Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 83.48 Kb.
НазваПрограма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Дата22.09.2012
Розмір83.48 Kb.
ТипКонкурс


Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Ректор ___________С.В. Мельничук

«____» _______________ 2012 р.


Програма

вступного випробовування –

творчого конкурсу з музики

для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень

«БАКАЛАВР»

(на базі повної загальної середньої освіти)

галузь знань – 0202 «Мистецтво»

напрям підготовки – 6.020204 «Музичне мистецтво»


Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6

від «19» січня 2012 р.

Голова ради _____________ І.М.Зварич


Чернівці – 2012

ПРОГРАМА

вступних випробувань

для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня

"бакалавр" (на базі повної загальної середньої освіти)

галузь знань – 0202 «Мистецтво»

напрям підготовки – 6.020204 «Музичне мистецтво»


^ 1

Виконати один вокальний твір естрадного або народного жанру.

2

Виконати тестові завдання для перевірки музичних даних.

Для випускників музичних шкіл – виконання 1 інструментального твору і завдань із сольфеджіо та теорії музики (слуховий аналіз, спів з листа).

^ 3

Музична література:

Розповісти про творчість українських та зарубіжних композиторів, які вивчаються за програмою предмету "Музика" загальноосвітньої школи (біографічні відомості та характеристика окремих музичних творів):


 • С.Гулака-Артемовського

 • М.Лисенка

 • Я.Степового

 • М.Леонтовича

 • К.Стеценка

 • Л.Ревуцького

 • Б.Лятошинського

 • С.Людкевича

 • Й.С.Баха

 • Й.Гайдна

 • В.А.Моцарта

 • Л.Бетховена

 • Ф.Шопена

 • М.Глінки

 • П.Чайковського

 • М.Римського-Корсакова

 • С.Прокоф’єва

 • Д.Шостаковича


3

Відповісти на питання культурологічного характеру: професійне музичне мистецтво в Україні та в інших регіонах; популярні співаки (оперні, естрадні) та солісти-інструменталісти; художня самодіяльність України (регіону абітурієнта).

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для перевірки музичних даних


І.Завдання для перевірки почуття ритму


А) 1. Екзаменатор пропонує абітурієнту відтворити (проплескати) ритмічний малюнок знайомої народної пісні;

2. Екзаменатор пропонує абітурієнту проплескати сильні долі знайомої народної пісні.

Б) Визначення реакції на зміну ритму.

1. Екзаменатор грає музичний твір (8 тактів) в оригінальному варіанті;

2. Екзаменатор грає цей же твір зі змінами в ритмі.

Абітурієнт визначає відмінність між прослуханими варіантами.

В) Визначення слухо-рухової координації (наявність слухових уявлень).

1. Екзаменатор грає два рівних по тривалості звука, а третій довгий. ^ Абітурієнт визначає відмінність.

2. Екзаменатор грає, абітурієнт повторює:

а) три рівних звука з акцентом на першому;

б) чотири звуки один за одним різними руками - лівою, правою, лівою, правою.


II. Завдання для перевірки ладового відчуття

А) Визначення настрою музичного твору.

1. Екзаменатор грає твори в мінорі (1-2 приклади);

2. Екзаменатор грає твори в мажорі (1-2 приклади);

3. Екзаменатор грає твір, в якому характер заважає зорієнтуватися в ладу (наприклад: М.Глінка "Полька", Л.Бетховен III ч. з "Місячної" сонати).

Б) Прояв можливостей до аналізу.

1. Екзаменатор грає знайому народну мелодію;

2. Екзаменатор грає цю ж мелодію в протилежному ладі;

3. Екзаменатор грає мелодію в "збільшеному" варіанті – акордами. Абітурієнт визначає відмінність.

В) Чуття ладових тяжінь.

1. Екзаменатор грає мелодію без закінчення. Абітурієнт повинен визначити, чи закінчена мелодія. Якщо він визначає, що мелодія не закінчена, екзаменатор пропонує йому або проспівати кінець, або заграти на музичному інструменті.


ІІІ. Завдання для перевірки відчуття тембру

А) 1. Екзаменатор пропонує абітурієнту перерахувати знайомі йому музичні інструменти з визначенням класифікації (струнно-смичкові, духові, клавішні, ударні тощо).

2. Екзаменатор пропонує абітурієнту прослухати в запису музичний твір. ^ Абітурієнт визначає, які музичні інструменти звучать.

3. Вивчення наявності у абітурієнта взаємозв'язку між настроєм музики і тембром інструменту. Екзаменатор пропонує вибрати музичний інструмент для супроводу:

а) народної пісні;

б) "Маршу";

в) "Вальсу".

Б) Вивчення питомої ваги чуття тембру у музичному сприйманні абітурієнта.

1. Екзаменатор грає твір в першій октаві.

2. Екзаменатор грає цей же твір у великій октаві.

3. Екзаменатор грає твір у четвертій октаві.

Абітурієнт визначає відмінність (знайомий твір звучить чи новий).


IV. Завдання для перевірки якості музично-слухових уявлень

А) Визначення звуковисотного слуху

1. Відтворити голосом або на музичному інструменті запропоновану екзаменатором мелодію ( до 3 спроб).

^ Б) Сталість звуковисотного слуху.

1. Запропонувати абітурієнту відтворити голосом або на музичному інструменті запропоновану екзаменатором мелодію у різних регістрах (до 3-х спроб).


V. Завдання для перевірки змісту і якості

музичного сприймання

А) Визначення обсягу сприймання, його змісту

1. Екзаменатор грає абітурієнту невеликий твір і з'ясовує, що абітурієнт в ньому сприйняв: настрій, характер, динаміку, гармонію, темп, регістр.

2. Екзаменатор грає мелодію без останнього такту.

3. Екзаменатор грає мелодію, пропустивши в ній один такт. Абітурієнт визначає чи відбулося порушення логіки, форми.


VI. Завдання для перевірки відчуття гармонії

А) Визначення гармонічного слуху

1. Екзаменатор грає народну пісню:

а) правильний варіант;

б) акомпанемент в іншій тональності, ніж мелодія.

Абітурієнт визначає правильний варіант.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ,

які вступають на І курс

освітнього напряму 6.020204 "Музичне мистецтво"

(повний термін навчання)


І. Згідно вимог іспиту, за виконання завдань по трьох пунктах виставляється максимальна сума балів - 200:

 1. Виконання вокального твору .................................0 - 60 балів

 2. Перевірка музичних даних (виконання інструментального

твору і завдань із сольфеджіо)......................................0 - 60 балів

 1. Музична література ................................................0 - 50 балів

 2. Питання культурологічного характеру...................0 - 30 балів

До участі в конкурсі допускаються абітурієнти, які набрали не менше 124 балів.

^ 1. Виконання вокального твору:

60 – 50 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони на високому художньому рівні виконали твір і виявили при цьому відповідні вокальні дані та особливу музикальність.

49 - 35 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони мають добрі вокальні дані і на відповідному рівні виконали програмовий матеріал, але допустили деякі неточності в інтонації та передачі засобів музичної виразності.

34 - 20 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони мають посередні вокальні дані, допускають фальш і помилки у відтворенні музичного тексту твору.

19 - 0 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони не мають належних вокальних даних (фальшивий спів, неправильне формування звуку), або не виконують програмових вимог.


^ 2. Перевірка музичних даних:

Загальна оцінка за це завдання виводиться за наступною шкалою:

^ Тип завдання

Рівень виконання

Високий

Середній

Низький

Для абітурієнтів без музичної освіти

І.Завдання для перевірки почуття ритму

10-8

8-5

5-0

II. Завдання для перевірки ладового відчуття

10-8

8-4

5-0

ІІІ. Завдання для перевірки відчуття тембру

10-8

8-5

4-0

IV. Завдання для перевірки якості музично-слухових уявлень

10-8

7-4

5-0

V. Завдання для перевірки змісту і якості музичного сприймання

10-8

8-5

4-0

VI. Завдання для перевірки відчуття гармонії

10-8

8-5

4-0

Разом

60-48

47-28

27-0

Для абітурієнтів з музичною освітою

І. Виконання інструментального твору

30-24

23-8

8-0

ІІ. Виконання завдань із сольфеджіо та теорії музики (слуховий аналіз, спів з листа).

30-24

24-10

9-0

Разом

60-48

38-18

17-0


^ 3. Музична література:

50 - 40 балів – виставляється абітурієнтам, якщо вони глибоко, змістовно і образно розповіли про творчість того або іншого композитора, розкрили характерні особливості його стилю.

39 - 25 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони грамотно і по суті викладають програмовий матеріал, знають творчість композитора, але при відповіді не дотримуються системи викладу матеріалу, і їх розповідь не носить образного характеру.

24 - 10 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони, в основному правильно, але поверхово розкривають характерні риси творчості композитора, допускають ряд неточностей щодо назв творів, визначення жанрів, стилю композитора, його епохи.

9 - 0 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони не відповіли на задане питання.

^ 4. Питання культурологічного характеру:

30 - 25 балів – виставляється абітурієнтам, якщо вони відмінно, без помилок відповіли на питання за вибором комісії і добре орієнтуються в питаннях культурологічного характеру.

24 - 17 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони відповіли на питання з деякими неточностями.

16 - 8 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони недостатньо орієнтуються у питаннях культурологічного характеру, і тільки частково відповіли на них.

7 - 0 балів - виставляється абітурієнтам, якщо вони не відповіли на поставлене питання і не орієнтуються у питаннях культурологічного характеру.


Голова приймальної комісії С.В.Мельничук


Адреса електронної пошти та сайту admission@chnu.edu.ua; www.chnu.edu.ua

Контактний телефон секретаря приймальної комісії (80372) 525669; 584711


Схожі:

Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
На музичному інструменті ( фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура, цимбали) виконати два твори поліфонічний твір та твір великої...
Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Суть поняття “зміст освіти”. Характеристика основного змісту початкової школи відповідно до державної програми “Освіта” /Укр. ХХІ...
Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська...
Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПротокол № від р. Програма творчого конкурсу
Програма творчого конкурсу з музики включає основні дисципліни фахової підготовки, які дозволять об’єктивно та системно підійти до...
Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка як наука про виховання. Виховання як суспільно-педагогічне явище, його історичний, соціальний, загальнолюдський, національний...
Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська...
Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconІмені В. Г. Короленка
Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л. В. Бичкова,...
Програма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconІмені В. Г. Короленка
Програма вступного випробовування з Рисунку для осіб, що вступають на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр за скороченим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи