Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Сторінка1/6
Дата18.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


О.О. РИБАЛОВ


3014 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Економіка природокористування”


ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

ЧАСТИНА 2


Суми

Сумський державний університет

2011


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка природокористування”: збірник завдань / укладач О.О. Рибалов. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – Ч.2. - 79 с.


Кафедра прикладної екології


ЗМІСТ

С.

1 Укрупнена оцінка величини економічного

збитку, завданого народному господарству

антропогенним забрудненням атмосфери

на базі питомих збитків . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Уточнена оцінка величини економічного

збитку, завданого народному господарству

антропогенним забрудненням атмосфери

на базі питомих збитків . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3 Оцінка комплексного економічного збитку,

завданого народному господарству

антропогенним забрудненням атмосфери

на базі агресивності речовин . . . . . . . . . . . . . . .25

4 Оцінка комплексного економічного збитку,

завданого народному господарству

антропогенним забрудненням водойм

на базі агресивності речовин . . . . . . . . . . . . . . 35

5 Визначення економічної ефективності витрат

на природоохоронні заходи . . . . . . . . . . . . . . 41

6 Визначення величини очікуваного економічного

результату управлінських рішень, науково-дослідних

робіт та технічних проектів природоохоронного

спрямування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


^ 1 УКРУПНЕНА ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ, ЗАВДАНОГО НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

АНТРОПОГЕННИМ ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРИ

НА БАЗІ ПИТОМИХ ЗБИТКІВ

Мета роботи – засвоїти методику та набути практичих навичок

розрахунку величини економічного збитку від забруднення

атмосфери техногенними викидами домішок на базі

питомих збитків укрупнено.

Об’єкт дослідження - повітряний басейн.

Предмет дослідження – економічний збиток від забруднення
атмосферного повітря.

Завдання – розрахувати оцінку укрупненої величини економічного

збитку від забруднення атмосфери для заданого об’єкта

на базі питомих збитків.


Основні науково-теоретичні положення

Оцінка укрупненої величини загального економічного збитку, завданого об’єктам-реципієнтам досліджуваної локальної території забрудненням атмосфери антропогенними викидами забруднюючих речовин (за умови відсутності точних даних про зони забруднення, розподіл структури ЗАЗ, концентрації домішок у повітрі й інших специфічних характеристик) виконується за формулою

У α = Кі Кр ∑ Уαі , і = 1, n , (1.1.1)

де Уαі - збиток, завданий усім типам об’єктів-реципієнтів досліджуваної території техногенними викидами в атмосферу однієї тони і-го інгредієнта;

Кр – коефіцієнт обліку регіональних особливостей впливу забрудненої атмосфери на об’єкти-реципієнти (регіональний поправковий коефіцієнт);

Кі - коефіцієнт обліку фактора часу;

n - кількість домішок, що забруднюють повітряний простір досліджуваної території.

Величина поінгредієнтного локального економічного збитку, завданого реципієнтам забрудненням атмосфери окремо і-ю домішкою, обчислюється за формулою

Уαі = Мαі · уαі · σ і · f і , (1.2)

де Міа - маса викиду в атмосферу і-го інгредієнта;

σ і - коефіцієнт, що враховує структуру факторів сприйняття в зоні активного забруднення і-м інгредієнтом (поправковий коефіцієнт факторів сприйняття);

уαі – питомий економічний збиток, якого завдає об’єктам-реципієнтам території викид в атмосферу однієї тонни і-го інгредієнта;

fі - коефіцієнт, що враховує характер розсіювання і-ї домішки в атмосфері.

Отже, величина загального економічного збитку, завданого реципієнтам території забрудненням атмосфери сумішшю забруднюючих речовин укрупнено оцінюється сумою локальних поінгредієнтних збитків за формулою

Уα = Кі · Кр ∑ Мαі · уαі · σ і· f і , і = 1, n . (1.1.2)

Зоною активного забруднення (ЗАЗ) для поодинокого джерела висотою h укрупнено вважається територія навколо джерела з радіусом LТВ = (80-90) h для твердих або L газ = 120 h для газоподібних викидів в атмосферу, а для автомагістралей смуга вздовж дороги шириною 200 м.

Порядок виконання роботи

1 Виписати вихідні дані для об’єкта згідно з варіантом завдання (табл.1.2 - 1.8) та оформити відповідно до табл. 1.1.

2 Розрахувати поінгредієнтні локальні збитки (Уαі) від забруднення атмосферного повітря кожним окремим і-м інгредієнтом (формула 1.2) та оформити згідно з табл. 1.2.

3 Обчислити оцінку укрупненої величини загального збитку Уα від забруднення атмосфери при значенні Кі=28,4 (формула 1.1).

4 Провести короткий аналіз одержаних результатів.

5 Сформулювати стислі висновки за результатами роботи.


Вимоги щодо оформлення результатів роботи

Звіт повинен містити:

1 Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання.

2 Результати розрахунку поінгредієнтних локальних збитків Уαі та величини загального економічного збитку Уα .

3 Короткий аналіз результатів.

4 Стислі висновки щодо результатів роботи.

5 Додаток (обов’язковий) - список термінів, використаних при виконанні даної роботи вперше.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані параметрів об’єктів на

досліджуваній території для розрахунку укрупненої

величини економічного збитку

Номер варі-анта

Об’єкт дослідження

Кількість населення Н, тис.чол.

Регіональний коеф. Кр

Коефіцієнт структури

σ

Кате-горія території

Таблиця 1.2 – Результати розрахунку величини поінгредієнтних локальних збитків від забруднення атмосфери Уαі та оцінки загального збитку Уα, грн/рік

Інгредієнт


Характеристика

Пил

Сірча-ний газ

Окисли азоту

Окис

вуглецю


Оцінка укрупненої величини загального економічного збитку Уα ,

грн/рік

Маса викиду Мі, т/рік

Значення питомого збитку уαі , грн/т·рік

Коефіцієнт fi

Величина поінгредієнтного локального збитку Уαі , грн/рік

Таблиця 1.3 - Варіанти задання вихідних параметрів

об’єктів-реципієнтів на території дослідження

Но-мер

варі-анта

Параметри об’єкта-реципієнта

Категорія території – домінуюча галузь

промисловості

кількість населення Н, тис.чол

площа території S, тис.га

щільність населення Нт,чол/га

1

75

3,571

12,6

1-вуглепром

2

292

6,08

48,03

2-місцева

3

284

14,948

19,0

2-будматеріали

4

301

9,348

32,2

1-хімічна

5

1121

36,008

31,1

1-чорна металург.

6

894

31,233

28,6

4-мідеплавильна

7

724

41,219

17,6

4-алюмінієплавил.

8

522

16,601

31,4

4-енергетика

9

241

9,585

25,2

3-нафтопром

10

365

7,314

50,0

3-нафтохімпромТаблиця 1.4 – Значення регіонального коефіцієнта Кр

Категорія території

Економічний регіон

Кр


1


Донецько-Придністровський:

Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська, Сумська, Кіровоградська, Полтавська області

1,22


Південно-Західний:

Львівська, Закарпатська, Черновицька, Тернопільська, Івано-Франківська, Вінницька, Хмельницька, Черкаська обл.

1,183


Північний:

Київська, Чернігівська, Житомирська, Волинська, Ровенська області

1,114

Південний:

Крим, Одеська, Херсонська,

Миколаївська області

1,17


^ Таблиця 1.5 – Значення коефіцієнта структури фактора

сприйняття σі


Тип забрудненої території

σ і

Віддалені від населених місць і незручні для сільгоспкористування землі, що не мають цінності для заповідних зон

0,1

Віддалені від населених місць лісові угіддя, що не становлять цінності для заповідних зон

0,3

Віддалені від населених місць сільгоспземлі, що не потребують меліорації

0,4

Селітебна територія сільських населених місць і сільгоспугіддя, що прилягають до них

0,6

Територія промпідприємств (включаючи СЗЗ)

0,8

Селітебна територія населених пунктів (міст) із населенням до 100 тис. чол.

1,0

Зрошувані сільгоспземлі, що прилягають до міста

1,2

Селітебна територія міст із населенням від 100 до 250 тис. чол.

1,5

Селітебна територія міст із населенням від 250 до 500 тис. чол.

1,8

Селітебна територія міст із населенням від

500 тис. чол. і більше

2,0

Територія приміських зон відпочинку, парки, лісопарки, земелі поблизу міст

2,5


Територія курортних зон, історико-архітектур-них пам'ятників, заповідників, заказників та місць масового відпочинку на території міст

3,0
Таблиця 1.6 – Варіанти задання вихідних даних маси

викидів забруднюючих речовин в атмосферу Мαі, тис.т/рік

Но-мер

варі- анта

Викиди в атмосферне повітря,тис.т/рік

Домінуюча

галузь

промисловості

валовий викид М,

тис.т/рік

тверді речови-ни Мт

сірча-ний газ Мс

окис

вуглецю Мв

окисли азоту Ма

1

19,7

0,7

1,8

10,7

2,7

вуглепром

2

9,3

1,5

1,7

2,9

1,5

місцева промисл.

3

232,2

36,4

33,1

134,8

17,0

будматеріали

4

50,9

4,4

3,5

32,7

3,5

хімпром

5

291,6

22,2

29,0

166,2

12,9

чорна металургія

6

302,8

53,6

22,6

199,1

18,3

мідеплавильна

7

946,8

154,4

59,9

697,1

27,8

алюмінієплавильна

8

578,1

78,5

50,0

396,7

44,7

енергетика

9

175,7

14,6

40,5

32,8

8,4

нафтопром

10

93,7

1,9

13,9

37,4

5,4

нафтохімпромТаблиця 1.7.1 – Поправка, що враховує характер

розсіювання твердих домішок в атмосфері f тв

ΔТ, оС

Висота стаціонарного джерела викидів в атмосферу h, м

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20 40 60 80

1,54

1,53

1,47

1,4

1,33

1,33

1,27

1,2

1,2

1,13

1,13

1,07

1,13

1,07

1,0

0,93

1,07

1

0,93

0,93

1

0,93

0,92

0,8

0,93

0,92

0,8

0,73

0,92

0,8

0,8

0,73

0,92

0,8

0,73

0,67

0,8

0,73

0,67

0,67

100

125

150

175

1,4

1,38

1,35

1,27

1,13

1,13

1,07

1

1,0

0,93

0,93

0,92

0,93

0,92

0,8

0,8

0,92

0,8

0,73

0,73

0,8

0,73

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,60

0,67

0,67

0,67

0,6

0,67

0,6

0,6

053

0,6

0,6

0,53

0,53

200

250

300

1,27

1,2

1,13

1

0,93

0,92

0,92

0,8

0,73

0,73

0,73

0,67

0,67

0,67

0,6

0,67

0,6

0,53

0,53

0,53

0,52

0,53

0,53

0,47

0,53

0,47

0,47

0,47

0,47

0,4Таблиця 1.7.2 – Поправка, що враховує характер

розсіювання газоподібних домішок в атмосфері f газ

ΔТ, оС

Висота стаціонарного джерела викидів в атмосферу h , м

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20

40

60

80

6,67

2,6

2,47

2,4

2,2

2,07

1,93

1,87

1,93

1,73

1,6

1,53

1,67

1,53

1,4

1,33

1,47

1,33

1,2

1,13

1,33

1,2

1,07

1

1,2

1,07

0,93

0,87

1,13

1

0,87

0,8

1

0,93

0,8

0,73

0,93

0,87

0,73

0,66

100

125

150

175

2,27

2,2

2,13

2,0

1,73

1,6

1,53

1,47

1,4

1,27

1,2

1,13

1,2

1,07

1

0,93

1,05

0,93

0,87

0,8

0,87

0,8

0,73

0,66

0,8

0,73

0,66

0,6

0,73

0,66

0,6

0,53

0,66

0,6

0,53

0,47

0,6

0,53

0,47

0,44

200

250

300

1,93

1,8

1,66

1,4

1,27

1,13

1,07

0,93

0,87

0,87

0,73

0,66

0,73

0,66

0,6

0,6

0,53

0,47

0,53

0,47

0,45

0,5

0,47

0,4

0,45

0,4

0,33

0,4

0,35

0,33


^ Таблиця 1.8 – Питомі економічні збитки від викидів

однієї тонни і-ї речовини в атмосферу у α
і

Інгредієнти

Питомий збиток уαі, грн/т·рік

Примітка

Пил

160
Сірчистий газ

180
Окисли вуглецю

90
Окисли азоту

280
Вуглеводень

190


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Економіка природокористування" збірник завдань
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіка природокористування”: збірник завдань / укладач О. О. Рибалов. –...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 070800 "
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка природокористування” (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconЄ. Г. Пономаренко, О. С. Джураєва методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка природокористування»
«Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0708 «Екологія» спеціальності 070800...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з дисципліни „ТехнІчнІ основи водопІдготовки та водопостачання”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.– Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів» / укладач...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. М. Варава збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування»
Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Економіка природокористування\" збірник завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. Б. Моісєєнко збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова»
Збірник тестів та завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1-2 курсів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи