Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік icon

Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
Скачати 388.68 Kb.
НазваНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
Сторінка1/2
Дата22.02.2014
Розмір388.68 Kb.
ТипНаказ
  1   2
Тернопільський національний економічний університет


Н А К А З


м. Тернопіль


1 жовтня 2013 р. № 438


Про підведення підсумків наукової та

науково-технічної діяльності за 2013 рік

і формування Плану наукової та

науково-технічної діяльності ТНЕУ

на 2014 рік

З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної діяльності університету на 2014 рік,


Н А К А З У Ю:

1. Деканам факультетів, директорам відокремлених інститутів, завідувачам кафедр та керівникам наукових підрозділів:

1.1. У жовтні-листопаді 2013 року на засіданнях вчених рад факультетів, відокремлених інститутів і кафедр підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік, виконання плану підготовки докторів та кандидатів наук; плану проведення наукових та науково-технічних заходів; плану науково-видавничої діяльності; тематичних планів науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок коштів: загального фонду державного бюджету; замовників; грантів; міжнародних освітніх організацій, програм та фондів, які містять наукову складову; кафедральних досліджень і розробок, які виконувались науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами, а також плану заходів ТНЕУ щодо ефективного використання бюджетних коштів, які виділяються МОН України на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок.

1.2. До ^ 2 грудня 2013 року представити в Науково-дослідний інститут інноваційного розвитку та державотворення (НДІ ІРД) звіт про наукову діяльність факультетів, відокремлених інститутів, кафедр, наукових підрозділів з аналізом показників та висвітленням найважливіших результатів досліджень і розробок (згідно з додатками 1, 2, 3) в паперовому та в електронному вигляді, який повинен складатися з таких розділів:

- визначні результати фундаментальних досліджень, зокрема наукові досягнення світового рівня;

- конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології із зазначенням підприємств і організацій, які можуть бути зацікавлені у їх використанні;

- інформація про заходи, що здійснювались спільно з науковими установами НАН та галузевих академій наук України, з підприємствами;

- відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених;

- нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

- відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, в т.ч. відомості про індивідуальні міжнародні гранти;

- відомості про проведені наукові та науково-технічні заходи із зазначенням організаторів, кількості і складу учасників, а також основних результатів заходу;

- описи розробок із значним економічним та соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації їх результатів, разом з копіями відповідних актів впровадження у виробництво та навчальний процес, даними щодо одержання економічного ефекту тощо.

1.3. Для формування Плану наукової та науково-технічної діяльності університету на 2014 рік до 2 грудня 2013 року подати в НДІ ІРД (у паперовому та в електронному вигляді):

1.3.1. Пропозиції до плану проведення наукових та науково-технічних заходів на 2014 рік (згідно з додатком 4).

1.3.2. Пропозиції до плану проведення міжнародних, всеукраїнських та внутріуніверситетських наукових конференцій молодих вчених та студентів на 2014 рік (згідно з додатком 5).

1.3.3. Перелік монографій, які виконані за результатами держбюджетних наукових розробок, досліджень в межах основного робочого часу професорсько-викладацького персоналу, для включення до плану наукових видань університету на 2014 рік (згідно з додатком 6).

1.3.4. Проекти тематичних планів науково-дослідних робіт, які виконуватимуться в межах основного робочого часу професорсько-викладацького персоналу, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня у 2014 році (згідно з додатком 7).

1.3.5. Протягом листопада-грудня місяців разом з відділом аспірантури і докторантури провести уточнення плану підготовки докторів та кандидатів наук на 2014 рік.

1.4. Прийняти до уваги, що у випадку відсутності інформації по будь-якому із пунктів звіту матеріали аналізу роботи підрозділу університету за 2013 рік прийматись не будуть.

2. Науковим керівникам (відповідальним виконавцям) науково-дослідних робіт:

2.1. Виконаних за рахунок коштів загального фонду державного бюджету професорам Задорожному З.-М.В., Дзюблюку О.В., Савельєву Є.В., Бричу В.Я., Диваку М.П., Кириленко О.П., Тарнавській Н.П. та доценту Березькому О.М. до 2 грудня 2013 року подати в НДІ ІРД для проведення реєстраційного обліку в УкрІНТЕІ заключні звіти з науково-дослідних робіт (з внутрішньою та зовнішньою рецензіями для робіт), анотовані звіти у вигляді комп’ютерних файлів та роздрукованих текстів звітів з актами про впровадження результатів досліджень у навчальний процес та довідками про їх використання підприємствами, організаціями, установами для представлення до департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки України (згідно з додатком 8, 9).

2.2. Перехідних (1-2 років виконання) за рахунок коштів загального фонду державного бюджету професорам Крисоватому А.І., Дем’янишину В.Г., Матвіїву М.Я., Николайчуку Я.М., Фурману А.В. до 2 грудня 2013 року подати в НДІ ІРД проміжні звіти з науково-дослідних робіт для проведення реєстраційного обліку в УкрІНТЕІ та анотовані звіти у вигляді комп’ютерних файлів та роздрукованих текстів звітів (згідно з додатком 10).

2.3. Виконаних за рахунок коштів спеціального фонду (за договорами з підприємствами (організаціями) на створення (передачу) науково-технічної продукції) професорам Гевку Р.Б., Дем’янишину В.Г., Задорожному З.В., Качану Є.П., Кириленко О.П., Крисоватому А.І., Ляшенко О.М., Николайчуку Я.М., Пушкарю М.С., Саченку А.О., Сохацькій О.М.; доцентам Монастирському Г.Л., Білецькій І.М., Возьному В.І., Сломі В. М. в 10-денний термін після завершення науково-дослідної роботи подати в НДІ ІРД для проведення реєстраційного обліку в УкрІНТЕІ заключні звіти з науково-дослідних робіт.

2.4. Виконаних в межах основного робочого часу професорам Вихрущу А.В., Мельник А.Ф., Николайчуку Я.М., Сохацькій О.М., Фурману А.В.; доцентам Іващук І.О., Гордополовій Н.В., Вергун Л.І., Дишканту М.В., Іващуку О.Т., Ляпандрі А.С. до 2 грудня 2013 року подати в НДІ ІРД заключні та анотовані звіти про науково-дослідні роботи (додаток 11) разом з актами про впровадження результатів досліджень у навчальний процес (додаток 12).

3. Керівникам (одержувачам) міжнародних наукових грантів до 2 грудня 2013 року підготувати і подати в НДІ ІРД звіти про виконання наукових досліджень в рамках грантів (додаток 13).

4. Раді молодих вчених (п. Маршалок Т. Я.), Студентському науковому товариству (п. Коваль О. В.) до 2 грудня 2013 року підготувати і подати в НДІ ІРД інформацію про науково-дослідну і інноваційну діяльність молодих вчених та студентів за 2013 рік (у паперовому та в електронному вигляді).

5. Відділу міжнародного співробітництва (п. Ліщинський І. О.) до 2 грудня 2013 року подати в НДІ ІРД інформацію про участь університету у міжнародних освітніх організаціях, програмах, фондах за 2013 рік (у паперовому та в електронному вигляді).

6. До 20 грудня 2013 р. на засіданні науково-технічної ради з головних напрямків наукових досліджень заслухати:

6.1. Звіти деканів факультетів, директорів відокремлених інститутів, керівників наукових підрозділів, голови Ради молодих вчених та голови Студентського наукового товариства про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік.

6.2. Звіти наукових керівників (відповідальних виконавців) про завершені науково-дослідні роботи (етапи), які виконані за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та замовників.

6.3. Узагальнюючий звіт про наукову та науково-технічну діяльність університету за 2013 рік і План наукової та науково-технічної діяльності університету на 2014 рік для представлення на затвердження Вченою радою ТНЕУ.

7. Науково-дослідному інституту інноваційного розвитку та державотворення (п. Монастирський Г. Л.) вивести рейтинг наукової та науково-технічної діяльності ТНЕУ за 2013 рік в розрізі факультетів, інститутів, кафедр та інших наукових підрозділів, а також докторів та кандидатів наук.

8. Директору НДІ ІРД п. Монастирському Г. Л., начальнику відділу інформації та зв’язків з громадськістю п. Васильків О. В. та директору ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ» п. Французову В. С. забезпечити підготовку та видання інформаційного буклету про наукову діяльність університету.

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи професора Задорожного З.-М. В.

10. Загальному відділу (п. Гуменюк О. Д.) довести даний наказ до деканів факультетів, директорів відокремлених інститутів, завідувачів кафедр, керівників наукових підрозділів, НДІ ІРД, Ради молодих вчених, Студентського наукового товариства, відділу інформації та зв’язків з громадськістю, відділу міжнародного співробітництва та ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ».


Ректор А.І.Крисоватий


Погоджено:

Проректор з наукової роботи З.-М. В. Задорожний


Директор НДІ ІРД Г.Л. Монастирський


Головний юрисконсульт А.П.Захарчук


Додаток 1

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.


П О К А З Н И К И

наукової та науково-технічної діяльності кафедри _____________________________________________________________________

за 2013 р.


№ з/п

Показники

2013

1.

Наукові, науково-педагогічні кадри
1.1

Чисельність наукових та науково-педагогічних працівників, всього:
1.1.1

Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, всього:з них: докторів науккандидатів наукбез ступеня
1.1.2.

Чисельність сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеруз них: докторів науккандидатів наукбез ступеня
1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДДКР, всього:з них: докторів науккандидатів наукбез ступеня
2.

Підготовка наукових кадрів
2.1.

Кількість докторантів
2.2.

Кількість аспірантів, всього:з них: з відривом від виробництва
2.3

Кількість захищених кандидатських дисертацій
2.4.

Кількість захищених докторських дисертацій
3.

Фінансування НДДКР
3.1.

Обсяг фінансування із загального фонду держбюджету, тис. грн.:кількість робіт
3.2.

Обсяг фінансування за рахунок коштів замовників , тис. грн.:кількість робіт
3.3

Обсяг фінансування від міжнародних фондів, тис. грн.:кількість грантів
4.

Результативні показники виконання НДДКР
4.1

Кількість закінчених робіт
4.2

Впроваджено результатів розробок у: виробництвонавчальний процес
4.3.

Подано заявок на видачу охоронних документів
4.4.

Отримано охоронних документів
4.5.

Кількість винахідників (чол.)
5.

Публікації, конференції
5.1.

Видано наукових праць, всього (од./друк.арк.)
5.2.

в тому числі:
5.2.1.

монографій (од./друк.арк.);
5.2.2.

підручників (од./друк.арк.);
5.2.3.

навчальних посібників (од./друк.арк.), всього:– з грифом МОН України (од./друк.арк.);– рекомендованих Вченою радою ТНЕУ (од./друк.арк.);
5.2.4

статей в наукових журналах (од./друк.арк.), всього:– у фахових виданнях (од./друк.арк.)– у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші)
5.2.5.

статей у зарубіжних виданнях (од./друк.арк.)
5.2.6

тез доповідей на конференціях (од./друк.арк.)
5.3.

Кількість проведених наукових семінарів і конференцій
5.4.

Участь викладачів у наукових конференціях інших ВНЗ, наукових установ (чол.)кількість конференцій/зроблених доповідей
6.

Творчі зв’язки
6.1.

Наявність заключених угод про співпрацю (од.)вказати назву установи, підприємства, організації, з якими
укладені угоди
6.2.

Філіали кафедр (од.)вказати назву установи, підприємства, організації, де знаходиться філіал
7.

Наукова робота студентів
7.1.

Кількість студентів, які беруть участь у науковій роботі, всього:в тому числі: в теоретичних семінарах (од. /чол.)в наукових гуртках (од ./чол.)в проблемних групах (од. /чол.)економічних лабораторіях (од./чол.)інших формах (од./чол.)при виконанні держбюджетних та госпдоговірних
досліджень, чол.при підготовці дипломних та магістерських робіт
дослідницького характеру, чол.
7.2.

Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах (1/2 тури)
7.3.

Кількість студентів, які одержали нагороди за результатами 2 туру
7.4.

Кількість студентів, які приймали участь в наукових конференціях
7.5.

Кількість студентів, які прийняли участь у конкурсах наукових робіт/

одержали нагороди, чол.
7.6.

Кількість студентів, які прийняли участь у конкурсах дипломних і магістерських робіт/одержали нагороди, чол.
7.7.

Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентівз них самостійно


Завідувач кафедри _________________________________________


Додаток 2

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.


В І Д О М О С Т І

про захищені докторські (кандидатські) дисертації докторантами (аспірантами),

здобувачами наукового ступеня та співробітниками університету у 2013 році

кафедрою__________________________________________________________________
з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові

докторанта, аспіранта, здобувача наукового ступеня; основне

місце

роботи

Науковий консультант

(науковий керівник)

Спеціальність

Тема

дисертації

Термін закінчення докторантури, аспірантури або прикріплення здобувача наукового ступеня

Дата і місце захисту

Дата отримання диплому

1

2

3

4

5

6

7

8


Завідувач кафедри _____________________


Додаток 3

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.

П У Б Л І К А Ц І Ї

професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, докторантів,

аспірантів та студентів за 2013 рік

кафедрою__________________________________________________________________
з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові автора

По видах публікацій

Назва

Видавництво

Рік видання

К-ть сторінок

К-ть др.ар.

1

2

3

4

5

6

7

МонографіїПідручникиНавчальні посібники з грифом МОН УкраїниНавчальні посібники, які рекомендовані Вченою Радою ТНЕУБрошуриНаукові публікації у фахових виданнях


Інші (статті в наукових журналах, збірниках, тези доповідей, тощо)


Наукові публікації в міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Webometrics та ін.)


Наукові публікації в зарубіжних виданнях

( не включати наукові публікації в міжнародних наукометричних базах даних)Завідувач кафедри ________________


Примітка: 1. Для підтвердження достовірності даних разом із переліком публікацій подати копії титульних аркушів з бібліографічним описом монографій, підручників та навчальних посібників.

2. При виданні наукових праць колективом авторів зазначити внесок кожного автора в друкованих аркушах.

3. У перелік публікацій не включати видання навчально-методичного характеру (методичні вказівки, навчальні комплекси тощо).

4. Перелік публікацій подавати українською мовою.


Додаток 4

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.

^ П Л А Н

проведення наукових та науково-технічних заходів на 2014 рік

кафедрою__________________________________________________________________
з/п

Тема

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

Кількість учасників

(в т.ч. іноземних, іногородніх)

Місце та термін проведення

Країни-учасниці (для міжнародних НТЗ)

Джерело фінансування (кошти МОН України та зацікавлених організацій)

1

2

3

4

5

6

7

1. Міжнародні наукові конференції

1.1.2. Всеукраїнські наукові конференції

2.1.3. Наукові семінари

3.1.4. Круглі столи

4.1.5. Внутріуніверситетські наукові заходи

5.1. Наукові конференції

5.1.1.5.2. Наукові семінари

5.2.1.5.3. Круглі столи

5.3.1.Завідувач кафедри ____________________


Примітка: Згідно з рекомендаціями МОН України всеукраїнські заходи планувати і проводити спільними зусиллями декількох вітчизняних ВНЗ, а міжнародні – разом із закордонними навчальними закладами або установами, зазначивши у відповідній колонці повну назву і місцезнаходження закладу.


Додаток 5

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.

^ П Л А Н

проведення міжнародних, всеукраїнських та внутріуніверситетських наукових
конференцій молодих вчених та студентів на 2014 рік


кафедрою__________________________________________________________________


Назва заходу

Назва кафедри, місто та термін проведення

Кількість

учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

1. Міжнародні науково-практичні конференції студентів та молодих вчених

2. Всеукраїнські наукові конференції студентів та молодих вчених

3. Внутріуніверситетські наукові заходи студентів та молодих вчених


Завідувач кафедри ____________________


Примітка: Згідно з рекомендаціями МОН України всеукраїнські заходи планувати і проводити спільними зусиллями декількох вітчизняних ВНЗ, а міжнародні – разом із закордонними навчальними закладами або установами, зазначивши у відповідній колонці повну назву і місцезнаходження закладу.


Додаток 6

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.

^ П Л А Н


видання монографій _________________________________________________ на 2014 рік

(назва кафедри)
з/п

Повна назва видання

Автор (керівник колективу авторів); науковий ступінь, вчене звання

Мо­ва

Обсяг,

(д.а.)

Ти­раж, (тис. примір.)

Термін здачі рукопи­су, (місяць)

Видавниц-тво

Джерело фінансуван-ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Завідувач кафедри __________________________


Примітка: Зазначити за результатами яких наукових досліджень виконана монографія (держбюджетних, в межах основного робочого часу професорсько-викладацького персоналу, досліджень докторантів, тощо).


Додаток 7

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.


^ П Л А Н

науково-дослідних робіт, які виконуватимуться в межах другої половини робочого дня професорсько-викладацького складу на 2014 рік
з/п

Назва НДР, науковий керівник

Підстава для виконання (рішення кафедри, дата, № протоколу)

Термін виконання (місяць, рік)

Назва розділів, виконавці (викладачі, докторанти, аспіранти, студенти)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

Примітка: Для проведення державної реєстрації нових науково-дослідних робіт можна ознайомитись з Інструктивними матеріалами в НДІ ІРД або на сайті www.uintei.kiev.ua.


Завідувач кафедри ________________


Додаток 8

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.


^ АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за завершеною науково-дослідною роботою за __________ роки

(Характер НДР: фундаментальне дослідження)

1. Тема НДР:

2. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

3. Номер державної реєстрації НДР:

^ 4. Номер облікової картки заключного звіту:

5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:

6. Терміни виконання: початок - ________, закінчення - _________.

^ 7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом / фактичний) _________тис. гривень.

8. Короткий зміст запиту (до 40 рядків тексту):

- предмет та об'єкт дослідження;

- мета науково-дослідної роботи;

- основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети;

- у випадку, якщо відбувалися відхилення від запланованого календарного плану НДР, коригування завдань, проблем та результатів, викладених у запиті – описати це у звіті.

^ 9. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):

- вказати використані методи наукових досліджень, методики, обладнання;

- зазначити, які з описаних в запиті ідей та гіпотез, реалізовані при виконанні НДР;

- результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

^ Номер етапу

Назва етапу

згідно з технічним завданням

Заплановані

результати етапу

Отримані результати етапу

1.


2.


3.


^ 10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30 рядків тексту).

11. Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень в даній галузі (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту).

^ 12. Практична цінність результатів НДР (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість тощо) (до 30 рядків тексту).

^ 13. Використання результатів у навчальному процесі (нові (оновлені) курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів НДР).

^ 14. Результативність виконання науково-дослідної роботи

з/пКритеріїЗаплановано

(відповідно

до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість

кількість

%

1.

Публікації колективу виконавців НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи).

1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.7. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.8. Словники, довідники.


2.

Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.


3.

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, які створено за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.


4.

Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.

4.2. Молодих учених та аспірантів.


15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за матеріалами досліджень за період виконання НДР)

^ 16. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР.

^ 17. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від ________ протокол № _______ про закінчення роботи.^ Керівник роботи:


_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи:


________________________ ПІБ

підпис

підпис

МПДодаток 9

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.


^ АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за завершеною науково-дослідною роботою за __________ роки

(Характер НДР: прикладне дослідження/розробка)

1. Тема НДР:

2. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

3. Номер державної реєстрації НДР:

^ 4. Номер облікової картки заключного звіту:

5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:

6. Терміни виконання: початок - ________, закінчення - _________.

^ 7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом / фактичний) _______тис. грн.

8. Короткий зміст запиту ( до 40 рядків тексту):

- предмет та об'єкт дослідження;

- мета науково-дослідної роботи;

- основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети;

- у випадку, якщо відбувалися відхилення від запланованого календарного плану НДР, коригування завдань, проблем та результатів, викладених у запиті – описати це у звіті.

^ 9. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):

- вказати використані методи наукових досліджень, методики, обладнання;

- зазначити, які з описаних в запиті ідей та гіпотез, реалізовані при виконанні НДР;

- результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

^ Номер етапу

Назва етапу згідно з технічним
завданням


Заплановані результати етапу

Отримані результати етапу

1.


2.


^ 10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів (до 30 рядків тексту).

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (до 40 рядків тексту)

^ 12. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість, ступінь впровадження, обсяг впровадження (грн.), споживачі продукції; обсяг коштів, необхідних для промислового впровадження результатів) (до 60 рядків тексту)

^ 13. Використання результатів роботи у навчальному процесі (нові (оновлені) курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів НДР)

^ 14. Результативність виконання науково-дослідної роботи
Показники

Заплановано

(відповідно до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість

кількість

%Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи).

1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.7. Навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України).

1.8. Словники, довідники.
Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.

2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.
Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав.

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.
Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.

4.2. Молодих учених та аспірантів.


15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за матеріалами досліджень за період виконання НДР).

^ 16. Використання результатів НДР в промисловості (інших галузях) (до 30 рядків):

- проведено промислові випробування;

- виготовлено експериментальний зразок;

- впроваджено результати (укладено госпдоговір або продано ліцензію – вказати обсяг договору, замовника, терміни виконання).

^ 17. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР

^ 18. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від ________ протокол № ______ про закінчення роботи.


^ Керівник роботи:


_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи:


________________________ ПІБ

підпис

підпис

МПДодаток 10

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.


Анотований звіт для перехідних держбюджетних тем

^ 1.Назва науково-дослідної роботи, номер державної реєстрації: _____________________

2. Термін виконання роботи, обсяг фінансування на рік: (тис. грн.)

3. Категорія роботи: фундаментальна, прикладна

4. Керівник науково-дослідної роботи (п.і.б., наук. ступінь, вч. звання, посада)

5. Виконавці: штатні (кількість), сумісники (кількість), з них: академіки та чл.-кор. НАНУ і державних галузевих академій наук (п.і.б., наук. ступінь, вч. звання, посада, членство в академії); доктори наук, кандидати наук; докторанти, аспіранти, студенти.

  1. Анотація

  2. Основні наукові результати. Розкрити зміст одержаних наукових результатів, в т.ч. зі створення: методів, наукових методик і засобів, теорій, технологій, моделей, нових видів техніки, приладів, речовин, матеріалів, автоматизованих комплексів та систем, баз даних та баз знань; програмних продуктів; методик, законодавчих та нормативних документів, стандартів.

^ 8. Практична цінність. Визначити та обґрунтувати патенто- і ліцензійноспроможні результати; інвестиційну привабливість; обґрунтований економічний, соціальний та інший ефект результатів роботи; підприємства, організації, установи, заклади, що впроваджують результати, шляхи просування на ринок.

^ 9. Захисти дисертацій. Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищені на базі науково-дослідної роботи (найменування дисертації, докторська чи кандидатська, автор, науковий керівник або консультант, дата захисту).

^ 10. Перелік наукових публікацій, доповідей на конференціях за звітний рік.

11. Де обговорювались результати роботи, № і дата протоколу.Науковий керівник теми 

_______________________
^
підпис, датаПроректор з наукової роботи


___________________ З.-М.В.Задорожний

підпис, датаДодаток 11

до наказу № 438

від 1 жовтня 2013 р.


^ Анотований звіт для завершених кафедральних тем
  1   2

Схожі:

Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconНаказ №283 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2013 рік, та на підставі...
Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconНаказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2012 рік, та на підставі...
Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconРозпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік
Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30. 11. 2012 року №1360 щодо підведення підсумків наукової...
Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconПро підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році
Директорам інститутів, (деканам факультетів), керівникам відокремлених наукових підрозділів
Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів, що підпорядковані науково-дослідній...
Наказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка наказ
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів, що підпорядковані науково-дослідній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи