Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* icon

Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки*
Скачати 113.95 Kb.
НазваПерелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки*
Дата30.07.2012
Розмір113.95 Kb.
ТипКонкурс

Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки*

Факультети

Напрями підготовки

Предмети

Факультети

Напрями підготовки

Предмети

Факультети

Напрями підготовки

Предмети

^ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Міжнародна економіка

з фаховим спрямуванням:

- міжнародний туризм

- європейська економіка

- європейська і міжнародна політика та кризовий менеджмент

Укр.мова та література

Математика

Іноземна мова

або географія

ФІНАНСІВ


^ Фінанси і кредит

із фаховим спрямуванням:

- фінанси

- оподаткування

- фінанси у системі митних органів

Укр.мова та література

Математика

Історія України або географія

ЮРИДИЧНИЙ


Правознавство

Укр.мова та література

Історія України

Іноземна мова або математика

Менеджмент

із фаховим спрямуванням:

- менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

- менеджмент туристичного та готельного бізнесу

Укр.мова та література

Математика

^ Географія або

іноземна мова


Економічна теорія

Укр.мова та література

Математика

Історія України або географія

^ Соціальна робота

Укр. мова та література

Історія України

Географія або іноземна мова

Українсько-польська програма фінансів і страхування

на напрям підготовки:

Фінанси і кредит

із фаховим спрямуванням:

- страхова справа

- фінанси суб’єктів господарювання

Укр.мова та література

Математика

Історія України або географія

Туризм

Укр.мова та література

Географія

Історія України або іноземна мова


^ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Економічна кібернетика

з фаховим спрямуванням:

- інформаційні технології в економіці

Укр.мова та література

Математика

Історія України

або географія

^ Англомовна програма з міжнародної економіки і туризму на напрям підготовки:

міжнародна економіка

Укр. мова і література

Математика

Іноземна мова

або географія

^ Комп’ютерна інженерія

з фаховим спрямуванням:

- комп’ютерні системи та мережі

- спеціалізовані комп’ютерні системи

Системна інженерія

Укр.мова та література

Математика

Іноземна мова або фізика


^ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Економіка підприємства

Укр.мова та література

Математика

Історія України

або географія

^ УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент


із фаховим спрямуванням:


- міжнародний менеджмент

Укр.мова та література

Математика

Іноземна мова або географія


^ Програмна інженерія

з фаховим спрямуванням:

- програмне забезпечення систем


Комп’ютерні науки

Укр.мова та література

Математика

Іноземна мова або фізика


^ Управління персоналом та економіка праці

(з правом викладання основ економіки)

Укр.мова та література

Математика

Історія України

або географія

Менеджмент

із фаховим спрямуванням:

- менеджмент організацій та адміністрування

- логістика

Укр.мова та література

Математика

^ Географія або

іноземна мова

Міжнародна інформація

(міжнародні відносини)

Укр.мова та література

Іноземна мова

Всесвітня історія або математика

Маркетинг


із фаховим спрямуванням:


- міжнародний маркетинг

Укр.мова та література

Математика

Історія України або географія

^ Українсько-Американська програма з комп’ютерних наук

на напрям підготовки:

- комп’ютерні науки

(англомовна програма)

Укр.мова та література

Математика

Іноземна мова або фізика

^ Документознавство та інформаційна діяльність

Укр. мова та література

Математика

Іноземна мова або історія України

^ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Міжнародна економіка


з фаховим спрямуванням:


- міжнародні фінанси

Укр.мова та література

Математика

Іноземна мова

або географія

^ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Облік і аудит

із фаховим спрямуванням:

- облік і аудит в агропромисловому виробництві

Укр.мова та література

Математика

Історія України або географія

^ ОБЛІКУ І АУДИТУ

Облік і аудит

із фаховим спрямуванням:

- облік і аудит у промисловості

- облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері

- облік і аудит у сфері послуг

- ревізія і контроль

- облік і аудит у будівництві

Укр.мова та література

Математика

Історія України

або географія

Менеджмент

із фаховим спрямуванням:

- менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва

- менеджмент технічного сервісу

Укр.мова та література

Математика

^ Географія або

іноземна мова

Міжнародні економічні відносини

Укр.мова та література

Іноземна мова

Математика

або географія

^ ДОВУЗІВСЬКОЇ, ПІСЛЯДИП-ЛОМНОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Менеджмент

із фаховим спрямуванням:

- управління у сфері економічної конкуренції

Укр.мова та література

Математика

^ Географія або

іноземна мова

Економіка підприємства

з фаховим спрямуванням:

- економіка і фінанси підприємств агропромислового виробництва

(з правом викладання основ економіки)

Укр.мова та література

Математика

Історія України або географія

^ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

Фінанси і кредит

із фаховим спрямуванням:

- банківська справа

- операційна діяльність та облік у банках

- міжнародна кредитно-інвестиційна діяльність

Укр.мова та література

Математика

Історія України або географія

*Профільний(ні) предмети виділені. Всі студенти університету забезпечуються гуртожитком. Для бажаючих отримати офіцерське звання функціонує військова кафедра.


^ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІV рівня акредитації


приймає абітурієнтів на денну, екстернатну та заочно-дистанційну форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів:

^ БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР

За напрямами (спеціальностями) (дивись на звороті),

а також за ОКР магістр за спеціальностями:

Адміністративний менеджмент, Бізнес адміністрування,

Інтелектуальна власність, Управління проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Економіка довкілля і природних ресурсів, Державна служба


ДО БАЗОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ та

^ ТЕРИ­ТОРІАЛЬНО-ВІДДАЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ СТРУК­ТУР­НИХ ПІДРОЗДІЛІВ:

 • Вінницького інституту економіки (т. 0-432-554955);

 • Івано-Франківського інституту менеджменту (т. 0-342-559695);

 • Чортківського інституту підприємництва і бізнесу та

Коледжу Чортківського інституту підприємництва і бізнесу

(т.0-252-21397);

 • Нововолинського факультету (т. 0-3344-32409);

 • Самбірського факультету прикладного програмного забез­пе­чення (т. 0-3236-33097);

 • Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій (т. 0-3472-61808);

 • Кам’янець-Подільського НКЦ (т. 0-3849-21132);

 • Кримського НКЦ (т. 0-654-251780);

 • Луцького НКЦ (т. 0-332-771741);

 • Свалявського НКЦ (т. 0-3133-22252);

 • Єреванської філії (та ОКР молодший спеціаліст) (т. 00-3741-612202).


Здійснює перепідготовку (друга вища освіта) за ОКР «спеці­а­ліст» за ліцензованими напрямами (т. 0-352-539996)


Для здобуття ОКР ^ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

– на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу)

– на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу)

Спеціаль­ності

За результатами вступних випро­бу­вань на 1-й курс (випус­кники 9-х класів)

За результатами ЗНО на 2-й курс (випускники

11-х класів)


На базі ОКР «кваліфіко­ваний робітник»

на 2-й курс

 • право­знавство

Української мови та історії України

Української мови та літератури,

історії України або географії

Фахове вступне ви­про­­бування

- бухгалтерський облік;

- фінанси і кредит;

- організація виробництва

Української мови та математики

Української мови та літератури, математики або історія України

Фахове вступне ви­пробування

- обслугову­ван­ня комп’ю­тер­них систем і мереж

Української мови та математики

Української мови та літератури, математики або фізика

Фахове вступне ви­пробування

приймальнА комісіЯ ТНЕУ РАДО ВІТАЄ ВАС

За адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11(корпус №1)

Графік роботи: з 9-00 до 17-00 год. (перерва з 13-00 до 14-00)

тел. (0-352) 475060

e-mail: pk@tane.edu.ua , Skype: pk_tneu
^

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВВступники на основі повної (базової) загальної середньої освіти

На денну форму навчання:

з 2 по 31 (20) липня 2012 року

На заочно-дистанційну форму навчання:

з 2 по 31 липня 2012 року

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів

кваліфікований робітник (на денну форму навчання), молодший спеціаліст (на денну та заочно-дистанційну форму навчання):

з 2 по 24 липня 2012 року

бакалавр, спеціаліст, магістр (на денну та заочно-дистанційну форму навчання):

з 2 по 25 липня 2012 року


Необхідні документи


 1. Заява (заповнюється в приймальній комісії).

 2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

 3. Медична довідка за формою 086-о або її копія, завірена в установленому порядку;

 4. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

 5. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у 2008, 2009, 2010, 2011 або 2012 році (для вступників на перший курс);

 6. Чотири конверти з марками (два з них адресуються абітурієнтом на домашню адресу);

 7. Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку;

 8. Копія паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).


Європейська асоціація університетів

Європейська асоціація міжнародної освіти


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ми на крок попереду!


Схожі:

Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconПерелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки*

Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconПерелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки*

Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconПерелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки*

Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconХарківської національної академії міського господарства
...
Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconПерелік конкурсних предметів
Для всіх напрямів підготовки українська мова та література визначається як перший конкурсний предмет
Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconПерелік напрямів підготовки та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру

Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconПерелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів

Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconПерелік конкурсних предметів у сертифікаті українського центру оцінювання якості освіти
Для всіх напрямів підготовки  українська мова та література визначається як перший конкурсний предмет
Перелік конкурсних предметів сертифіката, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору в межах факультетів та напрямів підготовки* iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Французька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи