Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 98.99 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата22.09.2012
Розмір98.99 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________ Мельничук С.В.

„______” _____________2012 р.


ПРОГРАМА

з «Всесвітньої історії»

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Схвалено Вченою радою

Факультету історії, політології

та міжнародних відносин,

протокол №6 від 27 січня 2012 р.


Голова ради О.В. Добржанський


Чернівці – 2012

 1. Хронологія первісного суспільства, етапи антропогенезу.

 2. Господарювання первісних людей. «Неолітична революція».

 3. Духовне життя найдавніших людей. Первісні форми релігії.

 4. Первісне мистецтво, його основні пам’ятки.

 5. Хронологічні межі та історичні джерела історії стародавнього світу.

 6. Утворення цивілізації та держави в Давньому Єгипті.

 7. Піднесення Давнього Єгипту в III тис. до н.е. Будівництво пірамід.

 8. Розвиток та початок занепаду Єгипту у II тис. до н.е. в період Середнього та Нового царств.

 9. Організація державної влади у Давньому Єгипті.

 10. Господарський лад Давнього Єгипту.

 11. Культура та мистецтво, освіта та наукові знання в Давньому Єгипті.

 12. Формування ранніх цивілізацій в Передній Азії (III тис. до н.е.). Шумер та Аккад.

 13. Цивілізаційний розвиток Передньої Азії у II тис. до н.е. Вавилонія та Ассирія.

 14. Піднесення цивілізацій Передньої Азії у першій половині I тис. до н.е. Боротьба Єгипту, Хеттії, Вавилонії та Ассирії за панування в регіоні.

 15. Східне Середземномор’я (Сирія, Фінікія, Палестина) у I тис. до н.е.

 16. Формування держави Ахеменідів. Панування Персії в Передній Азії у VI-IV ст. до н.е.

 17. Формування цивілізованого життя в Давній Індії. Індський та Ведійський періоди в історії Давньої Індії (III – II тис. до н.е.).

 18. Розвиток цивілізації в Давній Індії. Буддистський період в історії Давньої Індії (I тис. до н.е. – V ст. н.е.).

 19. Духовно-релігійне та культурно-мистецьке життя Давньої Індії.

 20. Формування цивілізованого життя в Давньому Китаї (III – середина I тис. до н.е.). Вчення Конфуція.

 21. Розвиток цивілізації в Давньому Китаї (середина I тис. до н.е. – III ст. н.е.). Імперії Цінь та Хань в історії Давнього Китаю.

 22. Формування цивілізованого життя у Стародавній Греції (III – II тис. до н.е.). Мінойсько-ахейська палацова цивілізація.

 23. Розвиток цивілізації в Давній Греції у I тис. до н.е. Греко-перські війни.

 24. Велика грецька колонізація. Давньогрецькі міста-колонії в Малій Азії, Північному Причорномор’ї, Італії, Галлії, Іспанії.

 25. Піднесення Македонії, підкорення нею Давньої Греції. Похід Александра Македонського на Схід (IV ст. до н.е.).

 26. Елліністичний період в історії Давньої Греції (IV-I ст. до н.е.).

 27. Давньогрецька міфологія, релігія та філософія.

 28. Культура та мистецтво Давньої Греції. Олімпійські ігри.

 29. Формування цивілізованого життя в Давній Італії (III – II тис. до н.е.).

 30. Розвиток цивілізації в Давній Італії (перша половина I тис. до н.е.). Вплив карфагенських та грецьких міст-колоній в Італії.

 31. Піднесення Риму в Давній Італії. «Царський» період в історії Давнього Риму (VIII-VI ст. до н.е.).

 32. Римська республіка V-I ст. до н.е. Боротьба Риму за панування у регіоні Середземномор’я. Становлення імперії.

 33. Римська імперія доби принципату й домінату. Виникнення християнства та християнізація Римської імперії.

 34. Розподіл Римської імперії. Становлення Візантії й поступовий занепад Західної Римської імперії.

 35. Міфологія, релігія, філософія та право Давнього Риму.

 36. Культура та мистецтво, наука та освіта в Давньому Римі.

 37. Хронологічні межі, періодизація та історичні джерела історії середніх віків.

 38. Занепад «Римського світу». Велике переселення народів й формування «варварських» королівств.

 39. Раннє Середньовіччя в історії Західної та Центральної Європи. «Темні віки» й «Каролінзьке відродження».

 40. Франкська імперія Каролінгів, її піднесення та занепад. Становлення окремих королівств в Західній та Центральній Європі.

 41. Візантійська імперія в період Раннього Середньовіччя. Слов’янський та арабський колонізаційний й військово-політичний тиск на Візантію.

 42. «Хрестові походи». Піднесення Західної Європи й тимчасовий занепад Візантії (XI-XIII ст.).

 43. Англосаксонська Англія. Нормандське завоювання Британії, становлення Англійського королівства (X-XIII ст.).

 44. Становлення й розвиток Французького королівства. Династія Капетингів.

 45. Формування й піднесення Німецької імперії. «Дранґ нах Остен».

 46. Мусульманське завоювання Іспанії. Початок християнської Реконкісти.

 47. Королівство обох Сицилій (Неаполітанське), Папська держава та міста-республіки (Венеція, Флоренція, Генуя) в історії Італії X-XIII ст.

 48. Становлення та розвиток слов’янських королівств (Чехія, Польща, Русь, Болгарія, Сербія тощо) та Угорської держави у X-XIII ст.

 49. Феодальний лад. Становлення та розвиток станової монархії в Європі.

 50. Середньовічне суспільство. Поділ на стани.

 51. Середньовічне місто. Комунальний рух.

 52. Християнізація Європи. Боротьба християнської церкви з єретичними рухами.

 53. Столітня війна в історії Європи Пізнього Середньовіччя. Об’єднання Франції.

 54. Англійська монархія в період Столітньої війни. Війна Білої та Червоної троянд.

 55. Священна Римська імперія німецької нації. «Золота булла» й закріплення «німецької свободи».

 56. Піднесення та завершення Реконкісти. Формування Португальського та Іспанського королівств.

 57. Італійські держави в період Пізнього Середньовіччя.

 58. Піднесення Чеського королівства. Гуситський рух.

 59. Формування й розвиток Великого Князівства Литовського, піднесення Польського королівства. Кревська унія й боротьба з Німецьким орденом.

 60. Становлення й розвиток Великого Князівства Московського. Боротьба за суверенітет із Золотою Ордою.

 61. Піднесення Угорського королівства, його військово-політична експансія на Балкани. Османська загроза.

 62. Боснія, Сербія та Болгарія в період Пізнього Середньовіччя. Боротьба за суверенітет з Візантією й протидія османському наступу.

 63. Занепад Візантійської імперії в період Пізнього Середньовіччя. Падіння Константинополя.

 64. «Куртуазна» література середньовічної Європи. Трубадури.

 65. Європейська література періоду Раннього Ренесансу. Данте, Боккаччо, Петрарка.

 66. Романський та готичний стилі в європейському мистецтві.

 67. Освіта та наука середньовічної Європи. Школи та університети.

 68. Культура Візантійської імперії.

 69. Виникнення ісламу. Військово-політична експансія Арабського халіфату.

 70. Становлення, розвиток та занепад Монгольської імперії. Монгольські династії на чолі мусульманських держав Центральної Азії.

 71. Тюркський колонізаційний тиск. Сельджуцький султанат та Османська імперія.

 72. Середньовічна Індія (V-XVII ст.). Делійський султанат та Імперія Великих Моголів.

 73. Середньовічний Китай (V-XVII ст.). «Синтез» з Великим Степом.

 74. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій?

 75. Португальська та іспанська військово-колонізаційна експансія. Папський арбітраж: Тордесільяський та Сарагоський договори.

 76. Європейське суспільство Раннього Нового часу. Технічні винаходи, раціональне мислення, поступ капіталізму.

 77. Повсякденне життя європейців в Ранній Новий час.

 78. Реформаційний та Контрреформаційний рухи в Європі Раннього Нового часу. Релігійні війни.

 79. Становлення абсолютних монархій в Європі у період Раннього Нового часу. Меркантилізм. Протекціонізм.

 80. Становлення французького абсолютизму. Генріх IV, Ришельє, Мазаріні.

 81. Формування англійського абсолютизму. Тюдори та Стюарти.

 82. Князівський абсолютизм в Німеччині. Тридцятилітня війна.

 83. Піднесення Іспанського королівства. Приєднання Португалії, втрата Нідерландів.

 84. Нідерланди під владою династії Габсбургів. Нідерландська революція й формування Республіки Сполучених Провінцій.

 85. Італійські війни. Панування Габсбургів в Італії у Ранній Новий час.

 86. Формування Польсько-Литовської держави. Люблінська унія. Становлення Речі Посполитої.

 87. Становлення Московського царства. «Смутний час». Початок правління династії Романових.

 88. Культура Відродження в Європі Раннього Нового часу.

 89. Англійська революція середини XVII ст. Реставрація Стюартів. «Славна революція» 1688 р. й «Біль про права».

 90. Англія у XVIII ст. Промисловий переворот й колоніальна експансія.

 91. Французький абсолютизм. Людовик XIV. Класицизм.

 92. Формування й піднесення Пруського королівства. Фрідріх II.

 93. «Просвітницький» абсолютизм в монархії Габсбургів. Марія-Терезія та Йосиф II.

 94. Формування Російської імперії. Петро I, Єлизавета I, Катерина II.

 95. Європа у протистоянні військово-політичному тиску Османської держави. Війни Габсбургів, Речі Посполитої та Росії з Туреччиною.

 96. Ідеологія Просвітництва. Масонський рух.

 97. Війна за незалежність північноамериканських колоній Англії. Утворення Сполучених Штатів Америки.

 98. Війна за незалежність в Латинській Америці. Створення незалежних держав.

 99. Криза «старого порядку» в Європі. Велика Французька революція.

 100. Османська держава та Перське шахство в боротьбі за панування на мусульманському Сході.

 101. Імперія Великих Моголів. Встановлення британського колоніального панування в Індії.

 102. Маньчжурське завоювання Китаю. Династія Цин.

 103. Об’єднання та самоізоляція Японії. Режим Сьогунату.

 104. Франція під владою Наполеона I Бонапарта. Політичні режими Консульства та Імперії.

 105. Наполеонівські війни. Віденський конгрес. Консерватизм.

 106. Франція у 1815-1870 рр. Роялізм, бонапартизм, республіканізм.

 107. Встановлення Третьої Республіки у Франції. Франція у 1871-1914 рр.

 108. Велика Британія у «вікторіанську епоху». Колоніалізм, імперіалізм.

 109. Німецький Союз у 1815-1860-х рр. Об’єднання Німеччини.

 110. Німецька імперія у 1871-1914 рр.

 111. Італійські держави у 1815-1860-х рр. Об’єднання Італії.

 112. Італійське королівство у 1871-1914 рр.

 113. Австрійська імперія у 1815-1860-х рр.

 114. Внутрішня та зовнішня політика Австро-Угорщини.

 115. Російська імперія у 1815-1860-х рр. Великі реформи.

 116. Внутрішня і зовнішня політика Росії у 1870-х – 1914 рр. Панславізм.

 117. Сполучені Штати Америки у 1810-х – 1860-х рр. Громадянська війна та Реконструкція Півдня.

 118. Внутрішня та зовнішня політика США у 1877-1914 рр.

 119. Революційний процес 1848-1849 рр. у країнах Європи. Лібералізм.

 120. Формування індустріального суспільства у світі. Науково-технічна революція кінця XIX ст. та її наслідки.

 121. Монополізація капіталістичної економіки наприкінці XIX – на початку XX ст. Імперіалістичний поділ світу.

 122. Міжнародні відносини у 1871-1914 рр. Троїстий союз та Антанта.

 123. Революція Мейдзи. Суспільно-політична модернізація Японії у 1868-1914 рр.

 124. Тайпінський рух. Перетворення Китаю на напівколонію у другій половині XIX – на початку XX ст.

 125. Британське колоніальне панування в Індії. Індійська імперія.

 126. Персія (Іран) у другій половині XIX – на початку XX ст. Спроба суспільної модернізації.

 127. Османська імперія (Туреччина) в період Танзимату. Національно-релігійні проблеми та Балканські війни.

 128. Культура народів світу наприкінці XVIII – на початку XX ст.

 129. Початок Першої світової війни. Військові кампанії та військова дипломатія у 1914-1918 рр. Завершення війни та її результати.

 130. Паризька мирна конференція. Створення Ліги Націй. Версальський міжнародно-політичний порядок в Європі.

 131. Революційний процес в Європі у 1917-1921 рр. Соціалізм.

 132. Вашингтонська конференція. Вашингтонський політичний лад в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

 133. Радянська Росія та СРСР у 1917-1939 рр. Сталінізм.

 134. Велика Британія у 1920-х – 1930-х рр. Колоніальні проблеми.

 135. США у міжвоєнний період. «Проспериті». «Новий курс» президента Ф.Д. Рузвельта.

 136. Країни Латинської Америки в міжвоєнний період. Авторитаризм.

 137. Французька республіка у міжвоєнний період.

 138. Італія в міжвоєнний період. «Фашизація» країни.

 139. Іспанія у міжвоєнний період. Громадянська війна. Франкізм.

 140. Веймарська республіка в Німеччині. Ревізіонізм і націонал-соціалізм.

 141. Країни Центральної та Східної Європи в міжвоєнний період.

 142. Синьхайська революція. Об’єднання Китаю і встановлення влади Гоміндану.

 143. Внутрішня і зовнішня політика Японії у міжвоєнний час. Початок військово-політичної експансії.

 144. Кампанія громадянської непокори в Індії. Гандізм.

 145. Персія (Іран) в міжвоєнний період. Реформізм.

 146. Становлення Турецької республіки. Кемалізм.

 147. Міжнародні відносини у 1920-х – 1930-х рр. Поява двох вогнищ Другої світової війни.

 148. Культура й мистецтво, наука та освіта в міжвоєнний період.

 149. Початок Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа та його наслідки. «Дивна війна».

 150. Формування антигітлерівської коаліції. Перелом у Другій світовій війні. Тегеранська конференція.

 151. Другий фронт. Завершення Другої світової війни в Європі.

 152. Вступ СРСР у війну з Японією. Застосування США ядерної зброї. Завершення Другої світової війни в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

 153. Міжнародно-політичні зміни у світі після завершення Другої світової війни. Деколонізація. «Холодна війна».

 154. США та Канада у другій половині XX – на початку XXI ст.

 155. Країни Латинської Америки у другій половині XX – на початку XXI ст.

 156. Країни Західної Європи у другій половині XX – на початку XXI ст.

 157. Країни Центральної та Східної Європи у другій половині XX – на початку XXI ст.

 158. СРСР та пострадянські нові незалежні держави у другій половині XX – на початку XXI ст.

 159. Країни Азії та Африки у другій половині XX – на початку XXI ст.

 160. Культурний процес в світі у другій половині XX – на початку XXI ст. Інформаційне суспільство.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи