Програма фахового іспиту icon

Програма фахового іспиту
Скачати 142.25 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту
Дата24.09.2012
Розмір142.25 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Ю.ФЕДЬКОВИЧА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор ЧНУ


____________проф. С.В. Мельничук

«_____»__________________2012р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

бакалаврів спрямування 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»,

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр» зі спеціальності

8.05150101 Технологія електронних мультимедійних видань


Схвалено Вченою радою інженерно-технічного факультету

Протокол № _6_ «_24__»___лютого__2012


Голова Ради, Декан ІТФ, професор О.В. Ангельський


Чернівці – 2012


^ 1. Видавничо-поліграфічні матеріали

Структурна будова паперу та основні волокнисті папероутворюючі матеріали. Отримання деревної волокнистої сировини. Технологічний процес виготовлення паперу. Структурно-розмірні властивості. Механічні властивості. Сорбційні властивості. Оптичні властивості. Друкарські властивості. Стандартизовані формати паперу. Класифікація паперу. Структурна будова та склад картону.

Структурна будова та склад друкарських фарб. Барвні речовини (пігменти, барвники), в‘яжучі, плівкоутворюючі речовини, добавки. Оптичні властивості фарб. Друкарсько-технологічні властивості фарб. Післядрукарсько-споживчі властивості фарб. Системи змішування фарб. Фарби для різних способів друку.

Формні матеріали. Структурна будова фототехнічних плівок. Принципова схема отримання фотографічного зображення. Властивості фототехнічних плівок (сенситометричні, структурометричні). Типи фототехнічних матеріалів. Класифікація друкарських форм та методів запису. Система параметрів друкарських форм. Властивості копіювальних шарів (сенситометричні, репродукційно-графічні, технологічні) та методи їх визначення. Форми для різних способів друку.

Оздоблювально-палітурні матеріали. Покривні матеріали (матеріали на тканій основі; матеріали на паперовій основі; матеріали на нетканій основі; матеріали без основи; шкіра). Оздоблювальні матеріали (види палітурної фольги; плівки для оздоблення друкарської продукції). Палітурні клеї (групи клеїв; клеї рослинного походження; клеї тваринного походження; синтетичні клеї). Лаки (види лаків; дисперсійні лаки; УФ-лаки; лаки на основі летких розчинників; лаки на масляній основі (друкарські лаки)). Декельні матеріали (декельні полотна та їх типи; властивості офсетних декельних полотен). Зволожувальні розчини. Фарбові валики (гумові валики, поліуретанові валики, монотанові валики, анілоксові валики).


^ 2. Технологія електронних видань

Векторна та растрова графіка. Загальні відомості про технологію Flash . Типи Flash анімацій. Основні можливості і переваги Flash анімацій. Змінні і константи в Actionscript. Типи даних. Об’єкти в Actionscript. Методи, властивості і події. Оператори в Actionscript. Конструкції if..else, if...else if та switch. Цикли for, for..in та for each..in. Цикли while та do..while. Основні відомості про обробку подій в Actionscript. Об’єкти класу Event. Основні властивості об’єктів класу Event. Малювання засобами Actionscript.


^ 3. Комп’ютерна верстка та макетування

Визначення вимог до макету. Типометричні одиниці. Основні терміни та поняття про шрифт. Правила набору текстової інформації. Верстка книжкової продукції. Верстка журнальних та газетних видань. Структура документа і правила типографіки. Підгонка тексту. Верстання складних видань.


^ 4. Основи репрографії

Предмет та основні завдання репрографії. Класифікація технологічних процесів репрографії. Загальні відомості. Загальні принципи реєстрації інформації. Основні вимоги до технологічних процесів виготовлення копій та до використовуваних матеріалів. Основні процеси репрографії. Основні тенденції. ГОСТи у репрографії.

Фотографічні та фотоелектричні способи отримання копій. Фотографічні процеси з використанням галогеносрібних світлочутливих матеріалів. Галогеносрібні світлочутливі матеріали. Фотостатний папір. Документальний папір. Фотокалька. Рефлексний фотопапір. Папір для репрографії. Прискорені процеси хіміко-фотографічного оброблення світлочутливих галогеносрібних матеріалів. Процеси фотографічного обернення зображень. Способи дифузійного перенесення зображення. Дифузійні процеси перенесення срібла. Способи дифузійного перенесення барвника.

Електрофотографічні процеси. Загальні відомості. Феноменологічні основи електрофотографії. Фоторецептори. Отримання прихованого електростатичногоизображення. Перенос зображення з фоторецептора на материал. Класифікація способів електрофотографії. Основи створення зображення електрофотографічними способами. Класичні електрофотографічні способи. Копіювальні матеріали для ксерографії та «електрофакс». Нетрадиційні електрофотографічні системи. Деформаційні системи. Міграційні системи. Фотоелектрофорентні системи. Фотоелектролітичні системи. Фотографічні та експлуатаційні характеристики фотопровідних шарів. Інтегральна світлочутливість. Спектральна світлочутливість. Роздільна здатність. Градаційні характеристики. Крайовий ефект. Застосування електофотографії.

Процеси з використанням діазосполук. Загальні відомості. Технологічна схема та варіанти діазографічного процесу. Фотографічні та експлуатаційні характеристики діазотипних матеріалів. Галузь застосування діазоматеріалів. Матеріали для діазографії. Діазопапір. Діазокалька. Діазоплівка. Металодіазонійові матеріали. Діазоматеріали на основі водовимивних композицій. Обладнання для діазографії. Технологічні процеси зі створенням везикулярних зображень. Фотографічні характеристики везикулярних матеріалів. Види везикулярних матеріалів та їх застосування. Технологічні процеси з використанням інших діазосполук. Процеси фізичного проявлення прихованого зображення. Процеси з використанням фотохромних та інших світлочутливих органічних сполук.

Способи копіювання на теплочутливі матеріали .Технологічні схеми процесів термографії. Фототермографія. Копіювальні матеріали для термографії. Термографічні матеріали для термохімічних способів. Термографічні матеріали для термофізичних способів. Матеріали для фототермографії. Особливі термографічні процеси. Адгерографія. Електротермографія. Електроіскровий спосіб.

Мікрофільмування. Класифікація мікрофотокопій. Мікрофотоформи. Апертурні карти. Мікрокопії, відтворені поліграфічним способом. Розмноження мікрокопій із застосуванням світлочутливих матеріалів. Підготовка оригіналу. Мікрорепродукування. Розмноження, пошук та зберігання мікрофотокопій. Мікродублювання на безсрібні матеріали. Голографічні мікроскопії. Обладнання для мікрорепродукування. Знімальне обладнання. Обладнання для проявлення та оброблення мікрокопій. Обладнання для дублювання мікрокопій. Обладнання для розмноження копій зі збільшенням. Обладнання для читання мікрокопій.

Струменевий друк. Огляд технологій струменевого друку. Неперервний струменевий друк. Крапельно-струменеві технології («крапля за вимогою»). Конструкція записуючих головок для струменевого друку. Друкарські системи зі струменевою технологією для багато фарбного друку (різновиди).

Електронні методи створення зображення. Електронний запис. Електронна фотографія. Системи записування і відтворення зображень. Цифрове записування та оброблення зображень. Комбінування електронних та традиційних методів. Сучасні методи збереження та передавання інформації.

Інші види цифрового друку. Йонографія. Секція для друку. Система для формування зображення. Концепції друкарських секцій та друкарських систем на основі йонографії. Магнітографія . Основи магнітографії . Система для формування зображення . Приклади застосування/друкарські системи. Электрографія . «Х»-графія. Струменева технологія на основі тонера TonerJet Printing. Элкографія. Технологія прямого цифрового друку (Direct Imaging Printing). Ризографія. Оптичні диски. Матричні принтери. Цифрові друкарські машини Xerox, Nexpress, Xeikon DCP, HP Indigo Press. Багатофарбні цифрові системи Oce з прямим записом зображення.


^ 5. Обробка текстової та графічної інформації

Видавничі текстові оригінали та підготовка їх до набору. Види текстових оригіналів та вимоги до них. Підготовка оригіналів до набору. Особливості оригіналів акциденції.

Основні правила та особливості набору текстів зростаючої складності. Правила набору текстів 1-2ї груп складності. Правила набору текстів 3-4ї груп складності. Правила книжкової верстки. Технологічні особливості журнальної верстки. Особливості газетної верстки. Коректура текста.

Параметри зображень. Управління якістю.Графічний оригінал та задача репродукційного процесу. Локальні параметри. Загальні характеристики. Параметри зображень і характеристики репродукційної системи. Оцінка зображення, засобів і результатів репродуціювання. Проблеми узгодження параметрів і стандартизації в ілюстраційному друці.

Багатокольорова ілюстрація. Автотипний синтез кольору, друкарські фарби. Корекція кольору. Задачі корекції кольору. Кольорокорегуюче маскування. Таблична корекція кольору. Системи управління кольором. Стандартизація характеристик.

Форматні перетворення репродукцій. Масштаб ілюстрацій у виданні. Зміна розмірів зображення в скануючих системах. Механічне масштабування. Електронне масштабування. Кадрування, вкопіювання та проста верстка ілюстрацій. Масштабування “цифрових” зображень.


^ 6. Теорія кольору та кольороутворення

Теорії колірного зору. Паличковий та колбочковий механізм зору. Триколірна теорія зору Юнга-Гельмгольца. Стандартний спостерігач МКО. Опонентна теорія Геринга. Співвідношення понять спектру і кольору. Фактори, що визначають сприйняття кольору. Метамеризм.

Специфікація кольорів; колірні системи. Поняття АЧТ та колірної температури. Стандартні джерела світла МКО; їх відображення на колірному локусі. Адитивне та субтрактивне змішування кольорів; їх використання у поліграфії. Чому не рекомендується переходити з одної колірної системи в іншу більше одного разу? Досліди з урівнювання кольорів (Максвел, Гілд і Райт). Пояснити фізичну сутність від’ємних значень на кривих складання кольорів. Спектральні коефіцієнти відбивання та пропускання. Умови їх визначення.

Специфікація кольорів; колірні системи. Колірна система Мансела.Тривимірний колірний простір. Вектор кольору. Рівноконтрастні колірні системи. Еліпси Мак-Адама. Колірна система XYZ МКО; її співвідношення з системою RGB. Колірний локус. Відображення спектрально чистих кольорів, доповнювальних кольорів.


^ 7. Додрукарське опрацювання інформації

Елементи фізіологічної оптики та фур’є-оптики. Будова та характеристики ока людини та вимоги, що пред'являються до поліграфічної продукції.. Характеристична крива фотоматеріалу. Застосування "жорстких" та "м'яких" фотоматеріалів у поліграфії.

Основи растрової оптики. Будова растрової камери. Вплив параметрів камери на характеристики растрової структури. Напівтіньова теорія растру. Класифікація типів модуляції та растрів у поліграфії. Походження та сутність муарового ефекту. Лініатура растру. Принцип та засоби дерастрування. Відтворення оптичного зображення сірого клину шляхом тонової фотографії. Фотометрія растрового процесу: фотометричні та інтегральні величини; відносні площі. Растровий коефіцієнт. Формула Шеберстова-Муррея-Девіса. Ефект Юла-Нілсена у поліграфії.


Список питань, які виносяться на вступний іспит зі спеціальності

^ 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»


1. Видавничо-поліграфічні матеріали

 1. Охарактеризуйте структурну будову паперу та основні волокнисті папероутворюючі матеріали.

 2. Сформулюйте призначення і дайте характеристику основним операціям технологічного процесу виготовлення паперової маси (розмелювання, проклеювання, фарбування, наповнення).

 3. Проведіть класифікацію та охарактеризуйте властивості паперу (структурно-розмірні, механічні, сорбційні, оптичні).

 4. Охарактеризуйте структурну будову та основні компоненти друкарських фарб (барвні, в‘яжучі, плівкоутворюючі речовини, добавки).

 5. Проведіть класифікацію властивостей друкарських фарб та визначте їх склад (оптичні властивості, друкарсько-технологічні властивості, післядрукарсько-споживчі властивості фарб).

 6. Опишіть структурну будову фототехнічних плівок, дайте характеристику їх основним властивостям (сенситометричні, структурометричні).

 7. Визначте систему параметрів друкарських форм, охарактеризуйте репродукційно-графічні та технологічні властивості копіювальних шарів.

 8. Охарактеризуйте види лаків, що використовують для оздоблення поліграфічної продукції (дисперсні лаки; УФ-лаки; лаки на основі летких розчинників; лаки на масляній основі (друкарські лаки)).


^ 2. Комп’ютерна верстка та макетування

 1. Охарактеризуйте макет сторінки. Як обирати макет книжкової сторінки?

 2. Абсолютні та відносні типометричні одиниці.

 3. Основні характеристики шрифту. В чому полягає проблема розрізнення таких понять як шрифт, шрифтовий файл і гарнітура?

 4. Які функції відносяться до набору, а які до верстки?

 5. Види набору. Технічні правила набору основного тексту.

 6. Загальні вимоги до верстки. Імпортування та редагування тексту.

 7. Основні правила верстки книжкових видань.

 8. Вимоги до верстки журнальних видань.

 9. Особливості верстки газетних видань.

 10. Як різняться вимоги до верстки ілюстрацій та заголовків для книжкових, журнальних та газетних видань?


^ 3. Технологія електронних видань

 1. Загальні відомості про технологію Flash. Векторна та растрова графіка.

 2. Об’єкти в Actionscript. Методи, властивості і події.

 3. Оператори та керуючі структури в Actionscript. Основні типи та призначення.

 4. Змінні і константи в Actionscript. Типи даних.

 5. Основні відомості про обробку подій в Actionscript. Основні задачі обробки подій в Actionscript.

 6. Оператори та керуючі структури в Actionscript. Основні типи та призначення.

 7. Потік подій в Actionscript. Фази обробки події в Actionscript.

 8. Типи даних в Actionscript. Об’єкти і класи. Змінні, оголошення змінних.

 9. Оператори в Actionscript. Унітарні, мультиплікативні та адитивні оператори. Приклади застосування.

 10. Об’єкти класу Event. Основні властивості об’єктів класу Event (cancelable, bubbles, target, current Target).

 11. Типи даних в Actionscript. Логічний тип даних. Типи даних int, NULL та void.

 12. Оператори в Actionscript. Основні та постфіксні оператори. Приклади застосування.

 13. Основні відомості про обробку подій в Actionscript. Основні задачі обробки подій в Actionscript.

 14. Малювання засобами Actionscript. Малювання фігур. Керування заливкою. Видалення малюнків. Приклади.

 15. Потік подій в Actionscript. Фази обробки події в Actionscript.


^ 4. Основи репрографії

 1. Класифікація способів та процесів репрографії.

 2. Основні вимоги до технологічних процесів виготовлення копій та до використовуваних матеріалів.

 3. Фотографічні процеси з використанням галогеносрібних світлочутливих матеріалів.

 4. Електрофотографічні процеси. Класифікація способів електрофотографії.

 5. Технологічні операції виготовлення копій непрямим електрофотографічним способом.

 6. Фотографічні та експлуатаційні характеристики фотопровідних шарів.

 7. Способи копіювання на теплочутливі матеріали

 8. Класифікація мікрофотокопій. Мікрофотоформи. Апертурні карти. Мікрокопії, відтворені поліграфічним способом.

 9. Огляд технологій струменевого друку.

 10. Спеціальні методи репрографії (йонографія, магнітографія, електрографія, елкографія).


^ 5. Додрукарське опрацювання інформації

 1. Будова та характеристики ока людини та вимоги, що пред'являються до поліграфічної продукції.

 2. Характеристична крива фотоматеріалу. Застосування "жорстких" та "м'яких" фотоматеріалів у поліграфії.

 3. Будова растрової камери. Вплив параметрів камери на характеристики растрової структури.

 4. Напівтіньова теорія растру.

 5. Класифікація типів модуляції та растрів у поліграфії. Походження та сутність муарового ефекту.

 6. Лініатура растру.

 7. Принцип та засоби дерастрування.

 8. Відтворення оптичного зображення сірого клину шляхом тонової фотографії.

 9. Фотометрія растрового процесу: фотометричні та інтегральні величини; відносні площі.

 10. Растровий коефіцієнт.

 11. Формула Шеберстова-Муррея-Девіса.

 12. Ефект Юла-Нілсена у поліграфії


^ 6. Теорія кольору та кольороутворення

 1. Паличковий та колбочковий механізм зору. Триколірна теорія зору Юнга-Гельмгольца. Стандартний спостерігач МКО.

 2. Опонентна теорія Геринга.

 3. Співвідношення понять спектру і кольору. Фактори, що визначають сприйняття кольору. Метамеризм.

 1. Поняття АЧТ та колірної температури. Стандартні джерела світла МКО; їх відображення на колірному локусі.

 2. Адитивне та субтрактивне змішування кольорів; їх використання у поліграфії. Чому не рекомендується переходити з одної колірної системи в іншу більше одного разу?

 3. Досліди з урівнювання кольорів (Максвел, Гілд і Райт). Пояснити фізичну сутність від’ємних значень на кривих складання кольорів.

 4. Спектральні коефіцієнти відбивання та пропускання. Умови їх визначення.

  1. Колірна система Мансела.

  2. Тривимірний колірний простір. Вектор кольору.

  3. Рівноконтрастні колірні системи. Еліпси Мак-Адама.

  4. Колірна система XYZ МКО; її співвідношення з системою RGB.

  5. Колірний локус. Відображення спектрально чистих кольорів, доповнювальних кольорів.^ 7. Обробка текстової та графічної інформації

 1. Які види друкованих видань ви знаєте. Проведіть порівняння. Які види оздоблення видань Ви знаєте?

 2. Які види текстових оригіналів Ви знаєте? Які вимоги висуваються до них?

 3. На які групи поділяють текст за складністю набору? Дайте характеристику кожної групи.

 4. Що Ви розумієте під поняттям коректура тексту? Які групи коректурних знаків Ви знаєте?

 5. Які параметри зображень Ви знаєте? Коротко охарактеризуйте.

 6. В чому полягає задача репродуційного процесу?

 7. Що Ви розумієте під цифровою частотною корекцією?

 8. Які задачі корекції кольору багатокольорових зображень Ви знаєте?

 9. Що Ви розумієте під цифровою частотною корекцією?

 10. Яким чином можно змінити масштаб ілюстрацій у виданні?

 11. Порівняйте механічне та електронне масштабування. Які плюси кожного з них?Критерії


оцінювання знань та вмінь студентів державною екзаменаційною комісією за результатами вступного усного фахового іспиту бакалаврів напряму «Видавничо-поліграфічна справа», що поступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності «Технологія електронних мультимедійних видань»


Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-т бальною шкалою.

Білет містить три питання, які оцінюються за наступною схемою: перше питання – 35 балів, друге питання – 35 балів, третє питання – 30 балів. Загальна оцінка за іспит складається із суми оцінок за кожне питання із додаванням 100 білів, наприклад, 35+35+30+100=200.

Відповідь у 90-100 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні закони і явища, вільно володіє знаннями, наводить приклади застосування як із запропонованих в екзаменаційних білетах завдань, так і з додаткових усних запитань викладача, що виходять за межі навчальної програми і носять проблемний характер. При цьому допускає незначні похибки при викладі, що знижує його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 60-89 балів оцінюється, коли абітурієнт може змістовно викласти основні закони і явища, вільно володіє знаннями, наводить приклади застосування із запропонованих в екзаменаційних білетах завдань, що знаходяться в межах навчальних програм, підручників та навчальних посібників. Знання студент легко використовує при вирішенні практичних завдань. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє володіння аналізом (мінус З бали); не застосовує комплексного підходу (мінус 3 бали); не дає характеристики особливостей, рис та ознак (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід (мінус 3 бали).

Відповідь у 24-59 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює основні положення, закони, явища, знання висвітлюються в об'ємі конспектів, виявляється невміння використання набутих знань при вирішенні практичних задач.

Відповідь за критерієм 0-23 бали оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює формулювання законів і явищ, не встановлює зв'язків між ними, не розуміє основних законів і явищ, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, набір знань хаотичний.


Декан

інженерно-технічного факультету О.В. Ангельський

Схожі:

Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconМ.І. Звєряков „ ” лютого 2013 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг”
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з екології для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з екології, описується його структура, розкривається...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма комплексного фахового екзамену з інформатики для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Інформатика»
У програмі визначені мета, завдання та форми проведення фахового вступного випробування з інформатики та методики її викладання,...
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Збіжні послідовності та їх властивості. Критерій збіжності. Збіжність монотонних послідовностей
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Основні класи інтерферометричних схем та їх використання для вимірювання когерентності світла
Програма фахового іспиту iconПрограма фахового іспиту
Похідні сталої, добутку сталої на функцію, степеневої, тригонометричних, показникової І логарифмічної функцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи