Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
Сторінка5/13
Дата15.09.2012
Розмір1.58 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

Тема 3 Організація платіжного обороту.

Основні форми безготівкових розрахунківЗгідно з Інструкцією НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» затверджені такі форми безго­тівкових розрахунків:

 • платіжні доручення (гарантовані доручення);

 • платіжні вимоги-доручення;

 • чеки;

 • акредитиви;

 • вексель;

 • платіжні вимоги;

 • інкасові розпорядження;

 • пластикові картки.


Практичні вправи:

Завдання 3.1

Клієнти банку «Сумщина» звернулися з проханням до працівника банку, щоб він з огляду на специфіку їх діяльності запропонував їм використання однієї з форм безготівкових розрахунків або спосіб платежу:

 • швейна фірма «Маяк» - із текстильною фабрикою за фактично відвантажену тканину;

 • молокозавод - із спеціалізованим магазином «Молоко» за поставки молочної продукції;

 • меблева фірма «Карпати» - із лісгоспами, які розташовані в іншій місцевості і з якими фірма має разові господарські зв'язки за лісопродукцію;

 • фірма «Весна» - із бюджетом за внесками до нього сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів;

 • домобудівний комбінат - із металобазою для завершення розрахунків за актом звірки взаємної заборгованості підприємств.

Потрібно: пояснити, які форми розрахунків або спосіб платежу доцільно використовувати в кожному конкретному випадку. Чому?


Завдання 3.2

У клієнта банку «Сумщина» - (ВАТ «Темп») - 20 березня 200 р. залишок коштів на його поточному рахунку № 260071025 становив 36 000 грн. Того ж дня за рахунком клієнта в банку були здійснені такі операції:

• проведено оплату за поставлене обладнання МП «Пролісок» (п/р № 260064358) - 10 000 грн;

• сплачено податок на доходи фізичних осіб за лютий – 15000 грн.
Потрібно:

 1. Оформити платіжні доручення за операціями.

 2. Пояснити, які платіжні доручення і в якій послідовності приймає банк до ви­конання.

Завдання 3.3

До банку «Сумщина» 20 березня від ВАТ «Темп» надійшли такі платіжні доручення:

 • № 50 від 9 березня на перерахування коштів у сумі 20 тис. грн.;

 • № 52 від 18 березня на 35 тис. грн. для попередньої оплати рахунку цукрозаводу за цукор;

 • № 54 від 20 березня на 18 тис. грн. для перерахування податку з доходів фізичних осіб;

 • № 55 від 20 березня на 9 тис. грн. для переказу через підприємство зв'язку заробітної плати працівникам, які перебувають у відрядженні в іншому населеному пункті;

 • № 56 від 20 березня на 20 тис. грн. для перерахування автобусному заводу авансу в рахунок майбутніх поставок запасних частин для автотранспорту.

На поточному рахунку ВАТ «Темп» на початок операційного дня 20 березня було 90 тис. грн.

^ Потрібно пояснити:

 1. Які платіжні доручення і в якій послідовності будуть прийняті банком до виконання?

 2. Протягом якого часу з дати заповнення платіжне доручення приймається банком до виконання?


Завдання 3.4

Швейна фірма «Маяк» звернулася до банку «Сумщина» із проханням надати їм чекову книжку для здійснення розрахунків із постачальниками:

 • текстильною фірмою «Текстиль»;

 • текстильною фірмою «Бавовна».

Потрібно:

 1. Назвати види чеків, які застосовуються при безготівкових розрахунках.

 2. Зазначити, як може банк «Сумщина» вирішити питання видачі чекової книжки.

 3. Накреслити схему здійснення розрахунків чеками, якщо продавець і поку­пець обслуговується:

а) однією установою банку;

б) різними установами банку.


^ ТЕМА 4 Акредитивна форма розрахунків


Документарний акредитив являє собою грошове зобов'язання банку, що виставляється на підставі доручення його клієнта-імпортера на користь експортера. Банк, що видав зобов'язання, має здійснити платіж експортеру (акцептувати його тратти) чи забез­печити здійснення платежу (акцепту тратт) іншим банком.

Розрахунки у формі документарного акредитива здійснюють­ся таким чином (див. рис. 4.1).2


1Рисунок 4.1 - Розрахунок у формі документарного акредитива


Сторони (експортер і імпортер) укладають контракт (1), у яко­му обумовлюють, що платежі за поставлений товар будуть здійснюватися у формі документарного акредитива. Акредити­ви виставляються банками на підставі заяви імпортера (наказодавця з акредитива), що заповнюється ним, виходячи з умов контракту.

Після укладання контракту експортер підготовляє товар до відвантаження, про що повідомляє імпортера (2). Одержавши таке повідомлення, покупець направляє своєму банку заяву на відкрит­тя акредитива (3), у якому зазначає всі необхідні умови. Імпортера, що видає доручення на відкриття акредитива, називають наказодавець. Банк, що відкриває акредитив (банк-емітент), діє за дорученням наказодавця. Після відкриття акредитива банк-емітент, зазначивши, яким чином буде здійснюватися зараху­вання коштів, направляє експортеру (бенефіціарові), на користь якого він відкритий, акредитив, як правило, через банк, що об­слуговує останнього (4), завданням якого є авізування (повідом­лення) акредитива експортеру. Такий банк називається авізуючим. Одержавши від емітента акредитив, авізуючий банк за зовнішніми ознаками перевіряє його дійсність і передає бенефіці­арові (5).

Бенефіціар перевіряє його щодо відповідності умовам контрак­ту. У випадку невідповідності бенефіціар може сповістити свій банк про умовне прийняття акредитива (або навіть про його не­прийняття) і вимагати від наказодавця внесення необхідних змін до його умови. Якщо ж бенефіціар погоджується з умовами відкри­того на його користь акредитива, він у встановлений термін відван­тажує товар (6) і одержує транспортні документи від перевізника (7), подає їх разом з іншими документами (рахунок, сертифікат і т.п.) у свій банк (8). Банк експортера перевіряв всі документи за зовнішніми ознаками щодо відповідності умовам акредитива. Після перевірки банк експортера відсилає (9) документи банку-емітенту для оплати, акцепту або негоціації, вказуючи у своєму супровідному листі спосіб зарахування виручки. Емітент, пере­віривши документи, переказує суму платежу банку експортера (10), дебетуючи рахунок імпортера (11). Банк експортера зарахо­вує виручку бенефіціарові (12), імпортер, одержавши від банку-емітента документи (13), вступає у володіння товаром.

Розрізняють такі види акредитивів.

^ Відкличні й безвідкличні. Відкличний акредитив може бути змінений чи анульований банком-емітентом у будь-який момент без попереднього повідомлення бенефіціара. Безвідкличні акредитиви, що відповідно не можуть бути анульовані чи змінені без згоди зацікавлених сторін.

^ Підтверджені й непідтверджені. Підтвердження акредити­ва передбачає додаткову гарантію платежу з боку іншого банку, що не є банком-емітентом. Банк, що підтвердив акредитив, бере на себе зобов'язання оплачувати документи, що відповідають умо­вам акредитива, якщо банк-емітент відмовиться зробити платіж.

^ Трансферабельні (переказні). Трансферабельні (переказні) акредитиви надають можливість їх використання цілком або частково одним або кількома особами, крім самого бенефіціара, - іншими бенефіціарами.

^ Револьверні (поновлювані). Револьверний акредитив може передбачати автоматичне віднов­лення суми акредитива (квоти) через певний проміжок часу в міру використання або відновлення акредитива до початкової суми після кожного застосування.

^ Покриті й непокриті. При відкритті покритих акредитивів банк-емітент попередньо надає в розпорядження виконуючого банку валютні кошти (покриття) у сумі акредитива на термін дії своїх зобов'язань з умовою можливого використання цих коштів для виплат за акредитиви.


Практичні вправи:

Завдання 8.1

У банк «Галичина» звернувся клієнт ЗАТ «Господар» із проханням відкрити безвідкличний акредитив для розрахунків із швейною фірмою «Маяк» на суму 20 тис. грн. На рахунку в ЗАТ «Господар» - 300 тис. грн.

Потрібно:

 1. Накреслити схему здійснення розрахунків за акредитивом і пояснити її.

 2. Зазначити дії банку «Галичина» при отриманні заяви від ЗАТ «Госпо дар».

 3. Зазначити строки дії акредитива.

 4. Зазначити позитивні та негативні сторони акредитивної форми розрахунків.

Завдання 8.2

10 березня 200Х р. банк «Галичина» отримав документи від ВАТ «Промінь» на відкриття покритого безвідкличного акредитива на суму 50 000 грн для розрахунків за кондитерські вироби з фірмою «Світоч», яка також є клієнтом банку «Галичина». 15 березня 200Х р. проведено оплату.

Потрібно:

1. За клієнта банку оформити:

- заяву на акредитив (додаток Д).

 • платіжне доручення на депонування коштів (додаток Е).

 • реєстр документів за акредитивом (додаток Є).

2. За працівника банку:

 • опрацювати названі документи;

- виконати розрахунок.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " соціальне страхування" для студентів напряму підготовки 0501 зі спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 0501 спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Діагностування рухомого складу електричного транспорту» (для студентів усіх...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Банківські операції\" для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія автоматичного керування»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи