“комп’ютерні мережі” icon

“комп’ютерні мережі”
Скачати 142.62 Kb.
Назва“комп’ютерні мережі”
Дата02.08.2012
Розмір142.62 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

3 ДИСЦИПЛІНИ “КОМПЮТЕРНІ МЕРЕЖІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

напряму 0802


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до виконання контрольноі роботи з дисципліни “Комп’ютерні мережі” /Укладач М.С.Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26с.


Кафедра інформатики


ЗМІСТ


C.

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБТ . . . . . . 5

3 ОБРОБКА МЕРЕЖНИХ ФАЙЛІВ . . . . . . . . . . 14

^ 4 ПРИКЛАД РОБОТИ З МЕРЕЖНИМ ФАЙЛОМ. . . 15

5 ПЕРЕЛІК МЕРЕЖНИХ РЕСУРСІВ . . . . . . . . . 22

6 ПРИКЛАД ПЕРЕЛІКУ РЕСУРСІВ . . . . . . . . . . 23

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Мета виконання контрольної роботи - формування навичків розроблення програмного забезпечення для локальних мереж із використанням сучасних об'єктно-орієнтованих і візуальних середовищ програмування.

У результаті виконання контрольної роботи студенти одержують знання мережної архітектури, основ передачі даних у мережі, набувають вміння складати програми для роботи в мережах.

Контрольна робота виконується після проведення всіх лекцій і лабораторних робіт.

Структура контрольної роботи повинна містити такі пункти:

 • варіант завдання на контрольну роботу;

 • опис функцій, які використовуються в програмі роботи з мережними ресурсами;

 • текст програми для роботи з мережними ресурсами;

 • опис функцій, які використовуються в програмі переліку ресурсів;

 • текст програми для переліку ресурсів;

 • список ресурсів своєї локальної мережї, одержаний після виконання програми.

Після отримання рецензії студент повинен виправити помилки, вказані викладачем.

Контрольна робота виконується після проведення всіх лекцій і лабораторних робіт. Після отримання рецензії студент повинен виправити помилки, вказані викладачем.

Для допомоги у виконанні контрольної роботи можна використовувати методичні вказівки і навчальний посібник “Локальні мережі ЕОМ” видавництва СумДУ, а також конспект лекцій дистанційного курсу з даної дисципліни.


^ 2 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1

Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetAddConnection;

б) cтворення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) виведення на екран повного найменування дисплея, що має найнижчу ціну. При пошуку враховувати тільки записи, найменування техніки в яких починається зі слова “Дисплей”;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetCancelConnection.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 2


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetConnectionDialog;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) створення нового файлу g1.lst із записів файлу g.lst, найменування техніки в яких починається із символа “К”;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetDisconnectDialog.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 3


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetAddConnection;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) обчислення загальної ціни комп'ютерних пристроїв, дані про які знаходяться в другому, п'ятому і сьомому записах файлу g.lst;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetCancelConnection.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 4


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetConnectionDialog;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) дозапис в кінець файлу g.lst першого, третього і четвертого записів з цього самого файлу;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetDisconnectDialog.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 5


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetAddConnection;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) підрахунок загальної кількості одиниць комп'ютерної техніки, інформація про яку зберігається у файлі g.lst;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetCancelConnection.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 6


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetConnectionDialog;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) виведення на екран даних з n-ого рядка файлу g.lst. Значення n ввести з клавіатури;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetCancelConnection.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 7


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:


а) підключення мережного диска функцією WnetAddConnection;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) заміна місцями третього і четвертого записів файлу g.lst;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetDisconnectDialog.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 8


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetConnectionDialog;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) заміна у файлі g.lst ціни пристрою “Системний блок” на нову ціну 950;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetDisconnectDialog.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 9


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetAddConnection;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) видалення з файлу g.lst останнього запису;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetCancelConnection.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 10


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetConnectionDialog;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) створення нового файлу g1.lst із записів файлу g.lst, взятих у зворотному порядку;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetDisconnectDialog.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 11


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetAddConnection;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) пошук у файлі g.lst комп'ютерного пристрою з найбільш високою ціною;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetCancelConnection.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 12


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetConnectionDialog;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) визначення загальної вартості комп'ютерної техніки, інформація про яку зберігаються у файлі g.lst;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetDisconnectDialog.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 13


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetAddConnection;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) пошук у файлі g.lst запису з найменуванням “Сканер HP” і зменшення кількості, що міститься в записі, на одиницю;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetCancelConnection.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 14


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetConnectionDialog;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) створення нового файлу g1.lst із записів файла g.lst, найменування техніки в яких починається зі слова “Дискети”;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetDisconnectDialog.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


Варіант 15


Завдання 1 Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetAddConnection;

б) створення на мережному диску типізованого файлу g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип string, кількість – тип integer, ціна – тип real;

в) підрахунок кількості записів у файлі g.lst, найменування техніки в яких починається зі слова “Модем”;

г) перегляд файлу;

д) вимкнення мережного диска функцією WNetCancelConnection.


Завдання 2 Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


^ 3 ОБРОБКА МЕРЕЖНИХ ФАЙЛІВ


Мережні функції Win32 API мають префікс Wnet. Для доступу до мережних ресурсів у середовищі Delphi можна використовувати такі функції.

WnetAddConnection (lpRemoteName, lpPassword, lpLocalName : PChar) : DWORD – підключення до мережного ресурсу. Тут lpRemoteName – мережне ім'я пристрою, lpPassword - пароль, lpLocalName – локальне ім'я пристрою.

WnetCancelConnection (lpName : Pchar; fForce : BOOL) : DWORD – розрив з'єднання. Тут lpLocalName – локальне ім'я пристрою, аргумент fForce встановлює можливість розриву з'єднання при відкритих файлах.

WnetGetConnection (lpLocalName, lpRemoteName: Pchar; var lpLength : DWORD) : DWORD – одержання імені мережного ресурсу за локальним іменем.

WnetConnectionDialog (hwnd : HWND; dwType : DWORD) : DWORD – виводить на екран діалогове вікно для установки з'єднання. Тут hwnd – дескриптор вікна для підключення ресурсу, dwType – тип ресурсу. Для dwType можливі такі значення: RESOURCETYPE_ANY = 0 – будь-який ресурс, RESOURCETYPE_DISK = 1 - диск, RESOURCETYPE_PRINT = 2 – принтер.

WnetDisconnectDialog (hwnd : HWND) : DWORD – виводить на екран діалогове вікно для розриву з'єднання.


^ 4 ПРИКЛАД РОБОТИ З МЕРЕЖНИМ ФАЙЛОМ


Нехай на віддаленому комп'ютері знаходиться файл, який містить прайс-лист товарів, що є в наявності на складі. Кожен запис файлу містить найменування товару, кількість і ціну. Як приклад обробки файлу розглянемо задачу пошуку в ньому записів, найменування товару в яких починається із символа “K”.

Для розв’язання використовують середовище Delphi.

Основна форма додатка Form1 має вигляд

Для введення записів використовують додаткову форму Form2.

Для кожної кнопки на формі створюють оброблювач натискання кнопки.

Підсумковий файл Unit1.pas має вигляд


unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, Unit2;


type

TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

Memo1: TMemo;

Label1: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;


Rec=record

name: string[20];

amount: integer;

price: extended;

end;


var

Form1: TForm1;

R: Rec;

f: file of Rec;

f1: file of Rec;


implementation

{$R *.DFM}


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

Result: word;

begin

Result:=WNetAddConnection('\\236-1\tmp','','F:');

if Result>0 then

MessageBox(0,'Помилка підключення','',1)

else MessageBox(0,'Диск підключено','',1)

end;


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Form2.Show;

end;


procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

AssignFile(f, 'C:\g.lst');

{$I-}

Reset(f);

{$I+}

if Ioresult>0 then

MessageBox(0,'Немає файлу g.lst','',1)

else begin

Reset(f);

AssignFile(f1, 'C:\g1.lst');

Rewrite(f1);

while not Eof(f) do begin

Read(f, R);

if R.name[1]='K' then Write(f1, R);

end;

end;

CloseFile(f);

CloseFile(f1);

end;


procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

var

s: string[40];

begin

AssignFile(f1, 'C:\g1.lst');

{$I-}

Reset(f1);

{$I+}

if Ioresult>0 then

MessageBox(0,'Немає файлу g1.lst','',1)

else begin

while not Eof(f1) do begin

Read(f1, R);

s:=R.name+' '+IntToStr(R.amount)+' '+FloatToStr(R.price);

Memo1.Lines.Add(s);

end;

end;

CloseFile(f1);

end;


procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);

var

Result: word;

begin

Result:=WNetCancelConnection('F:', false);

if Result>0 then

MessageBox(0,'Помилка вимкнення','',1)

else MessageBox(0,'Диск вимкнено’,'',1)

end;


end.


Підсумковий файл Unit2.pas має вигляд


unit Unit2;

interface


uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;


type

TForm2 = class(TForm)

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Button1: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;


var

Form2: TForm2;


implementation

uses Unit1;

{$R *.DFM}


procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);

begin

AssignFile(f, 'C:\g.lst');

{$I-}

Reset(f);

{$I+}

if Ioresult>0 then Rewrite(f);

Seek(f, FileSize(f));

with R do begin

name:= Edit1.Text;

amount:= StrToInt(Edit2.Text);

price:= StrToFloat(Edit3.Text);

end;

write(f, R);

CloseFile(f);

end;


end.


^ 5 ПЕРЕЛІКУ МЕРЕЖНИХ РЕСУРСІВ


Термін “перелічувати” (enumerate) означає: складати список подібних об’єктів, наприклад, ресурсів сервера. Для переліку мережних ресурсів в середовищі Delphi можна використовувати такі функції Win32 API.

WnetOpenEnum (dwScope, dwType, dwUsage : DWORD; lpNetResource : TnetResource; var lphEnum : THandle) – відкриває переліку. Тут dwScope – діапазон переліку, що набуває таких значень: RESOURCE_CONNECTED = 1 – підключені в даний час ресурси, RESOURCE_GLOBALNET = 2 – усі ресурси в мережі, RESOURCE_REMEMBERED = 3 – запам’ятовані з'єднання. Параметри dwType – тип ресурсу, dwUsage – тип використання ресурсу, що набуває значення: 0 – усі ресурси, RESOURCEUSAGE_CONNECTABLE = 1 – підключені безпосередньо, RESOURCEUSAGE_CONTAINER = 2 – контейнери. Параметр lpNetResource – покажчик на запис типу TnetResource, що містить опис контейнера для переліку, для root використовують значення nil. Запис TnetResource має такі поля: dwScope : DWORD – діапазон переліку; dwType : DWORD – тип: диск, принтер або інший пристрій; dwDisplayType : DWORD – тип: домен, сервер або точка розподіленого доступу, dwUsage – тип використання: підключений безпосередньо або як контейнер, lpLocalName : PAansiChar – локальне ім'я, lpRemoteName : PAnsiChar - мережне ім'я, lpComment : PAnsiChar – коментар, lpProvider : PAnsiChar – мережний провайдер. Параметр lphEnum – дескриптор ресурсу, повертається функцією.

WnetEnumResource (hEnum : Thandle; var lpCount : DWORD; lpBuffer : Pointer; var lpBufferSize : DWORD) – виконує переліку. Тут lpCount – кількість входів у списку ресурсів, що знаходяться в буфері; lpBuffer – адреса буфера, lpBufferSize – розмір буфера.

^ 6 ПРИКЛАД ПЕРЕЛІКУ РЕСУРСІВ


Наведемо приклад програми для переліку ресурсів локальної мережі.


unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

Memo1: TMemo;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}


procedure enumerate (p:pointer);

var

lpNR: PNetResource;

hEnum: THandle;

sizeb, cEntries, Result: DWORD;

s1, s2, s3, s4, s5: string;

begin

Result:= WnetOpenEnum (RESOURCE_GLOBALNET, RESOURCETYPE_DISK, 0, p, hEnum);

sizeb:= 16000;

lpNR:= PnetResource (GlobalAlloc (GPTR, sizeb));

cEntries:= 1;

while Result=NO_ERROR do

begin

Result:= WnetEnumResource

(henum, cEntries, lpNR, sizeb);

if Result>0 then

MessageBox (0, ‘Переліку закінчено’, ‘’, 1)

else if Resul=0 then

begin

s1:= StrPas (lpNR^. lpLocalName);

s2:= StrPas (lpNR^.lpRemoteName);

s3:= StrPas (lpNR^.lpComment);

s4:= StrPas (lpNR^.lpProvider);

s5:= IntToStr (lpNR^.dwUsage);

Form1.Memo1.Lines.Add

(s1+’ ,’+s2+’ ,’+s3+’ ,’+s4+’ ,’+s5);

if (lpNR^.dwUsage and

^ RESOURCEUSAGE_CONTAINER) =RESOURCEUSAGE_CONTAINER

then enumerate (lpNR);

end;

end;

WnetCloseEnum(henum);

end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

enumerate(nil);

end;


end.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна література


 1. Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Сертификация Network+: Учебный курс. – М.: Русская редакция,2002. – 704с.

 2. Дарахвелидзе П., Марков Е. Delphi 4. - СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1998. – 816с.

 3. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2003. – 864с.


Література видавництва СумДУ


 1. Бабій М.С. Локальні мережі ЕОМ:Навчальний посібник. – Суми:СумДУ, 1999. – 64с.

 2. Методические указания к лабораторным работам “Использование сетевых ресурсов Win95”, “Сетевые функции Win32 API”. – Сумы:СумГУ, 1999. – 23с.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДO ВИКОНАНЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

3 ДИСЦИПЛІНИ “КОМПЮТЕРНІ МЕРЕЖІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

напряму 0802


Відповідальний за випуск О.П. Чекалов

Редактор Н.А Гавриленко

Комп’ютерне верстання М.С. Бабія


Підп. до друку 4.03.2008. поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,86. Обл.-вид. арк. 1,07.

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.Схожі:

“комп’ютерні мережі” iconСпеціальність: 0915. 01 “Комп’ютерні системи та мережі”
Комп’ютерні системи та мережі” згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з Комп’ютерних...
“комп’ютерні мережі” iconВсеукраїнська студентська конференція «Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі»
Шановні викладачі та студенти! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській конференції «Комп'ютерні інтелектуальні...
“комп’ютерні мережі” iconВсеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі»
Шановні викладачі та студенти! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській конференції «Комп'ютерні інтелектуальні...
“комп’ютерні мережі” iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни "комп ’ ютерні мережі" для студентів напряму підготовки 0802
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерні мережі” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
“комп’ютерні мережі” iconЛекція 5 локальні та глобальні комп’ютерні мережі. Обмін інформацією в мережах
Комп’ютерна мережа — це система розподіленої обробки інформації між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку
“комп’ютерні мережі” iconПерелік публікацій кафедри „Комп’ютерні системи та мережі” за 2008 рік
Схеми глобального і локального управління в інформаційній мережі при обмеженні інтенсивностей потоків
“комп’ютерні мережі” iconПерелік публікацій кафедри „Комп’ютерні системи та мережі” за 2008 рік
Схеми глобального І локального управління в інформаційній мережі при обмеженні інтенсивностей потоків
“комп’ютерні мережі” icon8. 05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр! Комп'ютерна інженерія
Ця область інженерії зосереджена не тільки на самій роботі комп'ютерних систем, але й на їхній інтеграції
“комп’ютерні мережі” iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів....
“комп’ютерні мережі” iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи