Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації icon

Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації
Скачати 59.02 Kb.
НазваЗаявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації
Дата08.08.2012
Розмір59.02 Kb.
ТипРегламент

З А Я В К А

на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

«Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації»


Прізвище, ім’я, по-батькові ______________________

Науковий ступінь, вчене звання___________________

Місце роботи (навчання) _________________________

Посада ________________________________________

Факультет _____________________________________

П.І.Б. наукового керівника (для студентів) та науковий ступінь, вчене звання і посада ___________

Тема доповіді ______________________

Назва секції __________

Необхідність технічних засобів ________

Потреба в житлі: так; ні;

Контактний телефон ________________

Е-mail ____________________________


^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Понеділок, 19 березня 2012 року

Прибуття учасників конференції.

Вівторок, 20 березня

8.30-9.30

– реєстрація учасників

9.30-11.30

– пленарне засідання

11.30-12.00

– кава-брейк

12.00-14.30

– секційні засідання

14.30-15.15

– перерва на обід

15.15-16.30

– секційні засідання (продовження)

Середа, 21 березня

9.00-10.30

Підведення підсумків конференції. Нагородження учасників.

Закриття конференції

11.00-15.00

Екскурсійна програма для іногородніх гостей

16.00

Від’їзд учасників конференції


Всі матеріали, оформлені згідно з вимогами,

повинні надійти до оргкомітету

не пізніше 1 березня 2012року.


Робочі мови:

українська, англійська, російська


До початку роботи конференції

планується видання збірки тез.


Фінансові умови

Оргвнесок для часткового відшкодування витрат на проведення конференції становить:

 • для представників ТНЕУ — 50 гривень;

 • для іногородніх учасників — 80 гривень;


Реквізити для внесення платежу:

^ МП «ТЕМЕС»

р/р 26000060503113

в ТФ ПАТ КБ ПриватБанк

МФО 338783 код ЄДРПОУ 21152949

(у графі «Зміст операції» вказати «Організація та проведення виставки від П.І.П. (вказувати повністю)»)


^ Увага! Представники Університету організаційний внесок можуть подавати безпосередньо в оргкомітет конференції


Адреса оргкомітету

м. Тернопіль, вул. Чехова 8,

Факультет банківського бізнесу,

кафедра банківської справи ТНЕУ.

Контактний телефон: (0352) 23-60-29

Рудан Віталій Ярославович: 0989972111.

e-mail: confr_analityk@ukr.net


^ Сподіваємося на вашу участь у конференції!

З повагою, оргкомітет!

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

^ Студентське наукове товариство

Факультет банківського бізнесу

Кафедра банківської справи

Студентський науковий гурток кафедри

банківської справи «Банківський аналітик»

Студентський науковий гурток кафедри

банківської справи «Грошова парадигма»
Всеукраїнська наукова конференція

студентів, аспірантів та молодих вчених

до 10 річчя кафедри банківської справи


^ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ»


20-21 березня 2012 р.

м. Тернопіль

Тематичні секції


Секція 1. Актуальні проблеми функціонування банківської системи: трансформація, інновації, фінансова стійкість

 • банківська система України: шляхи трансформації та удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів;

 • напрями інноваційної діяльності у банківському бізнесі;

 • вплив банківської системи на відновлення реального сектору економіки;

 • ефективне управління ризиками як необхідна умова забезпечення стабільності функціонування банківської системи;

 • банківський нагляд як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи України;

 • правова основа функціонування банків у контексті завдань із стабілізації банківської системи.


Секція 2. Грошово-кредитне регулювання та напрями його оптимізації в сучасних умовах

 • Національний банк України як основний інститут регулювання макроекономічних процесів;

 • механізми застосування і підвищення ефективності основних інструментів грошово-кредитної політики;

 • валютно-курсова політика центрального банку в умовах відкритої економіки;

 • узгодження монетарної та фіскальної політики в контексті забезпечення макроекономічної стабільності;


Секція 3. Зарубіжний досвід забезпечення ефективної діяльності банківської системи в сучасних умовах

 • проблеми функціонування банківських систем країн єврозони;

 • особливості впливу центральних банків розвинутих країн на функціонування світової економіки;

 • проблеми зовнішнього і внутрішнього боргу провідних країн світу та його впливу на стійкість національних валют;

 • вплив транснаціонального руху капіталів на функціонування світової банківської системи;

 • ефективність монетарних заходів антикризового регулювання та макроекономічної стабілізації в умовах глобалізації.


^ Вимоги до оформлення тез

Тези доповідей подаються у двох примірниках, надрукованих з одного боку аркуша формату А4 через 1,5 інтервал. Обсяг тез не більше 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці, список літератури.

Разом із текстом тез подається файл на електронному носії у форматі .doc, текстовий редактор MS WORD 2003 (обов’язково). На тезах повинен бути підпис наукового керівника.

Текст має бути вирівняний з обох сторін (шрифт Times New Roman, кегль 14). Абзацний відступ – 10 мм.

Всі нетекстові об’єкти створювати вбудованими засобами Word, формули – за допомогою редактора Equation, діаграми графіки – Excel тощо. Колір графічних матеріалів чорно-білий, заповнення виконувати штрихуванням. Поля 20 мм. Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за поля.

Сторінки не нумеруються. Слова друкуються без переносів.


Зразок оформлення тез

Еліна СИНІЙ

факультет банківського бізнесу

Тернопільський національний економічний університет

Науковий керівник:

к.е.н., доцент Михайлюк Р.В.

(1 інтервал)

^ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

(1 інтервал)

В умовах нестабільності розвитку фінансових ринків…

Вимоги до структури файлів

 1. Тези доповіді, заявка на участь у конференції повинні знаходитися в різних файлах.

 2. Файли з тезами доповіді та заявкою на участь повинні мати розширення *.doc.

 3. Імена файлів – прізвище першого співавтора англійською мовою Наприклад: Synij.doc та Synij_zayavka.doc.

 4. Матеріали надсилати за адресою:

м. Тернопіль, вул. Чехова 8, Факультет банківського бізнесу, кафедра банківської справи, ТНЕУ, 46000.

Електронний варіант тез, заявки та квитанції про оплату необхідно надіслати на е-мейл confr_analityk@ukr.net

не пізніше 1 березня 2012року.

Тези повинні бути відрецензовані і рекомендовані до друку науковим керівником. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники.

Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії. Тези, які надіслані пізніше встановлених термінів до публікації не приймаються. У разі значних розходжень оформлення тез із рекомендаціями, оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.

Схожі:

Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconЗаявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації
«Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації»
Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconГрошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України”

Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconВсеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі»
Шановні викладачі та студенти! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській конференції «Комп'ютерні інтелектуальні...
Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconУкраїнський Католицький Університет Гуманітарний факультет Кафедра нової і новітньої історії України
Запрошуємо молодих істориків, зокрема студентів і аспірантів, долучитися до участі у Всеукраїнській науковій конференції
Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconЗаявка на участь у роботі ХІV міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів, студентів І молодих вчених „Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства”
Хіv міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів, студентів І молодих вчених
Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconНаукова рада конференції Вахрушев Борис Олександрович
Вас взяти участь у II міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Географічні та геоекологічні дослідження...
Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconМіністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю
Орат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства Запорізького державного медичного університету запрошують Вас...
Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconСтатут всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених»
Тів, аспірантів та молодих вчених є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує студентів, аспірантів та молодих вчених...
Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconVii І всеукраїнській студентській науков І й Інтернет- конференції “ Правова Україна очима майбутніх фахівців ”
Рада молодих вчених, студентське наукове товариство юридичного факультету та адміністрація тнеу запрошують Вас взяти участь у VIIІ...
Заявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет будівництва І архітектури наукова конференція молодих вчених, аспірантів І студентів у двох частинах Частина 2 Тези доповідей
Рекомендовано до видання Оргкомітетом наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, протокол №1 від 8 листопада 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи