Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали icon

Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали
Скачати 49.38 Kb.
НазваРішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали
Дата22.09.2012
Розмір49.38 Kb.
ТипРішення

РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 25.02.2010 р.

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Результати зимової екзаменаційної сесії. (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії (2009-2010 н.р.) взяти до відома.

2. Провести контрольний замір залишкових знань студентів денної форми навчання (до 02.03.10 р. деканати факультетів).

3. Провести замір залишкових знань студентів з навчальних дисциплін, показник якості яких є вищим 75%. Результати контрольного заміру обговорити на Вченій раді факультетів. (Відповідальні: деканати факультетів).

4. Результати сесій студентів заочної форми навчання аналізувати за формою У-5-10 та подавати у навчальний відділ, НМЛ на паперових та електронних носіях (деканати факультетів).

5. Після закінчення сесії провести анонімне анкетування студентів з метою виявлення об’єктивності оцінювання їх знань (декани факультетів, перший проректор).


РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 27.05.2010 р.


Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Про гуманітарну та виховну роботу в університеті. (Марусик Т.В.)

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу з питань гуманітарної освіти та виховання за звітний період вважати задовільною. Інформацію взяти до уваги.

2. Активізувати індивідуальну роботу кураторів академгруп та органів студентського самоврядування університету щодо підтримки найбільш уразливих категорій студентства (пільговики). (Проректор, заступники деканів, В. Олексюк).

3. Продовжити роботу у напрямі вивчення умов функціонування закладів громадського харчування у навчальних корпусах та гуртожитках (їдальні, буфети) з метою подальшого покращення у відповідності із загально визначеними нормами (ректорат, студентський профком та парламент).

4. Забезпечити діяльність Студентського центру та студентського Клубу творчої молоді «Контакт» у контексті індивідуальних запитів та інтересів студентства (відділ).

СЛУХАЛИ:

2. Інформацію проректора з наукової роботи Ушенка О.Г. про підсумки студентської наукової конференції ЧНУ. (Інформація додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Розробити положення про конкурс студентських наукових робіт. (Проректор з наукової роботи Ушенко О.Г.)

2. Розробити по 5 магістерських програм на кожному факультеті. (Перший проректор Петришин Р.І.)

3. Організувати міжнародні наукові товариства. (Проректор з міжнародних відносин Лопатинський Ю.М.)

4. Розробити систему матеріальних заохочень керівників і виконавців студентських наукових робіт. (Проректор з економічних питань – головний бухгалтер Марут С.Г.)

5. Кращих магістрів посилати за кордон (декан факультетів, проректор з наукової роботи.


РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

^ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 23 вересня 2010 року


Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

2. Аналіз результатів роботи ДЕК та підсумки успішності студентів за 2009/10 н.р. (Іванчук М.Г.)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про якість підготовки фахівців за 2009-2010 н.р. взяти до уваги.

2. Провести розширене засідання вчених рад факультетів з порядком денним: «Аналіз якості підготовки фахівців факультету за 2009-2010 н.р.» (вересень-жовтень 2010 р. Відповідальні – декани факультетів).

3. Провести замір залишкових знань студентів за результатами літньої сесії. Про результати доповісти на ректораті та обговорити на засіданні метод ради. (Вересень-жовтень. Декани доповідають першому проректору.)

4. Узагальнені рекомендації голів ДЕК за 2009-2010 н.р. взяти до виконання. (Відповідальні декан факультетів та завідуючі кафедрою.)


РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

^ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 28 жовтня 2010 року

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на факультеті комп’ютерних наук. (Іванчук М.Г., Сопронюк Ф.О.)


УХВАЛИЛИ:

1. З метою забезпечення якісної підготовки кадрів активізувати захист не менше 3 кандидатських дисертацій (Олар Р., Рогов Р., Воропаєва С.) та одної докторської дисертації (Воробець Г.).

(2010-2011 рр. Декан, зав. кафедри).

2. Про розподілі педагогічного навантаження врахувати науковий потенціал кафедр та дотримуватись вимог щодо кількості лекційних годин (250) та навчальних дисциплін (4) на одного викладача.

(Постійно, зав. кафедрами.)

3. З метою інтенсифікації наукової роботи на факультеті забезпечити:

а) роботу наукового факультетського семінару (1 раз на місяць);

б) практикувати звіти викладачів про наукову роботу на вченій раді факультету (2 рази в семестр). (Декан, зав. кафедрами)


4. Завершити підготовку навчально-методичних комплексів дисциплін та активізувати роботу щодо створення електронної бази навчально-методичного забезпечення. Результати виконаної роботи заслухати на засіданні вченої ради факультету. (Грудень 2010 р., декан, голови

методичних комісій кафедр.)

5. Про роботу органів студентського самоврядування факультету інформувати на засіданні ради університету з питань гуманітарної освіти та виховання.

(Березень 2011р., заступник декана

з навчально-виховної роботи факультету).

6. Методичній раді факультету проаналізувати забезпеченість навчальних дисциплін необхідною літературою. Домагатися систематичного оновлення підручників з комп’ютерних дисциплін.

(Постійно. Голова методичної ради факультету.)


РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

^ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 2 грудня 2010 року


Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на фізичному факультеті. (Марченко М.М., Гуцул І.В.)

УХВАЛИЛИ:

1.Деканату фізичного факультету систематично здійснювати контроль за якістю знань студентів та об’єктивністю оцінювання. Результати контролю обговорювати на засіданнях вчених та методичних рад факультету, засіданнях кафедр не рідше трьох раз у семестр. (Відповідальні: деканат факультету, завідувачі кафедр).

2. На усунення виявлених недоліків за результатами проведеного моніторингу розробити заходи і доповісти Вченій раді університету в лютому 2011 року. (Відповідальний: декан факультету).

а) з метою покращення якості підготовки фахівців та створення баз для перепідготовки вчителів фізики відповідно до вимог обладнати лабораторію методики викладання фізики в ЗНЗ;

б) забезпечити підготовку та подання студентських наукових проектів на конкурси;

в) активізувати роботу по залученню до вступу на фізичний факультет випускників шкіл, а також споріднених технікумів і коледжів.

3. Клопотати перед ректоратом про виділення 300 тис. грн. для покращення навчальних лабораторій та автоматизації лабораторних занять на протязі року.

(Відповідальний: ректорат).

4. Заслухати на Вченій раді університету про виконання заходів в грудні 2011 року. (Відповідальний: декан факультету).

Схожі:

Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconРішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали
Звіти першого проректора Петришина Р.І. І зав науково-методичною лабораторією моніторингу якості підготовки фахівців Іванчук М. Г....
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconПетро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті
...
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconПлан роботи Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2010/2011 навчальний рік
Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на факультеті комп’ютерних наук (2007 – 2010 р.) (Комісія)
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconПоложення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади
Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток»,...
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconРішення вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Для успішного проведення акредитації Вчена рада постановила
На випускових кафедрах та на факультетах обговорити питання кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного...
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconПлан роботи Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2009/2010 навчальний рік
Комплексна перевірка та аналіз стану навчальної роботи, кадрового І методичного забезпечення навчального процесу на факультеті історії,...
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи