Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” icon

Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді”
Скачати 59.15 Kb.
НазваЗаявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді”
Дата15.09.2012
Розмір59.15 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА

на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

Економіка і управління: погляд молоді”

Прізвище
Ім’я
По батькові
Назва ВНЗ
Адреса ВНЗ (з індексом), телефон
Студент/магістрант
Курс
Спеціальність
П.І.Б наукового керівника
Науковий ступінь, вчене звання, посада керівника
Домашня адреса (з індексом)
Контактний телефон
Е-mail
Назва доповіді
Тематичний напрямок (секція)
Потреба у технічних засобах (яких ?)
Планую:

  • виступити з доповіддю (до 15 хв.);

  • виступити з повідомленням (до 5 хв.);

  • взяти участь як слухач;

  • опублікувати тези доповіді.

Потреба у бронюванні місця у готелі / гуртожитку
Дата і час прибуття / від’їзду
Потреба в організації харчування
Побажання

________ ______________

дата підпис

^ Додаткова інформація


Місце проведення конференції:

м. Донецьк, б. Шевченка, 30.

Реєстрація учасників:

1 березня 2012 р. з 900 годин.

Проїзд:

- від залізничного вокзалу автобусами № 32, 46Б, 70 до зупинки „Торговий університет”;

- від а/в „Западний” автобусами № 83 та 107В до зупинки „Торговий університет”;

- від Південного а/в автобусом № 36 до зупинки „Торговий університет”.


^ Всі матеріали, оформлені згідно з ви-могами, повинні надійти до оргкомітету не пізніше 1 січня 2012 року.

Оргкомітет забезпечує бронювання місць у готелі (гуртожитку) тільки за умов попереднього інформування про час і термін прибуття. За побажанням учасників буде організовано харчування за власний рахунок.


^ Адреса оргкомітету:

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

кафедра економіки підприємства,

тел. (062) 295-14-67.


Контактні особи:

Воскобоєва Олена Володимирівна, к.е.н., доц.: (050) 942-22-55;


e-mail: econom@kaf.donduet.edu.ua;

olgav86@mail.ru.


^ Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського

Інститут економіки і управління


Четверта Всеукраїнська

студентська

науково-практична конференція


Економіка і управління: погляд молоді”

1-2 березня 2012 р.


Донецьк-2012

^ Шановні колеги!


Інститут економіки і управління

Донецького національного університету

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

запрошує студентів взяти участь у роботі

Четвертої Всеукраїнської студентської

науково-практичної конференції

Економіка і управління: погляд молоді”,


яка відбудеться 1-2 березня 2012 р.


Мета конференції: формування у студентів знань, навичок, світогляду з питань економіки, маркетингу і управління.


Тематичні напрямки роботи конференції (секції):


  1. Актуальні проблеми економіки підприємства.

  2. Маркетинговий менеджмент – сучасна філософія підприємництва.

  3. Стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі.

  4. Участь України в процесі економічної глобалізації.

  5. Становлення постіндустріальної економіки: генерація нових ідей.

  6. Іноземні мови, як шлях самореалізації майбутнього фахівця.^ Умови участі у конференції

Для включення доповіді до програми конференції необхідно не пізніше 01 січня 2012 р. надіслати до оргкомітету:

1) електронною поштою (обов’язково): текст тез, заявку на участь у конференції, скановану копію квитанції про сплату оргвнеску на e-mail: econom@kaf.donduet.edu.ua або olgav86@mail.ru/

2) поштою: паперовий варіант тез, обов’язково підписаний студентом та керівником, заявку на участь у конференції, копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету (з приміткою „На конференцію: Економіка і управління: погляд молоді”).

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку роботи конференції. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Оргвнесок складає 60 грн. Ця сума включає організаційні витрати та витрати на видання збірника матеріалів конференції.

За пересилку збірника тез доповідей (при необхідності) слід додатково сплатити 20 грн.

Реквізити для оплати:

Одержувач: Ємцева Людмила Миколаївна

Адреса: Донецьк 83000

Главпочтамт До запитання.

^ Призначення платежу: за участь у конференції „Економіка і управління: погляд молоді”. Обов’язково вказати прізвище автора тез

Проживання і харчування здійснюється за власний рахунок учасників.

^ Матеріали, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються.

.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Текст тез набирається у текстовому редакторі Word 97-2003. Обсяг тез –2 повні сторінки формату А4, включаючи рисунки, таблиці, список літератури. Всі поля по 20 мм. Текст має бути вирівняний з обох сторін, набраний через 1 інтервал шрифтом Times New Roman, кегель 14, абзацний відступ – 10 мм. Редактор формул – MS Equation. Рисунки, схеми мають бути згруповані. Сторінки не нумеруються.

У правому верхньому куту аркуша розміщуються: прізвище, ініціали автора або авторів (жирний шрифт), прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (жирний курсив). Нижче, через інтервал – назва ВНЗ, місто (курсив). Через інтервал – назва тез прописними літерами (жирний шрифт), через інтервал – текст. Обовязковим є посилання на використані джерела.


Приклад оформлення:

Іванов С.С.

Науковий керівник: Шевченко О.О., к.е.н., доцент


Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського, Донецьк


назва тез


Текст тез.


Список використаних джерел:

1. (за ДСТУ 7.1-2006).

2.

Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники.

Оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.

Роботи, які не відповідають вимогам або надійдуть із запізненням, не будуть опубліковані


Вимоги до електронного варіанту тез:

Тези доповіді та заявка на участь у конференції повинні міститися в одному файлі: спочатку – текст тез, на останній сторінці – заявка на участь у конференції. Назва файлу – прізвище першого співавтора та номер тематичного напрямку (Petrov_5). Файли повинні мати розширення .doc, .rtf .

Схожі:

Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconЗаявка на участь у ІІІ всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Наука. Студентство. Сучасність» Доповідач

Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconЗаявка на участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих ”
Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника
Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconЗаявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка”
Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова...
Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconЗаявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
Класичний приватний університет Інститут державного та муніципального управління вул. Жуковського, 70-6, каб. 705
Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconЗаявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”, яка відбудеться...
Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет журналістики Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції «Українські мас-медіа: традиції та виклики...
Заявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді” iconЗаявка на участь у науково-практичній конференції
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, краєзнавці, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, а також вчителі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи