Програма icon

Програма
Скачати 96.13 Kb.
НазваПрограма
Дата22.09.2012
Розмір96.13 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор С.В. Мельничук

" " 2012р.


ПРОГРАМА


творчого конкурсу з фізичної культури

для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня

"бакалавр" (на базі повної загальної середньої освіти)

напрям підготовки 6.010201 "Фізичне виховання" та

6.010203 "Здоров'я людини"


Схвалено Вченою радою факультету

фізичної культури та здоров'я людини " " 2012р.

Голова ради доц. Зорій Я.Б.

Чернівці - 2012


Програма

Творчого конкурсу з фізичної культури

для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

(на базі повної загальної середньої освіти)

напрям підготовки 6.010201 "Фізичне виховання"

6.010203 "Здоров'я людини"


§1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 

Творчий конкурс спрямований на виявлення рівня відповідності майбутніх фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини» та можливості їх успішного подальшого навчання (засвоєння та опанування передбаченими навчальними програма­ми знання, уміння та навички).

Програма творчого конкурсу складена з урахуванням матеріалу базової програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів та державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України.

Вступникам факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича запропоновано творчий конкурс в основі якого лежать тестові завдання.

Абітурієнти (окрім подання медичної довідки за формою 086) повинні пройти обстеження у Чернівецькому фізкультурному диспансері (вул. Стеценка, 3) для отримання допуску до іспиту з фізичної підготовки. Вступники під час тестування повинні бути у відповідному спортив­ному одязі і взутті.


§2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ.


Творчий конкурс оцінюється максимально 200 балів та складається із чотирьох тестових завдань:

  1. біг 100 м максимум 50 балів

  2. човниковий біг 4х9 м максимум 50 балів

  3. підтягування/згинання , розгинання

рук в упорі лежачи (чол./жін.) максимум 50 балів

  1. піднімання тулуба в положення сидячи максимум 50 балів
Кількість балів за

одне випробу­вання

Чоловіки

Жінки


балів

Біг 100 м

(сек.)

Піднімання в сид

(за 1 хв. разів)

Човниковий біг 4х9 м

(сек.)

Підтягу­вання

(разів)

Біг 100 м

(сек.)

Човниковий біг 4х9м (сек.)

Згинання і розгинан­ня рук (разів)

Піднімання в сид

(за 1 хв. разів)

50

12.0

55

8.8

20

14.0

10.0

26

50

45

12.5

53

9.0

18

14.4

10.3

24

48

40

13.0

51

9.1

16

14.6

10.6

22

46

38

13.2

49

9.3

14

14.8

10.9

20

44

36

13.4

47

9.5

13

15.0

11.1

18

42

34

13.6

45

9.7

12

15.1

11.3

16

40

32

13.8

43

9.9

11

15.2

11.5

14

38

30

13.9

40

10.1

10

15.4

11.7

12

35

28

14.0

35

10.3

9

15.6

11.9

10

32

26

14.2

30

10.5

8

15.8

12.1

8

29

Тестові вимоги виконуються протягом одного дня в такій послідовності: біг 100 м; човниковий біг 4х9м; підтягування /згинання, розгинання рук в упорі лежачи (чол./жін.); піднімання тулуба в положення сидячи.


§ 3 ^ УМОВИ ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ.

1. Біг 100 м

         Обладнання. Секундоміри, рівна бігова доріжка завдовжки 120 м, розділена декількома паралельними лініями, нагрудні номери.

^ Опис проведення тестування. За командою «На старт!» учасник займає положення низького старту за стартовою лінією. За командою «Руш!» він пробігає 100 м до фінішної лінії.

^ Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник тестування перетнув фінішну лінію.

Загальні вказівки і зауваження. Кожному учаснику надається одна спроба. Бігова доріжка має бути рівною.  1. ^ Човниковий біг 4 х 9 м


Обладнання. Секундоміри, які фіксують десяті частки секунди, рівна бігова доріжка завдовжки 9 м, обмежена двома паралельними лініями, за кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 см з центром на лінії, 2 дерев'яних

кубики (5x5 сантиметрів).

^ Опис проведення тестування. За командою «На старт!» учасник займає положення високого старту за стартовою лінією. За командою «Руш!» він пробігає 9 м до другої лінії, бере один з двох дерев'яних кубиків, що лежать у колі, повертається бігом назад і кладе його в стартове коло. Потім біжить за другим кубиком і, взявши його, повертається назад і кладе в стартове коло.

^ Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник тестування поклав другий кубик у стартове коло.

Загальні вказівки і зауваження. Кожному учаснику надається одна спроба. Кубик слід класти в півколо, а не кидати. Якщо учасник кидає, кубик, спроба не зараховується. Бігова доріжка має бути рівною, неслизькою.


3. Підтягування

 Обладнання. Перекладина діаметром 2-3 см, лава, магнезія. Перекладина повинна бути розташована на такій висоті, щоб учасник у положенні вис не торкався ногами землі, нагрудні номери.

^ Опис проведення тестування. Учасник тестування стає на лаву і хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей і приймає положення вис. За командою "Можна!", згинаючи руки, він підтягується до такого положення, аби його підборіддя було над перекладиною.  Потім учасник повністю випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в учасника вистачить сил.

^ Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна умова.                    

Загальні вказівки й зауваження. Кожному учасникові дозволяється тільки один підхід до перекладини. Не дозволяється розгойдуватися під час підтягування, робити допоміжні рухи ногами, ривки, згинати ноги в колінних суглобах.

Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на дві і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш як два рази підряд.

Страхування учасника проводить один із членів приймальної комісії.

^ 4. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи

Обладнання: рівний дерев’яний, земляний майданчик або гімнастичний килим, нагрудні номери.

Опис проведення тестування. Учасник тестування набирає положення лежачи, руки випрямлені на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стоп опираються на підлогу. За командою "Можна!" учасник починає ритмічно з повною амплітудою згинати й розгинати руки .

^ Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і розгинань за одну спробу.

Загальні вказівки й зауваження. При згинанні рук потріб­но торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатися опори стегнами, згинати тіло й ноги, перебувати у вихідному поло­женні та із зігнутими руками більше 3 с, лягати на підлогу, згинати руки почергово, згинати й розгинати руки не з повною амплітудою. Згинання і розгинання рук, які виконуються з помилками, не зараховуються.


^ 5. Піднімання тулуба з положення лежачи протягом 60 сек.

Обладнання. Секундомір, гімнастичний мат (або килим).

Правильно виконати тест допомагає помічник із числа абітурієнтів, який буде виконувати вправу наступну, утримуючи ноги учасника тестування.

^ Проведення тесту. Учасник тестування сідає на мат (килим), зігнувши ноги у колінах на 90 градусів. Ступні повністю спираються на поверхню мата (килима), відстань між ними близько 30 см. Кисті рук з'єднані на потилиці, пальці переплетені, лікті торкаються колін. Партнер притримує його ступні. Після команди «Увага!» учасник лягає на спину, торкаючись плечима мата (килима). За командою «Руш!» учасник піднімається у вихідне положення. Положення рук на потилиці під час виконання тесту залишається незмінним. Необхідно протягом 60 сек. виконати максимальну кількість повторень, не порушуючи умов.

Результат: максимальна кількість піднімань із положення лежачи на спині у положення сидячи протягом 60 с.

Загальні вказівки та зауваження. У положенні лежачи, кисті рук на потилиці, спина повністю торкається мата, у вихідному положенні лікті торкаються колін, ноги зігнуті в колінах під кутом 90 градусів.

 


Голова предметної комісії доц. Ю.Ю. Мосейчук

Схожі:

Програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи