Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" icon

Конспект лекцій з дисципліни " страхові послуги "
НазваКонспект лекцій з дисципліни " страхові послуги "
Сторінка1/30
Дата17.09.2012
Розмір6.92 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з дисципліни


СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ”


для напряму підготовки 0501 зі спеціальності

6.0501.04 „ФІНАНСИ”


для студентів денної і заочної форми навчання та слухачів ФПФ


ЗАТВЕРДЖЕНО

редакційно-видавничою

радою університету.

Протокол № від . . 2006 р.Укладачі: Боронос Вікторія Георгійовна, к.е.н., доцент

Козін Едуард Геннадійович, к.е.н., доцент

^ Мельник Ольга Іванівна, к.е.н., доцент


Кафедра фінансів


Суми Вид-во СумДУ 2006


ЗМІСТ


Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації


1. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі України.

2. Сутність страхової послуги та деяких її особливостей.

3. Зарубіжні концепції страхового продукту.

4. Страхові посередники в системі реалізації страхових по­слуг.

Контрольні питання.

Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди


1. Правові відносини між суб'єктами страхування.

2. Порядок укладення договору страхування та набуття ним чинності.

3. Права та обов'язки суб'єктів страхових відносин.

4. Порядок та умови здійснення страхових виплат та страхо­вих відшкодувань.

5. Вирішення суперечок та припинення дії договору.

Контрольні питання.


Тема 3 . Страхова організація (компанія)

1. Місце страхових компаній у ставленні та розвитку страхового ринку

2. Види страхових компаній і порядок їх створення
3. Стратегія страхової компанії
4. Організаційна структура страхової компанії
5. Ресурси страхової компанії
6. Органи управління страховою компанією та їхні функції
7. Об\'єднання страховиків та їхні функції
Контрольні питання.


Тема 4 Маркетинг у страхуванні

1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні
2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика
3. Реклама страхових послуг
4.
Реалізація страхових послуг
Контрольні питання.


Тема 5 Державне регулювання страхової діяльності1. Правове забезпечення страхування
2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою

діяльністю
3. Страховий нагляд у країнах Європейського союзу
4. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування
Контрольні питання.


Тема 6 Страхові послуги в особистому страхуванні


1. Види страхування, що ставляться до страхування життя.

1.1 Сутність, види, об'єкти й суб'єкти страхування життя.

1.2 Страхові випадки, страхова сума й строки страхування.

1.3 Особливості окремих видів страхування життя.

2. Страхування від нещасних випадків.

2.1 Поняття, страхові випадки, суб'єкти й об'єкти страхування.

2.2 Обсяг страхової відповідальності страховика, страхова

сума й строк страхування.

2.3 Страхова премія й страхові тарифи.

2.4 Порядок дій сторін договору страхування при страховому

випадку.

2.5 Організаційні форми й види страхування від нещасних

випадків.

2.6 Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

Контрольні питання.


Тема 7. Медичне страхування


  1. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його

систем.

  1. Форми медичного страхування.

  2. Програми добровільного медичного страхування деяких українських

страхових компаній.

  1. Колективне медичне страхування.

  2. Умови медичного страхування осіб, що від'їжджають закордон.

Контрольні питання.


Тема 8 Страхові послуги в майновому страхуванні


1. Страхування майна юридичних і фізичних осіб

1.1 Предмети й об'єкти, страхові ризики й суб'єкти страхування.

1.2 Обсяг страхової відповідальності страховика, страхова

сума й строк страхування майна.

1.3 Страхова премія й страхові тарифи.

1.4 Порядок дій страхувальника й страховика при страховому

випадку.

1.5 Порядок розрахунку розміру збитку й виплати страхового

відшкодування.

2. Страхування транспортних засобів

2.1 Види й склад транспортних засобів, прийнятих на

страхування.

2.2 Страхові ризики, суб'єкти й об'єкти страхування

транспортних засобів.

2.3 Обсяг страхової відповідальності страховика, страхова

сума й строк страхування.

2.4 Страхова премія й страхові тарифи.

2.5 Порядок дій страхувальника й страховика при страховому

випадку.

2.6 Порядок розрахунку розміру збитку й виплати страхового

відшкодування.

3. Страхування вантажів

3.1 Основні поняття й особливості страхування вантажів.

3.2 Предмети й об'єкти, страхові ризики й суб'єкти страхування

вантажів.

3.3 Порядок висновку й основний зміст договору страхування

вантажів.

3.4 Обсяг страхової відповідальності страховика, страхова

сума й термін дії договору страхування вантажу.

3.5 Страхова премія й страхові тарифи.

3.6 Порядок виплати страхового відшкодування.

Контрольні питання.


Тема 9 Страхові послуги у сільськогосподарському страхуванні


1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і

багаторічних насаджень державними сільсько­господарськими

підприємствами, врожаю зернових культур та цукрових буряків

сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.

2. Обов'язкове страхування деяких видів тварин.

3. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських

підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств.

4. Добровільне страхування тварин, що належать сільгосп­виробникам та

приватним особам.

Контрольні питання.


Тема 10 Страхові послуги при страхуванні технічних ризиків


1. Суть, види та об'єкти страхування технічних ризиків.

2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

3. Страхування монтажних ризиків.

4. Страхування машин від поломки.

5. Страхування електронного обладнання.

Контрольні питання.


Тема 11 Страхові послуги при страхуванні кредитних та фінансових

ризиків


1. Сутність та види страхування кредитних ризиків.

2. Асортимент страхових послуг, які забезпечують страховий захист майнових

інтересів кредиторів.

3. Страховий захист фінансових ризиків.

4. Страхування депозитів та формування системи депозитного страхування в

Україні.

Контрольні питання.


Тема 12 Страхові послуги у авіаційному страхуванні


1. Загальні відомості про авіаційне страхування.

2. Законодавча база та вимоги до проведення обов'язко­вого авіаційного

страхування цивільної авіації.

3. Види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

4. Добровільні види авіаційного страхування.

5. Космічне страхування.

Контрольні питання.


Тема 13 Страхові послуги у морському страхуванні


1. Деякі загальні положення морського страхування.

2. Страхування каско суден.

3. Страхування вантажоперевезень.

4. Страхування відповідальності судновласника.

Контрольні питання.


Тема 14 Страхові послуги при страхуванні підприємницьких

ризиків


1. Предмети й об'єкти, види й суб'єкти страхування.

2. Страхові ризики (випадки).

3. Страхова сума, страхова вартість, порядок висновку договорів

і строки їхньої дії.

4. Страхова премія й страхові тарифи.

5. Виконання сторонами договору страхування й виплата страхового

відшкодування.

Контрольні питання.


Тема 15 Страхові послуги при страхуванні відповідальності


1. Поняття, види й особливості страхування відповідальності.

2. Предмети, об'єкти й суб'єкти страхування відповідальності.

3. Страхові ризики (випадки) по видах страхування відповідальності.

4. Страхова сума, порядок укладання договору.

5. Страхова премія й страхові тарифи.

6. Виконання сторонами договору страхування й виплата страхового

відшкодування.

7. Обов'язкове страхування громадянської відповідальності власників

автотранспортних засобів за кордоном.

^ Контрольні питання.


Тема 16 Страхові послуги при страхуванні загальної цивільної

відповідальності1. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування
2. Поліси страхування загальної цивільної відповідальності
3. Страхування відповідальності виробника за якість продукції
4. Страхування відповідальності роботодавця
5. Страхування професійної відповідальності
6. Страхування відповідальності за екологічне забруднення
7. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак

8. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що

мають у власності зброю

Контрольні питання.


Тема 17 Страхові послуги при страхуванні відповідальності на

транспорті

1. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
2. Страхування відповідальності перевізника вантажів
Контрольні питання.


Список рекомендованої літератури


Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації

  1. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі України.

  2. Сутність страхової послуги та деяких її особливостей.

  3. Зарубіжні концепції страхового продукту.

  4. Страхові посередники в системі реалізації страхових по­слуг.

Контрольні питання.

^ 1. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі України


В умовах розвитку ринкових відносин, зростання конку­ренції великого значення набувають питання убезпечення функціонування господарюючих суб'єктів від наявних і по­тенційних загроз, створення дієвої системи захисту їх від впливу можливих негативних факторів.

Багато в чому вирішенню цієї проблеми сприяє формування в Україні досконалого, фінансове стійкого страхового ринку.

Окрім того, страхові компанії (СК) мають відігравати суттєву роль в акумулюванні вільних коштів, проведенні активної інвес­тиційної політики.

В широкому розумінні страховий ринок являє собою всю сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, тобто ринок забезпечує органічний зв'язок між страховиками і страхувальниками і тут здійснюється обов'язкове визнання страхової послуги.

При цьому необхідною умовою існування страхового ринку є наявність суспільної потре­би на страховиків, які можуть задовольнити ці потреби.

^ Об'єктив­ною основою страхового ринку є виникнення в процесі відтворен­ня необхідності надання грошової допомоги потерпілим у випад­ку настання непередбачених подій. При цьому основним еко­номічним законом функціонування страхового ринку є закон по­питу і пропозиції.

Згідно з кількістю діючих на страховому ринку страхових компаній на ньому складаються специфічні умови, які впливають на відносини страховиків і страхувальників, рівень і методи дер­жавного регулювання, способи надання страхових послуг, ор­ганізаційні особливості страхових компаній тощо.

Законом України "Про страхування" встановлено, що стра­ховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств із додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про госпо­дарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом Україні "Про страхування", а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяль­ності.

Учасників страховика повинно бути не менше трьох.

^ Стра­хова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками резидентами України.

Крім цього, до суб'єктів страхового ринку можна віднести також різні об'єднання страховиків, освітні центри по підготовці і перепідготовці кадрів, наявну спеціальну пресу і рекламу страхо­вого ринку, а також перестраховиків, товариства взаємного стра­хування, професійних оцінювачів ризиків (андерайтери, сюрвейе-ри), професійних оцінювачів збитків (аварійні комісари, диспашери, аджастери), актуаріїв та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг - Держкомфінпослуг, яка здійснює ор­ганізацію ліцензування, розроблює методологію і організацію на­гляду, займається питаннями розвитку законодавства і зовнішніх зв'язків, координації роботи і правового забезпечення страхової діяльності.

Разом з тим і нині актуальними залишаються питання законодавчого, методологічного та інформаційного забезпечення діяльності страховиків у ринкових умовах.

Статистичні дані свідчать про те, що український страховий ринок показує в останні роки феноменальну спроможність до зростання і прогресує як кількісно так і якісно .


Динаміка розвитку страхового ринку України


^ Показники по роках, тис. грн.Роки

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Страхові премії

317811

408401

789159

1164126

2136000

3030507

3594579

4365982

Страхова премія на

одного страховика

454

1692

3387

4583

8122

9239

10502

15682

Страхові виплати

147311

129182

177845

360919

407000

424205

485976

538494

Страхові виплати на одного страховика

210

536

763

1421

1547

1293

1054

1163

Рівень

виплат, %

46

32

23

31

19

14

12

11

Сформовані страхові

резерви

92681

159838

447692

537041

959000

1185156

1356947

1895375

Передано в перестрахування

55450

63060

238531

451169

918000

1429427

1785246

2253641

Обсяг сплачених статутних фондів

64210

118656

150595

327872

511000

1036877

1654823

2456132

Кількість

страхових компаній

700

241

С233

254

263

328

344

338


Нині в Україні за станом на 01.01.2004 р. налічується 358 страхових компаній (за станом на 01.1012003 р. - 338), в тому числі 28 страховиків, які здійснюють страхування життя, та 320 страховиків, які здійснюють інші види страхування.

Незважаючи на позитивні зрушення, що мали місце протя­гом останніх років, стан розвитку страхового ринку України не відповідає стану розвитку ринку ні країн ЄС, ні більшості країн-кандидатів.

Показник „щільності страхування" (страхові премії на душу населення) в 2001 р. в Україні становив 11,5 дол. США порівняно з 1 482,2 дол. США в Німеччині та 140,0 дол. США в Польщі. Показник "проникнення страхування" (страхові премії по відношенню до ВВП) сягнув позначки в Україні 3,47%, а в провідних країнах він становить 8 - 12%.


Останніми роками на страховому ринку України вже почались процеси концентрації капіталів та об'єднання страховиків на і основі поєднання комерційних, фінансових та методологічних І інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Важливими каталізаторами цього процесу стали:

а) угода про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством і Україною, що підписана 16.06.94 р. та ратифікована 10.11.94 р. Законом України № 237/94 - ВР. За цією угодою наша держава повинна створити необхідні умови для і. заснування страхових компаній Європейського співтовариства, а і також спільних страхових компаній;

б) суттєве збільшення мінімального розміру статутного фонду страховика відповідно до Закону України "Про страхуван­ня", яке буде сприяти капіталізації одних страхових компаній та ліквідації інших.

Довідково. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквіва­лентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страху­ванням життя, -1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України .

Поява перших неформальних об'єднань страховиків за змістом "страхова група" зумовила також внесення до Закону Ук­раїни "Про страхування" декількох прогресивних норм, зокрема того, що загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не може перевищувати 30% його власного статутного фонду, в тому числі розмір внеску до. статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 10%. При цьому ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного фонду страховика, який здійснює страхування життя.

У 2000 р. було створено корпорацію страхова група "Га­рант", до складу якої увійшли страхові компанії, розташовані в м. Києві - "Гарант-Авто", "Київ", "НФСК "Гаранта РЕ", страховика із страхування життя "Гарант-лайф", а також недержавний пенсійний фонд "Автоальянс", Український центр після аварійно­го захисту "Експерт-сервіс", компанії "Гарант-консалтинг" та Гарант-асістанс". Сукупні активи цієї корпорації на початку 2002 р. становили близько 144,5 млн. грн, статутний фонд - 81,8 млн. грн, надходження страхових платежів - 86,5 млн. грн, а страхові ви­плати - 28,3 млн. грн.

Десятого липня 2001 р. утворилася страхова група "ДАСК", яка об'єднала страхові компанії з Дніпропетровської області "ДІСКО", "ДАСК", "ДАСК-СП", "ДАСК-Павлоград" та страхови­ка із страхування життя "ДАСК-життя", а також 11 страхових по­середників, що дало цій групі можливість надавати повний ком­плекс страхових послуг як юридичним, так і фізичним особам. На початок 2003 р. капітал "Страхової групи "ДАСК" становив 10,1 ї млн євро.

У 2002 р. утворилася страхова група "Універсальна", яка об'єднала регіональні страхові компанії "Карпати" (м. Ужгород), "Універсальна" (м. Львів), "Терен" (м. Тернопіль), "Саламандра-Десна" (м. Чернігів), а також страховика із страхування життя "Арта"(м. Тернопіль). Сумарні надходження страхових платежів у 2002 р. становили 63,7 млн. грн, страхових виплат здійснено на суму 8,3 млн. грн.

На страховому ринку України досить активно діє група страхових компаній "АСКА", до складу якої входять страхові ком­панії "АСКА" (м. Донецьк) та "АСКО-Донбас-Північний" (До­нецька обл.), страховик із страхування життя "АСКА-життя" (м. Київ). Сумарні надходження страхових платежів цих страховиків у 2002 р. склали 70,7 млн. грн, а страхових виплат здійснено на су­му 20,1 млн. грн.

Значний потенціал розвитку має фінансова група "ТАС", до складу якої входять страхові компанії Страхова група "ТАС" (м. Київ) та "Тас-капітал" (м. Київ), страховик із страхування життя страхова компанія "ТАС" (м. Київ), банки "ТАС-інвестбанк" (м. Київ), "Тас-комерцбанк"(м. Київ), а також група підприємств. Су­марні надходження страхових платежів цих страховиків у 2002 р. становили 98,6 млн. грн, а страхових виплат здійснено на суму 7,4 млн. грн.

З регіональних об'єднань варто виділити групу страхових компаній "Лемма", до складу якої входять страхові компанії "Лем-ма"(м. Харків), "Аванте"(м. Харків), страховик із страхування життя "Лемма-Віте" (м. Харків) та значна кількість дочірніх підприємств. Сумарні надходження страхових платежів цих стра­ховиків у 2002 р. становила 486,6 млн грн, а страхових виплат здійснено на суму 11,1 млн. грн.

На страховому ринку існують також страхові тандеми, що об'єднують страховика із загального страхування та страхування життя, зокрема в м. Києві діє декілька таких формувань: "АІС -Україна" та "Американська компанія страхування життя "АІЛСО", "Екко" та "Екко - страхування", "Кредо-класик" та "Кредо - жит­тя", Скайд-Вест" та "Скайд-Вест-Життя", Українська пожежно-страхова компанія та Українська пожежно-страхова компанія "Життя", Українська промислово-страхова компанія та Українська промислово-страхова компанія Життя, Українська охоронно-страхова компанія та "Охорона- життя", "Оранта " та "Оранта - життя", "Інтерполіс" та "Інтерполіс - Життя", у Харкові "Мега - гарант" та "Мега - гарант - життя" та ін.


Найбільш впливовим та масовим об'єднанням страховиків є

Ліга страхових організацій України (далі - ЛСОУ), створена ще на початку

1992 р.

Ця організація здійснює:

- захист прав та інтересів учасників ринку страхових по­слуг, що є членами

ЛСОУ;

- сприяння формуванню та вдосконаленню правової бази страхової діяльності;

- сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму керівників і

спеціалістів учасників ринку страхових по­слуг;

- ознайомлення громадськості з діяльністю учасників рин­ку страхових послуг

та їх роллю в економічному житті Ук­раїни;

- сприяння реалізації антимонопольного законодавства у сфері страхової

діяльності;

- утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства

у взаємовідносинах між учасниками ринку страхових послуг та споживачами

страхових послуг.

На регіональному рівні в Україні діють Харківський союз страховиків, Львівський союз страховиків, Кримський союз страховиків, а за галузевою ознакою - Ядерний страховий пул України, Асоціація страховиків в аграрному секторі еко­номіки.

З метою забезпечення захисту інтересів потерпілих у дорож­ньо-транспортних пригодах Кабінет Міністрів України 28 вересня 1996 р. за № 1175 прийняв досить важливу Постанову "Про поря­док і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів", якою було за­тверджено Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро.

За цим Положенням Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ) - юридична особа, розташована в м. Києві, яка створена відповідно до законодавства, є неприбутко­вою організацією і діє на підстав свого Статуту, затвердженого в установленому законодавством порядку.

Слід згадати також про Морське страхове бюро України (далі - МСБУ), яке є юридичною особою і діє на підставі поло­ження та установчого договору, погодженого в установленому за­конодавством порядку. МСБУ створено відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро" від 27 квітня 1998 р. за № 561.

Асоціація "Українське медичне страхове бюро" (далі -АУМСБ) зареєстрована в березні 1999 р. Основною ЇЇ метою є сприяння розвитку відкритого та рівно доступного для всіх ме­дичного страхового ринку в Україні шляхом впровадження єди­них правил, вимог і стандартів діяльності, забезпечення не­обхідної допомоги страховим компаніям у проведенні медичного страхування, організації юридичного захисту прав страховиків та страхувальників, координації зусиль страховиків на ринку послуг медичного страхування.

Особливі завдання на страховому ринку виконують акту­арії, діяльність яких пов'язана з розрахунком страхових тарифів.

У 2000 р. відповідні сертифікати на право здійснення актуарної діяльності отримали 42 особи. Вони є випускниками дворічної післядипломної програми підготовки актуаріїв, яка бу­ла організована Британським інститутом актуаріїв за фінансової підтримки Фонду "Ноу-хау" і проводилась на базі Києво-Моги-лянської Академії у Києві. Протягом останніх років близько деся­ти вітчизняних актуаріїв пройшли стажування в Британському інституті актуаріїв в Каріег Ноизе (Оксфорд) та Зіаріе Іпп (Лон­дон) і отримали відповідні сертифікати.

Нині в Україні навчальні програми з актуарної науки викла­даються на базі математичних кафедр у Київському національно­му університеті ім. Тараса Шевченка, в університетах міст Льво­ва, Харкова та Донецька. Причому в двох вузах України вже відбувся перший випуск спеціалістів-актуаріїв – Київському університеті ім. Тараса Шевченка та Донецькому університеті. Слід також відзначити, що у Львівському університеті викладан­ня актуарної справи проводилось ще в першій половині XX ст. до 1939 року і нещодавно було відновлене.

В Україні діє Українське актуарне товариство, яке було за­сноване в

1999 р. Воно налічує 42 постійних і 7 асоційованих членів. Існують також приєднані члени: переважно студенти 4-5 курсів актуарної спеціальності та почесні члени: переважно про­фесори університетів, які викладають актуарні курси та займа­ються актуарною науково-дослідною роботою.


Тепер доцільно звернути увагу на пред­ставника держави на страховому ринку: Державну комісію з регу­лювання ринків фінансових послуг, яку було утворено згідно з Указом Президента України "Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" № 292/2003 від 4 квітня 2003 р.

Цей Указ прийнятий у розвиток положень Закону України № 2664-ІП від 12 липня 2001 р. "Про фінансові послуги та дер­жавне регулювання ринків фінансових послуг" і затверджує По­ложення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.

Указ встановлює, що Комісія є центральним ор­ганом виконавчої влади зі спеціальним статусом, зокрема в сфері регулювання ринків фінансових послуг. У своїй діяльності вона керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відповідним По­ложенням.

^ Основними завданнями Комісії є проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання фінансових по­слуг; розробка й реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг; здійснення державного регулювання та нагляду за надан­ням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері; захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу з метою запобігання порушенням законодавства на ринках фінансових послуг та їх припинення; узагальнення практики застосування законодавства України з питань функціонування ринків фінансових послуг, розробка і внесення пропозицій щодо його вдосконалення; запровадження визнаних на міжнародному рівні правил розвитку ринків фінансових по­слуг; сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.

^ Положення безпосередньо визначає 53 повноваження Комісії, причому перелік цих повноважень не повний.

Головні з них:

1) участь у формуванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України

та забезпечення ЇЇ реалізації; участь у розробці проектів Державної програми

економічного та соціального розвитку України, закону про Державний бю­джет

України на відповідний рік;

2) державне регулювання і нагляд за діяльністю страхових компаній та

страхових брокерів, установ накопичувально­го пенсійного забезпечення,

довірчих товариств, кредит­них спілок, лізингових та факторингових компаній,

кре­дитно-гарантійних установ, ломбардів, інших учасників ринків фінансових

послуг (крім банків, професійних учас­ників фондового ринку, інститутів

спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку,

фінансових установ, що мають статус міжурядових міжнародних організацій,

Державного казначейства України та держав­ них цільових фондів);

3) реєстрація фінансових установ і ведення Державного реєстру фінансових

установ;

4) реєстрація та ведення реєстру саморегулівних організацій;

5) визначення порядку ведення та ведення реєстру аудиторів, яким надається право на проведення аудиторських перевірок фінансових установ;

6) надання висновків про віднесення операцій до того чи іншого виду

фінансових послуг;

7) ліцензування діяльності фінансових установ, затвердження ліцензійних умов

провадження діяльності з надання фінансових послуг і порядку контролю за їх

додержанням; установлення плати за реєстрацію документів і видачу

ліцензій;

8) встановлення обмежень на суміщення надання певних видів фінансових послуг;

9) встановлення критеріїв і нормативів щодо ліквідності, капіталу та платоспроможності, прибутковості, якості ак­тивів та ризиковості операцій, якості систем управління та управлінського персоналу, додержання правил надання фінансових послуг;

10) визначення у передбачених законом випадках порядку створення,

формування і використання резервних та інших фондів фінансових установ;

11) встановлення додаткових вимог до договорів про надання фінансових

послуг фізичним особам, якщо це не врегуль­овано законом;

12) встановлення вимог щодо програмного забезпечення і спеціального

технічного обладнання фінансових установ, пов'язаних із наданням фінансових

послуг,

13) встановлення правил підготовки, надання та обробки да­них щодо

діяльності фінансових установ у аспекті на­прямів нагляду;

14) здійснення контролю за достовірністю інформації, що на­дається учасниками ринків фінансових послуг;

15) ліцензування діяльності тимчасової адміністрації фінан­сової установи та призначення її керівника;

16) встановлення переліку посередницьких послуг у страху­ванні та перестрахуванні;

17) визначення порядку реєстрації страхових і пере страхових брокерів та

ведення державного реєстру страхових і перестрахових брокерів, видача свідоцтв

про включення страхових і перестрахових брокерів до цього реєстру; ведення

Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків);

18) здійснення інших повноважень у галузі страхування;

19) державна реєстрація кредитних спілок та об'єднаних кре­дитних спілок,

видача їм свідоцтв про державну реєстрацію за формою, встановленою

Комісією, визначен­ня ЗМІ, в яких кредитна спілка розміщує дані про її

дер­жавну реєстрацію;

20) визначення переліку внутрішніх положень і процедур, які має розробити й

затвердити кредитна спілка для забезпе­чення своєї ефективної та безпечної

діяльності;

21) прийняття нормативно-правових актів щодо особливос­тей створення, державної реєстрації, ліцензування та діяльності об'єднаної кредитної спілки;

22) надання інформації за запитами юридичних осіб;

23) встановлення порядку розкриття інформації та складання звітності

учасниками ринків фінансових послуг відповідно до законодавства

України;

24) участь у реалізації державної політики щодо охорони дер­жавної та

професійної таємниці, контроль за її зберіган­ням у своїй системі;

25) проведення самостійно чи разом з іншими вповноважени­ми органами

виїзних та безвиїзних перевірок діяльності фінансових установ;

26) встановлення порядку й умов застосування заходів впли­ву згідно із

законом;

27) розсилання фінансовим установам обов'язкових до вико­нання розпоряджень

щодо усунення порушень законодав­ства про фінансові послуги з вимогою

надання необхідних документів;

28) розсилання матеріалів до правоохоронних органів щодо фактів

правопорушень, які стали відомі під час проведен­ня перевірок; розсилання

матеріалів до органів Антимонопольного комітету України в разі виявлення

порушень антимонопольного законодавства;

29) звернення до суду з позовами (заявами) у зв'язку з пору­шенням

законодавства України про фінансові послуги.

Комісія утворюється у складі 9 членів - Голова Комісії, 3 за­ступники Голови, в тому числі його перший заступник, 5 членів Комісії - директорів департаментів. Усіх їх призначає Президент України.

Комісія в межах своїх повноважень видає накази й роз­порядження, які підлягають реєстрації в установленому законо­давством порядку, а також є обов'язковими для виконання орга­нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм влас­ності й громадянами.

При Комісії може утворюватися Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проектів документів, розроб­лених та (або) розглядуваних Комісією.

До складу Консуль­таційно-експертної ради можуть входити представники органів виконавчої влади, саморегулівних організацій та інших об'єднань учасників ринків фінансових послуг, фахівці з відповідних питань.

Одним з першочергових завдань, які на сьогодні стоять пе­ред Держфінпослуг, - це припинення використання страхування і перестрахування з метою „оптимізації" оподаткування, відповідно до Указу Президента України №175/2004 від 09.02.04 „Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприя­ють злочинним проявам та корупції".

Не менш важливим завданням Держфінпослуг з адаптації законодавства України до вимог ЄС є скорочення числа видів обов'язкового страхування відповідно з існуючими на страхових ринках ЄС та інших європейських держав.

Незважаючи на певні труднощі в регулюванні сфери страху­вання, необхідно зазначити, що Держфінпослуг враховує досвід держав - членів ЄС та положення вторинного законодавства при розробці нормативних актів. Останніми суттєвими інституційними зрушеннями в цьому напрямі було створення в штатній струк­турі Держфінпослуг відділу євроінтеграції, до функцій якого віднесено зокрема реалізацію стратегії європейської інтеграції в сфері фінансових послуг, проведення аналізу підзаконних доку­ментів на відповідність європейському.

Для впровадження стабільних правил функціонування страхових організацій, підвищення якості послуг, що надаються ними, Держфінпослуг прийнято 35 нормативно-правових доку­ментів, зокрема:

1. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності (роз­порядження №40 від 28 серпня 2003 року, зареєстроване в Мінюсті 15 вересня 2003 р. за № 805/8126);

2. Положення про порядок і формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду (розпоряд­ження №62 від 19 вересня 2003 р.);

3. Порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами

(розпорядження №124 від 13 листопа­да 2003 р., зареєстроване в Мінюсті 25

листопада 2003 р. за №1075/8396);

3. Положення про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків)

України (розпорядження №155 від 05 грудня 2003 р., зареєстроване в Мінюсті

23 грудня 2003 р. за №1208/8529);

4. Порядок застосування підпунктів 4.332 - 4333 пункту 4.3 статті 4 Закону

України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо страхових виплат, страхових

відшкодувань, ви­купних сум, отриманих платником податку за договорами
страхування (розпорядження №126 від 18 листопада 2003 р., зареєстроване в

Мінюсті 8 січня 2004 р. за №1/8600);

5. Про перевірку відповідності формування розміру статут­ них фондів страховиків вимогам чинного законодавства (розпорядження № 56 від 16 вересня 2003 р. зареєстрова­не в Мінюсті 2 жовтня 2003 р. № 888/8209).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни " страхові послуги " для студентів спеціальності
Метою вивчення дисципліни «Страхові послуги» є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " страхові послуги " для напряму підготовки
Метою вивчення дисципліни " Страхові послуги " є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхові послуги” для студентів денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconМетодичні вказівки для практичних занять студентів з дисципліни " страхові послуги " для напряму підготовки

Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія для студентів спеціальності 040106
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconА.І. Кубах Конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство” (для студентів усіх спеціальностей академії). Автор А.І. Кубах – Харків: хнамг, 2006....
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій з дисципліни «Композиція»
...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства". / Авт. В. М. Тюріна. Харків: хнамг, 2004. 63 с
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій з дисципліни "хімія"
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030601 – “Менеджмент”)...
Конспект лекцій з дисципліни \" страхові послуги \" iconКонспект лекцій з дисципліни "хімія"
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 170202 – “Охорона...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи