Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців icon

Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Скачати 61.98 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Дата09.10.2012
Розмір61.98 Kb.
ТипЗвітДодаток 1.

Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р.

Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати отримані при виконанні теми у звітному році (до 2 стор.).

Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 стор.).

Кількість: захищених дисертацій співробітниками і аспірантами - ; виготовлених макетів приладів - , створених нових методик - , технологій - , експериментальних зразків матеріалів - ; виставкових експонатів -, тощо.

Інші форми наукової діяльності: інформація про роботу в спеціалізованих вчених, експертних радах, метод. комісіях МОНУ; рецензування та опонування дисертацій; редагування монографій, підручників, посібників, наукових журналів і т.п.; створення мережі доступу до науково-технічної інформації.

Стажування студентів, аспірантів і науковців у провідних наукових центрах України.

Співпраця зі школами, гімназіями і т.п..

Заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами НАНУ і галузевими академіями наук України.

 ^ Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво: інформація про співпрацю з науковими закладами та фірмами, наукове стажування, ґранти, контракти, спільні публікації, спільні наукові заходи, поїздки на наукові конференції, запрошення зарубіжних науковців.

^ Конференції, семінари: звіт про наукові та науково-технічні заходи, які проведені кафедрою у звітному році: назва заходу, термін проведення; кількість учасників, у т.ч. іногородніх; країни учасниці; резолюція, рішення; інформація про основні проблеми, які обговорювалися на науковому форумі.

Інтелектуальна власність: кількість поданих заявок на винаходи _______; корисні моделі ___, з них на ім’я ЧНУ __; отриманих патентів __, з них на ім’я ЧНУ ___; отриманих свідоцтв про реєстрацію авторських прав_______. Чисельність винахідників___, чисельність творців об’єктів авторського права ____, з них авторів підручників___, монографій____, методичних посібників___, комп’ютерних програм___.

^ Матеріали для реклами: нова методика, новий матеріал, виріб, підручник, посібник. Оформляється за схемою: Автори розробки. Основні характеристики, суть розробки. Патенто-, конкурентоспроможні результати. Порівняння із світовими аналогами. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

^ Студентська наукова робота: перелік наукових гуртків, товариств, літстудій та кількість студентів, які беруть участь у роботі і їх досягнення; участь студентів у виконанні наукової тематики; впровадження результатів дипломних робіт; проведені олімпіади, студентські наукові конференції на базі університету; виступи на Всеукраїнських і міжнародних конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; спільні публікації; участь у виставках, спортивних змаганнях, мистецьких конкурсах; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, чемпіонатах різних рівнів, мистецьких конкурсах; стипендії, гранти тощо (вказувати прізвища переможців, чемпіонів).


Завідувач кафедри (підпис)

Додаток 2

Кафедра ___________________________________________

Заліковий рік: 2010 Чисельність співробітників кафедри –


№ п/п
^

Бібліографічний перелік публікацій


Кількість сторінок

друкованих

аркушів

До якої теми від-носиться публікація (кафедральна, № д/б,госпдоговірної)

1.1.1.

Монографії (виділити видання з грифом МОНУ)1.1.2


1.2. 1

Підручники (виділити видання з грифом МОНУ)1.2. 2


1.3.1

Навчальні посібники (виділити видання з грифом МОНУ)1.3.2


2.

Публікації у міжнародних журналах (вказати № відповідно переліку Lista filadelfijsca, IEE-INSPEC Journals list, Master Journals list, list of Journals SCOPUS) патенти2.1.


2.2.


3.

Публікації у вітчизняних журналах3.1.


3.2.


4.

Методичні роботи4.1.


5.

Матеріали міжнародних конференцій

(вказати кількість учасників та країн-учасниць, виділити доповіді, зроблені авторами за кордоном, Inv. staker)5.1.


5.2.


6.

Матеріали українських конференцій6.1.


7.

Статті у збірниках наукових праць7.1.


8.

Статті в газетах8.1.


9.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції (вказати наукового керівника)9.1


10.

Робота в редколегії наукових видань11.

Організація наукових конференцій (члени оргкомітету)


Всього сторінок/друкованих аркушівПримітка: прізвища співробітників кафедри друкувати жирним шрифтом, студентів - курсивом

Завідувач кафедри (підпис)

Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2009 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2008 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 201 3 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми
Кількість виконавців(з них штатних співробітників та сумісників, докторів, кандидатів, аспірантів, студентів)
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) у 2007р. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 стор.). Кафедральна тема
Заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами нану І галузевими академіями наук України
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗразок звіту про діяльність студентського наукового гуртка
Староста гуртка (П.І. Б., курс, група, факультет) та науковий керівник (П.І. Б., науковий ступінь, наукове звання, посада)
Звіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців iconЗвіт про його виконання прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь Звання Посада Кафедра
move to 0-191717
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи