Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний icon

Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний
Скачати 47.25 Kb.
НазваЗасідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний
Дата22.02.2014
Розмір47.25 Kb.
ТипДокументи

Засідання Вченої ради та приймальної комісії ТНЕУ

12 лютого 2014 р. 0 12.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1. Про присвоєння звання «Почесний працівник університету» заступнику головного бухгалтера Голоднюк Ользі Федорівні

Доп. проф. А. І. Крисоватий


2. Аналіз підсумків зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів за перший семестр 2013-2014 н. р.

Доп. доц. М. П. Чорний


3. Про затвердження тем кандидатських дисертацій та призначення наукових керівників аспірантам і здобувачам першого року навчання

Доп. проф. З. В. Задорожний 


^ 4. Звіт про диспансеризацію працівників університету

Доп. проф. В. Я. Брич


5. Про дозвіл змінити назву програми ОКР «магістр» спеціальності «Економічна кібернетика» на «Інформаційні технології в економіці» та внести зміни у відповідні стандарти ТНЕУ з підготовки магістрів за вказаною спеціальністю

Доп. проф. М. П. Дивак


^ 6. Про затвердження ліцензійних справ:

спеціальностей:

 • 8.18010001 «Управління соціальним закладом»;

 • 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»;

 • 8.18010015«Консолідована інформація»;

 • 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів»;

галузі знань


1801 «Специфічні категорії»

 • 8.03020401 «Міжнародна інформація»;

0302 «Міжнародні відносини»

 • 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології»;

 • 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології»;


0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

 • 8.03040101 «Правознавство» (заочної форми навчання);

0304 «Право»

 • 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємств» у коледжі ЧННІПБ;

 • 5.03050802 «Оціночна діяльність» у коледжі ЧННІПБ


0305 «Економіка та підприємництво»

Доп. доц. М. І. Шинкарик

^ 7. Про затвердження акредитаційних справ:

спеціальностей:

 • 8.03040101 «Правознавство»;

галузі знань

0304 «Право»

 • 5.03050801 «Фінанси і кредит» у Коледжі економіки, права та інформаційних технологій;


0305 «Економіка та підприємництво»

 • 5.03040101 «Правознавство» у Коледжі економіки, права та інформаційних технологій;


0304 «Право»

напрямів підготовки
 • 6.030204 «Міжнародна інформація»;

0302 «Міжнародні відносини»

 • 6.030508 «Фінанси і кредит» у Кам'янець-Подільському НКЦ

0305 «Економіка та підприємництво»

Доп. доц. М. І. Шинкарик


^ 8. Про відрахування Кравчук Наталії Ярославівни з докторантури у зв’язку із рекомендацією її дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук до обговорення на міжкафедральному семінарі (науковий консультант – д-р екон. наук, проф. С. І. Юрій).

Доп. проф. З. В. Задорожний


^ 9. Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук доцента кафедри фінансів, обліку і контролю ТНТУ ім. І. Пулюя Константюк Наталії Іванівни у такому формулюванні: «Фінансова диверсифікація вищих навчальних закладів» (спеціальність: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»); та призначення наук. консультантом – д-ра екон. наук, проф. В. В. Козюка

Доп. проф. З. В. Задорожний


^ 10. Про уточнення тем дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та зміни спеціальностей:

 • аспіранта кафедри комп’ютерних наук Пасічник Наталії Романівни «Математичні моделі характеристик якості Веб-сайтів та методи їх побудови в умовах невизначеності» у новій редакції: «Математичні моделі відвідуваності Веб-сайтів та методи їх ідентифікації» та зміни спеціальності 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на спеціальність 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» (наук. керівник – д-р техн. наук, професор М. П. Дивак);

 • аспіранта кафедри управління персоналом і регіональної економіки Коцелко Світлани Михайлівни «Вдосконалення систем оплати праці в умовах трансформації форм власності (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Тернопільської області)» у новій редакції: «Мотиваційні засади вдосконалення оплати праці в харчовій промисловості» та зміни спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» на спеціальність 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (наук. керівник – канд. екон. наук, професор Є. П. Качан

Доп. проф. З. В. Задорожний


^ 11. Про надання академічної відпустки докторантці третього року навчання (за власні кошти) Давлетбаєвій Назгуль Бакитівні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я (науковий консультант – д-р екон. наук, професор Брич В. Я.)

Доп. проф. З. В. Задорожний


^ 12. Про дозвіл на проведення лекційних занять:

 • викладачу кафедри обліку у виробничій сфері Дерій Марії Василівні;

 • викладачу кафедри державного і муніципального управління Дракохруст Тетяні Вікторівні

Доп. доц. М. І. Шинкарик


13. Про рекомендацію до друку наукового журналу «Психологія і суспільство» № 1, 2014 р.

Доп. проф. З. В. Задорожний


14. Конкурсні справи

14.1.Присвоєння вченого звання:

 • професора кафедри філософії та політології Рудакевичу Олегові Михайловичу;

 • доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Блашків Ользі Володимирівні;

 • доцента кафедри фінансово-економічної безпеки Москалюк Надії Богданівні;

 • доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ Ясишеній Валентині Валеріївні.
Схожі:

Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconПорядок денний засідання опікунської ради 19. 02. 2013 року о 17 год 00 хв

Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 15 лютого 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconЗасідання науково-технічної ради запорізького національного університету від 23 лютого 2012 р. Порядок денний
Висунення кандидатур на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconРішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали
Провести контрольний замір залишкових знань студентів денної форми навчання (до 02. 03. 10 р деканати факультетів)
Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
Засідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи