2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon

2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Назва2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Сторінка1/7
Дата15.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2643 МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до перевірки знань

з дисципліни «Податковий менеджмент»

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання


Суми

Видавницво СумДУ

2009

Методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О.В. Зайцев, О.В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 118 с.


Кафедра фінансів


ЗМІСТ

С.

ВСТУП………………………………………………………….4

1. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ (ОДЗ)…………………………………...5

2. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ……………………………………………………………9

ТЕМА 1. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ…………...9

ТЕМА 2. ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ ТА УХИЛЕННЯ ВІД ЇХ СПЛАТИ………………………………………………11

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ…………………………………………13

^ ТЕМА 4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ

ПОДАТКІВ……………………………………………………….15

ТЕМА 5 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ……………18

ТЕМА 6 АКЦИЗНИЙ ЗБІР…………………………………..25

ТЕМА 7 МИТО……………………………………………….26

ТЕМА 8 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ…..28

ТЕМА 9 ПОДАТОК ІЗ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ……..34

ТЕМА 10 ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ……………………………...42

ТЕМА 11 ПОДАТОК ІЗ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ…………………………………………………………..47

ТЕМА 12 ДЕРЖАВНЕ МИТО……………………………...50

ТЕМА 13 ЗБІР НА РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА, САДІВНИЦТВА ТА ХМЕЛЯРСТВА………………………..….52

ТЕМА 14 ПЛАТЕЖІ ЗА РЕСУРСИ………………………...53

ТЕМА 15 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ…………………………….59

ТЕМА 16 МІСЦЕВІ ЗБОРИ………………………………….62

^ ТЕМА 17 СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ..65

3. МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ…………………………………………………………..71


ВСТУП

Метою даних методичних вказівок до перевірки знань є підготовка до контрольних заходів (тестування, заліки, іспити тощо) з дисципліни «Податковий менеджмент» та закріплення теоретичних знань із предмета.

Розділ 1 «ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ОБОВ’ЯЗКО-ВИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ (ОДЗ)» - складено згідно матеріалів, що зібрано в конспекті лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» в частині 1 та частині 2.

Розділ 2 «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ» включає перелік 205 тестових питань, що охоплюють 17 тем з оподаткування.

Необхідну інформацію для формулювання відповідей на ці 205 тестових питань надано в методичних вказівках до прове-дення та виконання практичних занять з дисципліни «Податко-вий менеджмент» (теми 1-12), а також в методичних вказівках до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» (теми 13 -17).

Наприкінці розділу 2 надано відповіді на тестові питання.

Розділ 3 «МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬ-НИХ ЗАХОДІВ» включає 180 тестів, частина з яких може бути включена до тестування або бути усними чи письмовими питаннями під час іспиту або заліку. Питання в тестах 3 розділу складено згідно матеріалів, що зібрано в конспекті лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» в частині 1 та частині 2.


^ 1. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ (ОДЗ)


 1. Правове регламентування ─ основа податкової діяльності.

 2. Становлення і розвиток податкової служби України.

3. Місце і роль податкової міліції в системі Державної податкової служби України.

 1. Відповідальність платників як засіб боротьби з ухиленням від сплати податків.

 2. Удосконалення форм роботи Державної податкової служби України.

 3. Порівняльний аналіз ефективності роботи податкових органів регіонів України.

 4. Закордонний досвід організації податкової роботи.

 5. Податкові засоби регулювання економіки.

 6. Непрямі методи нарахування податкових зобов’язань.

 7. Особливості обліку платників ПДВ.

 8. Облік неприбуткових організацій.

 9. Облік платників податків у ДПІ.

 10. Організація розшуку суб'єктів підприємницької діяль-ності, які ухиляються від обліку та сплати податків.

 11. Податкова застава як спосіб погашення податкової заборго­ваності.

 12. Аналіз податкової заборгованості та заходи з її погашення.

 13. Примусове стягнення податкової заборгованості.

 14. Аналіз податкового законодавства з питань реструктуризації податкової заборгованості.

 15. Аналіз наслідків реструктуризації податкової заборгованості.

 16. Конфлікт інтересів платника податків і податкового органу, способи його розв’язання.

 17. Розвиток інформаційних систем і технологій, що застосовуються у податковій справі.

 18. Адміністративний арешт активів. Податковий борг банкрутів.

 19. Погашення податкового боргу державних та комунальних підприємств.

 20. Документальна перевірка як складова податкового менеджменту.

 21. Зустрічні перевірки в системі податкового контролю.

 22. Проблеми організації проведення документальних і тематичних перевірок.

 23. Контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 24. Тематична перевірка як складова податкового менеджменту.

 25. Якісна та кількісна оцінка податкових ризиків.

 26. Перевірка законності валютних операцій.

 27. Порядок застосування податкових векселів: особливості пере­вірки.

 28. Контроль нарахування та сплати ПДВ.

 29. Контроль за правильністю оподаткування ПДВ у сфері експортно-імпортних операцій.

 30. Перевірка правильності нарахування ПДВ по лізингових операціях.

 31. Контрольна робота податкових органів за достовірністю нарахування ПДВ у сфері вексельного обігу.

 32. Механізм перевірки отримання платником бюджетного відшкодування ПДВ.

 33. Особливості нарахування і сплати ПДВ у різних платників.

 34. Камеральна перевірка розрахунку акцизного збору.

 35. Особливості проведения документальної перевірки акцизного збору.

 36. Особливості контролю за наявністю марок акцизного збору.

 37. Особливості акцизного оподаткування під час здійснення експортно-імпортних операцій.

 38. Організація податкової роботи за наявністю марок акцизно­го збору.

 39. Види штрафних санкцій, застосованих за результатами до­кументальних перевірок.

 40. Особливості контролю за нарахуванням податків, зборів та ін­ших обов'язкових платежів у складі валових витрат.

 41. Податковий облік операцій з продажу основних фондів.

 42. Оподаткування вищих навчальних закладів.

 43. Особливості аудиту амортизаційних відрахувань.

 44. Оподаткування дивідендів.

 45. Податковий контроль у сфері оподаткування прибутку від банківських операцій.

 46. Документальні перевірки податкових органів правильності нарахування податку на прибуток від страхової діяльності.

 47. Контроль оподаткування прибутку у сфері вексельного обігу.

 48. Контроль податкових інспекцій за правильністю оподаткування прибутку від спільної діяльності.

 49. Дискусійні питання відображення в обліку окремих видів ва­лових витрат підприємства.

 50. Контроль оподаткування прибутку в сфері вексельного обігу.

 51. Особливості оподаткування прибутку нерезидентів.

 52. Зарубіжний досвід здійснення контролю у сфері оподаткуван­ня доходів громадян і можливості його застосування в Україні.

 53. Шляхи вдосконалення податкового контролю у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

 54. Вдосконалення організації податкової роботи щодо прийому декларацій про доходи громадян.

 55. ПДФО з працівників за місцем основної роботи і сумісників.

 56. Соціальні збори з працівників за місцем основної роботи і сумісників.

 57. Контроль за оподаткуванням окремих видів доходів громадян.

 58. Особливості оподатковування доходів іноземних громадян і осіб без громадянства.

 59. Відповідальність за порушення податкового законодавства у сфері оподаткування доходів громадян.

 60. Особливості контролю податку на промисел.

 61. Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку для юридичних осіб.

 62. Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку для фізичних осіб.

 63. Перевірка Розрахунка сплати єдиного податку.

 64. Особливості документальної перевірки фінансово-господарсь­кої діяльності платника єдиного податку.

 65. Недоліки та суперечності спрощеної системи оподаткування.

 66. Особливості розрахунка, справляння та податкової перевірки комунального податку.

 67. Організація нарахування, сплати і перевірки податку з реклами.

 68. Особливості податкової перевірки ринкового збору.

 69. Курортний збір: особливості стягування і перевірки.

 70. Особливості розрахунка, справляння та податкової перевірки збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 71. Особливості розрахунку, справляння та податкової перевірки плати (податку) на землю.

 72. Особливості розрахунка, справляння та податкової перевірки податку з власників транспортних засобів.

 73. Особливості розрахунка, справляння та податкової перевірки плати за спеціальне використання водних ресурсів.

 74. Особливості розрахунка, справляння та податкової перевірки збору за забруднення навколишнього середовища.

 75. Особливості розрахунка, справляння та податкової перевірки збору за використання місцевої символіки.

 76. Особливості розрахунка, справляння та податкової перевірки плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин.

 77. Особливості розрахунка, справляння та податкової перевірки збору за геологорозвідувальні роботи.

 1. ^ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ


ТЕМА 1. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ


Тестові питання

Необхідно вибрати єдину правильну відповідь.


^ 1. Податкова політика проводиться відповідно до прин­ципів:

а) соціальна справедливість;

б) стабільність;

в) гнучкість;

г) усі відповіді правильні.


^ 2. Зміни в податковій системі залежать від рішень уряду
при проведенні:


а) дискреційної політики;

б) недискреційної політики;

в) прогресивної політики;

г) пропорційної політики.


^ 3. На теоретичному припущенні, що податкова система
сама по собі має здатність автоматично впливати на еконо-мічний цикл ґрунтується:


а) дискреційна політика;

б) прогресивна політика;

в) політика «вмонтованих стабілізаторів»;

г) усі відповіді неправильні.


^ 4. При економічному спаді доцільно проводити податкову політику:

а) стримуючу;

б) стимулюючу;

в) недискреційну;

г) усі відповіді неправильні.

^ 5. Відносно більше податкове навантаження на групи
платників із великими доходами означає:


а) регресивне оподатковування;

б) пропорційне оподатковування;

в) прогресивне оподатковування;

г) усі відповіді неправильні.


^ 6. Рівномірно розподілити податкове навантаження за
всіма групами платників дозволяє:


а) регресивне оподатковування;

б) пропорційне оподатковування;

в) прогресивне оподатковування;

г) усі відповіді неправильні.


^ 7. Сукупність податків, що стягуються в державі, а також форм і методів їхньої побудови ─ це:

а) податкова політика;

б) податкова система;

в) фіскальна функція;

г) принцип стабільності.


^ 8. Стримуючу бюджетно-податкову політику доцільно
проводити у випадку:


а) інфляції попиту;

б) інфляції пропозиції;

в) при економічному спаді;

г) правильні відповіді а) і в).


^ 9. Відносно менше податкове навантаження на групи платників з великими доходами означає:

а) регресивне оподатковування;

б) пропорційне оподатковування;

в) прогресивне оподатковування;

г) усі відповіді неправильні.


^ 10. Зміни в податковій системі залежать від рішень уряду при проведенні:

а) прогресивної політики;

б) недискреційної політики;

в) пропорційної політики;

г) дискреційної політики.


^ ТЕМА 2. ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ ТА УХИЛЕННЯ ВІД ЇХ СПЛАТИ


Тестові питання

Необхідно знайти єдину правильну відповідь.


1. Перекладання податків можливе:

а) при еластичному попиті;

б) при нееластичному попиті.


^ 2. До податкових злочинів відносять:

а) приховання валютного виторгу;

б) вибір вигідного місця реєстрації і здійснення госпо­дарської діяльності;

в) використання можливостей господарських договорів.


^ 3. До способів податкової оптимізації відносять:

а) завищення витрат на виробництво;

б) оформлення фіктивних документів на купівлю продукції;

в) вибір вигідного місця реєстрації і здійснення госпо-дарської діяльності.


^ 4. Перекладання податків відбувається шляхом:

а) зменшення цін на розмір податку;

б) збільшення цін на розмір податку.


5. До легальних способів відхилення від оподаткування
відносять:


а) використання кредитних ліній комерційних банків;

б) приховання об'єктів оподаткування;

в) незаконне використання податкових пільг.


^ 6. Не переслідується законом:

а) приховання валютного виторгу;

б) завищення витрат на виробництво;

в) використання можливостей господарських договорів;

г) неподання податкових декларацій.


^ 7. Відхилення від сплати податків це:

а) процес, що здійснюється суб'єктом господарської діяль-ності за допомогою сукупності планових дій, об'єднаних у
єдину систему, і передбачає вибір оптимальних варіантів
фінансово-господарської діяльності з метою зменшення
податкових платежів і збільшення прибутковості;

б) дії платників податків, спрямовані на несплату подат-
ків шляхом заниження доходу й оцінки майна чи
їхнього повного приховання;

в) збільшення цін на розмір податку, у результаті чого реальним платником податків стає покупець товару.


^ 8. Завищення витрат на виробництво дозволяє незаконно зменшити платежі з:

а) податку на прибуток;

б) податку на додану вартість;

в) акцизного збору;

г) державного мита.


^ 9. Захист порушених податкових прав відбувається:

а) у Господарському суді;

б) у митниці;

в) на підприємстві;

г) у податковій міліції.


^ 10.У результаті перекладання податку його носієм є:

а) продавець товару;

б) покупець товару;

в) орган Державної податкової служби;

г) Пенсійний фонд.


^ ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ


Тестові питання

Необхідно знайти єдину правильну відповідь.


1. Суб'єктом податкової роботи в Україні не є:

а) Державна податкова служба;

б) Пенсійний фонд;

в) платники податків;

г) Верховна Рада України.


^ 2. Державні податкові адміністрації в областях, містах
Києві та Севастополі підпорядковуються:


а) Міністерству економіки України;

б) Міністерству фінансів України;

в) Державній податковій адміністрації України;

г) головному прокурору України.


^ 3. Державну податкову службу України очолює:

а) Президент України;

б) Міністр фінансів України;

в) Прем'єр-міністр України;

г) Голова Державної податкової адміністрації України.


^ 4. Голову Державної податкової адміністрації України
призначає на посаду та звільняє з посади:


а) Президент України за поданням Прем'єр-міністра України;

б) Міністр фінансів України за поданням Президента України;

в) Прем'єр-міністр України;

г) Кабінет Міністрів України.


^ 5. Державна податкова адміністрація України здійснює
такі функції:


а) видає нормативно-правові акти і методичні рекомен-дації з питань оподаткування;

б) здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень та вит-рат Державного бюджету України;

в) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, дек­ларацій;

г) розробляє основні напрями, форми і методи проведення
перевірок;

д) неправильна відповідь б).


^ 6. Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах здійснюють такі функції:

а) здійснюють контроль за додержанням законодавства
про податки, інші платежі;

б) контролюють своєчасність подання платниками по-датків бухгалтерських звітів і балансів, податкових
декларацій, розрахунків;

в) проводять перевірки фактів приховування і заниження
сум податків, інших платежів;

г) подають відповідним фінансовим органам та органам
Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

д) усі відповіді правильні.


^ 7. Платники податків і зборів зобов'язані:

а) ревізувати і перевіряти у міністерствах бухгалтерські
документи;

б) накладати на керівників та інших службових осіб
підприємств адміністративні стягнення;

в) подавати до державних податкових органів декларації,
бухгалтерську звітність;

г) забезпечувати захист державного суверенітету.

^ 8. Платники податків і зборів мають право:

а) ревізувати і перевіряти у міністерствах бухгалтерські
документи;

б) подавати державним податковим органам документи,
що підтверджують право на пільги щодо оподаткування;

в) подавати до державних податкових органів декларації,
бухгалтерську звітність;

г) забезпечувати захист державного суверенітету.


^ 9. Державна податкова адміністрація України здійснює
такі функції:


а) роз'яснення окремих норм законодавчих актів про по­
датки, інші платежі;

б) контроль за діяльністю низових рівнів податкової
служби;

в) прогнозування, аналіз надходження податків, інших
платежів, джерел податкових надходжень, розробка
пропозицій щодо їх збільшення та зменшення втрат
бюджету;

г) усі відповіді правильні.


^ ТЕМА 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ


Тестові питання

Необхідно знайти єдину правильну відповідь.


1. До директора підприємства за порушення податкового
законодавства може бути застосовано:


а) фінансову санкцію;

б) адміністративний штраф;

в) пеню.


^ 2. Зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів
або державних цільових фондів відповідну суму коштів у по-­
рядку та у визначені законодавством строки
це:

а) податковий борг;

б) податкове зобов'язання;

в) податкова застава;

г) фінансова санкція;

д) правильної відповіді немає.


^ 3. Мінімальний розмір фінансової санкції, що застосо-вується до платників податків за результатами докумен-тальних перевірок:

а) не менше 10 НМДГ сукупно за весь строк недоплати;

б) не більше 10 НМДГ сукупно за весь строк недоплати;

в) не менше 50% від донарахованої суми;

г) не більше 50% від донарахованої суми;

д) правильної відповіді немає.


^ 4. Максимальний розмір фінансової санкції, що застосо­вується до платників податків за результатами документа
льних перевірок:


а) не менше 10 НМДГ сукупно за весь строк недоплати;

б) не більше 10 НМДГ сукупно за весь строк недоплати;

в) не менше 50% від донарахованої суми;

г) не більше 50% від донарахованої суми;
д) правильної відповіді немає.


^ 5. Рішення про застосування фінансових санкцій до
платника податків за порушення податкового законодавст­ва застосовує:


а) директор підприємства;

б) голова правління Національного банку України;

в) начальник ДПІ;

г) податковий інспектор;

д) правильної відповіді немає.


6. Плата у вигляді процентів, нарахованих на суму подат-кового боргу (без урахування пені), що справляється з плат-ника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання це:

а) фінансова санкція;

б) податкова застава;

в) адміністративний штраф;

г) пеня;

д) правильної відповіді немає.


^ 7. За відсутність податкового обліку на підприємстві директор підприємства притягується до відповідальності з на­кладанням адміністративного штрафу в розмірі:

а) від 5 до 10 НМДГ;

б) від 2 до 5 НМДГ;

в) від 10 до 20 НМДГ;

г) 4 НМДГ;

д) правильної відповіді немає.


^ 8. Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем податкового місяця подається декла­рація:


а) податку з доходів фізичних осіб;

б) податку на додану вартість;

в) податку на прибуток;

г) правильної відповіді немає.


^ 9. Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріч­чя) подається декларація:


а) податку з доходів фізичних осіб;

б) ринкового збору;

в) податку на додану вартість;

г) податку на прибуток;

д) правильної відповіді немає.


^ 10. Узгоджене податкове зобов'язання повинне бути
сплачене:


а) протягом 10 календарних днів;

б) на наступний день після вручення податкового повідомлення;

в) протягом 5 календарних днів;

г) до 20 числа звітного місяця;

д) правильної відповіді немає.


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» icon7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconПодатковий менеджмент
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М. А. Деркач. ─ Суми:...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconВ. М. Охріменко Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Фпо та зн галузі знань 0306 Менеджмент І адміністрування, напряму підготовки 030601 Менеджмент
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи