Оцінка роботи icon

Оцінка роботи
Скачати 108.89 Kb.
НазваОцінка роботи
Дата12.10.2012
Розмір108.89 Kb.
ТипДокументи


Додаток 2

ОЦІНКА РОБОТИ
доцента ___________________________________ кафедри __________________________

________________________________________ факультету


за період 01.01.2005-31.12.2007 рр.
п/п


Вид роботи


Вартісні бали


Пояснення

К-ть балів


Відмітка про перевірку

1.

Чи читали лекції


75 год.

100 год.

150 год.

200 год.

250 год.

_______________________________

Чи проводили семінарські заняття з групами більше 20 осіб2 бали

4 бали

6 балів

8 балів

10 балів

__________


1 бал

Брати до уваги середню кількість годин із загальної суми (за останні 3 навч. роки), поділеної на 3


___________________

До уваги брати суму, що не перевищує 5 балів
Відмітка декана


2.

Чи керували науковими роботами студентів:

- курсовими


 • дипломними (спеціалістів)

 • магістерськими

Чи розробили програму за Болонською системою^ 1 бал за кожну ( не більше 5 у рік)

1 бал за кожну

1,5 бала за кожну

2 бали за програмуВідмітка

зав. каф, декана


3.

Чи брали участь:

 • у роботі комісій на вступних іспитах до аспірантури, при складанні кандидатських іспитів (за наказом по ЧНУ), готували експертні заключення на запити Верховної ради України, КСУ,ВСУ

 • в опонуванні на захистах дисертаційпо ^ 1 балу

за кожний вид роботи


3 бали за кожнеВідмітка зав. кафедри


4.

Чи проводили заняття зі слухачами “Малої академії”, організовували і проводили конкурс робіт слухачів “Малої академії”, заняття у коледжі

За керівництво науковою роботою, якщо слухач БМАН отримав призове місце у Всеукраїнському конкурсі


по ^ 2 бали за кожний вид роботи


5 балівВідмітка зав. кафедри


5.

Чи отримували за останні 3 роки почесні звання, нагороди :

- ордени

 • заслужений діяч науки й техніки,

- заслужений працівник освіти

 • лауреат державної премії України

або іменної державної премії

 • майстер спорту міжнародного класу

 • заслужений тренер України

 • заслужений артист України

 • заслужений діяч мистецтв заслужений юрист

 • відмінник освіти України

 • майстер спорту

 • кандидат у майстри спорту20 балів

15 балів

15 балів

15 балів


15 балів


15 балів

15 балів

15 балів

15 балів

5 балів

5 балів

5 балів

Вказати рік отримання почесного звання, нагороди
Відмітка декана

6.

Чи керували договірною НДР

Чи документально підтверджена ваша участь у міжнародних грантах, програмах, договорах, що фінансуються і виконуються в ЧНУ

7 балів

по 5 бали за кожний пункт


7.

Чи працюєте над докторською дисертацією:

 • тема доктор. дисертації затверджена

 • за вчасний захист

 • захист


3 бали


30 балів

20 балів

(упродовж двох років з моменту захисту)

Примітка.

До уваги береться лише один з варіантів

^ Вказати дату затвердження


Вказати дату захисту
Відміт

ка аспірантури

8.

Чи керуєте аспірантами, здобувачами (за наказом по університету) :

 • керівництво аспірантом

- за невчасний захист з вини наукового керівника

 • керівництво здобувачем7 балів.

- 7 балів


3 бали

( за кожний вчасний захист - додатково по 2 бали впродовж року з моменту захисту )Відміт

ка аспірантури

9.

Чи опублікована монографія ( в тому числі й та, що була основою для докторської дисертації):


 • 10-14 др. арк.

 • більше 14 др. арк.15 балів

20 балів

Примітка. Розрахунок балів одержується із загальної кількості, поділеної на кількість співавторів.10.

Чи опубліковані підручник або навчальний посібник:

з грифом Міносвіти України


  • 14 др. арк. і більше

  • _______________________

  • менше 14 др. арк.


з грифом університету (за рекомендацією методради ЧНУ) • 14 др. арк. і більше

 • від 5 до 14 др. арк.

 • методичні роботи і рекомендації25 балів

______________

20 балів


______________


10 балів

5 балів

3 бали, але не більше 9 балів у рік

Примітка.

По 25 балів кожному співавтору, якщо їх не більше трьох; при більшій кількості авторів по 10.


_По ^ 20 балів кожному співавтору, якщо їх не більше трьох; при більшій кількості авторів по 5.

_______________


Розрахунок балів одержується із загальної кількості, поділеної на кількість співавторів.11.

Чи опубліковані статті у журналах, збірниках:

 • у рейтинговому міжнародному журналі (відповідно до переліку)

____________________


 • у інших міжнародних та в українських академічних журналах________________________________ - в українських журналах , вісниках що входять до переліку фахових видань, затвердженого ВАК України


- у збірниках та вісниках


Патенти, участь у міжнародних виставках (авторам виставкових експонатів)10 балів


______________


5 балів


______________


3 бали


2 бали


5 балів

додатково по 0,5 б за співавторство зі студентами.

Примітка.


По 10 балів кожному співавтору, якщо їх не більше трьох; при більшій кількості авторів по 5. ____________________


По ^ 5 балів кожному автору, якщо їх не більше трьох; при більшій кількості авторів по 2.

___________________


Розрахунок балів одержується із загальної кількості, поділеної на кількість співавторів.

У збірниках і вісниках

не більше 5 праць в рік і двох публікацій в одному випуску


12.

Чи брали участь у симпозіумах, з’їздах, конференціях з публікацією матеріалів :


 • міжнародних, з участю не менше 150 доповідачів – представників не менше 10 країн

 • міжнародних з участю не менше 50 доповідачів – представників від 3 до 9 країн

 • Всеукраїнських з міжнародною участю

 • у Всеукраїнських


5 балів


3 бали


2 бали


1 бал


Примітка.

загальну к - ть балів ділити на к - ть співавторів матеріалів;


Не більше 5-ти в рік


Не більше 3-х в рік


Не більше 3-х в рік


Не більше 3-х в рік

додатково по 0, 5 б за співавторство зі студентами13.

Чи є Ви членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій

^ 5 балів за роботу в кожній раді

Примітка . Додатково 1 бал за виконання обов’язків голови, ученого секретаря спеціалізованої ради із захисту кандидат­ських дисертацій; 2 бали – за роботу в радах із захисту док­торських дисертацій

Примітка:

рахується робота у 2-х радах14.

Чи є публікації студентів під Вашим керівництвом в матеріалах університетської студентської конференції

1 бал

за кожну публікацію

До уваги братиметься сума, що не перевищує 3 бали
15.

Чи керуєте студентськими КБ, гуртками, семінарами; керуєте художніми колективами (для кафедри музики), збірними командами (для кафедр фізкультури та фізвиховання)

по 2 бали

за кожний вид роботи

До уваги братиметься сума, що не перевищує 6 балів

Відмітка декана

16.

Чи брали участь у підготовці та проведенні олімпіад студентських, обласних учнівських з базових дисциплін; підготували кандидата у майстри спорту або майстра спорту

1 бал

за кожний вид роботи

До уваги братиметься сума, що не перевищує 3 бали

Відмітка декана

17.

Чи організовували проведення наукових конференцій, симпозіумів (входили до оргкомітету):


- міжнародних

- всеукраїнських з міжнародн. участю

- всеукраїнських5 балів

3 бали

2 бали

До уваги братиметься сума, що не перевищує 15 балів18.

Чи є Ви членом редколегій наукових журналів, вісників, збірників:


- зарубіжних

- українських

- вісника, збірників ЧНУ6 балів

4 бали

1 бал

Примітка. Додатково 1 бал за виконання обов’язків голови редколегії (наукового редактор­а) та відповідаль­ного секретаря

До уваги братиметься сума, що не перевищує 20 балів19.

Чи працюєте :

 • заступником декана, зав. кафедри на громадських засадах (за наказом по ЧНУ, розпорядженням по деканату);

* - головою профбюро ф-ту,

 • головою методичної ради ф-ту

 • деканом БМАН1- 8 балів


1 –8 балів

1- 6 балів

4 бали
Відмітка декана, завідувача кафед

ри

*відміт-ка голо-ви проф-кому ЧНУ

20.

Чи виконуєте обов’язки куратора групи.


від 1 до 8 балівВідмітка декана

21.

^ Оцінка завідувача кафедри


Від 0 до 6 балівВідміт­ка зав. каф.

22.

^ Оцінка декана


Від 0 до 8 балів

Примітка. Для завідувачів кафедр додається 2 бал
Відміт­ка декана

23.

^ Оцінка ректораВід 0 до 12 балів


Примітка.

Для завідувачів кафедр додається 4 бали^ Загальна сума балів


ХХХХХХХХХХ


ХХХХХХХХХ

Особистий підпис доцента ________________


Підпис завідувача кафедри ________________


^ Підпис декана факультету ________________


Увага! Примітка для деканів і завідувачів кафедр щодо методики оцінювання роботи викладачів: точкою відліку є середня кількість, тобто 3 бали, які виставляє завідувач кафедри і 4 бали виставляє декан за роботу викладача, якщо в цій роботі немає значних недоліків чи порушень. У разі, коли недоліки чи порушення мали місце, кількість балів знижується до 1 чи нуля. Якщо ж викладач має індивідуальні досягнення, які не передбачено переліком питань рейтингу, виставляється відповідно до 6 балів (завідувачем кафедри) і до 8 балів (деканом). Аналогічно діє ректор. У кожному разі високий бал потрібно аргументувати в графі „відмітка про перевірку (декана чи зав. кафедри )”.

Примітка. Викладачам кафедр (іноземних мов, фізкультури, медицини, музики), які об’єктивно не мають лекційного навантаження, перший пункт оцінювати у 5 балів


Схожі:

Оцінка роботи iconМетодика визначення конкурсного бала для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
Бм =середній бал додатка до диплома + оцінка фахового вступного випробування + оцінка вступного екзамену з ін мови + оцінка бакалавр...
Оцінка роботи iconМетоди контролюзнань
Оцінка усних відповідей, модульна контрольна робота, оцінка конспекту тем, винесених на самостійне опанування, оцінка самостійно...
Оцінка роботи iconАвтори роботи Найменування роботи
Оцінка фізіологічної повноцінності мінерального складу джерел питного водопостачання Одеської агломерації
Оцінка роботи iconРейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника

Оцінка роботи iconТема Вид роботи
Поточне оцінювання здійснюється за традиційною схемою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”); підсумкова оцінка за поточну...
Оцінка роботи iconМетоди контролю Оцінка конспекту тем, винесених на самостійне опанування, контрольна робота, оцінка усних відповідей. Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінка конспекту тем, винесених на самостійне опанування, контрольна робота, оцінка усних відповідей
Оцінка роботи iconРейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р

Оцінка роботи iconЩоденник практики
Відгук І оцінка роботи студента на практиці (підприємство, установа)
Оцінка роботи iconРейтингова оцінка роботи науково-педагогічного працівника за 2010-2011 н р
Рейтинг науково-педагогічного працівника визначається як сума балів, отриманих за виконання основних напрямів роботи
Оцінка роботи iconПрактичні навички
Оцінка загального стану ( чсс, чд, свідомість, колір шкіри, висипка). Оцінка локальних змін (виявлення активних І пасивних рухів...
Оцінка роботи iconОцінка роботи
В разі, коли та сама особа має кілька звань І нагород, кількість балів додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи