Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті icon

Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті
Скачати 137.25 Kb.
НазваНаказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті
Дата28.05.2013
Розмір137.25 Kb.
ТипНаказ
Тернопільський національний економічний університет


НАКАЗ


м. Тернопіль


21 лютого 2013 р. № 61


Про проведення Днів науки

в Університеті


З метою підведення підсумків науково-дослідної роботи, посилення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва, а також поглибленого дослідження проблем розбудови державності України, залучення до наукової роботи обдарованої молоді,


НАКАЗУЮ:


1. Оголосити 9-10 квітня 2013 року Днями науки в Університеті.

2. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) з проведення Днів науки та покласти на нього обов’язки з організації в їх рамках наукових заходів.

3. Провести ^ 9 квітня 2013 року Загальноуніверситетську студентську наукову конференцію «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації» (далі – студентська конференція) та 10 квітня 2013 року Загальноуніверситетську підсумкову наукову конференцію професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня ТНЕУ «Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ» (далі – конференція професорсько-викладацького складу).

4. З метою організації та проведення студентської наукової конференції деканам факультетів, директорам відокремлених інститутів, завідувачу магістратури, завідувачам кафедр: психологічних та педагогічних дисциплін; іноземних мов для зовнішньоекономічної діяльності; ділової комунікації та організаційної поведінки; іноземних мов; німецької мови; економічної теорії; філософії та політології; документознавства, інформаційної діяльності та українознавства; спорту; фізичної культури:

4.1. До 7 березня 2013 року провести І тур студентських наукових конференцій за результатами наукових досліджень відповідно до профілю факультетів (кафедр).

4.2. Залучити до проведення студентських наукових конференцій представників Ради молодих вчених і студентського наукового товариства.

4.3. Визначити і відзначити переможців факультетських студентських наукових конференцій та делегувати їх на ІІ тур студентської наукової конференції, який відбудеться в рамках Днів науки. Інформацію про підсумки І туру подати до 12 березня 2013 року в науково-дослідну частину.

4.4. Сформувати і подати до ^ 15 березня 2013 року в науково-дослідну частину в паперовому вигляді та на електронних носіях програму роботи відповідної секції студентської конференції з розрахунку не більше 10 доповідей від кафедри, яка забезпечує участь в роботі секції (додатки 2 та 3).

4.5. Забезпечити участь студентів, керівників секцій, відповідальних за студентську наукову роботу та кураторів академічних груп в роботі секційних та пленарного засідань конференції. Організувати для студентів, які не задіяні в роботі секційних та пленарного засідань, зустрічі з провідними науковцями Університету, роботу наукових гуртків, проблемних груп, науково-дослідних лабораторій, теоретичних семінарів та інших форм організації студентської науково-дослідної роботи.

4.6. Тези кращих наукових виступів студентів на конференції до 22 квітня
2013 року
подати в Раду молодих вчених для опублікування в збірнику студентських наукових праць ТНЕУ, нагородити цих студентів дипломами, грамотами та цінними подарунками.

5. Звільнити студентів денної форми навчання в Дні науки ^ 9 квітня
2013 року
від передбачених розкладом занять. Деканам факультетів забезпечити явку студентів на наукові заходи в рамках Днів науки.

6. З метою організації та проведення конференції професорсько-викладацького складу деканам факультетів, завідувачам кафедр сприяти максимальному залученню викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, а також представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та громадських організацій до участі у конференції.

7. Заступникам деканів факультетів з наукової роботи та завідувачам кафедр, члени яких братимуть участь в роботі міжфакультетських секцій, до 15 березня 2013 року подати в науково-дослідну частину в паперовому та електронному варіанті програму роботи відповідної секції конференції професорсько-викладацького складу (додатки 4 та 5).

8. Оргкомітету до ^ 22 березня 2013 року сформувати програму конференції професорсько-викладацького складу та програму проведення студентської конференції.

9. Проведення наукової конференції студентів здійснювати за таким порядком: секційні засідання з 900 до 1300 (згідно з виділеними аудиторіями) та пленарне засідання з 1400 в актовому залі Університету 9 квітня 2013 року.

10. Проведення наукової конференції професорсько-викладацького складу здійснювати за таким порядком: секційні засідання з 930 до 1300 (згідно з виділеними аудиторіями) та пленарне засідання з 1400 в актовому залі 10 квітня 2013 року.


11. Начальнику навчального відділу п. Чорному М.П. виділити аудиторії для проведення секційних засідань конференцій.

12. Директору видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка ТНЕУ» п. Французову В. С. до 3 квітня 2013 року забезпечити видання запрошень та програм конференцій.

13.Начальнику відділу інформації та зв’язків з громадськістю п. Васильків О. В. забезпечити висвітлення проведення Днів науки в Університеті в засобах масової інформації та на сайті ТНЕУ.

14. Завідувачу фотолабораторії п. Бенчу М. І. забезпечити фотографування пленарних і секційних засідань конференцій та підготовку відповідних стендів.

15. Директору центру інформаційних технологій п. Романцю І.Є. забезпечити проведення пленарних засідань конференції мультимедійним комплексом.

16.Завідувачу сектору художньо-технічного забезпечення відділу гуманітарної освіти та виховання п. Добровольському Є. Я. забезпечити художньо-технічне оформлення актової зали для проведення пленарних засідань конференцій.

17. Директору видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка ТНЕУ» Французову В. С., директору наукової бібліотеки Возьному К. З., начальнику НДЧ Письменному В. І. забезпечити організацію виставки наукової продукції професорсько-викладацького складу, молодих вчених і студентів.

18. Кращі доповіді учасників конференції професорсько-викладацького складу, що відповідають вимогам ВАК України, опублікувати у наукових фахових журналах та збірниках ТНЕУ.

19. Керівникам секцій до 12 квітня 2013 року подати звіти про проведення секційних засідань в науково-дослідну частину.

20. Науково-дослідній частині підготувати зведені звіти про проведення конференцій до 19 квітня 2013 року.

21. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи
Задорожного З.-М. В.

22. Загальному відділу (Гуменюк О. Д.) довести даний наказ до відома деканів факультетів, директорів відокремлених інститутів, завідувача магістратури, завідувачів кафедр, науково-дослідної частини, Ради молодих вчених, студентського наукового товариства, директора видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка ТНЕУ», начальника навчального відділу, начальника відділу інформації та зв’язків з громадськістю, директора центру інформаційних технологій.

В.о. ректора А.І.Крисоватий


Проект наказу вносить:

Проректор з наукової роботи З.-М.В.Задорожний

Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної

роботи (навчальний процес) М.І.Шинкарик

Начальник навчального відділу М.П.Чорний

Начальник науково-дослідної частини В.І. Письменний

Головний юрисконсульт А.П.Захарчук

Додаток 1

до наказу ректора ТНЕУ

№ 61 від 21 лютого 2013 р.


^ СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

з організації проведення Днів науки в Університеті


Крисоватий А. І., д.е.н., професор, в. о. ректора ТНЕУ – голова;

Задорожний З.-М. В., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи – заступник голови;

Іващук О. Т., к.е.н., доцент, декан ФДПМП;

Гаврилюк-Єнсен Л. В., к.е.н., доцент, декан УНФМЕМ;

Гайда Ю. І., д.с/г.н., доцент, декан УНЕФ;

Погріщук Б. В., д.е.н., професор, директор Вінницького інституту економіки;

Дем’янчук С. П., к.пед.н., доцент, директор Чортківського інституту підприєм-ництва та бізнесу;

Островерхов В. М., к.е.н., доцент, директор Івано-Франківського інституту менеджменту;

Чорний Р. С., к.е.н., декан Нововолинського факультету;

Монастирський Г. Л., д.е.н., доцент, голова Ради молодих вчених ТНЕУ;

Кравчук І. С. , к.е.н., доцент, заступник декана з НР ФББ;

Пуцентейло П. Р., д.е.н., доцент, заступник декана з НР ФАЕМ;

Шевченко А. А., к.е.н., старший викладач, заступник декана з НР ФМБМ;

Мельник Н. Г., к.е.н., доцент, заступник декана з НР ФОА;

Михайлюк В. І., викладач, заступник декана з НР ЮФ;

Дем’янюк О. Б., к.е.н., доцент, заступник декана з НР ФФ;

Хопчан М. І., к.е.н., доцент, заступник декана з НР ФЕУ;

^ Овсянюк-Бердадіна О. Ф., к.е.н., ст. викладач, заступник декана з НР по роботі з молодими вченими та студентами ФЕУ;

Якименко І.З., к.т.н., заступник декана з НР ФКІТ;

Чорний М. П., к.е.н., доцент, начальник навчального відділу;

Письменний В. І., начальник науково-дослідної частини;

Васильків О. В., начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю;

Французов В. С., директор видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка ТНЕУ»;

Банадига І. Ф., економіст І категорії відділу організації навчально-дослідної роботи студентів науково-дослідної частини;

Коваль О. В., голова студентського наукового товариства.
Проректор з наукової роботи З.-М.В.Задорожний


Додаток 2

до наказу ректора ТНЕУ

№ 61 від 21лютого 2013 р.


^ Перелік секцій Загальноуніверситетської студентської наукової конференції

з/п

Назва секції

Факультет (кафедра)

1

Інтеграція України у світовий економічний простір

Факультет міжнародного бізнесу та менеджменту, Україно-Нідерландський факультет міжнародної економіки та менеджменту, Україно-Німецький економічний факультет

2

Актуальні проблеми економіки та управління на мезо- і мікрорівнях

Факультет економіки і управління

3

Актуальні питання фінансової теорії і практики у контексті трансформаційних процесів

Факультет фінансів

4

Кредитна система України в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи

Факультет банківського бізнесу

5

Ефективна аграрна економіка

Факультет аграрної економіки і менеджменту

6

Комп’ютерні системи і мережі та інформаційні технології

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій

7

Удосконалення національної системи обліку, аналізу та аудиту

Факультет обліку і аудиту

8

Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини

Секція безпеки життєдіяльності людини кафедри психологічних і педагогічних дисциплін, кафедра спорту, кафедра фізичної культури

9

Правові основи побудови громадського суспільства в Україні

Юридичний факультет

10

Актуальні питання державної служби та адміністративного менеджменту

Магістратура, кафедра державного і муніципального управління

11

Мовні комунікації в сфері міжнародної економіки, менеджменту та маркетингу

Кафедра іноземних мов для зовнішньоекономічної діяльності, кафедра ділової комунікації та організаційної поведінки, кафедра німецької мови

12

Проблеми розвитку економічної теорії, макро- і мікроекономіки.

Кафедра економічної теорії

13

Сучасні проблеми філософії, політології та українознавства

Кафедра філософії та політології; кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

14

Прикладні задачі математики

Кафедра економіко-математичних методів

15

Підготовка студентів до успішної професійної діяльності

Кафедра психологічних і педагогічних дисциплін

16

Професійна мовленнєва компетенція в сфері економіки, права та інформаційних технологій

Кафедра іноземних мов
Проректор з наукової роботи З.-М. В. Задорожний


Додаток 3

до наказу ректора ТНЕУ

№ 61 від 21 лютого 2013 р.


^ ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ПРОГРАМИ СЕКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Секція № 3

Актуальні питання фінансової теорії і практики у контексті трансформаційних процесів


Керівник: Дем’янюк Ольга Борисівна, к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики, член Ради молодих вчених.


Секретар: Тинська Інна, студентка гр. Ф-32, голова студентського наукового товариства ФФ.

Доповіді:

Податковий контроль як елемент протидії ухиленню від сплати податків.

Дмитрук Н., ст. гр. ОПОДм-51 (н. к. – доц. Кізима А.Я.).


Адміністрування ПДВ: реалії та перспективи.

Кармеліт Ю., ст. гр. ОПОДм-51 (н. к. – доц. Таранов І.М.).


Вимоги до оформлення: згідно із взірцем, шрифт Times New Roman, розмір шрифта: 11.


Додаток 4

до наказу ректора ТНЕУ

№ 61 від 21 лютого 2013 р.


^ Перелік секцій Загальноуніверситетської наукової конференції

професорсько-викладацького складу

з/п

Назва секції

Факультет (кафедра)

1

Проблеми інституційних перетворень та удосконалення інституційної бази управління

Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки,

Факультет економіки і управління

2

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ

Факультет фінансів

3

Розвиток банківської системи України в умовах глобальної фінансової нестабільності

Факультет банківського бізнесу

4

Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні

Факультет обліку і аудиту

5

Проблеми міжнародної економіки та міжнародного менеджменту в умовах глобалізаційних процесів

Факультет міжнародного бізнесу та менеджменту, Україно-Нідерландський факультет міжнародної економіки та менеджменту,

Україно-Німецький економічний факультет

6

Удосконалення економічного механізму в агропромисловому комплексі при різних формах власності

Факультет аграрної економіки і менеджменту

7

Прогнозування та моделювання економічних процесів на макро- і мікрорівнях

Кафедра економіко-математичних методів,

кафедра економічної кібернетики та інформатики

8

Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи

Юридичний факультет

9

Перспективні інформаційні технології, комп’ютерні системи та мережі, бази даних і знань на основі інтелектуальних систем

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій

10

Гуманітарне і вітакультурне осмислення українського соціуму: минуле, сучасне, майбутнє

Кафедра соціальної роботи, кафедра психологічних і педагогічних дисциплін, кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства,

кафедра філософії і політології

11

Комунікативні методи викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах економічного профілю

Кафедра іноземних мов для зовнішньоекономічної діяльності, кафедра ділової комунікації та організаційної поведінки, кафедра іноземних мов

12

Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання шляхом впровадження інноваційних методик

Секція безпеки життєдіяльності людини кафедри психологічних і педагогічних дисциплін, кафедра спорту, кафедра фізичної культури
Проректор з наукової роботи З.-М. В. Задорожний

Додаток 5

до наказу ректора ТНЕУ

№ 61 від 21 лютого 2013 р.


^ ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ПРОГРАМИ СЕКЦІЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ


Секція № 2


Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах світової економічної кризи


^ Керівник: Кириленко Ольга Павлівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів.


Секретар: Дем’янюк Ольга Борисівна, к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики, заступник декана факультету фінансів з наукової роботи.


Доповіді:

Модернізація державних фінансів в Україні.

Кириленко О. П., д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів.


Оперативний економічний аналіз та шляхи його вдосконалення.

Шкарабан С. І., д. е. н., професор, завідувач кафедри економічного аналізу і статистики.


Вимоги до оформлення: згідно із взірцем, шрифт Times New Roman, розмір шрифта: 11.

Схожі:

Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconПроВедення Днів науки у вп «Брянківському Технолого-економічному технікумІ лну імені тараса шевченка» інформація про організацію та проведення Днів науки у вп
ПроВедення Днів науки у вп «Брянківському Технолого-економічному технікумІ лну імені тараса шевченка»
Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconНаказ №130 Про затвердження " Положення про організацію і методику проведення семінарського заняття"
З метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи
Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconІнформація про проведення Днів науки у Стахановському навчальному комплексі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Дата проведення Назва секції
Модернізація навчально-виховного процесу – ефективний шлях формування професійно-виконавської компетентності сучасного фахівця
Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconНаказ №932/06 Про підсумки конкурсу «Молодий науковець року»
Відповідно до наказу від 28. 03. 2011 №34/05, «Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №50/05 «Про проведення університетського...
Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconНаказ №932/06 Про підсумки конкурсу «Молодий науковець року»
Відповідно до наказу від 28. 03. 2011 №34/05, «Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №50/05 «Про проведення університетського...
Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconНаказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року»
На виконання наказу Донну від 20. 03. 2012 р. № 37/05 «Про проведення Фестивалю науки в ДонНУ», з метою підвищення престижу наукової...
Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconНаказ №37/05 Про проведення Фестивалю науки в ДонНУ
На виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. №444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери»...
Наказ №61 Про проведення Днів науки в Університеті iconНаказ №37/05 Про проведення Фестивалю науки в ДонНУ
На виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. №444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи