ефекту, ефективності, розуміти, що таке результати виробництва, господарської та інвестиційної діяльності, що може бути такими результатами.

Для практичного заняття необхідний калькулятор.


6.2 Порядок проведення заняття


На початку заняття можливе опитування за відповідною тематикою.

^ Питання для опитування:

 1. Чи буде відрізнятися результат вибору найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень за допомогою розрахунку коефіцієнта порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень від результату вибору за критерієм мінімуму приведених витрат? Відповідь пояснити.

 2. Які передумови використання коефіцієнта порівняльної ефективності для вибору найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень ви можете назвати?

 3. У чому різниця використання абсолютної та порівняльної ефективності в оцінці доцільності капітальних вкладень?

 4. Що є критерієм абсолютної ефективності? Порівняльної ефективності?

 5. Яке на ваш погляд співвідношення нормативів абсолютної ефективності та нормативу порівняльної ефективності на „мікрорівні”; по народному господарству в цілому? Який норматив на ваш погляд повинен бути більший?

Протягом заняття студенти розв’язують задачі на вибір найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень на підставі розрахунку коефіцієнтів порівняльної ефективності, термінів окупності додаткових капітальних вкладень.

Приклад

Задача (вибір найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень шляхом розрахунку коефіцієнта порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень).

Із п’яти варіантів вибрати найкращий варіант здійснення заходу шляхом їх послідовного попарного порівняння.
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Капіталовкладення, грн

100

120

140

188,5

193

Собівартість річного випуску продукції, грн

30,5

25

23,8

20

18,5

Річний обсяг випуску продукції за варіантами однаковий. Нормативний термін окупності додаткових капіталовкладень – 8,45 року.

Підтвердити отриманий результат розрахунком приведених витрат.


Рішення


Найкращий варіант здійснення капітальних вкладень може бути знайдений шляхом послідовного попарного порівняння за наступною формулою:

.

Тобто для вибору найкращого з двох варіантів необхідно порівняти розрахунковий термін окупності з нормативним коефіцієнтом порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень. Як відомо, цей коефіцієнт є оберненим до нормативного терміну окупності додаткових капітальних вкладень:

.

Порівняємо перші два варіанти:

.

Так як розрахунковий коефіцієнт порівняльної ефективності більший за нормативний, то додаткові капітальні вкладення ефективні. Тобто, ІІ варіант здійснення додаткових капітальних вкладень кращий.

Тепер порівняємо ІІ та ІІІ варіанти:

.

Так як розрахунковий коефіцієнт порівняльної ефективності менший за нормативний, то додаткові капітальні вкладення неефективні. Тобто, ІІ варіант здійснення додаткових капітальних вкладень кращий.

Тепер порівняємо ІІ та ІV варіанти:

.

Так як розрахунковий коефіцієнт порівняльної ефективності менший за нормативний, то додаткові капітальні вкладення неефективні. Тобто, ІІ варіант здійснення додаткових капітальних вкладень кращий.

Тепер порівняємо ІІ та V варіанти:

.

Так як розрахунковий коефіцієнт порівняльної ефективності менший за нормативний, то додаткові капітальні вкладення неефективні. Тобто, ІІ варіант здійснення додаткових капітальних вкладень кращий.

Тепер розрахуємо приведені витрати за варіантами здійснення капітальних вкладень:За критерієм мінімум приведених витрат другий варіант кращий за інші. Тобто ми довели, що результати вибору найкращого варіанта здійснення капіталовкладень за допомогою розрахунку коефіцієнта порівняльної ефективності повністю відповідають результатам вибору найкращого варіанта за критерієм мінімуму приведених витрат.


6.3 Завдання для самостійного виконання


6.3.1 Визначити найкращий варіант впровадження заходу за наступними даними:
І

ІІ

ІІІ

Капіталовкладення, тис. грн

10

11

14

Собівартість продукції, тис. грн

12

11,5

10,5

Річний випуск продукції за всіма варіантами однаковий. Галузевий нормативний термін окупності додаткових капітальних вкладень дорівнює 5 рокам.

Підтвердити отриманий результат розрахунком приведених витрат.


6.3.2 Із чотирьох варіантів вибрати найкращій варіант здійснення заходу шляхом їх послідовного попарного порівняння.
І

ІІ

ІІІ

ІV

Капіталовкладення, тис. грн

100

120

130

180

Собівартість річного випуску продукції, тис. грн

30

25

20

18

Річний обсяг випуску продукції за варіантами однаковий. Нормативний термін окупності додаткових капіталовкладень – 8,33 року.


6.3.3 Із чотирьох варіантів вибрати найкращій варіант здійснення заходу шляхом їх послідовного попарного порівняння.
І

ІІ

ІІІ

ІV

Капіталовкладення, тис. грн

50,5

70,8

73

81,5

Собівартість річного випуску продукції, тис. грн

20,5

18

16,5

12,5

Річний обсяг випуску продукції за варіантами однаковий. Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень – 0,15.

Підтвердити отриманий результат розрахунком приведених витрат.

Практичне заняття 7


Розрахунок абсолютної ефективності капітальних вкладень


^ Мета заняття – засвоєння студентами принципів народногосподарського та госпрозрахункового підходів, основних принципів розрахунку абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень, закріплення навичок оцінки ефективності.


7.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент повинен ознайомитися з конспектом лекцій, знати сутність народногосподарського підходу, зміст поняття „національний дохід”, правило тотожності народногосподарського результату, розрізняти абсолютну та порівняльну ефективність, вміти застосовувати нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, принцип приведення, враховувати фактор часу тощо.

Для практичного заняття необхідний калькулятор.


7.2 Порядок проведення заняття


Протягом першої частини заняття студенти відповідають на питання викладача та розв’язують задачі на розрахунок показників абсолютної ефективності капітальних вкладень.

На початку заняття можливе опитування за відповідною тематикою.

^ Питання для опитування:

 1. У чому принципова різниця між показниками абсолютної та порівняльної ефективності? За яких умов вони можуть співпадати?

 2. Яким чином та в якій послідовності здійснюється вибір варіанта капітальних вкладень з використанням показників абсолютної та порівняльної ефективності?

 3. Що входить до складу національного доходу країни?

 4. Як враховується фактор часу при розрахунку показників абсолютної ефективності?

 5. Що таке умовний термін повернення капітальних вкладень? Яка різниця між цим показником і терміном окупності додаткових капітальних вкладень?

^ Приклад задачі

Задача (розрахунок показників абсолютної ефективності капітальних вкладень).

Плануються капітальні вкладення в певну галузь виробництва. Передбачено два варіанти їх здійснення. За першим варіантом розточувальні операції планується виконувати на верстаті моделі 2615, а свердління на верстаті моделі 2455. Другий варіант передбачає здійснення всіх операцій на універсальному верстаті. Вибрати найбільш ефективний варіант здійснення капітальних вкладень і визначити, чи варто взагалі здійснювати капітальні вкладення в цю галузь, якщо Ен=0,12, Еан=0,15, річний прибуток за варіантами однаковий і становить 10000 грн.

Варіант

Показники

Базовий

Новий

2615

2455

Річний випуск деталей, од.

7,5

7,5

7,5

Прийнята кількість верстатів, од.

2

3

1

Вартість комплектуючих, грн/верстат

600

500Вартість площі, яку займає 1 верстат, грн

4463

1688

5625

Оптова ціна верстата, грн

12130

4100

50000

Собівартість обробки річного випуску деталей, грн

3400

9000

12100


Рішення


Визначимо, чи варто здійснювати капітальні вкладення в цю галузь (за існуючими варіантами). Для цього визначимо віддачу капітальних вкладень за варіантами, тобто розрахуємо показники абсолютної економічної ефективності:.

Маємо: обидва варіанти мають віддачу більшу за нормативну, отже, можуть бути здійснені.

Найкращий варіант здійснення капітальних вкладень можна вибрати шляхом розрахунку показника порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень.

Знайдемо повну суму капітальних вкладень за варіантами:

К1 = (600+4463+12130) × 2 + (500+1688+4100) × 3 = 53250 грн

К2 = 5625 + 50000 = 55625 грн.

Собівартість обробки річного випуску деталей становить:

С1 = 3400 + 9000 = 12400 грн

С2 = 12100 грн.

Розрахунковий коефіцієнт порівняльної ефективності за варіантами становить:

,

тоді додаткові капітальні вкладення ефективні, тобто другий варіант (капіталовкладення в новий універсальний верстат) найкращий.


7.3 Завдання для самостійного виконання


7.3.1 Розроблено два варіанти будівництва шинного заводу. За наведеними даними визначити найбільш ефективний варіант капітальних вкладень та абсолютну економічну ефективність варіантів.

Показник Варіант

І

ІІ

Річний обсяг виробництва, тис. од.

5000

5000

Собівартість однієї шини, грн

44

42

Відпускна ціна 1 шини, грн

48,05

48,05

Капітальні вкладення в будівництво заводу, млн грн

16,5

17,0

Розподіл капітальних вкладень за роками будівництва:

І рік

ІІ рік

ІІІ рік

ІV рік


5

5

3,5

3


5,5

4,5

3

4

Е = 0,1, Ен = 0,12, Еан = 0,1.


7.3.2 Визначити економічну ефективність модернізації електропечі для закалювання дрібних та середніх деталей. Головними перевагами модернізованої конструкції печі на відміну від існуючої є підвищення стійкості конвеєрної смуги та зменшення питомих витрат електроенергії. Вихідні дані для розрахунку:

Варіант


Показник

До модернізації

Після модернізації

Вартість обладнання з урахуванням транспортування та будівельно-монтажних робіт, грн/од.


22406


34548

Вартість виробничої площі, грн

1050

1400

Річні експлуатаційні витрати, грн:

вартість електроенергії;

заробітна плата виробничому персоналу;

вартість допоміжних матеріалів;

амортизаційні відрахування


20086

3582

1233

4228


12122

3582

1880

6061


7.3.3 Визначити ефективність впровадження системи контролю для блоку оперативної пам’яті ЕС-1020. Ця система контролю збільшує функціональну надійність, дозволяє відстежувати та виправляти поодинокі помилки, збільшує діагностичну направленість, що дозволяє скорочувати час ремонту. Капітальні вкладення на запуск системи контрою становлять 2594 грн, економія машинного часу за рахунок скорочення кількості відказів при існуванні системи контролю становить 14,8 години, вартість машино-години для ЕС-1020 – 60 грн, економія на витратах на ремонт за рахунок скорочення кількості відказів – 19,2 грн, амортизаційні відрахування від вартості системи контролю – 259,4 грн, витрати на матеріали 2,25 грн, витрати на електроенергію – 28 грн.


У другій частині заняття проводиться ІІІ модульний контроль, на якому перевіряються знання з теорій абсолютної та порівняльної ефективності, вміння розраховувати відповідні показники, вибирати за встановленими критеріями найліпший варіант капітальних вкладень. Типові задачі для модульного контролю наведені в відповідних завданнях для самостійного виконання до практичних занять 6,7.


7.4 Типові теоретичні завдання для модульного контролю № 3


 1. Показники, які використовуються в розрахунках загальної (абсолютної) економічної ефективності.

 2. Поясніть поняття „народногосподарський ефект”, „фактор часу”, „лаг”.

 3. Для чого необхідний розрахунок абсолютної ефективності капітальних вкладень?

 4. Що таке умовний термін повернення капітальних вкладень? У чому різниця між ним та терміном окупності додаткових капітальних вкладень?

 5. Яким чином здійснюється попарне порівняння варіантів здійснення капітальних вкладень? Які існують передумови використання теорії попарного порівняння?

 6. Яка різниця у визначенні „результату” в межах витратного підходу на відміну від результатного?


1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconН. М. Богдан Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «інвестування»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «інвестування» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка І...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Радіоекологія для студентів спеціальності 040106
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Радіоекологія” / укладачі: Р. А. Васькін, І. В. Васькіна. – Суми: Сумський...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий, О. М. Соляник
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М. Олійник, С. М. Фролов, М. А. Деркач,...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " соціальне страхування" для студентів напряму підготовки 0501 зі спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 0501 спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 070800 "
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка природокористування” (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconГосподарства кульбашна Н. І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Безпека руху І гальмівні системи: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства манохін В. П., Мирончик П. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній цикл для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи