2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» icon

2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Назва2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Сторінка1/4
Дата15.09.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2618 МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до підготовки та виконання

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни «Податковий менеджмент»

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О.В. Зайцев, О.В. Галахова, ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 65 с.


Кафедра фінансів


ЗМІСТ

С.

ВСТУП…………………………………………………….……4

ТЕМА 1 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ…………...5

ТЕМА 2 ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ ТА УХИЛЯННЯ ВІД ЇХ СПЛАТИ…………………………………………...…10

ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ………………………………..……..10

ТЕМА 4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ

ПОДАТКІВ………………………………………………………11

ТЕМА 5 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ……………14

ТЕМА 6 АКЦИЗНИЙ ЗБІР………………………………….22

ТЕМА 7 МИТО………………………………………………24

ТЕМА 8 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ…..25

ТЕМА 9 ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ……...36

ТЕМА 10 ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ……………………………...42

ТЕМА 11 ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ…………………………………………………………. 47

ТЕМА 12 ДЕРЖАВНЕ МИТО……………………………...51

ТЕМА 13 ЗБІР НА РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА,

САДІВНИЦТВА ТА ХМЕЛЯРСТВА………………………..….53

ТЕМА 14 ПЛАТЕЖІ ЗА РЕСУРСИ………………………...54

ТЕМА 15 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ…………………………….60

ТЕМА 16 МІСЦЕВІ ЗБОРИ………………………………….61

ТЕМА 17 СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ..63


ВСТУП

Метою даних методичних матеріалів до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» є закріплення теоретичних знань із предмета та набуття практичних навичок при розрахунках податків.

Студенту під час виконання контрольної роботи необхідно досягти результатів у вирішенні таких завдань:

─ опанувати специфічну «податкову» термінологію;

─ набути навичок з розрахунку податків та вміння працювати з цифровим матеріалом;

─ вміти аналізувати та розбиратися у ситуаціях, пов’язаних з податковим контролем.

У цих методичних матеріалах зібрано задачі та контрольні питання про понад тридцять податків, зборів, обов’язкових платежів, що діють на поточний момент в Україні та у складі яких є загальнодержавні податки (збори) та місцеві податки (збори).

Приклади розв’язання задач та необхідну інформацію для формулювання відповідей на контрольні питання надано в Методичних вказівках до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» (Теми 1-12), а також в Методичних вказівках до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» (Теми 13 -17).


^ ТЕМА 1 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ


1.1 Задачі для контрольних робіт


ЗАДАЧА 1

Визначити тип податкової системи шляхом розрахунку ефективної податкової ставки. Підтвердити вис­новок про тип податкової системи шляхом виявлення харак­теру перерозподілу доходів громадян після сплати податків.

^ Умови задачі наведено в таблиці 1:

Таблиця 1 ─ Визначення типу податкової системи держави


Групи платників податку залежно від доходу

Доходи платників,

тис. грн

Структура доходу до сплати податку, %

Сума

сплаченого податку,

тис. грн

Ефективна податкова ставка, %

Доход після сплати податку, тис. грн

Структура доходу після сплати податку, %

1

2

3

4

5

6

7

З низькими доходами


60 000

3 600


З високими

доходами


240 000

26 400


Разом

ЗАДАЧА 2

Визначити тип податкової системи шляхом розрахунку ефективної податкової ставки. Підтвердити вис­новок про тип податкової системи шляхом виявлення харак­теру перерозпо-ділу доходів громадян після сплати податків.


^ Умови задачі наведено в таблиці 2:

Таблиця 2 ─ Визначення типу податкової системи держави


Групи платників податку залежно від доходу

Доходи платників,

тис. грн

Структура доходу до сплати податку, %

Сума

сплаченого податку,

тис. грн

Ефективна податкова ставка, %

Доход після сплати податку, тис. грн

Структура доходу після сплати податку, %

1

2

3

4

5

6

7

З низькими доходами


80 000

1 800


З високими доходами


260 000

58 500


Разом

ЗАДАЧА 3

Визначити податкове навантаження на макрорівні.

^ Умови задачі

Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави за рік стано­вить 368 млрд грош. од., податкові надходження до зведено­го бюджету становлять:

 • прямі податки (ПП) 75 млрд грош. од.;

 • непрямі податки (НП) 68 млрд грош. од.


ЗАДАЧА 4

Визначити тип податкової системи шляхом розрахунку ефективної податкової ставки. Підтвердити вис­новок про тип податкової системи шляхом виявлення харак­теру перерозподілу доходів громадян після сплати податків.

^ Умови задачі наведено в таблиці 3:

Таблиця 3 ─ Визначення типу податкової системи держави


Групи платників податку залежно від доходу

Доходи платників,

тис. грн

Структура доходу до сплати податку, %

Сума

сплаченого податку,

тис. грн

Ефективна податкова ставка, %

Доход після сплати податку, тис. грн

Структура доходу після сплати податку, %

1

2

3

4

5

6

7

З низькими доходами


150 000

25 800


З високимидоходами


630 000

69 500


Разом

ЗАДАЧА 5

Визначити податкове навантаження на макрорівні.

^ Умови задачі

Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави за рік стано­вить 659 млрд грош. од., податкові надходження до зведено­го бюджету становлять:

 • прямі податки (ПП) 102 млрд грош. од.;

 • непрямі податки (НП) 90 млрд грош. од.


ЗАДАЧА 6

Визначити податкове навантаження на макрорівні.

Умови задачі

Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави за рік стано­вить 463 млрд. грош. од., податкові надходження до зведено­го бюджету становлять:

 • прямі податки (ПП) 95 млрд грош. од.;

 • непрямі податки (НП) 75 млрд грош. од.


ЗАДАЧА 7

Визначити податкове навантаження на мікрорівні за різними методами. Пояснити різницю між от­риманими результатами.

Умови задачі

Податкові виплати (ПВ) підприємства за звітний рік ста­новлять:

 • з податку на прибуток ─ 2,5 тис. грн;

 • з податку на додану вартість ─ 1,9 тис. грн;

- податків та зборів, що входять до валових витрат, ─ 3,1 тис. грн;

 • з інших податків та зборів ─ 1,0 тис. грн.

Балансовий прибуток (БП) підприємства за звітний рік становить 55 тис. грн.

Обсяг продажів з ПДВ (Пр) становить 975 тис. грн.


ЗАДАЧА 8

Визначити податкове навантаження на мікрорівні за різними методами. Пояснити різницю між от­риманими результатами.

Умови задачі

Податкові виплати (ПВ) підприємства за звітний рік ста­новлять:

 • з податку на прибуток ─ 35 тис. грн;

 • з податку на додану вартість ─ 18 тис. грн;

 • з податків та зборів, що входять до валових витрат,- 41 тис. грн;

 • з інших податків та зборів ─ 5 тис. грн.

Балансовий прибуток (БП) підприємства за звітний рік становить 566 тис. грн.

Обсяг продажів з ПДВ (Пр) становить 9958 тис. грн.


ЗАДАЧА 9

Визначити податкове навантаження на мікрорівні за різними методами. Пояснити різницю між от­риманими результатами.

^ Умови задачі

Податкові виплати (ПВ) підприємства за звітний рік станов-лять:

 • з податку на прибуток ─ 365 тис. грн;

 • з податку на додану вартість ─ 118 тис. грн;

- з податків та зборів, що вносяться до валових вит­рат, ─ 241 тис. грн;

- з інших податків та зборів ─ 65 тис. грн.

Балансовий прибуток (БП) підприємства за звітний рік становить 9 566 тис. грн.

Обсяг продажів з ПДВ (Пр) становить 85 054 тис. грн.


^ 1.2 Контрольні питання

1. Визначте сутність податкової політики держави.

2. У чому полягають цілі податкової політики?

3. Які типи бюджетно-податкової політики ви знаєте?

4. У чому полягає сутність дискреційної податкової політики?

5. За яких умов державі доцільно проводити стримуючу бюджетно-податкову політику?

6. За яких умов державі доцільно проводити стимулюючу бюджетно-податкову політику?

7. Поясніть сутність недискреційної бюджетно-податкової політики.

8. Розкрийте сутність різних систем оподаткування: пропорційної, регресивної та прогресивної.

9. Поясніть методику розрахунку ефективної податкової ставки.

10. Які методи розрахунку податкового навантаження на платника податків вам відомі? Які недоліки вони мають?

11. У чому полягає дія «податкового клину»?

12. Назвіть види податкових пільг.

13. Чи доцільно державі застосовувати пільгове оподаткування?


ТЕМА 2 ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ ТА УХИЛЕННЯ ВІД ЇХ СПЛАТИ


^ 2.2 Контрольні питання

1. Назвіть способи перекладання податків.

2. Чи можливе перекладання податків при нееластичному попиті на продукцію?

3. Поясніть сутність відхилення від оподаткування.

4. У чому полягає відмінність між легальними та нелегаль-ними способами відхилення від оподаткування?

5. Поясніть на прикладах, яким чиним можливо легально зменшити податкові платежі.

6. Назвіть способи податкової оптимізації.

7. Охарактеризуйте податкові злочини. Як відбувається боротьба з ними?


ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ


^ 3.2 Контрольні питання

1. У чому полягає податкова робота в Україні?

2. Хто виступає суб’єктами податкової роботи?

3. Назвіть основні елементи податкової роботи.

4. Назвіть основні функції ДПА України.

5. Назвіть основні функції ДПА в областях.

6. Назвіть основні функції ДПІ в містах.

7. Які функції притаманні органам ДПС усіх рівнів?

8. Хто здійснює облік платників податків?

9. Як відбувається державна реєстрація суб’єктів госпо­дар-ської діяльності ─ юридичних та фізичних осіб?

10. Які документи необхідно подати для постанови на податковий облік суб’єктам господарської діяльності ─ юридич-ним та фізичним особам?

11. Охарактеризуйте процедуру зняття з податкового обліку.


ТЕМА 4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ


^ 4.1 Задачі для контрольних робіт


ЗАДАЧА 1

Необхідно розрахувати суму адміністративного штрафу, фінан­сових санкцій та пені, які належить перерахувати до бюджету.

Особи, відповідальні за податкові правопорушення ─ керівник підприємства та головний бухгалтер.

^ Умови задачі

Актом документальної перевірки донараховано ПДВ у су­мі 1800 грн. Період затримки платежу 30 діб. Облікова став­ка НБУ, яка діяла на момент виникнення податкового боргу ─ 25%, на момент погашення ─ 24%.


ЗАДАЧА 2

Необхідно розрахувати суму адміністративного штрафу, фінан­сових санкцій та пені, які належить перерахувати до бюджету.

Особи, відповідальні за податкові правопорушення ─ керівник підприємства та головний бухгалтер.

^ Умови задачі

Актом камеральної перевірки донараховано земельний податок у сумі 124 грн. Період затримки платежу ─ 65 діб. Ставка НБУ, яка діяла на момент виникнення податкового боргу ─ 26% , на момент погашення ─ 25%.


ЗАДАЧА 3

Необхідно розрахувати суму адміністративного штрафу, фінан­сових санкцій та пені, які належить перерахувати до бюджету.

Особи, відповідальні за податкові правопорушення ─ керівник підприємства та головний бухгалтер.


^ Умови задачі

Актом документальної перевірки донараховано кому­нальний податок у сумі 90 грн. Період затримки платежу 20 діб. Облікова ставка НБУ, яка діяла на момент виникнення податкового боргу ─ 25% , на момент погашення ─ 24% .


ЗАДАЧА 4

Необхідно розрахувати суму адміністративного штрафу, фінан­сових санкцій та пені, які належить перерахувати до бюджету.

Особи, відповідальні за податкові правопорушення ─ керівник підприємства та головний бухгалтер.

^ Умови задачі

Актом камеральної перевірки донараховано податок на доходи фізичних осіб у сумі 100 грн. Період затримки плате­жу ─ 152 доби. Ставка НБУ, яка діяла на момент виникнення податкового боргу ─ 25% , на момент погашення ─ 21% .


ЗАДАЧА 5

Необхідно розрахувати суму адміністративного штрафу, фінан­сових санкцій та пені, які належить перерахувати до бюджету.

Особи, відповідальні за податкові правопорушення ─ керівник підприємства та головний бухгалтер.

^ Умови задачі

Актом документальної перевірки донараховано податок на прибуток у сумі 630 грн. Період затримки платежу ─ 91 до­ба. Ставка НБУ, яка діяла на момент виникнення податково­го боргу ─24%, на момент погашення — 23% .


Для ЗАДАЧ 6,7,8,9,10необхідно:

 • сформулювати сутність адміністративного правопору­шення;

 • зазначити винних осіб;

 • визначити суму адміністративного штрафу, який буде
  накладено на винних осіб Державною податковою служ­бою за наведені правопорушення;

 • визначити, ким виноситься рішення про притягнення
  до адміністративної відповідальності;

 • зазначити нормативну базу.


ЗАДАЧА 6

Умови задачі

Перевіркою встановлено, що громадянка здійснювала продаж тютюнових виробів без придбання одноразового па­тенту.


ЗАДАЧА 7

Умови задачі

Громадянин не подав у зазначений термін декларацію про доходи.


ЗАДАЧА 8

Умови задачі

Перевіркою встановлено, що підприємство не веде подат­ковий облік.


ЗАДАЧА 9

Умови задачі

Підприємство несвоєчасно подало платіжне доручення на перерахування до бюджету ПДВ.


ЗАДАЧА 10

Умови задачі

Перевіркою встановлено, що підприємство веде податко­вий облік з порушеннями встановленого порядку. Винних осіб протягом року було піддано адміністративному стягнен­ню за ті самі дії.


^ 4.2 Контрольні питання

1. Назвіть види відповідальності за порушення податкового законодавства.

2. Назвіть законодавчу базу, що регламентує притягування до адміністративної відповідальності.

3. Поясніть порядок нарахування пені.

4. За які види порушень до платників податків застосовують фінансові санкції?

5. Від чого залежить розмір фінансової санкції за несвоєчас­ну сплату узгодженого податкового зобов'язання?

6. Від чого залежить розмір фінансової санкції, що застосо­вують до платників податків за результатами камераль­них перевірок?

7. Назвіть максимальний розмір фінансової санкції, що застосовують до платників податків за результатами доку­ментальних перевірок.


  1   2   3   4

Схожі:

2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...
2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» icon2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во...
2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму...
2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» iconН. В. Острянська методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та...
2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення при вивченні дисципліни “Операційний менеджмент”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи