22 грудня 2011 року Шановні колеги icon

22 грудня 2011 року Шановні колеги
Назва22 грудня 2011 року Шановні колеги
Сторінка3/4
Дата12.10.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4


З метою збереження бібліотечних фондів проводиться перевірка бібліотечного фонду згідно з перспективним планом роботи на 2008-2012 рр.

У зв’язку з формуванням інформаційного середовища в університеті з 2008/2009 навчального року всі дипломні та магістерські роботи студентів університету передаються до Наукової бібліотеки лише в електронному вигляді згідно з умовами положення "Про порядок передачі дипломних і магістерських робіт до Наукової бібліотеки ЧНУ".

^ Автоматизація та інформатизація бібліотечних процесів

Починаючи з 2003 року, коли бібліотека отримала перші 16 комп’ютерів та було придбано Автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему ІРБІС, розпочалося впровадження інформаційних технологій у бібліотечну справу.

Станом на нинішній час технічний парк бібліотеки складає 64 комп'ютери, 18 лазерних принтерів, 1 струменевий принтер, 2 сканери; комплект для штрих-кодування бібліотечного фонду (1 принтер, 12 сканерів); комплект обладнання для пропускної системи, 1 мультимедійний проектор (Таблиця 12).


Таблиця 12

Основоположним для розвитку автоматизації та інформаційних технологій в бібліотеці є створення електронного каталога. Електронний каталог НБ ЧНУ складається з власне електронного каталогу книг та баз даних (аналітичні описи журналів, наукових вісників, матеріалів конференцій тощо).

На 1 листопада 2011 року електронний каталог бібілотеки містить 323250 записів. Зростання кількості записів за роки звітного періоду представлено на рисунку
Користувачі мають також можливість скористатись електронним каталогом у локальній мережі університету з комп’ютера в будь якому навчальному корпусі.

Станом на кінець 2011 року завершена рекаталогізація в читальних залах наукової та навчальної літератури, завершується дана робота в абонементі №3, розпочато - в абонементі №2. Також триває каталогізація фонду відділу рідкісних і цінних книг. Також з 2009 р. розпочато штрих-кодування книг, що дозволить автоматизувати книговидачу документів та проведення перевірки фондів і відповідно зменшити затрати часу на ці процеси.

Одночасно з формуванням традиційного фонду в Науковій бібліотеці ЧНУ розпочалося формування фонду електронних ресурсів і доступу до баз даних.

^ Міжнародне співробітництво. Економічна криза дещо затягується і великої фінансової підтримки для розвитку науки з боку Міністерства очікувати не варто. У зв’язку із цим маємо активніше долучатися до міжнародних проектів і грантів. Ми маємо досить добре розвинене міжнародне співробітництво із зарубіжними університетами, крім того, в багатьох наукових напрямах маємо вагомі здобутки. Це є основою для розширення участі в міжнародних проектах і грантах. Треба сказати, що зусилля наших працівників і тут увінчалися певними успіхами.

У 2011 році університет як заявник (аплікант) та партнер виграв такі проекти: ^ Програма Еразмус Мундус

У рамках Програми Еразмус Мундус цього року переможцями стали два консорціуми: один – під керівництвом Університету Турку, Фінляндія, інший – під керівництвом Університету Олександру Іоана Кузи, м. Ясси, Румунія. Учасниками другого консорціуму є чотири українських університети: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Києво-Могилянська академія»; два університети з Білорусі та три з Молдови, а також сім вищих навчальних закладів з Австрії, Бельгії, Іспанії, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції. Загальний бюджет проекту на 2012-2014 рр. становить 3,5 млн. євро, що призначені для організації та здійсення міжнародної мобільності студентів, аспірантів, викладачів і співробітників університетів-учасників.

^ Спільні багатонаціональні ТЕМПУС-проекти

1. Проект «Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентного підходу в Вірменії, Грузії та Україні». Партнери від України: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національна металургійна академія України, Одеський національний політехнічний університет, Торговельно-Промислова Палата України.

2. Проект «Національна система забезпечення якості вищої освіти на засадах взаємної довіри». Партнери від України: Харківський національний університет радіоелектроніки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Український католицький університет (Львів), Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна акредитаційна комісія, Вища атестаційна Комісія, Національна академія педагогічних наук України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Українська асоціація студентського самоврядування, Парламентський комітет з питань освіти та науки.

^ Програма Жана Моне

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за напрямом кафедра/професор імені Жана Моне проект «Всебічне вивчення європейської інтеграції» (бюджет 30 096,00 €).

^ Спільна операційна програма Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – 2013 рр. за фінансової підтримки Європейського Союзу

1. Проект «Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму на Буковині». Аплікантом проекту є ЧНУ в співпраці з Сучавським університетом (Румунія) з бюджетом 1 486 721,82 євро.

2.Проект «Партнерство заради розвитку культурних традицій серед молоді». Аплікантом проекту є Асоціація Мугурел м. Дорогой Ботошанського повіту (Румунія) з бюджетом 90 810 євро.

3. Проект «Транскордонний освітній обмін в галузі Європейських студій як сприяння зменшенню ефекту кордону на східному рубежі ЄС». Ясський університет «А. І. Куза» (Ясси, Румунія) – головний партнер, Молдовська академія економічних студій (Кишинів, Республіка Молдова) – партнер 1, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – партнер 2. Бюджет проекту 165 тис. євро.

У минулому році поглиблювалися партнерські стосунки із зарубіжними навчальними та науковими установами, загальна кількість угод з якими становить на сьогодні 74. Наявні між університетські угоди створюють можливості для академічних обмінів викладачів, студентів, аспірантів, докторантів. Такі обміни здебільшого здійснюються на паритетних умовах

У 2011 році за кордоном побувало близько 250 представників ЧНУ. Важлива і нова компонента міжнародної діяльності університету – проходження практики студентами за кордоном, зокрема в Німеччині. Маємо вже перший досвід часткового виконання магістрантами та аспірантами частини науково-дослідних робіт в університетах Польщі, Румунії, Німеччини, Австрії.

Серед окреслених планів розвитку міжнародної діяльності нашого університету імені можна виокремити такі:

 • Розширення діапазону пошуку іноземних партнерів Це стосуватиметься насамперед таких країн, як Туреччина, Китай, країни Балтії, Словаччина, Італія, Іспанія, Франція, скандинавські та латиноамериканські країни,;

 • Пошук можливостей запровадження спільних проектів з партнерами, освітніми організаціями та фондами, які надають фінансову допомогу для реалізації цих проектів;

 • Удосконалення системи інформування викладачів, співробітників та студентів ЧНУ про існуючі програми за кордоном шляхом публікації інформаційних матеріалів і проведення інформаційних заходів;

 • Вивчення питання можливого створення Центру балтійських студій та інституту Конфуція;

 • Пошук та можливе відкриття магістерської програми з можливістю отримання подвійного диплома спільно з вузами-партнерами, насамперед з Німеччини та Польщі;

 • Запровадження окремих навчальних програм у ЧНУ іноземними мовами, насамперед англійською.

^ Виховна робота. Пріоритетним завданням сучасного університету було й залишається формування громадянської позиції студентства. Для досягнення цієї мети проведено низку заходів, зокрема: святкування 65-річниці з дня Перемоги, університетське «Свято вишитої сорочки», яке тривало впродовж тижня, конкурс читців Шевченківської поезії, акція «Запалимо свічку пам’яті» та багато інших. Для ветеранів університету 8 травня у Мармуровій залі проведено урочистості «Великій перемозі присвячується».

Не втрачає своєї актуальності проведення традиційних загальноуніверситетських заходів мистецького спрямування. Найбільшим успіхом серед студентів користується конкурс «Студент-студентка університету». Журі конкурсу об’єктивно, виважено і толерантно намагається відшукати кращого серед кращих, згідно з положенням, у конкурсі беруть участь лише студенти, середній бал навчання яких 4,5.

У співпраці із Сучавським університетом додалася співпраця в мистецькій та спортивній галузі. Відбувся черговий футбольний матч між студентами нашого і Сучавського університетів, в якому перемогла дружба. Ансамбль «Неогалактика», квартет філософсько-теологічного факультету та окремі виконавці виступили з концертною програмою у новому палаці культури Сучавського університету. Такі поїздки сприяють не лише зміцненню дружби і взаєморозуміння студентської молоді, а й допомагають глибше проникнути у культуру та побут студентської молоді сусідньої країни.

Вже традиційними стали загальноуніверситетські свята – День університету та вручення дипломів випускникам-магістрам університету. 28 червня, у день Конституції, традиційно проводиться свято – вручення дипломів випускникам – магістрам, яких цього року більше 800.

Цього року університет святкував своє 136-річчя, що передбачало спортивні заходи, літературні вечори, мистецькі дійства, святкові дискотеки, виставки. Урочисте засідання з нагоди ювілею відбулося 6 жовтня в Обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської.

Спостерігається тісна співпраця органів студентського самоврядування університету зі студентським профкомом, який за найменшої можливості намагається сприяти у роботі та фінансово допомагати органам студентського самоврядування.Студентський клуб творчої молоді «Контакт» став їхнім спільним дітищем .

Наші лідери беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях з питань роботи органів студентського самоврядування, є членами різноманітних організацій.

Традиційними стали зустрічі ректорату зі студентським активом університету, на яких обговорювалися нагальні проблеми і перспективи студентського життя. У минулі роки студенти в основному акцентували свою увагу на розв’язанні соціально-побутових проблем у гуртожитку. Сьогодні все більше уваги приділяється питанням, які стосуються навчального процесу, наукової роботи, Інтернету тощо. Кілька останніх зустрічей відбулися в «Контакті» та студентському центрі.

За ініціативи факультетів біології, екології та біотехнології та хімічного вже втретє проведено акцію «Кидай палити! Не забирай у друзів можливість відчути весну!». Біля всіх університетських корпусів на великій перерві студенти-волонтери обмінювали цигарки на цукерки. І якщо у попередні роки – це викликало сміх, то цього разу студенти із розумінням і підтримкою сприйняли акцію. Згідно розробленого графіку Чернівецький благодійний фонд «Нова сім’я» за підтримки органів студентського самоврядування у СКТМ «Контакт» провели перегляд фільмів з серії «Ми обираємо здоровий спосіб життя». 1 грудня у СКТМ «Контакт» відбулася акція та благодійна дискотека, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом.

На сьогодні в університеті навчається 87 студентів-сиріт та 113 студентів інвалідів 1-3 груп. На початку року проведено їх зустріч з працівниками бухгалтерії, юридичного відділу, Студентської соціальної служби з метою їх ознайомлення зі своїми правами й обов’язками під час навчання. У межах можливого університет поряд із державними виплатами намагається надавати їм посильну допомогу. У рамках акції «Добром примножимо добро» за ініціативи студентського активу у «Контакті» відбулася благодійна. Студентський актив університету виступив координатором всесвітньої акції «Піднімись проти бідності», в якій взяло участь майже 1000 студентів, у Всеукраїнській акції «Від серця до серця», загальноміських акціях «Милосердя» та «Біла тростина».

Студенти юридичного, історії, політології та міжнародних відносин, географічного, інженерно-технічного факультетів вже впродовж ряду років опікуються, регулярно відвідують, надають матеріальну допомогу дітям шкіл-інтернатів міста, Оршівського дитячого будинку та геріатричному пансіонату.

Середньоуніверситетський відсоток забезпечення студентів місцями у гуртожитках становить, як і в минулому, 39%.

Огляд-конкурс гуртожитків показав, що санітарно-гігієнічний стан гуртожитків поліпшився, зокрема найкраще вже другий рік поспіль виглядає 4 гуртожиток, в якому мешкають студенти економічного факультету та факультету прикладної математики. Студентські ради гуртожитків намагаються більше уваги приділяти не лише покращенню соціально-побутових умов, а й поведінці мешканців гуртожитків. Хоча зустрічаються непоодинокі факти нарікань на студентів як з боку адміністрації студмістечка, так і мешканців сусідніх будинків.

Досить вагомою проблемою залишається харчування студентів у навчальних корпусах. Результатом соціологічного проведеного студентським активом став висновок щодо евідповідності роботи їдалень і буфетів ряду навчальних корпусів вимог до закладів громадського харчування. Студенти незадоволені якістю страв, асортиментом, вартістю, обслуговуванням, оформленням інтер’єру. Звісно, такий стан страв зобов’язує робити певні висновки. І ці висновки зроблені. Не продовжено договори аренди орендарям в корпусах 2, 4, 6. Зрозуміло, що тут появилися певні труднощі, але законодавство про оренду має свої вимого і ми мусимо їх дотримуватись. Тепер ми знаходимось у стадії оголошення конкурсу.

Потужнішим стає наповнюваність університетського сайту (оголошення та новини), що дає змогу оперативно відстежувати, ознайомлюватися та реагувати на різноманітні події, які відбуваються в університеті. Але тут нам також треба вносити корективи, і вони будуть зроблені в найближчий час.

Шановні колеги! У звітній доповіді минулого року йшлося про те, що підготовлене номінаційне відправлено до Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Париж.

Нині ми можемо константувати, що мета досягнута:28 червня, в день Конституції України ансамбль будівель «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» на 35 сесії Комітету ЮНЕСКО внесена до Списку Всесвітньої спадщини. Це стало подією не тільки для університету, міста чи Буковини, але й знаковою подією в житті держави. Створена в університеті відповідна робоча група впродовж кількох років працювала дуже плідно і маємо гідний результат.

^ Фінансово-економічний стан закладу

У 2011 році пріоритетами у фінансування основної діяльності університету були соціальні виплати та видатки розвитку за рахунок загального та спеціального фондів держбюджету.

Доходи загального фонду склали 123 млн. 133 тис. грн. Найбільшу частину поточних видатків склали:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 52 млн. 691 тис. грн.;

- стипендії, виплати дітям-сиротам та інші поточні трансферти студентам – 45 млн. 726 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. 471 тис. грн.;

- придбання матеріалів та інші послуги – 818 тис. грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 25 травня 2011 року № 493-р через Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України виділено 12 млн. грн. для проведення ремонтно-реставраційних робіт даху Митрополичого корпусу, станом на 19 грудня кошти освоєні майже в повному обсязі. Постановою Кабінету Міністрів у жовтні виділено також 9 млн. 800 тис. грн. на будівництво навчального корпусу. На жаль, станом на 19 грудня кошти на будівництво на рахунок університету не надійшли.

Основними джерелами надходжень спеціального фонду у 2011 році були:

- надходження коштів за навчання в університеті – 71 млн. 989 тис. грн.,

- інші освітні послуги (перепідготовка кадрів, навчання на військовій кафедрі, підготовчих курсах, курсах іноземних мов, гуртках фізичного оздоровлення, в аспірантурі, академії CISCO, здача кандидатських іспитів) - 4 млн. 137 тис. грн.

- господарська діяльність (проживання в гуртожитках, проведення екскурсій, видавництво, реалізація рослин бот садом) – 5 млн. 682 тис. грн.,

- здача майна в оренду - 980 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду здійснено виплати на:

 • заробітну плату з нарахуваннями – 52 млн. 133 тис. грн.,

 • придбано предметів, матеріалів та обладнання на суму – 3 млн.533 тис. грн.;

 • оплачено комунальні послуги та енергоносії – 4 млн. 611 тис. грн.,

 • відрядження – 300 тис. грн.;

- інші послуги та податки – 3 млн. 946 тис. грн.,

 • стипендії – 101 тис. грн.,

 • інші поточні трансферти - 584 тис. грн.

Значна частина капітальних видатків також була здійснена за рахунок спеціального фонду:

- поповнено бібліотечний фонд на 222 тис. грн.;

- придбано обладнання на 1 млн. 421 тис. грн., (в тому числі комп’ютерна техніка – 601 тис. грн., друкувальна машина – 96 тис. грн., спортивний інвентар – 16 тис. грн., меблі для новостворених навчальних лабораторій та Австрійської бібліотеки – 233 тис. грн., електрокардіографічний комплекс – 26 тис. грн.);

- проведено капітальні ремонти корпусів 3 млн. 410 тис. грн., житлового фонду 432 тис. грн., реставраційні роботи 279 тис. грн.,

- реконструйовано оранжерею - 1 млн. 193 тис. грн.,

- здійснено робіт з капітального будівництва корпусу на 10,5 млн. грн.

Протягом 2011 року університет також отримував кошти на виконання окремих доручень – 384 тис. грн. (грошові виплати дітям-сиротам, обдарованим студентам, стипендії Кабінету Міністрів молодим ученим, кошти на проведення конференцій), благодійні внески та дарунки на суму 1 млн. 109 тис. грн.

Надійшли кошти від виграних міжнародних грантів – 1млн. 234 тис. грн., в тому числі - «Транскордонні освітні обміни в галузі Європейських студій як сприяння зменшенню ефекту кордону на східному рубежі ЄС» - 232 тис. грн.,

- «Партнерство заради впровадження культурних традицій серед молоді» - 106 тис. грн.,

- «Якість вищої освіти» – 628 тис.грн.

- у рамках Програми навчання впродовж життя: Еразмус, Жан Моне – 268 тис.грн.

Від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банківських установах університетом отримано 1 млн. 334 тис. грн., що дало змогу придбати матеріали, здійснити закордонні відрядження, оплатити частину господарських поточних і капітальних робіт, перерахувати 650 тис. грн. профспілковій організації для придбання путівок на оздоровлення співробітникам університету. За рахунок фонду соціального страхування університет отримав путівок усього на суму 112 тис. грн.

Фінансування коледжу університету за рахунок загального фонду склало 1 млн.826 тис. грн., та платного навчання – 2 млн. 58 тис. грн.

Крім основної освітньої діяльності університет також отримав доходи від наукової діяльності за рахунок загального фонду держбюджету – 3 млн. 180 тис. грн., спеціального фонду – 1 млн. 226 тис. грн.

Відповідно до Закону про Державний бюджет України, у 2011 році заробітна плата працівників університету підвищувалась поетапно:

з 01.01.2011 року на 2,2 %,

з 01.04.2011 року на 2 %,

з 01.07.2011 року на 1,6 %,

з 01.09.2011 року на 0,9 %,

з 01.10.2011 року на 2,9 %,

01.12.2011 року на 6,6 %.

У цілому заробітна плата зросла за рік на 17,3 %.

У таблиці №13 відображено середню заробітну плату працівників станом на грудень місяць 2010 року та 2011 року.

Таблиця 13

Грудень 2010 рік

Грудень 2011 рік

назва посади

оклад

^ Доплати за звання профе сора, доцента (%)

доплати за наук. ступ. д/н к/н

надбавка за вислугу років (%)

вис.пок. згідно рейтингу (%)

напруж (%)

всього

оклад

Доплати за звання профе сора, доцента (%)

доплати за наук. ступ. д/н, к/н (%)

надбавка за вислугу років (%)

вис.пок. згідно

рейтингу (%)

напруж (%)

всього

зав.каф.професор з рейтингом

2310

33

25

30

20

20

5266,8

2710

33

25

30

20

20

6178,8

зав. каф.професор

2310

33

25

30

 

20

4804,8

2710

33

25

30

 

20

5636,8

професор з рейтингом

2184

33

25

30

20

20

4979,5

2563

33

25

30

20

20

5843,6

професор

2184

33

25

30

 

20

4542,7

2563

33

25

30

 

20

5331

доцент (зав.каф.)

2052

25

15

20

 

10

3488,4

2408

25

15

20

 

10

4093,6

доцент з рейтингом

2052

25

15

20

20

 

3693,6

2408

25

15

20

20

 

4334,4

доцент

2052

25

15

20

 

 

3283,2

2408

25

15

20

 

 

3852,8

асистент з рейтингом

1674

 

15

10

20

 

2427,3

1964

 

15

10

20

 

2847,8

асистент

1674

 

15

10

 

 

2092,5

1964

 

15

10

 

 

2455

асистент

1674

 

 

10

 

 

1841,4

1964

 

 

10

 

 

2160,4

провідний фахівець

1092

 

 

 

 

30

1419,6

1281

 

 

 

 

30

1665,3

фахівець

924

 

 

 

 

30

1201,2

1084

 

 

 

 

30

1409,2

ст.лаборант

922

 

 

 

 

30

1198,6

1049

 

 

 

 

30

1363,7

лаборант

922

 

 

 

 

30

1198,6

1039

 

 

 

 

30

1350,7

робітник

922

 

 

 

 

30

1198,6

1009

 

 

 

 

30

1311,7

прибиральник

922

 

 

 

 

20

1106,4

1004

 

 

 

 

20

1204,8

сторож

922

 

 

 

 

20

1106,4

1004

 

 

 

 

20

1204,8
1   2   3   4

Схожі:

22 грудня 2011 року Шановні колеги iconМ. Одеса Шановні колеги! 14 грудня 2012 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті»
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! 11 грудня 2012 року
Науково-дослідний інститут фінансового права Національного університету державної податкової служби України проводить засідання науково-практичного...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Методологія політичної науки (ІІ читання)»
Конференція відбудеться 3 грудня 2010 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка І включатиме 2...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи",...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconВельмишановний пане Ректоре!
Шановні колеги із Сучавського університету імені Штефана Великого! Шановні колеги із Чернівецького національного університету
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
Доводимо до Вашого відома, що до 15 листопада 2011 року проводиться набір статей для публікації у четвертому номері фахового журналу...
22 грудня 2011 року Шановні колеги icon23 грудня 2010 року Шановні колеги!
Крім того, в нормативних документах, що регламентують роботу внз україни, мали місце зміни, що зумовило додаткову роботу з приведення...
22 грудня 2011 року Шановні колеги iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції
Укра­їни Марії Яківни Плющ), яка відбудеться 20 травня 2011 року в Національному педагогічному універ­си­те­ті імені М. П. Драгоманова...
22 грудня 2011 року Шановні колеги icon26 грудня 2013 року Шановні колеги! Згідно з діючим законодавством та відповідно до пункту «Статуту чну ім. Ю. Федьковича»
Мон україни та конференцією трудового колективу університету. Наш університет – досить велика науково-освітня установа з розгалуженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи