Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет
Скачати 204.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет
Дата24.09.2012
Розмір204.91 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Федьковича
Ректор

Чернівецького національного

університету

__________________С.В. Мельничук

« 20 » січня 2012 року


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

7., 8.06010101 «ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО»

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ

^ «СПЕЦІАЛІСТ» ТА «МАГІСТР»


Галузь знань: 0601 «Будівництво та архітектура»


Схвалено на засіданні загальноуніверситетської

кафедри будівництва та архітектури .

Протокол №1 від 20.01.2012 р.


Завідувач кафедри М.Ш. ФайнерПрограму підготували : І.А. Варвус

В.М.Гавалешко

^ ЧЕРНІВЦІ - 2012

Вступ на спеціальність 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» (галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура») за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" здійснюється на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямку 6.060101 «Будівництво», за ОКР «магістр» - на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямку 6.060101 «Будівництво» та на базі ОКР «спеціаліст» 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво».

Прийом зазначеної категорії вступників, здійснюється за фаховим вступним випробуванням.


І. БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА

1. Кінематичний аналіз стержневих систем.

Диски та з’єднання. Формула Чебишова. Способи з’єднання дисків. Методи вивчення реакцій з’єднань.

^ 2. Основи статичного розрахунку статично визначуваних стержневих систем.

Плоскі ферми. Багатопрогонові балки. Тришарнірна арка. Плоскі прості та складені рами.

^ 3. Теорія переміщень.

Робота зовнішніх і внутрішніх сил. Можлива і дійсна робота. Узагальнені сили і переміщення. Формула Максвелла-Мора. Правило Верещагіна і формула Сімпсона- Корноухова.

^ 4. Основи розрахунків на рухоме навантаження.

Поняття про лінії впливу. Лінії впливу в однопрогонних та багато-прогонних балках. Лінії впливу в простих фермах. Навантаження ліній впливу.

^ 5. Статично невизначувані системи.

Основні властивості. Ступінь статичної невизначуваності. Методи розрахунку.

6. Метод сил.

Основна система і основні невідомі методу сил. Канонічні рівняння методу сил. Визначення і перевірка коефіцієнтів канонічних рівнянь. Визначення дійсних зусиль. Розрахунок симетричних рам.

^ 7. Нерозрізні балки.

Рівняння трьох моментів. Метод момент них фокусів. Розрахункові зусилля та огинаючі епюри.

8. Метод переміщень.

Основні невідомі й основна система. Канонічні рівняння методу переміщень. Визначення коефіцієнтів системи розв’язування рівнянь. Розрахунок симетричних рам.

^ 9. Метод скінчених елементів для стержневих систем.

Дискретна модель. Типи скінчених елементів. Вузлові характеристики дискретної моделі. Кінцеві характеристики і матриці жорсткості стержневого скінченого елемента. Матриця жорсткості дискретної моделі. Визначення дійсних зусиль.

^ 10. Стійкість споруд.

Основні поняття стійкості споруд. Методи розрахунків. Застосування методу переміщень. Рівняння стійкості та його розв’язання.

^ 11. Основи динаміки споруд.

Основні поняття динаміки споруд. Системи з одним ступенем вільності. Диференціальне рівняння руху. Вільні та змушені коливання без урахування та з урахуванням сил опору. Система з багатьма ступенями вільності. Вільні та змушені коливання систем з багатьма ступенями вільності. Визначення динамічних зусиль.


ІІ. МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

^ 1. Загальні відомості про металеві конструкції.

Короткий історичний нарис розвитку металевих конструкцій (МК) в Україні.

Вимоги, що ставляться до МК. Галузі застосування МК. Принципи проектування.

^ 2. Будівельні сталі.

Загальні відомості про матеріали МК. Робота сталі під статичним навантаженням.

Діаграма роботи сталі на розтяг. Механічні характеристики сталі. Вибір сталі для будівельних конструкцій. Вплив різних факторів на роботу сталі ( робота в умовах складного напруженого стану, при нерівномірному розподілі напружень, при повторному навантаженні без та з перервою). Відомості про механічні характеристики алюмінієвих сплавів. Сортамент прокатної сталі.

^ 3. Основи розрахунку металевих конструкцій.

Види напружень. Методи розрахунку за граничними станами. Групи граничних станів. Коефіцієнти надійності. Навантаження і впливи. Нормативні та розрахункові навантаження. Нормативні та розрахункові опори сталі.

^ 4. Робота і розрахунок елементів металевих конструкцій.

Граничні стани та розрахунок розтягнення, центрально стиснених та позацентрово стиснених елементів, а також тих, що згинаються. Врахування розвитку обмежених елементів, що працюють на кручення. Особливості розрахунку елементів за європейськими стандартами.

^ 5. Зварні з’єднання. Види з’єднань. МК та їх загальна характеристика.

Способи зварювання. Типи швів і з’єднань. Деформації та напруження при зварюванні. Розрахунок і конструювання стикових і кутових з’єднань. Особливості роботи, розрахунку і конструювання комбінованих з’єднань.

^ 6. Болтові з’єднання. Матеріали болтових з’єднань.

Матеріали болтових з’єднань. Робота болтових та заклепкових з’єднань. Розрахунок та конструювання болтових з’єднань.

^ 7. Балки. Балочні клітки.

Призначення, конструктивні схеми, типи сполучень балок. Види настилів. Розрахунок настилів. Підбір та перевірка несучої здатності та жорсткості прокатних балок. Складені балки. Типи їх перерізів. Основи розрахунку. Підбір перерізу складеної балки. Перевірка нормальних, дотичних,приведених місцевих напружень, місцевої та загальної стійкості. Визначення прогину балок. Вузли обпирання та поєднання балок.

^ 8. Центрально стиснуті колони.

Призначення, конструктивні схеми, типи сполучень балок. Види настилів. Розрахунок настилів. Підбір та перевірка несучої здатності та жорсткості прокатних балок. Складені балки. Типи їх перерізів. Основи розрахунку. Підбір перерізу складеної балки. Перевірка нормальних, дотичних,приведених місцевих напружень, місцевої та загальної стійкості. Визначення прогину балок. Вузли обпирання та поєднання балок.

^ 9.Каркаси промислових будівель.

Типи каркасів промислових будівель, їх характеристика. Технологічні та економічні вимоги щодо компоновки каркасів. Елементи каркасі – поперечна рама, підкранові конструкції, фахверк, ліхтарі. Типи покриття та стін. Використання стальних профільованих настилів. Елементи поперечних рам – ригелі, колони, їх типи та загальні конструктивні рішення. Типи перерізів колон та елементів ригелів. Компоновка каркасів одноповерхового та багатоповерхового будівель. Температурні шви. Розбиття сітки колон. Навантаження, що діють на каркас. Визначення навантажень від снігу, вітру, кранів. Основи розрахунку каркасних будівель від прикладених зусиль в елементах каркасу.

^ 10. Колони каркасів одноповерхових виробничих будинків.

Колони постійного перерізу, ступінчастого та роздільного типів. Розрахункові довжини колон. Розрахунок і конструюванні суцільних колон. Перевірка міцності та стійко­сті позацентрово стиснутих колон. Порядок підбору перерізу. Забезпечення місцевої стійкості поличок та стінки перерізу. Розрахунок і конструюванні наскрізних колон. Перевірка стійкості колони та її гілок. Розрахунок і конструювання підкранової ступені колони. Стики колон. Розрахунок і конструювання баз суцільної та наскрізної колони. Форми покритті.

^ 11. Ригелі поперечних рам каркасу.

Типи ригелів поперечних рам каркасу. Суцільні та наскрізні ригелі. Основи проектування ферм. Розрахункові довжини та граничні гнучкості елементів ферм. Підбір перерізів елементів. Конструювання вузлів ферм з різними типами перерізів елементів. Розрахунок вузлів. Вузли поєднання наскрізних ригелів з колонами. Монтажні вузли ферм.

^ 12. Підкранові конструкції виробничих будівель.

Призначення підкранових конструкцій. Типи підкранових і гальмівних конструкцій. Компоновка підкранових конструкцій. Основи розрахунку підкранових та гальмівних конструкцій. Визначення нормальних напружень в поясах підкранових балок. Перевірка місцевих і приведених напружень. Розрахунок на витривалість.

^ 13. Каркаси багатоповерхових будинків.

Типи каркасів багатоповерхових будинків. Рамний, в'язевий, рамно-в'язевий каркаси. Сучасні конструктивні рішення каркасів. Правила компоновки каркасів. Основи розрахунку. Елементи багатоповерхових каркасів. Типи перерізів колон і ригелів. Вузли поєднання ригелів з колонами. Розрахунок і конструювання шарнірних та жорстких вузлів.

^ 14. Великопрольотні конструкції покрить.

Основи формоутворення багатопрольотних конструкцій. Плоскі та просторові конструкції, їх загальна характеристика, переваги і недоліки. Балочні, рамні та арочні конструкції. Основи компоновки, характеристика, розрахунок. Типи перерізів елементів конструкцій покриття. Вузли поєднання елементів. Висячі та вантові конструкції. Основи роботи та розрахунку гнучких елементів. Конструктивні схеми, боротьба з деформативністю, характерні вузли. Структурні конструкції. Принципи формоутворення. Типи перерізів елементів. Вузли поєднання елементів. Основи розрахунку структур Куполи, решітчасті оболонки, склепіння. Конструктивні рішення, основи розрахунку. Принципові вузли поєднання елементів.


ІІІ. ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ

1.Залізобетон з ненапруженою та напруженою арматурою.

Основні фізико-механічні властивості бетонів. Класи бетонів. Нормативні та розрахункові значення міцності.

2. Пружні та непружні властивості бетону. Модуль пружності, модуль деформації, граничні, деформації бетону.

3. Арматура. Класи арматури. Механічні властивості та реологічні характеристики арматури. Нормативні та розрахункові значення міцності арматури.

4. Основні положення розрахунку залізобетонних конструкцій за теорією граничних станів.

5. Стадії напруженого стану перерізів залізобетонних елементів без попереднього напруження арматури при згинанні, стиску та розтягу.

6. Поняття про розрахункову (робочу) висоту перерізів, висоту стиснутої зони, відносну висоту стиснутої зони та її граничне значення для елементів з арматурою без попереднього напруження.

7. Елементи з напруженою арматурою. Стадії напружено-деформованого стану. Втрати початкового напруження.

8. Розрахунок міцності перерізів нормальних до поздовжньої осі елементів прямокутного, таврового, двотаврового перерізів із ненапруженою та напруженою арматурою.

9. Визначення площі арматури нормальних перерізів елементів прямокутного, таврового профілів за нормами СНиП 2.01.03-84*.

10. Розрахунок міцності похилих перерізів. Конструювання поперечної та відігнутої арматури. Розрахунок коротких консолей.

11. Стиснуті елементи з випадковими ексцентриситетами. Визначення міцності і підбір арматури в стиснутих елементах.

12. Позацентрово стиснуті елементи. Елементи з симетричною і несиметричною арматурою.

13. .Розтягнуті елементи із звичайною і напруженою арматурою. Розрахунок міцності та конструювання.

14. Конструктивні та розрахункові схеми каркасних багатоповерхових будівель. Забезпечення горизонтальної жорсткості каркасних будинків.

15. Типи перекриттів багатоповерхових каркасних будівель.

Розрахунок балок монолітних ребристих перекриттів.

16. Поняття про розрахунок залізобетонних елементів за методом граничної рівноваги.

17. Збірні залізобетонні перекриття.

Основні поняття і передумови методу граничних станів щодо визначення експлуатаційних характеристик залізобетонних конструкцій.

18. Розрахунок по утворенню тріщин у центрально-розтягнутих та згинальних елементах.

19. Розрахунок залізобетонних елементів за розкриттям і закриттям тріщин.

Кривизна осі елемента на ділянках із тріщинами та без тріщин в розтягнутій зоні.

20. Розрахунок прогинів залізобетонних конструкцій.

21. Конструктивні схеми каркасних одноповерхових будівель.

22. Типи колон виробничих одноповерхових будівель.

23. Фундаменти під колони виробничих будівель.


^ IV. ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ

1. Класифікація ґрунтів для будівельних цілей.

Показники фізико-механічних властивостей ґрунтів та методи їх визначення.

Загальна характеристика класів ґрунтів. Похідні характеристики ґрунту, їх розрахунок та використання для практичних цілей.

2. Основні закономірності механіки ґрунтів.

Водні властивості ґрунтів. Взаємодія ґрунтового скелету з поровою водою. Гідродинамічний тиск при фільтрації води в ґрунті.

3. Стиснення ґрунту в умовах одно- та тривісного напруженого стану. Компресійні випробування, визначення модуля деформації, коефіцієнтів бокового тиску і бокового розширення.

4. Зсування ґрунтів при простому та тривісному стисненні. Закон Купона. Умова міцності Кулона-Мора. Визначення питомого зчеплення та кута внутрішнього тертя ґрунтів в лабораторних і польових умовах.

5. Розподіл напружень в ґрунтовому середовищі при різних умовах завантаження. Визначення тиску ґрунту від власної ваги та додаткового тиску в інженерній практиці.

Розподіл напружень по підошві фундаментів.

6. Види деформацій ґрунтових основ та фактори, що їх обумовлюють.

Розрахунок деформацій основи за методами норм.

Особливості розрахунку осідання основи в часі.

7. Граничний стан ґрунтової основи. Характеристики та можливі випадки його проявлення.

Фази деформації ґрунтової основи при місцевому завантаженні. Критичні навантаження на ґрунт основи та їх визначення.

8. Розрахунковий опір ґрунту основи, його визначення та використання на практиці.

Особливості розрахунку основи за несучою здатністю. Реологічні процеси в грунтах та їх врахування при цих розрахунках.

9. Класифікація фундаментів; характеристика матеріалу, що використовується для їх влаштування.

Оцінка ґрунтових умов майданчиків будівництва, визначення мінімальної глибині закладання фундаментів.

10. Фундаменти неглибокого закладання, їх характеристика.

Розрахунок центрально та позацентрово навантажених жорстких і гнучких фунда-ментів, особливості їх конструкцій.

11. Збірні та монолітні стрічкові, стовпчасті та плитні фундаменти. Особливості їх розрахунку, конструювання та влаштування.

12. Методи влаштування штучних основ, особливості їх розрахунку.

Класифікація паль та пальових фундаментів, область їх використання.

Несуча здатність забивних, буронабивних. буроїн'єкційних та вдавлюваних одиночних паль на стиск та висмикування.

13. Особливості розрахунку пальових фундаментів за несучою здатністю та деформаціями основи.

Фундаменти глибокого закладання, область їх використання. Особливості конструкції, розрахунку та влаштування.

14. Фундаменти в особливих ґрунтових умовах. Сильностисливі, насипні, просідаючі та набухаючі ґрунти як основа промислових та цивільних будівель. Загальні вимоги для проектування фундаментів на таких ґрунтах.

15. Основи і фундаменти на просідаючих лесових ґрунтах. Визначення величини відносного просідання та початкового тиску просідання. Розрахункові схеми лесової основи. Розрахунок фундаментів неглибокого закладання та пальових на просідаючих ґрунтах України.

16. Фундаменти при динамічній дії: в сейсмічних районах та при роботі машин з динамічним навантаженням.

17. Особливості експлуатації, підсилення та реконструкції фундаментів в різних ґрунтових.

^ V. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА


1. Основи технології будівельних процесів.

Будівельні процеси. Будівельні робітники. Організація і продуктивність праці. Механізація будівельних процесів. Потоковість будівельних процесів. Нормативна і проектна документація. Проектування технології виконання будівельно-монтажних робіт. Техніко-економічні показники. Контроль якості будівельно-монтажних робіт і продукції. Охорона праці і протипожежний захист об’єктів будівництва.

^ 2. Підготовчі роботи

Підготовка майданчика. Робочі місця і технологічні зони. Складання будівельних матеріалів і конструкцій.

3. Транспортні роботи

Транспортування будівельних матеріалів і конструкцій.

^ 4. Земляні роботи

Способи виконання земляних робіт. Підготовчі та допоміжні роботи. Розроблення ґрунту механічним, гідромеханічним способом. Укладання, ущільнення та зворотна засипка ґрунту. Виконання земляних робіт в зимових умовах.

^ 5. Влаштування паль.

Види паль. Технологія заглиблення заздалегідь виготовлених паль. Виготовлення монолітних паль. Організація пальових робіт. Особливості влаштування паль в складних умовах.

^ 6. Бетонні та залізобетонні роботи.

Опалубні роботи. Арматурні роботи. Бетонування конструкцій. Вистоювання бетону і догляд за ним. Контроль міцності бетону. Розпалублення конструкцій. Виконання бетонних робіт в зимових умовах та умовах сухого жаркого клімату.

^ 7. Кам'яні роботи.

Кладка з дрібного природного штучного каменю. Кладка з великих блоків правильної форми. Виконання кам'яних робіт в зимових умовах. Контроль якості виконання робіт.

^ 8. Монтаж будівельних конструкцій.

Організаційно-технологічна структура монтажу. Монтажна технологічність будіве­льних конструкцій. Підйомні та підйомно-транспортні засоби. Транспортні та підготовчі процеси. Методи монтажу будівельних конструкцій. Прийоми виконання монтажних операцій. Монтаж елементів залізобетонних і металевих конструкцій. Складання, встановлення та монтаж дерев'яних конструкцій.

^ 9. Улаштування захисних покриттів.

Улаштування покрівель. Улаштування гідроізоляційних покриттів. Улаштування теплоізоляції. Улаштування протикорозійних покриттів.

^ 10. Опоряджувальні роботи.

Склярські роботи. Штукатурні роботи. Малярні роботи. Шпалерні роботи. Облицювальні роботи. Улаштування підлог. Особливості технологи виконання опоряджувальних робіт у зимових умовах та умовах жаркого клімату.


^ VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА


1. Організаційно-технологічні моделі, що застосовуються в будівельному виробництві.

Основні види моделей, які використовують при проектуванні організації будівельного виробництва, їх позитивні якості й недоліки. Класифікація сіткових графіків. Елементи сіткових графіків та їх характеристика. Правила побудови та укрупнення сіткових графіків. Часові параметри сіткових графіків. Розрахунок сіткових графіків.

^ 2. Потокові методи організації будівництва.

Характеристика послідовного, паралельного та потокового методу організації будівництва. Основні особливості потокового методу та етапи проектування потоку у будівництві. Класифікація потоків, які застосовують у будівництві. Параметри будівельних потоків. Графічні та аналітичні методи проектування неритмічних потоків.

^ 3. Підготовка будівельного виробництва.

Значення та основні етапи підготовки до будівництва. Підготовка до будівниці об’єкта. Підготовка будівельної організації.

^ 4. Документація з організації будівництва та виконання робіт.

На підставі яких вихідних матеріалів здійснюється розроблення проекту організації будівництва (ПОБ). Склад та призначення основних документів, що входять до нього. На підставі яких вихідних матеріалів розробляється проект виробництва робіт. Склад та призначення основних документів, що входять до ПВР. У чому поля принципова відмінність між ПОБ і ПВР.

^ 5. Календарні плани будівництва окремих будівель та споруд у складі ПВР

На основі яких вихідних матеріалів (даних) здійснюється розроблення календарного плану. На основі яких даних та з урахуванням яких факторів визначають обсяги робіт у вартісних натуральних показниках. Можливі засоби визначення трудомісткості (машиномісгкості) робіт. Можливі засоби визначення тривалості, змінності робіт та чисельності робітників і механізмів, що залучаються до виконання окремих робіт. Як визначається потреба в матеріальних ресурсах при виконанні окремих видів робіт. Характеристика способів оцінювання ефективності розроблених варіантів календарних планів.

^ 6. Проектування будівельних генеральних планів та тимчасових споруд на будівельному майданчику.

Що прийнято розуміти під терміном "Будівельний генеральний план". Призначення та види будгенпланів. Що мається на увазі під терміном "тимчасові будівлі", їх класифікація. Характеристика основних принципів і правил, якими слід керуватися при проектуванні будгенпланів. Класифікація завдань (задач), які вирішуються при проектуванні будгенпланів. На основі яких вихідних даних здійснюється проектування будге­нпланів. Склад і зміст будгенплану (загально майданчикового та об'єктного). Порядок проектування об'єктних будгенпланів. Які техніко-економічні показники враховуються при оцінюванні розроблених варіантів будгенпланів. Як визначається потреба в адміністративно-побутових, складських приміщеннях і потреби в енергоресурсах при розробленні будгенпланів.

^ 7. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Особливості прийняття в експлуатацію об'єктів державного та недержавного замовлення. Склад державної та робочої приймальної комісії.

Акти робочої та державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.


^ VIІ. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

1. Інвестиції та капітальні вкладення. Економічна експертиза інвестицій (капітальних вкладень).

Поняття капітальних вкладень як одної із форм інвестицій. Технологічна, галузева та відтворювальна структура капітальних вкладень. Капітальні вкладення у виробничу та невиробничу сфери. Структура капітальних вкладень за джерелами фінансування та формами власності. Задачі та методи економічної експертизи інвестицій (капітальних вкладень). Прості методи: термін окупності, середня ставка доходу. Методи дисконтування грошових потоків: NPV (чистої теперішньої вартості); РІ (індексу прибутковості); IRR (внутрішньої норми ефективності). Поняття та обґрунтування норм дисконтування. Порівняльна ефективність капітальних вкладень. Зіставлення різних у часі одноразових та поточних витрат. Інтегральний розрахунок порівняльної ефективності. Визначення економічного ефекту від скорочення терміну будівництва.

  1. ^ Ціноутворення у будівництві та кошторисна справа. Державні будівельні норми України ДБНД.1..1 - 1 - 2000 "Правила визначення вартості будівництва". Основні завдання кошторисно-го нормування і ціноутворення в будівництві. Види кошторис­ах нормативів. Порядок розроблення, узгодження та затвердження кошторисних но­рмативів. Правила складання інвесторської кошторисної документації. Елементи бу­дівництва. Види інвесторської кошторисної документації. Порядок складання локальних та об'єктних кошторисів. Прямі витрати. Загальновиробничі витрати. Кошторисна трудомісткість. Кошторисна заробітна плата. Порядок складання локальних та об'єктних кошторисних розрахунків. Відомості ресурсів до локальних та об'єктних кошторисів. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості будівни­цтва. Кошторисний прибуток. Адміністративні витрати підрядних будівельно-монтажних організацій. Урахування ризику всіх учасників будівництва.

  2. ^ Основні виробничі фонди будівельних організацій.

Поняття, класифікація і структура основних фондів. Активна та пасивна частини. Форми та джерела відтворення основних фондів. Основні виробничі та невиробничі фонди. Методи оцінки основних виробничих фондів. Фізичний і моральний знос. Амортизація. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань відповідно до законодавства України.. Прискорена амортизація та методи її розрахунку: кумулятивний, зменшення залишкової вартості прискореного зменшення залишкової вартості. Економічні показники використання основних виробничих фондів. Фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність механоозброєність праці. Лізинг, стан і перспективи його використання організації будівельного комплексу.

  1. ^ Оборотні кошти будівельних організацій.

Поняття, склад і джерела утворення оборотних коштів. Схема кругообігу оборотних коштів. Власні та позикові кошти, оборотні виробничі фонди та фонди обігу. Визначення мінімально необхідного руху оборотних коштів (нормування оборотних коштів у створеннях виробничих засобів незавершеного виробництва). Ефективність використання оборотних коштів економічні показники використання. Коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту. Економічне значення прискорення оборотності оборотних коштів. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів.

  1. ^ Трудові ресурси та продуктивність праці в будівництві.

Склад та структура Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів. Поняття продуктивності праці економічне значення її зростання. Вартісні та натуральні показники продуктивності праці. Фактори підвищення продуктивності праці.

  1. ^ Організація оплати праці в будівництві. Соціальні та економічні функції організації праці. Тарифна система. Тарифно-кваліфікаційні довідники. Тарифні сітки. Тарифні ставки. Мінімальний розмір заробітної плати. Форми та системи оплати праці робітників. Відрядна та погодинна оплата праці. Акордно - преміювальні системи, колективний заробіток бригади та його розподіл. Оплата праці спеціалістів. Контрактна система найму.

^ 7. Собівартість будівельної продукції.

Поняття собівартості як одного з основних узагальнюючих показників діяльності будівельної організації. Основні класифікаційні ознаки витрат. Операційні витрати за сферами їх здійснення. Економічні елементи операційних витрат. Калькуляційні статті витрат. Поділ витрат на постійні та тимчасові. Основні фактори скорочення витрат на будівельну продукцію.

^ 8. Прибуток та рентабельність діяльності будівельної організації.

Поняття про прибуток як одного з основних узагальнюючих показників діяльності будівельної організації. Кошторисний, плановий та фактичний прибуток за укладеними контрактами, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування. Оподатковуваний прибуток. Валові доходи. Валові витрати. Ставка оподаткування. Податкові пільги. Чистий прибуток, напрями його використання. Фонди нагромадження та фонди споживання. Формування фондів виробничого розвитку, фондів матеріального заохочення та соціального розвитку. Дивідендна політика. Резервні фонди. Фактори збільшення чистого прибутку. Показники рентабельності. Рентабельність реалізованої продукції. Рентабельність капіталу (активів). Рентабельність виробничих фондів. Фактори зростання показників рентабельності.


^ VIІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ


Оцінювання фахового вступного випробування здійснюється за 200-бальною шкалою за формулою:  =100 + І1+І2+І3, де І1, І2, І3 – оцінки за відповіді, максимальна сума яких не перевищує 100 балів.

Якщо сумарна кількість балів за всіма питаннями менше <124 бала, то вважається, що вступник, в цілому, не опанував навчальний матеріал дисциплін за ОКР «бакалавр», не освоїв основ розрахунку будівельних конструкцій, слабко орієнтується в економіці, технологіях та організації будівельного виробництва, не знає про сучасні будівельні матеріали та не володіє практичними навичками.

Фахові вступні випробування проводяться в такому порядку:

1. Білет складається із 3-х питань, кожне із яких оцінюється так: І1=35 балів; І2=35 балів; І3=30 балів.

2. Абітурієнт письмово занотовує основні моменти відповідей на питання та дає усно на них відповідь членам комісії.

3. Члени комісії можуть задавати додаткові питання, які стосуються більш грунтовної і конкретної відповіді на питання, поданих у білеті.

Оцінювання рівня знань. Кінцева оцінка враховує результати відповідей за всіма питаннями.

Оцінка відповіді на одне питання в межах 30-35 балів виставляється абітурієнту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує розуміння суті поставленого питання, робить власні висновки, логічно мислить, вільно використовує набуті теоретичні знання, матеріали преси, додаткової літератури, посилається на державні будівельні норми при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем.

Оцінка в межах 20-30 балів виставляється за відповідь на питання абітурієнту, який добре володіє термінами будівельних дисциплін, робить спроби аналізу, використовує матеріали преси, додаткової літератури, робить посилання на державні будівельні норми, проте припускається певних неточностей і похибок у викладі теоретичного змісту або при аналізі практичного.

Оцінка в межах 10-19 балів (задовільно» у звичайній шкалі) виставляється абітурієнту, який, в основному, опанував теоретичними знаннями навчальних дисциплін, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність грунтовних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю у будівельній сфері.

Оцінка менше 10 балів виставляється абітурієнту, який не дає відповідей на поставлені запитання, при викладенні навчального матеріалу допускає грубі помилки, не володіє будівельною термінологією, не орієнтується в сучасних тенденціях розвитку сучасного будівництва.


Голова предметної комісії М.Ш.ФайнерСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
З’ясуйте розвиток матеріальної культури давнього населення України в ранньозалiзний час
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи