Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет
Скачати 70.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет
Дата22.09.2012
Розмір70.29 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Федьковича
Ректор

Чернівецького національного

університету

__________________С.В. Мельничук

« 20 » січня 2012 року


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ НА НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

6.010101 «БУДІВНИЦТВО»

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «БАКАЛАВР»

^ НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»


Галузь знань: 0601 – Будівництво та архітектура


Схвалено на засіданні загальноуніверситетської

кафедри будівництва та архітектури .

Протокол №1 від 20.01.2012 р.


Завідувач кафедри М.Ш. ФайнерПрограму підготували : І.А. Варвус

В.М.Гавалешко

^ ЧЕРНІВЦІ - 2012

Програма фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають на скорочений термін навчання на третій курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за напрямом 6.060101 "Будівництво" на базі здобутого освітньо - кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зі спеціальності 5.092110 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд".

Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за фаховим вступним випробуванням – теоретичним іспитом.

Оцінювання фахового вступного випробування здійснюється за 200-бальною шкалою в межах 100-200 балів.

^ 1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Основні гідрофізичні властивості будівельних матеріалів. Основні теплофізичні властивості будівельних матеріалів. Основні фізико-механічні властивості будівельних матеріалів. Види скла та вироби з нього. Неорганічні в'яжучі речовини, що використовуються при виготовленні будівельних матеріалів. Характеристика властивостей цементного каменю. Класифікація основних ознак бетонів. Добавки, що впливають на властивості бетонів. Будівельні розчини та їх призначення. Теплоізоляційні матеріали.


^ 2. БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Споруда. Будівля. Основні конструктивні елементи будівлі. Види поверхів.

Просторова жорсткість в каркасних будівлях. Навантаження від перекриття в каркасних будівлях; без каркасних будівлях; з неповним каркасом.

Стіна та її характеристики. Товщина зовнішніх несучих стін з малорозмірних елементів. Перегородки і їх класифікація. Звукоізоляція при влаштуванні перегородок.

Перекриття і вимоги ставлять до них. Види перекриття за конструкцією та розташуванням. Покриття, з яких елементів складається. Вимоги, що ставляться до покриттів. Форми і основні елементи похилих дахів. Основні елементи кроквяної системи. Сучасні покрівельні матеріали для похилих дахів. Сходи за призначенням, конструкцією, кількістю маршів у межах поверху.


^ 3. ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ

Геодезія, задачі, призначення. Призначення нівеліру. Призначення та використання теодоліту. Визначення горизонталі. Види масштабів. Висота точки.


^ 4. ОСНОВИ РОЗРАХУНКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Основні характеристики складових залізобетонних конструкцій.

Основні механічні властивості бетону.

Призначення, види та класи арматури. Принципи розташування арматурних виробів в тілі бетону. Граничні стани будівельних конструкцій. Граничний стан першої групи. Граничний стан другої групи. Види навантажень та впливів на залізобетонні конструкції. Збір навантажень на грунт. Класифікація основних етапів проектування з/б конструкцій (окремі конструкції).

Характеристики ґрунтів, вплив їх на несучу здатність будівель.

Нормативні документи для проведення розрахунків з\б конструкцій. Критерії визначення глибини закладання фундаментів. Класифікація видів залізобетонних виробів.


^ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА


Класифікація технологічних процесів будівельного майданчика. Нормативна та проектна документація будівельного виробництва. Види контролю якості будівельної продукції. Будівельні вантажі та види транспорту в будівництві. Методи визначення обсягів земляних робіт. Види кам'яних кладок.

Інструменти, пристосування, оснащення що використовуються при веденні кам'яних робіт. Місце бетонних та залізобетонних робіт в сучасному будівництві.

Типи опалубок та область ї застосування. Бетонування конструкцій різних типів.

Типи монтажних механізмів. Основні методи розрахунку монтажних механізмів.

Правила техніки безпеки при виконанні монтажних робіт.

Розчини, що використовують при виконанні штукатурних робіт. Види малярних робіт. Технологія влаштування підлог з штучних матеріалів. Технологія влаштування підлог з дошок та паркету. Технологічні особливості влаштування монолітних підлог.

Сутність та різновиди будівельних потоків.

Склад і призначення календарних планів. Вихідні дані для побудови календарних планів. Принципи побудови графіку завозу та розходу матеріалів та руху машин і механізмів по об'єкту. Призначення та зміст будівельних генеральних планів.

Вихідні дані для проектування будівельних генеральних планів. Проектування і розміщення на будпланах тимчасових будівель та споруд. Види тимчасових доріг на будмайданчиках. Проектування тимчасового електропостачання та будівельний майданчик. Проектування тимчасового водопостачання на будівельний майданчик.


^ 6. ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ


Система нормативної документації у будівництві. Фізичні властивості будівельних матеріалів Металічні властивості будівельних матеріалів. Механічні властивості будівельних матеріалів. Класифікація в’язуючих будівельних матеріалів

Портланцемет та його властивості. Каркасні конструкції. Каркасні одноповерхові промислові будівлі. Конструкції фундаментів. Конструкції стін. Теплоізоляція. Конструкції колон. Схеми. Армування. Конструкції балок, ригелів. Схеми .Армування.

Конструкції балок і ферм перекриття. Схеми. Армування. Конструкції плит перекриття. Схеми. Армування. Конструкції плит покриття. Схеми. Армування.

Балкони, консолі. Схеми. Армування. Конструкції монолітного багатопрольотного перекриття. Схеми. Армування. Сходинки. Схеми. Армування.

Розрахункові схеми балок і плит. Розрахункові схеми балконів.

Марка, клас бетону по міцності. Морозостійкість бетону. Водонепроникність бетону. Армування залізобетонних конструкцій. Металеві профілі. Вузли з’єднання металевих ферм. Керамічні вироби. Розміри та марка цегли.

Причини руйнування і аварій конструкцій будівель і споруд. Металеві конструкції. Основи конструювання. Дерев’яні конструкції. Основи конструювання. Контроль якості будівельних конструкцій. Неруйнівні методи контролю якості бетону та залізобетонних конструкцій. Методи монтажу будівельних конструкцій.

Вимоги техніки безпеки при земляних роботах. Вимоги техніки безпеки при монтажі конструкцій. Прилади для геодезичних робіт.


^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ


Оцінювання фахового вступного випробування здійснюється за 200-бальною шкалою за формулою:  =100 + І1+І2+І3, де І1, І2, І3 – оцінки за відповіді, максимальна сума яких не перевищує 100 балів.

Якщо сумарна кількість балів за всіма питаннями менше <124 бала, то вважається, що вступник, в цілому, не опанував навчальний матеріал дисциплін за ОКР «молодший спеціаліст», не освоїв основ розрахунку будівельних конструкцій, слабко орієнтується в технологіях та організації будівельного виробництва, не знає про сучасні будівельні матеріали та не володіє практичними навичками.

Фахові вступні випробування проводяться в такому порядку:

1. Білет складається із 3-х питань, кожне із яких оцінюється так: І1=35 балів; І2=35 балів; І3=30 балів.

2. Абітурієнт письмово занотовує основні моменти відповідей на питання та дає усно на них відповідь членам комісії.

3. Члени комісії можуть задавати додаткові питання, які стосуються більш грунтовної і конкретної відповіді на питання, поданих у білеті.

Оцінювання рівня знань. Кінцева оцінка враховує результати відповідей за всіма питаннями.

Оцінка відповіді на одне питання в межах 30-35 балів виставляється абітурієнту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує розуміння суті поставленого питання, робить власні висновки, логічно мислить, вільно використовує набуті теоретичні знання, матеріали преси, додаткової літератури, посилається на державні будівельні норми при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем.

Оцінка в межах 20-30 балів виставляється за відповідь на питання абітурієнту, який добре володіє термінами будівельних дисциплін, робить спроби аналізу, використовує матеріали преси, додаткової літератури, робить посилання на державні будівельні норми, проте припускається певних неточностей і похибок у викладі теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Оцінка в межах 10-19 балів (задовільно» у звичайній шкалі) виставляється абітурієнту, який, в основному, опанував теоретичними знаннями навчальних дисциплін, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність грунтовних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю у будівельній сфері.

Оцінка менше 10 балів виставляється абітурієнту, який не дає відповідей на поставлені запитання, при викладенні навчального матеріалу допускає грубі помилки, не володіє будівельною термінологією, не орієнтується в сучасних тенденціях розвитку сучасного будівництва.


Голова предметної комісії М.Ш.Файнер


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи