Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем icon

Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
НазваПрограма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Дата24.09.2012
Розмір48.2 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


Затверджую

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

________________ С. В. Мельничук

« 01 » березня 2012 р.


ПРОГРАМА

комплексного іспиту з екології

для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

8.04010601 – магістр

спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”


Схвалено Вченою радою факультету біології, екології та біотехнології

протокол № 2 від 21 лютого 2012 р.

Голова Вченої ради професор Марченко М.М.


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від 30 січня 2012 р.

Голова Вченої ради професор Руденко В.П.


Схвалено Вченою радою хімічного факультету

Протокол № 6 від 2 лютого 2012 р.

Голова Вченої ради професор Лявинець О.С.


Чернівці

2012


Загальна екологія

Аутекологія. Предмет та основні поняття загальної екології. Основоположні принципи екологічної науки. Основні закони екології (мінімуму Лібіха, толерантності Шелфорда, взаємодії факторів Мітчерліха-Баулє, компенсації факторів Рюбеля, Вільямса, незамінності фундаментальних факторів, відносності адаптації, неоднозначної дії факторів на різні функції організму, біогенної міграції атомів В.І. Вернадського, єдності «організм-середовище»). Поняття „екологічний фактор”. Сучасна класифікація екологічних факторів. Значення тепла для живих організмів. Екологічні групи організмів за відношенням до температурного фактора. Механізми адаптації організмів до низьких температур. Концепція суми ефективних і активних температур. Механізм теплопродукції і терморегуляції. Хімічна і фізична терморегуляція гомойотермних організмів. Значення води для живих організмів. Вміст води в тілах різних живих організмів. Розподіл опадів за біомними екосистемами. Екологічні групи рослин та тварин за відношенням до вологості. Механізми адаптації організмів до посушливих умов. Опишіть умови водного дефіциту. Пристосування рослин і тварин до дефіциту води. Значення світла для живих організмів. Класифікація рослин за відношенням до фотоперіоду. Екологічні групи рослин та тварин за відношенням до освітленості. Солоність як важливий екологічний фактор водного середовища. Адаптація організмів до життя у водному середовищі.

Демекологія. Критерії класифікації популяцій та їх різновидності за цими критеріями. Просторова структура популяцій та методика її визначення. Вікові піраміди та їх типи. Криві зміни чисельності популяцій. Поняття пристосувальної мінливості людських популяцій до клімато-географічних умов. Сучасні моделі адаптаційного синдрому. Причини та наслідки різних типів видоутворенняв часі за М.М.Воронцовим; типи видоутворення представте схематично.

Синекологія. Просторова та конкурентна структура угрупувань. Трофічна структура угруповань. Різновидності екологічних ніш. Закон Гаузе. Типи взаємодії між організмами. Гомо- та гетеротипові коакції. Протокооперація. Мутуалізм. Коменсалізм. Алелопатія. Паразитизм. Груповий ефект. Масовий ефект. Поняття про життєву форму. Класифікація життєвих форм рослин за системою Раункієра. Класифікація життєвих форм тварин за синтетичною системою Формозова-Кашкарова.. Оцінка видового та таксономічного різноманіття угрупувань. Значення денітрифікації в агро- та біоценозах.

Екосистемологія. Поняття «сукцесія». Основні типи сукцесій. Теорія моно- та полі клімаксу. Внесок Чернишенка С.В. в розробку теорії сукцесій.

^ Прикладна екологія. Поясніть як визначити швидкість течії річки. Опишіть методику визначення кисню у річковій воді хімічним шляхом. Проаналізуйте доцільність використання різних методів очищення стічних вод. Значення води для живих організмів. Опишіть причини та наслідки «парникового ефекту»; шляхи розв’язання цієї глобальної екологічної проблеми. Чим зумовлена поява «озонових дір»?; які наслідки та шляхи розв’язання цієї глобальної екологічної проблеми? Які причини появи та наслідки «кислотних» дощів?; шляхи розв’язання цієї глобальної екологічної проблеми. Електромагнітне випромінювання як негативний фактор впливу на організм людини.


Нормування антропогенного навантаження

Розв’язування типових задач з розділів:

  • «Визначення якості атмосферного повітря»;

  • «Розрахунок категорії небезпечності підприємств»;

  • «Плата за викиди в атмосферне повітря»;

  • «Оцінка якості води у водоймі».Техноекологія

Охарактеризуйте антропогенний вплив людства, як один з основних чинників, що зумовлюють глобальні зміни у навколишньому середовищі.

Опишіть основні галузі діяльності людини, які спричинюють значні забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери, інформаційного та енергетичного просторів.

Гірничо-видобувна промисловість. Коротка характеристика. Основні технологічні операції, що здійснюють під час функціонування гірничо-видобувних комплексів.

Шахтний спосіб видобутку корисних копалин. Вплив на літосферу та гідросферу. Основні напрямки зменшення антропогенного впливу видобутку корисних копалин цим способом.

Відкритий спосіб видобутку корисних копалин. Вплив на атмосферу, літосферу та гідросферу. Основні напрямки зменшення антропогенного впливу видобутку корисних копалин цим способом.

Забруднення поверхневих вод підприємствами гірничо-видобувного комплексу. Основні методи їх очищення.

Охарактеризуйте основні методи очищення газових антропогенних викидів від токсичних речовин.

Подайте класифікацію методів очищення газових антропогенних викидів від токсичних речовин за типом процесу, на якому вони засновані. Основне очисне обладнання, що використовується в процесах очищення газоповітряних викидів.

Запропонуйте метод очищення антропогенних викидів від SO2 для великого підприємства, невеликої котельні та побутового підприємства.
^
Організація управління в екологічній діяльності

Предмет і метод управління природоохоронною діяльністю. Характеристика методів управління. Комплексні методи управління.

Форми управління природоохоронною діяльністю.

Довгостроковий прогноз стану природного середовища.

Структура управління природоохоронною діяльністю: поняття структури управління, чинники, які її визначають, принципи побудови управління.

Регіональні органи управління охороною довкілля.

Основні показники, які характеризують економічний результат природоохоронних заходів.

Еколого-економічне обґрунтування проектних рішень у господарській практиці.

Еколого-економічна експертиза як напрям підвищення ефективності природокористування.

Обов’язкові елементи екологічної експертизи.

Схожі:

Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconПрограма комплексного іспиту з агрохімії І землеробства для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (скорочений термін) напрям підготовки 130100 – “Агрономія”
Використання різних форм фосфору с/г рослинами. Вплив фосфору на ріст кореневої системи І прискорений розвиток репродуктивних органів....
Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconПрограма фахового іспиту з екології та охорони навколишнього середовища для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Значення світла для живих організмів. Класифікація рослин за відношенням до фотоперіоду. Екологічні групи рослин та тварин за відношенням...
Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconПрограма фахового іспиту з екології та охорони навколишнього середовища для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Значення світла для живих організмів. Класифікація рослин за відношенням до фотоперіоду. Екологічні групи рослин та тварин за відношенням...
Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Землі. Елементи вимірів на земній поверхні. Зображення поверхні Землі на площині. Масштаби топографічних карт І планів. Рельєф місцевості....
Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconЗатверджую Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С. В. Мельничук 2012 р. Програма комплексного іспиту для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Землі. Елементи вимірів на земній поверхні. Зображення поверхні Землі на площині. Масштаби топографічних карт І планів. Рельєф місцевості....
Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Програма комплексного іспиту з екології для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи