Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали icon

Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали
Скачати 97.39 Kb.
НазваРішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали
Дата22.09.2012
Розмір97.39 Kb.
ТипРішення

РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 24.02.2011 р.

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Звіти першого проректора Петришина Р.І. і зав. науково-методичною лабораторією моніторингу якості підготовки фахівців Іванчук М.Г. УХВАЛИЛИ:

Вчена рада прийняла рішення не занижувати оцінки студентам, а підняти на високий рівень вимоги до якості лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять і, як наслідок цього, до якості знань студентів. тільки в такому випадку наш університет матиме перспективу свого розвитку, бо саме якість знань, а не кількість випускників, визначатиме його рейтинг серед інших вузів держави.

1. Інформацію про результати сесії взяти до відома.

2. Провести контрольні зрізи, в першу чергу із дисциплін з високими та низькими відсотками якості та успішності знань студентів (з тих предметів, де якість більша 80% контрольні зрізи провести навчально-методичному управлінню.) Результати заслухати та обговорити з відповідним прийняттям рішень на вчених радах факультетів, ректораті, нараді деканів.

(До 10.03.11 р. Відповідальні: декани факультетів, навчально-методичне управління).

3. Провести анкетування студентами всіх викладачів, які приймали екзамени в зимову сесію.

(До 15.03.11 р. Відповідальні: соціологічна лабораторія, перший проректор.)


РІШЕННЯ
засідання Вченої ради


Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 31.03.2011 р.

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на філологічному факультеті (2006 – 2010 р.). (Іванчук М.Г., Бунчук Б.І.)

УХВАЛИЛИ:

1. З метою приведення у відповідність до ліцензійно-акредитаційних вимог кадрового забезпечення навчального процесу, покращити роботу на окремих кафедрах із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

(до 2013 року, відповідальні: завідувачі кафедр, декан)

2. При плануванні посилити контроль за розподілом навчального навантаження з урахуванням наукового потенціалу кафедр.

(протягом року, відповідальні: завідувачі кафедр, декан)

3. Забезпечувати своєчасне виконання плану проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачами.

(протягом року, відповідальні завідувачі кафедр)

4. Для забезпечення зв’язку науки з навчально-виховним процесом необхідно активізувати роботу по підготовці підручників та посібників з грифом МОНУ та розробки навчальних програм дисциплін за рекомендацією МОН України.

(відповідно плану, відповідальні: завідувачі кафедр, голови методкомісій).

5. Оновити комп'ютерний парк факультету, зокрема комп'ютерний клас технікою нового покоління.

(відповідно плану державної закупівлі університету)

6. З метою збалансування всіх сфер діяльності інтенсифікувати контакти з південними та східними регіонами України в плані обміну студентами та викладачами, поглиблювати взаємодію між факультетами та кафедри, зокрема гуманітарного, суспільного характеру шляхом проведення спільних наукових конференцій. (Протягом року, декан, завідувачі кафедр)


СЛУХАЛИ:

2. Про стан матеріально-технічної бази університету та виконання Колективного договору 2010 р.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт про виконання Колективного договору за 2010 рік.

2. п. 4.3. Колективного договору викласти у редакції:

Забезпечити пожежну безпеку навчальних і виробничих приміщень, виконання вимог техногенної безпеки, оснащення необхідним інвентарем, схемами евакуації. Проводити інструктажі з питана пожежної та техногенної безпеки.

3. Затвердити Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, аваріям і пожежам в Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича за 2010 рік.


РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 28.04.2011 р.

СЛУХАЛИ:

1. Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на юридичному факультеті (2006 – 2010 р.).

(Добржанський О.В., Пацурківський П.С.)

УХВАЛИЛИ:

1. З метою приведення у відповідність до ліцензійно-акредитаційних вимог кадрового забезпечення навчального процесу покращити роботу із захисту кандидатських і докторських дисертацій (до 2013 року, відповідальні: зав. кафедрами, декан).

2. При плануванні посилити контроль за розподілом навчального навантаження з урахуванням наукового потенціалу кафедр (протягом року, відповідальні: зав. кафедрами, декан).

3. Завідувачам кафедрами забезпечити наявність плану проходження стажування, підвищення кваліфікації у провідних вузах України та дотримуватись їх викладачами (протягом року, відповідальні завідувачі кафедр.)

4. Для забезпечення зв’язку науки з навчально-виховним процесом активізувати роботу з підготовки підручників та посібників з грифом МОНУ та розробки навчальних програм дисциплін за рекомендацією МОН України (відповідно плану, відповідальні: зав. кафедрами, голови методкомісій).

5. Започаткувати роботу на факультеті по організації наукових досліджень за рахунок грантів (протягом року, декан, завідувачі кафедрами).

6. Покращити роботу щодо розвитку міжнародних зв’язків.


СЛУХАЛИ:

2. Про стан і завдання міжнародної діяльності університету.

(Лопатинський Ю.М.)

УХВАЛИЛИ:

1. Рівень міжнародної діяльності визнати задовільним.

2. Продовжити роботу щодо підвищенню рівня міжнародних академічних обмінів студентів, насамперед, магістрантів та аспірантів.

3. Розглянути перспективи запровадження навчальних програм іноземними мовами.


СЛУХАЛИ:

3. Інформацію про оцінку роботи викладачів за результатами анкетування студентів. (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. У травні на вчених радах факультетів оприлюднити інформацію про результати анкетування і запропонувати шляхи роботи з молодими викладачами для покращення педагогічної майстерності.

3. Провести нове анкетування за результатами літньої сесії (в першу чергу тих викладачів, які не були анкетовані за результатами зимової сесії).


РІШЕННЯ
засідання Вченої ради


Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 02.06.2011 року

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Марусик Т.В. „Про гуманітарну та виховну роботу в університеті.”

УХВАЛИЛИ:

1.Роботу з гуманітаризації навчально-виховного процесу за звітний період вважати задовільною. Інформацію взяти до відома.

2. Провести моніторинг наявності і змісту необхідної документації із організаційно-виховного напряму ( вересень-жовтень 2011, проректор. відділ).

3.Активізувати роботу кураторів академічних груп щодо вивчення індивідуальних особливостей студентів. посилити роботу постійно діючих семінарів-практикумів кураторів академгруп ( декани, заступники деканів факультетів ).


РІШЕННЯ

засідання вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 22.09.2011 року


Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Інформацію першого проректора Петришина Р.І. про набір студентів у 2011 році.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. На Вчених радах всіх факультетів провести глибокий аналіз результатів набору у 2011 році і обговорити проект Умов прийому у вузи України на 2012 рік.

3. Деканам факультетів скласти програму агітаційної роботи для вступу 2012 року і розпочати цю роботу з жовтня 2011 року.

4. Роботу приймальної комісії у 2011 році в цілому вважати задовільною.

СЛУХАЛИ:

2. Інформацію зав. науково-методичним центром моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців Іванчук М.Г. про аналіз якості підготовки фахівців університету за 2010-2011 роки.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію про якість підготовки фахівців за 2010-2011 н.р. взяти до відома.

 2. Провести розширене засідання вчених рад факультетів з порядком денним: «Аналіз якості підготовки фахівців факультету за 2010-2011 н.р.» (Вересень-жовтень 2011 р. Відповідальні: декан факультетів).

 3. Узагальнені рекомендації голів ДЕК за 2010-2011 н.р. взяти до виконання. (Відповідальні: декани факультетів та завідувачі кафедр).РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 27.10.2011 року

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Інформацію завідуючої науково-методичним центром моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців Іванчук М.Г. про результати комплексної перевірки кадрового потенціалу, навчально-методичної та наукової роботи на факультеті іноземних мов.

УХВАЛИЛИ:

1. З метою приведення у відповідність до ліцензійно-акредитаційних вимог якісного кадрового складу забезпечити виконання перспективного плану із захисту кандидатських дисертацій (19):

- кафедра англійської мови – 4;

- кафедра романської філології та перекладу – 2;

- кафедра теорії та практики перекладу – 3;

- кафедра іноземних мов для гуманітарних ф-тів – 5;

- кафедра іноземних мов для природничих ф-тів – 5;

та докторських дисертацій (9):

 • кафедра англійської мови – 1;

 • кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства – 3;

 • кафедра романської філології – 1;

 • кафедра теорії та практики перекладу – 1;

 • кафедра іноземних мов для гуманітарних ф-тів – 1;

 • кафедра іноземних мов для природничих ф-тів - 2;

та у розрізі кафедр активізувати роботу з молодими асистентами щодо визначення ними подальшої наукової роботи, затвердження тем наукового дослідження.

(до 2015 року, відповідальні: зав. кафедрами, декан)

 1. Завідувачам кафедр при плануванні навчального навантаження посилити контроль за його розподілом з урахуванням наукового, кадрового потенціалу.

 2. Забезпечити виконання плану проходження стажування й підвищення кваліфікації викладачами та своєчасне оформлення звітної документації.

(протягом року, відповідальні: зав. кафедрами).

 1. З метою якісного методичного забезпечення викладання дисциплін:

 • активізувати роботу з підготовки підручників та посібників з грифом університету та з грифом МОНМСУ;

 • домагатися наповнюваності НМК дисциплін, як на паперових, так і на електронних носіях.

Звіти про результати виконаної роботи систематично заслуховувати на Вченій та методичній раді факультету.

(1 раз у семестр, відповідальні: зав. кафедрами, голови метод комісій).

5. Доукомлектувати комп’ютерний парк факультету, зокрема комп’ютерний клас технікою нового покоління.

(відповідно плану державної закупівлі університету, відповідальні: декан)

 1. Розширити географію співпраці факультету із закордонними партнерами.

(відповідальні: декан, зав. кафедрами, заст. декана з науково-дослідної роботи).

 1. Активізувати участь студентів факультету і Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.

(відповідальні: зав. кафедрами, заст. декана з навчально-методичної роботи).

 1. Організувати роботу з підготовки та подання державних і міжнародних грантових програм, проектів.

(відповідальні: зав. кафедрами, заст. декана з науково-дослідної роботи).


СЛУХАЛИ:

 1. Інформацію начальника відділу кадрів Н.М. Яценюк про працевлаштування випускників університету за 2011 рік.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію про працевлаштування взяти до відома.

 2. Відповідальним за розподіл на факультетах вжити заходів щодо сприяння у працевлаштуванні випускників, підготовка яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

 3. Інформацію про працевлаштування випускників надавати в розрізі напрямів підготовки.


РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 24.11.2011 року


Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1. Аналіз результатів комплексної перевірки кадрового потенціалу, навчально-методичної та наукової роботи на факультеті прикладної математики.

(Ангельський О.В., Черевко І.М.)

УХВАЛИЛИ:

 1. Оцінити роботу деканату, кафедр ФПМ за звітний період як задовільну.

 2. Вважати першочерговими для розв’язання такі основні завдання ФПМ:

2.1 У підготовці науково-педагогічних  кадрів та науково дослідній роботі

    1. Деканату та кафедрам прикладної математики та математичного моделювання запланувати підготовку  до 2014 року не менше трьох кандидатів наук за напрямами „Прикладна математика” та „Інформатика” ( відповідальні декан ФПМ, завідувачі кафедр).

    2. Деканату та кафедрам факультету забезпечити підготовку і подання у 2012-2013 роках наукових проектів на міжнародні грантові програми та конкурси. Завідувачам кафедр факультету добитися збільшення кількості публікацій в міжнародних та українських журналах. Особливу увагу звернути на рейтингові журнали (відповідальні декан ФПМ, завідувачі кафедр).

          ^ 2.2 У навчально - виховній, методичній та організаційній роботі 

 1. Кафедрі  диференціальних рівнянь та кафедрі математичного аналізу в плані роботи кафедр на 2012 рік передбачити підготовку підручників та навчальних посібників з грифом МОНМСУ (відповідальні завідувачі кафедр).

 2. Завідувачам кафедр взяти на контроль роботу по наповненню електронних ресурсів навчальних дисциплін та їх активації: до 30  червня 2012 року 1 курс на викладача (відповідальні  завідувачі кафедр).

 3. Ректорату університету разом з деканатом ФПМ знайти можливість модернізувати та оновити у 2012 році комп’ютерну техніку на факультеті. Для забезпечення навчального процесу придбати мультимедійну дошку та 2-3 мультимедійні проектори (відповідальні ректорат, декан ФПМ).РІШЕННЯ

засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 22.12.2011 року


Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

1.Звіт ректора університету, Мельничука С.В., про роботу у 2011 році.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Оцінити роботу ректора за 2011 рік задовільно.

Схожі:

Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconРішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 25. 02. 2010 р. Порядок денний: слухали
Провести контрольний замір залишкових знань студентів денної форми навчання (до 02. 03. 10 р деканати факультетів)
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconПетро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті
...
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconПоложення про прикріплення здобувачами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Загальні засади
Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток»,...
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconПлан роботи Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2010/2011 навчальний рік
Про результати комплексного моніторингу підготовки фахівців на факультеті комп’ютерних наук (2007 – 2010 р.) (Комісія)
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconРішення вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Для успішного проведення акредитації Вчена рада постановила
На випускових кафедрах та на факультетах обговорити питання кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного...
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconПорядок денний засідання вченої ради Університету менеджменту освіти від 23 листопада 2011 р. Про стан упровадження результатів науково-дослідних робіт, виконання яких завершується у 2011 р. Доповідач
move to 1812-11326
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Рішення засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича від 24. 02. 2011 р. Порядок денний: слухали iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи