Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І icon

Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І
Скачати 40.71 Kb.
НазваПоложення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І
Дата28.05.2013
Розмір40.71 Kb.
ТипПоложення

27 лютого 2013 р. о 12.00 год. в актовій залі 11-го корпусу

Тернопільського національного економічного університету

відбудеться засідання Вченої ради та Приймальної комісії університету


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


 1. Затвердження Положення про стипендію імені академіка АЕНУ С. І. Юрія

Доп.доц. Шинкарик М. І.


 1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп. проф. Крисоватий А. І.,

гол. бухгалтер Гугул Г. І


 1. Затвердження Положення про Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ

Доп. проф. Журавель Г. П., Погріщук Б. В. 


 1. Про порушення клопотання перед МОНмолодьспорт України про призначення дати виборів ректора ТНЕУ

Доп.доц. Шинкарик М. І.


 1. Затвердження Положення про поточний модульний контроль – ректорські контрольні роботи

Доп.доц. Шинкарик М. І.


 1. Затвердження Правил прийому до магістратури факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТНЕУ за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління» у 2013 р.

^ Доп. відп. секретар приймальної комісії доц. Возьний К. З. 


 1. Затвердження Правил прийому слухачів (іноземців та осіб без громадянства) на навчання на підготовчому відділенні ТНЕУ для іноземних громадян на 2013-2014 н. р.

^ Доп. відп. секретар приймальної комісії доц. Возьний К. З. 


 1. Затвердження Правил прийому до відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТНЕУ

Доп. доц. Іващук О. Т.


 1. Затвердження Правил прийому до відділу післядипломної освіти Вінницького інституту економіки ТНЕУ

Доп. проф. Погріщук Б. В.


 1. Про основні напрями формування розміру відшкодування витрат за навчання у ТНЕУ

^ Доп. відп. секретар приймальної комісії доц. Возьний К. З. 


 1. Про рекомендацію до друку з присвоєнням грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» навчального посібника «Економічна теорія» д-ра екон. наук, проф. кафедри економічної теорії ВІЕ ТНЕУ Сірка А. В.

Доп. доц. Шинкарик М. І.


 1. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Економіка праці та соціально-трудові відносини» авторського колективу: Дяків О. П., Островерхов В. М., Прохоровська С. А., Слівінська Н. М. (видання друге, перероблене та доповнене; за наук. ред. проф. Є. П. Качана)

^ Доп. доц. Шинкарик М. І.


 1. Рекомендація до друку монографії «Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження» д-ра політ. наук, проф. кафедри філософії та політології Рудакевича О. М.

Доп. проф. Задорожний З. В.


 1. Про затвердження освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик та їх варіативних частин із напряму підготовки/спеціальності 6.130102/ 7.13010201, 8.13010201 – соціальна робота, галузі знань 1301 – соціальне забезпечення

Доп.доц. Шинкарик М. І.


 1. Про поновлення в докторантурі та затвердження звіту докторантки кафедри менеджменту Давлетбаєвої Назгуль Бакитівни (науковий консультант – доктор економічних наук, професор Брич В. Я.)

Доп. проф. Задорожний З. В.


 1. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів 2012 року зарахування

Доп. проф. Задорожний З. В.


 1. Затвердження тем кандидатських дисертацій осіб, які прикріпленні для складання кандидатських іспитів

^ Доп. проф. Задорожний З. В.


 1. Про уточнення теми дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук аспірантки 4 року навчання кафедри управління персоналом і регіональної економіки Бакуліної Наталії Миколаївни «Формування і розвиток конкурентоспроможності персоналу» (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика) у новій редакції «Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних закладів»; та зміну спеціальності 08.00.07 на 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); наук. керівник – канд. екон. наук, проф. Качан Є. П.

Доп. проф. Задорожний З. В.


 1. Рекомендація до друку наукових журналів:

  1. «Вісник Тернопільського національного економічного університету» № 1, 2013 р.;

  2. «Журнал європейської економіки» Т. 12, № 1, 2013 р.

Доп. проф. З. В. Задорожний


 1. Конкурсні справи

1. Присвоєння вченого звання :

 • доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Костецькому Володимирові Володимировичу;

 • доцента кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва Бутову Андрієві Миколайовичу;

 • доцента кафедри міжнародної економіки ІФІМ ТНЕУ Михайлишин Лілії Іванівні;

 • доцента кафедри німецької мови Паничок Тетяні Ярославівні;

 • доцента кафедри міжнародної економіки Кривоусу Віталію Богдановичу.


2. Обрання за конкурсом на посаду професора кафедри менеджменту д-ра екон. наук, доцента Куриляк Віталіни Євгенівни.
Схожі:

Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconІнформація ученого секретаря Павлуника Івана Івановича. Звіт про фінансову діяльність університету за 2012 рік. Доповідач головний бухгалтер Остафійчук Алла Володимирівна
Доповідач – декан факультету післядипломної освіти проф. Пашковський Валерій Мелетійович
Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconРішення щодо присвоєння вченого звання доцента: к е. н. Пащенко ОлексіюВікторовичу доцента по кафедрі фінансів
Доп.: директори ін-тів проф. Нук. Король Ю. М., проф. Сербін, проф. Кошкін К. В., проф. Павлов Г. В., доц. Бобіна О. В., декан ф-ту...
Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconПоложення про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна загальні положення
Це положення регламентує призначення, порядок створення, реорганізації, перейменування, управління та фінансування діяльності науково-дослідних...
Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconПоложення про друк періодичних видань чернівецького національного університету імені юрія федьковича за кошти університету
Е спільним задумом, науковою тематикою, цільовим або читацьким призначенням, що виходить під загальною назвою з періодичністю один...
Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconМетодичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності
Комерційна діяльність: Підручник /За ред проф. В. В. Апропія. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: Знання, 2008. – с. 23-28
Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconПротокол №9 Про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт
Звіт про виконання кошторису витрат університету на наукову діяльність у 2012 році
Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconПоложення про відділ науково-технічної інформації Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 1 Загальні положення
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconМіністерство освіти І науки україни Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconПоложення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади
Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток»,...
Положення про стипендію імені академіка аену с. І. Юрія Доп доц. Шинкарик М. І. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2012 р. Доп проф. Крисоватий А. І., гол бухгалтер Гугул Г. І iconЗагальні положення
Про науково-дослідну лабораторію дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи