Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 icon

Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801
Скачати 322.79 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801
Дата18.09.2012
Розмір322.79 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2942 Методичні вказівки

до проведення практичних робіт

з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології ”

для студентів спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

денної та заочної форм навчання


Суми

„Видавництво СумДУ"

2010

Методичні вказівки до проведення практичных робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології ”/укладач Л.А. Гладка. – Суми: „Видавництво СумДУ", 2010. – 17 с.


Кафедра „Прикладна екологія ”

Зміст

С.

Порядок виконання практичних робіт……………………4

Система кращих чисел……………………………………..5

1.Принцип побудови рядів кращих чисел……..…………5

2.Нормальні лінійні розміри.……………………………..14

Контрольні запитання…………………………………….14

Список літератури……….………………………………..15

Додаток А………………………………………………….16


Порядок виконання практичних робіт


1 Перед виконанням практичних робіт слід докладно вивчити поданий теоретичний матеріал і приклади розв'язання задач у додатках.

2 На початку занять відповісти на питання контролю, виданих кожному студенту викладачем, письмово.

3 Під керівництвом викладача виконати зазначені завдання робіт і скласти письмовий звіт, у якому відбити такі основні питання: назва, мета роботи, задачі, розв'язання задач відповідно до варіанта (зазначеного викладачем) і зробити висновки. У висновках висвітлити важливість і необхідність установлення рядів кращих чисел, розробки параметричних стандартів і т.д.

Зазначений звіт поряд з іншими завданнями здається викладачу для допуску до заліку або екзамену.


^ Системи кращих чисел


Мета роботи - набуття умінь і навичок у використанні рядів кращих чисел при розв'язанні практичних задач.

Завдання:

1. Вивчити принцип побудови систем кращих чисел, їх позначення, застосування.

2. Одержати початкові практичні навички використання рядів кращих чисел.


1. Принцип побудови рядів кращих чисел


Кращими числами називаються числа, які рекомендується вибирати як переважні порівняно з усіма іншими при призначенні величин параметрів для знову створюваних виробів (продуктивності, вантажопідйомності, габаритів, кількості обертів, тисків, температур, напруг електричного струму, кількості циклів робіт та інших характеристик проектованих машин).

Кращі числа утворюють ряди чисел, побудовані за визначеними закономірностями. Найбільш доцільними рядами кращих чисел є ряди, побудовані за арифметичними і геометричними прогресіями.

Ряди, побудовані за арифметичними прогресіями, являють собою послідовність чисел, у якій різниця між будь-якими сусідніми числами і залишається сталою, тобто .

Арифметична прогресія утворена за законом , що можна записати таким способом:

, і т.п.,

де - перший член прогресії;

- різниця прогресії;

п = 1,2,3,4,.., - порядковий номер члена прогресії.

Графічно арифметична прогресія буде подана прямою лінією, зображеною на рис.1Рисунок 1 – Графік арифметичної прогресії

Наприклад, за існуючими стандартами внутрішні

діаметри підшипників кочення важкої серії в інтервалі від 20 до

110 ми мають такі значення: 20, 25, 30, 35,...,100, 105, 110 мм, тобто утворюють арифметичну прогресію з різницею d = 5.

Істотним недоліком рядів, побудованих за арифметичними прогресіями, є нерівномірний розподіл членів ряду в заданих межах. Це пояснюється тим, що відношення q наступних членів до попередніх зменшуються зі збільшенням значень членів 25 ряду. У нашому прикладі для перших членів , а для останніх . В арифметичних прогресіях, як показує даний приклад, спостерігається розрідженість членів у зоні малих величин і сгущеність членів у зоні великих величин.

Історію створення рядів кращих чисел пов'язують із дослідженнями французького інженера Шарля Ренара, який у 1877 - 1879 рр. розробив специфікацію на канати повітряних куль з таким розрахунком, щоб можна було їх виготовити заздалегідь незалежно від подальшого використання. Для розрахунку Ренар застосував геометричну прогресію.

Ряди кращих чисел, побудовані за геометричними прогресіями, мають стале відношення кожного наступного члена ряду до попереднього . Це відношення називають знаменником прогресії . Наприклад, ряд чисел: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16;.., - утворює геометричну прогресію зі знаменником q =1,6.

Геометрична прогресія утворена за законом ,

що можна записати таким способом:

, , , і т.п.,

де - перший член прогресії;

q - знаменник прогресії;

п = 1,2,3,4,.., - порядковий номер члена професії.

Графік геометричної прогресії поданий на рис.2.Рисунок 2 – Графік геометричної прогресії

Зараз для побудови рядів кращих чисел використовують обидві системи, але частіше застосовують ряди, побудовані за геометричними прогресіями. Багаторічним досвідом установлено, що вимоги всіх галузей промисловості найбільш повно задовольняють ряди кращих чисел, що складають геометричні прогресії зі знаменником , де х – показник ступеня, що дорівнює 5, 10, 20, 40, 80, 160. За зазначеним принципом побудований ГОСТ 8032-84. Він складений з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), встановлює 4 основні ряди кращих чисел і 2 додаткові.

Таблиця 1 – Основні параметри рядів кращих чисел

Ряд

Умовна позначка ряду

Знаменник прогресій

Число членів у десятковому інтервалі

Основний

R5

R10

R20

R40


5

10

20

40

Додаткові

R80

R160

80

160


При встановленні розмірів, параметрів й інших числових характеристик їх значення варто брати з основних рядів кращих чисел. При цьому необхідно надавати перевагу величинам ряду R5, аніж величинам ряду R10, величинам ряду R10, аніж величинам R20, величинам R20, аніж величинам R40. В окремих технічно обґрунтованих випадках стандартом допускається застосування додаткових рядів R80 і R160. Основні ряди наведені в таблиці 2, додаткові в таблиці 3.

Позначення рядів, обмежених межами і числами, виконується таким способом:

R5(...,40,...) - основний ряд R5, не обмежений верхньою і нижньою межами, але з обов'язковою наявністю члена 40.

R10(1,25,...) - основний ряд r10, обмежений членом 1,25 як нижньою межею.

R40(75,...,300) - основний ряд R40, обмежений членом 75 як нижньою межею, членом 300 як верхньою межею.


Таблиця 2- Основні ряди

Основні ряди

Номер

кращого

числа

Мантиси

логарифм-мів

Розрахункові

величини

чисел

Різниця між числами основного ряду і розрахун-ковими величинами, %

R5

R10

R20

R40

1

2

3

4

5

6

7

8

1,00

1,00

1,00

1,00

0

0

1,0000

0,00


1,08

1

23

1,0593

0,071,12

1,12

2

50

1,1220

-0,18


1,18

3

75

1,1885

-0,71
1,25

1,25

1,25

4

100

1,2589

-0,71


1,32

5

125

1,3335

-1,011,4

1,4

6

150

1,4125

-0,88


1,5

7

175

1,4962

0,25

1,60

1,60

1,60

1,60

8

200

1,5849

0,95


1,70

9

225

1,6788

1,261,80

1,80

10

250

1,7783

1,22


1,90

11

275

1,8836

0,87
2,00

2,00

2,00

12

300

1,9953

0,24


2.12

13

325

2,1135

0,312,24

2,24

14

350

2,2387

0,06


2,36

15

375

2,3714

-0,48

2,5

2,5

2,5

2,5

16

400

2,5119

-0,47


2,65

17

425

2,6607

-0,402,80

2,80

18

450

2,8184

-0,65


3,00

19

475

2,9854

0,49
3,15

3,15

3,15

20

500

3,1623

-0,39


3,35

21

525

3,3497

0,013,55

3,55

22

550

3,5481

0,05


3,75

23

575

3,7584

0,22Продовження табл. 2

4,00

4,00

4,00

4,00

24

600

3,9811

0,47


4,25

25

625

4,2170

0,784,50

4,50

26

650

4,4668

0,74


4,75

27

675

4,7315

0,39
5,00

5,00

5,00

28

700

5,0119

-0,24


5,30

29

725

5,3068

0,175,60

5,60

30

750

5,6234

0,42


6,00

31

775

5,9566

0,73

6,30

6,30

6,30

6,30

32

800

6,3096

-0,15


6,70

33

825

6,6834

0,257,10

7,10

34

850

7,0795

0,29


7,50

35

875

7,4989

0,01
8,00

8,00

8,00

36

900

7,9433

0,71


8,50

37

925

8,4140

1,029,00

9,00

38

950

8,9125

0,98


9,50

39

975

9,4406

0,63

10,0

10,0

10,0

10,0

40

0

10,000

0,00


Таблиця 3 – Додаткові ряди


R80

R160

R80

R160

R80

R160

R80

R160

1

2

3

4

5

6

7

8

1,00

1,000

1,22

1,220

1,50

1,500

1,85

1,850
1,015
1,230
1,525
1,875

1,03

1,030

1,25

1,250

1,55

1,550

1,90

1,990
1,045
1,265
1,575
1,925

1,06

1,60

1,28

1,280

1,60

1,600

1,95

1,950
1,075
1,300
1,625
1,975

1,09

1,090

1,32

1,320

1,65

1,650

2,00

2,000
1,105
1,340
1,675
2,030

1,12

1,120

1,36

1,360

1,70

1,700

2,06

2,060
1,135
1,380
1,725
2,090

1,15

1,150

1,40

1,400

1,75

1,750

2,12

2,120
1,165
1.425
1,775
2,150

Продовження табл. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

1,18

1,180

1,465

1,450

1,80

1,800

2,18

2,180
1,190
1,475
1,825
2,210

2,24

2,240

3,25

3,250

4,75

4,750

6,90

6,900
2,270
3,300
4,815
7,000

2,30

2,300

3,35

3,350

4,87

4,870

7,10

7,100
2,330
3,400
4,930
7,200

2,36

2,360

3,45

3,450

5,00

5,000

7,30

7,300
2,295
3,500
5,075
7,400

2,43

2,430

3,55

3,550

5,15

5,150

7,50

7,500
2,465
3,600
5,225
7,625

2,50

2,500

3,65

3,650

5,30

5,300

7,75

7,750
2,540
3,700
5,375
7,875

2,58

2,580

3,75

3,750

5,45

4,450

8,00

8,000
2,615
3,810
5,525
8,125

2,65

2,650

3,87

3,870

5,60

5,600

8,25

8,250
2,685
3,935
5,700
8,375

2,72

2,720

4,00

4,000

5,80

5,800

8,50

8,500
2.760
4,060
5,900
8,625

2,80

2,800

4,12

4,120

6,00

6,00

8,75

8,750
2,850
4,135
6,075
8,875

2,90

2,900

4,25

4,250

6,15

6,150

9,00

9,000
2,950
4,315
6,225
9,125

3,00

3,000

4,37

4,370

6,30

6,300

9,24

9,250
3,035
4,440
6,400
9,375

3,07

3,070

4,50

4,500

6,50

6,500

9,50

9,500
3,110
4,580
6,600
9,625

3,15

3,150

4,62

4,620

6,70

6,700

9,75

9,750
3,200
4,685
6,800
9,87510,00

10,000


Крім основних і додаткових рядів кращих чисел, допускається застосовувати вибіркові ряди. Вибіркові ряди кращих чисел одержують вибиранням кожного 2, 3, 4,..., п-го члена основного чи додаткового ряду, починаючи з будь-якого числа. Позначення вибіркового ряду складаються з позначення вихідного основного ряду, після якого ставиться скісна риска і відповідно число 2, 3, 4,..., п. Якщо ряд обмежений, позначення повинне містити члени, що обмежують його; якщо ж він не обмежений, повинен бути зазначений хоча б один із його членів, наприклад:

R5/2(1,...,1000000) - вибірковий ряд, складений з кожного другого члена основного ряду R5, обмежений членами 1 і 1000000 ;

R 10/3(…,80,…) - вибірковий ряд, складений з кожного третього члена основного ряду R10 з наявністю члена 80 і не обмежений в обох напрямках;

R20/4(112,...) - вибірковий ряд, складений з кожного четвертого члена основного ряду R20 і обмежений по нижній межі членом 112;

R40/3(...,60) - вибірковий ряд, складений з кожного п'ятого члена основного ряду R40 і обмежений по верхній межі членом 60.

Розглянемо деякі властивості основних рядів кращих чисел:

- якщо величини, що входять у ряди кращих чисел, пов'язані степінною залежністю, то знаменники рядів, які вони утворять, також зв'язані такою самою степінною залежністю;

- ряди кращих чисел безмежні в обох напрямках. Для переходу від кращих чисел, наведених у таблиці 2, у будь-який інший десятковий інтервал, потрібно помножити ці числа на 10*, де к - ціле додатне чи від'ємне число, що визначає положення десяткового інтервалу (номер інтервалу) за відношенням до інтервалу від 1 до 10, для якого к = 0. Усі десяткові інтервали у бік збільшення абсолютних значень будуть мати додатне к і в бік зменшення - від'ємне. Так, десяткові інтервали, розміщені за числом 10, будуть мати такі номери: к = +1; +2; +3; +4 і т.д., а розміщені за одиницею відповідно:

к = -1; -3; -4 і т.п.

При к = 1 кращі числа будуть розміщені в інтервалі від 10 до 100, а при к - 2 - в інтервалі від 100 до 1000. За аналогією при к = -1 кращі числа будуть розміщуватися в інтервалі від 0,1 до 1,0 , а при к = -2 - в інтервалі від 0,1 до 0,01.

Практично зменшення кращих чисел на 10* зводиться до перенесення коми, що входить у кожне число, на к знаків праворуч (при +к) чи ліворуч (при +к). Наприклад:

; .

Щоб одержати порядковий номер кращого числа ^ N, що відповідає будь-якому інтервалу, використовують таку залежність: N = NT + к • 40 , де NT - номер числа по таблиці 2 (к = 0);

- номера кращих чисел N від 0 до 40 являють собою логарифми чисел ряду R40 при основі логарифмів, що дорівнюють знаменнику прогресії (для ряду R40, q=1,06). Логарифмічний зв'язок між номерами кращих чисел і відповідними кращими числами в цьому випадку виражається таким способом:

q° = 1, q1=1,06, q2 =1,12, q3=1,18, q40 = 10.

Використовуючи властивості логарифмів, можна значно спростити і прискорити обчислення, необхідність у яких часто виникає при побудові рядів параметрів:

N3,15 +N1,6 = 20 + 8 =28,

N1-N0,06 = 0 - (49) = 49.

Номеру 28 відповідає число 5, а номеру 49 - число 17. Щоб піднести кращі числа до цілого додатного або від'ємного степеня, потрібно помножити номер кращого числа на показник степеня, а потім у таблиці основних рядів кращих чисел знайти значення, що відповідають отриманому порядковому номеру:

3,152, N3,15 = 2 = 40.

Номеру 40 відповідає число 10, отже, 3,152 10.

Необхідно пам'ятати, що обчислення за допомогою порядкових номерів дають невелику похибку, спричинену розбіжностями між теоретичними кращими числами й округленими членами основних рядів:

- починаючи від ряду R10, у числах рядів міститься число 3,15, що приблизно дорівнює числу . Звідси випливає, що довжина кола і площа кола, якщо їх діаметри числа кращі, також можуть бути виражені кращими числами. Це може бути застосовано і до кругових швидкостей, поверхонь і обсягів циліндрів;

- члени одного ряду, піднесені до квадрата, дають більш рідкий ряд: наприклад, якщо члени ряду R10 (1; 1,25; 1,6; 2,0) піднести до квадрата, то одержимо ряд R5 (1; 1,6; 2,5; 4,0 ).

2 Нормальні лінійні розміри

Найбільша кількість числових значень, що застосовуються у техніці, припадає на частку лінійних розмірів. У зв'язку з допущеними округленнями окремих кращих чисел використання ГОСТ 8032-84 для вибору лінійних розмірів не завжди раціональне. Наприклад, конструктор у результаті розрахунку міцності одержав значення діаметра 22,2 мм. Відповідно до ГОСТ 8032-84 конструктор міг би взяти розмір діаметра 22,4 або 22 мм. Тому на базі рядів кращих чисел розроблені ряди нормальних лінійних розмірів (ГОСТ 6636-69), що є обов'язковими для всіх галузей промисловості й встановлені в діапазоні від 0,001 до 20000 мм. У діапазоні від 0,001 до 0,009 нормальні лінійні розміри побудовані за арифметичним рядом з різницею 0,001. При цьому з урахуванням сформованої практики конструювання замість деяких кращих чисел взяті їх округлені значення .

Наведені в ГОСТ 6636-69 лінійні розміри поділяються на лінійні розміри основного застосування і додаткові лінійні розміри. Лінійні розміри основного застосування в зазначеному вище інтервалі побудовані на базі рядів R5, R10, R20, R40 і позначені Rа5, Rа10, Rа20, Rа40 (буква «а» означає, що ряд містить округлені числа).

Контрольні запитання

1. Які числа називаються кращими?

2. Поясніть принцип побудови рядів за арифметичною прогресією. Наведіть приклади.

3. Які переваги побудови рядів за арифметичною прогресією?

4. Наведіть приклади позначення рядів кращих чисел.

5. Назвіть основні та додаткові ряди кращих чисел. ,

6. Що являють собою основні, вибіркові ряди?

7. Який принцип позначення арифметичного кращого ряду?

8. Назвіть основні властивості кращих чисел.

9. 3 якою метою розроблені ряди нормальних лінійних розмірів?


Список літератури

1.Стандартизация и управлений качеством продукции: учебник для вузов / под ред, проф. В.А.Швандара. - М" ЮНИТИДАНА, 2000. - 487 с.

2.Таньїгин В.А. Основи стандартизации и управлення качеством продукции: учебное пособне. - 2-е изд. - М: Издательство стандартов, 1989. - 208 с.

3.Козловский Н.С. Основи стандартизации, допуски, посадки и технические измерения/ Н.С.Козловский, А.Н.Виноградов : учебник. - М.: Машиностроение, 1979. - 224 с.

4.Вернер С. Стандартизация - основы зкономики. - М.: Издательство стандартов, 1967. - 205 с.

5.Основы стандартизации / под ред. В.В. Ткаченко. - М.: Издательство стандартов, 1969. - 395 с.

6.ГОСТ 6636 - 69. Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры.

7.ГОСТ 8032 - 84. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.


^ ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Завдання 1

Розшифрувати позначення рядів (відповідно до запропонованого варіанта) за таблицею А.1.

Таблиця А.1

Вариант

Позначення ряду

1

R5(…,10,…)

2

R10(2,5;…)

3

R10(1,0;…;8,0)

4

R20(118,…)

5

R20/3(125,…)

6

R20/4(…,40)

7

R40/4(…,63)

8

R10(…;2,5)

9

R40(400,…,80)

10

5


Завдання 2

Обчислити площу плоских днищ і визначити відповідність ряду резервуарів, діаметри яких вибрані за такими рядами відповідно до виконуваного варіанта за таблицею А.2.

Таблиця А.2

Вариант

Позначення ряду

1

R5(1,6;…;4)

2

R5(2,5;…;6,3)

3

R10(1,0;…;2,0)

4

R10(2,5;…;5,0)

5

R20(1,25;…;1,8)

6

R20(2,24;…;3,15)

7

R20/3(1,25;…;3,55)

8

R40(1,4;…;1,7)

9

R40/2(1,0;…;1,6)

10

R40/3(1,25;…;2,12)Для більшої наочності дані розрахунків звести в табличну форму (таблиця А.3).

Таблиця А.3

Диаметр днища, м

Ряд

Площа днища, м2

РядЗавдання З

Вибрати ряди параметрів V і d циліндричних пакувальних ємностей і визначити порядкові номери членів цих рядів на основі даних, наведених у таблиці А.4.

1 Залежність, що визначає зв'язок параметрів, має такий вигляд:де V -об'єм пакувальної ємності, м3;

h - висота ємності, м;

d - діаметр ємності, м.

2 Для визначення порядкових номерів членів ряду тї інтервалів значень ряду скористаємося даними, наведеними з таблиці А.4.

Таблиця А.4

Варіант

Ряд параметрів V

Н,м

1

R10/3(1,…,8,0)

0,5

2

R10/2(1,25;…;8)

0,6

3

R5/2(100;…;1600)

0,7

4

R5(1;…;4)

0,8

5

R10(1,0;…;3,15)

0,9

6

R10/2(1,6;…;6,3)

1,0

7

R20(1,12;…;2,0)

1,5

8

R20/2(2,0;…;5,0)

1,6

9

R20/3(2,5;…;6,3)

1,8

0

R40/5(1,4,0;…;5,0)

2,0Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки для виконання практичних, самостійних та контрольних робіт навчальної дисципліни «екологічна стандартизація І сертифікація»
«Екологія», спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”. / Укл.: Ладиженський В. М., Телюра Н. О. – Харків:...
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія І стандартизація» для студентів спеціальності 051301 «Хімічна технологія»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація». Розділ «Стандартизація. Сертифікація» / укладач...
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 051002 метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл
...
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Стандартизація І сертифікація продукції та послуг ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 03050401 “Економіка...
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "стандартизація І сертифікація продукції та послуг" для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація" усіх форм навчання
Менеджмент якості та елементи системи якості” для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація” усіх форм...
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки з дисципліни "Стандартизація, метрологія, контроль" для студентів спеціальності
Методичні вказівки, з дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” для студентів спеціальності 090. 401, спеціалізації металургія...
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни „ Стандартизація та сертифікація в екології для студентів спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки дисципліни стандартизація та сертифікація товарів І послуг
На його вирішення націлене сукупність таких заходів, як стандартизація, державний нагляд за її якістю, вдосконалення системи розроблення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи