Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 69.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата24.09.2012
Розмір69.53 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________ Мельничук С.В.

„______” _____________2012 р.


ПРОГРАМА З ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» спеціальності 7.03020501 «Країнознавство»


Схвалено Вченою радою

Факультету історії, політології

та міжнародних відносин,

протокол № 6, від 27 січня 2012 р.


Голова ради О.В. Добржанський


Чернівці – 2012

1. Дайте країнознавчу характеристику Балтійських країн.

2. Охарактеризуйте структуру та механізм державної влади в Об’єднаних

Арабських Еміратах.

3. Особливості повсякденного життя в США. Американізм та

американська мрія.

4. Країнознавча характеристика країн Центральної Європи.

5. Країнознавчий огляд Індії.

6. Визначте предмет та об’єкт країнознавства.

7. Дайте країнознавчу характеристику країн Північної Європи.

8. Країнознавчий огляд Бразилії.

9. Іран у пошуках шляхів подолання міжнародної ізоляції.

10.Охарактеризуйте фізико-географічне районування азіатських країн.

11.Країнознавча характеристика країн Східної Європи.

12.Країнознавчий огляд Ефіопії.

13.Багата та бідна Аргентина.

14.Країнознавча характеристика країн Закавказзя.

15.Англомовні країни: повсякденність, культура та політика.

16.Проблеми Тайваню і Гонконгу: характер і можливості вирішення.

17.Країнознавча характеристика країн Середнього Сходу.

18.Країнознавчий огляд Ватикану.

19.Країнознавчий огляд лаплатських країн.

20.Дайте країнознавчу характеристику

21.Країнознавча характеристика країн Південно-Західної Азії.

22.Країнознавча характеристика США.

23.Охарактеризуйте найбільші глобальні територіально-регіональні

міжнародні об’єднання.

24.Країнознавча характеристика країн Південної Азії.

25.Дайте країнознавчу характеристику Бразилії.

26.Країнознавчий огляд Румунії.

27.Виділіть складові політико-географічного положення країн.

28.Країнознавча характеристика країн Південно-Східної Азії.

29.Країнознавчий огляд Іспанії.

30.Опишіть механізм формування та функціонування державної влади в

Канаді.

31.Охарактеризуйте адміністративно-територіальний поділ країн.

32.Дайте країнознавчу характеристику країн Східної Азії.

33.Ключові віхи Австрійської державності в ХХ ст.

34.Країнознавча характеристика країн Центральної Азії.

35.Охарактеризуйте історико-культурний та сучасний політичний

розвиток Франції.

36.Чилі після правління Піночета.

37.Країнознавча характеристика країн Західної Африки.

38.Іран у пошуках шляхів подолання міжнародної ізоляції.

39.Країнознавча характеристика Ізраїля.

40.Опишіть наукові напрями, теорії та школи які вивчають

країнознавство.

41.Країнознавча характеристика країн Східної Африки.

42.Країнознавчий огляд Мексики.

43.Охарактеризуйте історико-культурний та сучасний політичний

розвиток Греції.

44.Країнознавча характеристика країн Північної Африки.

45.Опишіть політико-економічну ситуацію в Білорусії.

46.Що таке країна і чим вона відрізняється від держави?

47.Країнознавча характеристика країн Південної Африки.

48.Країнознавчий огляд ФРН.

49.Корейський півострів: непростий шлях до возз’єднання.

50.Країнознавча характеристика країн Центральної Африки.

51.Опишіть особливості повоєнного розвитку Японії.

52.Які найважливіші особливості територій з погляду міжнародного

права?

53.Країнознавча характеристика країн Центральної Америки.

54.Країнознавчий огляд Єгипту.

55.Охарактеризуйте індонезійський шлях розвитку процесу

демократизації і федералізації.

56.Країнознавча характеристика країн Південної Америки.

57.Особливості цивілізаційного розвитку Туреччини.

58.Країнознавчий огляд Польщі.

59.Країнознавча характеристика країн Північної Америки.

60.Арабський світ: політичний іслам і політика.

61.Країнознавчий огляд Фінляндії.

62.Проаналізуйте етапи формування політичної карти світу.

63.Країнознавча характеристика Російський Федерації.

64.США: проблеми світового лідерства.

65.Охарактеризуйте китайську традиційну культуру. Процеси

модернізації: суперечності та перспективи.

66.Країнознавча характеристика Великобританії.

67.Опишіть сучасну політико-економічну ситуацію Азербайджану.

68.Сомалі країна постійної нестабільності.

69.Країнознавчий огляд Молдови.

70.Охарактеризуйте сучасну політичну карту світу.

71.Країнознавча характеристика Австралії.

72.Особливий свій шлях розвитку Лівії.

73.Опишіть механізми функціонування держав на федеральному та

місцевому рівнях.

74.Країнознавчий огляд Аргентини.

75.Афганістан на шляху до відновлення.

76.Країнознавчий огляд Куби.

77.Дайте історико-культурну та політико-економічну характеристика

Китаю.

78.Французький внесок у світову культурну спадщину

79.Країнознавча характеристика країн Латинської Америки.

80.Дайте історико-культурну та політико-економічну характеристику

Японії.

81.Шведська модель суспільства: капіталізм чи соціалізм.

82.Типологізація країн світу.

83.Країнознавчий огляд карликових держав Західної Європи.

84.Країни колишньої Югославії: спільна історія та різне сьогодення.

85.Країнознавчий огляд Казахстану.

86.Дайте країнознавчу характеристику країнам Бенілюксу.

87.Країнознавчий огляд Угорщини.

88.Дайте загальну характеристику регіонів світу.

89.Болгарія: політико - та економіко-географічна характеристика.

90.Узбекистан: регіональне лідерство.

91.Італія: політико - та економіко-географічна характеристика.

92.Геополітичні основи країнознавства.

93.Країнознавчий огляд Греції.

94.Опишіть сучасну політико-економічну ситуацію у Вірменії.

95.Країнознавчий огляд Чехії.

96.Опишіть сучасну політико-економічну ситуацію у Грузії.

97.Країнознавчий огляд Португалії.

98.Опишіть сучасну політико-економічну ситуацію у Іраку.

99.Країнознавчий огляд Фінляндії.

100. Країнознавчий огляд Туркменістану.


Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення

комплексного фахового іспиту з Країнознавства для вступу на факультет історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»


Абітурієнт отримує білет, у якому є три теоретичні питання. Після підготовки відбувається усна бесіда з членами комісії. Відповіді абітурієнта оцінюються наступним чином: за перше питання – максимальна кількість балів 35, за друге питання – 35 балів, за третє питання – 30 балів.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою, до сумарної оцінки відповіді додається 100 балів для того, щоб узгодити оцінювання абітурієнта із ЗНО.


^ Оцінку «ВІДМІННО» (176-200 балів) отримує абітурієнт, якщо дає ґрунтовну відповідь на теоретичні питання, викладає думки логічно, аргументовано; демонструє обізнаність у проблемних питаннях; знає наукову літературу з предмету, висловлює власну думку та вміє аргументувати свою позицію з теоретичних основ країнознавства, актуальних проблем інтеграційних та глобалізаційних процесів, суспільно-політичного, економічного та гуманітарного розвитку країн, діяльності міжнародних організацій, а також високу здатність до практичного використання положень теорії міжнародних відносин.

^ Оцінку «ДОБРЕ» (150-175 балів) абітурієнт отримує за повну відповідь на поставлені питання, розуміння змісту понять та категорій з дисципліни «Країнознавство»; проявляє досить глибоке розуміння проблем внутрішнього та зовнішнього розвитку країн світу. Відповідь абітурієнта логічно побудована, аргументована, але допущені незначні неточності при викладенні теоретичного матеріалу. Абітурієнт проявляє належне вміння при аргументації своєї позиції з теоретичних основ країнознавства, актуальних проблем інтеграційних та глобалізаційних процесів. Володіє навиками використовувати положення теорії міжнародних відносин на практиці.

^ Оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» (124-149 балів) отримує абітурієнт, якщо поверхнево володіє теоретичним матеріалом, фрагментарно застосовує раніше засвоєні знання у новій ситуації, не може навести приклади; на основні та додаткові питання з теоретичних основ країнознавства, актуальних проблем інтеграційних та глобалізаційних процесів дає надто поверхневі, уривчасті, неточні та неповні відповіді.

Оцінку «НЕЗАДОВІЛЬНО» (100-123 балів) отримує абітурієнт, якщо фрагментарно володіє програмовим матеріалом, не вміє аналізувати теоретичний матеріал з основ країнознавства, не володіє термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних питань, виявляє незнання основного програмового матеріалу.


Схвалено на засіданні кафедри міжнародних відносин

протокол №6 від 27 січня 2012 р.


Декан факультету історії,

політології та міжнародних відносин проф. Добржанський О.В.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи